Egzekucja wynagrodzenia za pracę to bardzo ciężkie przeżycie dla osoby zadłużonej. W jednej chwili jej możliwości finansowe zostają mocno uszczuplane, a komfort życia wobec możliwości wydania większej ilości pieniędzy spada. Dotyczy to rzecz jasna również członków najbliższej rodziny, w tym szczególnie małoletnich dzieci dłużnika. Ten, kto ma komornika na pensji często zastanawia się czy komornik może zająć całą wypłatę? A jeśli nie, to jaka jest kwota wolna od potrąceń wynagrodzenia za pracę? Ponadto, jak komornik szuka pracodawcy i znajduje miejsce pracy dłużnika? Na te i inne powiązane z tematyką pytania odpowiemy w poniższym artykule. Wskażemy również na sposoby radzenia sobie z komornikiem.

UWAGA! Masz egzekucję komorniczą i chcesz uwolnić się od zajęć na Twoim majątku? W pewnych sytuacjach możliwe jest bezwarunkowe umorzenie egzekucji i odzyskanie wszystkich pieniędzy zabranych przez organ egzekucyjny. Kiedy to możliwe, jakie warunki trzeba spełnić oraz gdzie szukać pomocy? O tym na końcu artykułu.

Jak komornik szuka pracodawcy i znajduje miejsce pracy dłużnika?

Przede wszystkim zacznijmy od rozwikłania zagadnienia dotyczące tego jak komornik szuka pracodawcy? Okazuje się, że organ egzekucyjny nie musi wykonywać dużej pracy, aby znaleźć gdzie pracuje dłużnik. Wystarczy, że złoży zapytanie w systemie teleinformatycznym do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych (ZUS) i wskaże dane osoby zadłużonej. Wystarczy imię i nazwisko oraz co najważniejsze numer PESEL. Każdy tytuł wykonawczy pochodzący od sądu i stanowiący podstawę egzekucji komorniczej zawiera zarówno imię i nazwisko jak i numer PESEL. W ten sposób komornik sądowy otrzymuje wiarygodną informację o miejscu pracy osoby zadłużonej. Mało tego, dotyczy to również osób pracujących na podstawie umowy zlecenia albo innej umowy o świadczenie usług, od której odprowadzane są obowiązkowe składki na ubezpieczenie społeczne.

Wiadomość z ZUS zawiera dokładne wskazanie pracodawcy. Dzięki temu komornik może wysłać do pracodawcy dłużnika pismo z zajęciem wynagrodzenia. Pracodawca musi zastosować się do zajęcia wynagrodzenia pracowniczego pod rygorem kar, w tym grzywny.

Czy komornik może zająć całą wypłatę?

Przepisy kodeksu pracy wprost regulują kwestię dotyczącą zajęcia wynagrodzenia w egzekucji komorniczej. Ile może zabrać komornik z wypłaty pensji pracownika? Przede wszystkim zacznijmy od tego, że kwotą wolną od zajęcia komorniczego w przypadku pensji pracowniczej jest kwota minimalnego wynagrodzenia. Dlatego trzeba dokładnie wiedzieć ile ona wynosi w danym roku. Dla przykładu w 2022 roku kwota minimalnego wynagrodzenia wynosi dokładnie 3010,00 zł brutto, a więc na rękę 2.363,56 zł. Każda suma powyżej minimalnego wynagrodzenia za pracę podlega egzekucji komorniczej. Odpowiadając zatem na postawione pytanie: NIE, komornik nie może zająć całej wypłaty osobie pracującej na podstawie umowy o pracę.

Poniżej w grafice przedstawiamy symulację tego ile może zabrać komornik z wynagrodzenia za pracę przy zastosowaniu poszczególnych kwot brutto na umowie o pracę w 2022 roku.

Wynagrodzenie bruttoWynagrodzenie nettoKomornik zabierze
3.500 zł2.072 zł338 zł
4.000 zł3.022 zł658 zł
4.500 zł3.341 zł977 zł
5.000 zł3.660 zł1.296 zł
5.500 zł3.980 zł1.616 zł
6.000 zł4.318 zł1.954 zł
6.500 zł4.671 zł2.307 zł
7.000 zł5.025 zł2.512,50 zł
7.500 zł5.377 zł2.688,50 zł
8.000 zł5.730 zł2.865 zł
8.500 zł6.083 zł3.041,50 zł
9.000 zł6.372 zł3.186 zł
9.500 zł6.654 zł3.327 zł
10.000 zł6.937 zł3.468,50 zł
Wysokość zajęcia komorniczego liczona jest od kwoty wynagrodzenia netto.

Pracujesz na części etatu? W takiej sytuacji kwota otrzymywanego wynagrodzenia pomniejszana jest proporcjonalnie do wysokości etatu. A zatem jeśli pracujesz np. na 1/2 etatu i osiągasz wynagrodzenie wyższe niż 1/2 minimalnego wynagrodzenia za pracę to nadwyżka nad powstałą kwotą podlega egzekucji komorniczej.

UWAGA! W przypadku egzekucji świadczeń alimentacyjnych komornik może zabrać nawet 60% minimalnego wynagrodzenia pozostawiając dłużnikowi zaledwie 40% pensji minimalnej.

DOSTAŁEŚ Z SĄDU NAKAZ ZAPŁATY?
Nie czekaj aż pojawi się komornik! Masz tylko 14 dni, aby się odwołać i umorzyć postępowanie.
Nasz prawnik bezpłatnie ustali czy masz możliwość skutecznego odwołania oraz jak możemy Ci pomóc.
Aby porozmawiać z konsultantem wypełnij formularz i wyślij zgłoszenie.
UMÓW ROZMOWĘ

Pracuję na umowie zlecenia. Czy komornik może zabrać mi całą wypłatę?

Rynek pracy już wiele lat temu zaakceptował powszechnie, że oprócz wykonywania pracy na podstawie umowy o pracę zaczęto stosować zastępczo umowy zlecenia. Początkowo było to bardzo atrakcyjne rozwiązanie dla pracodawców. Obecnie straciło na atrakcyjności, ale nadal w niektórych branżach jest stosowane na szeroką skalę.

Pojawiają się wobec tego zagadnienia liczne pytania, które dotyczą relacji umowa zlecenie a komornik. Czy organ egzekucyjny może zabrać całą wypłatę jeśli pracuję na umowie zlecenia? Jeszcze do niedawna było to powszechne zjawisko, w którym osoby otrzymujące wynagrodzenie ze zlecenia miały zajmowaną całą wypłatę. Obecnie jest to niedopuszczalne, jeśli świadczenie uzyskiwane przez dłużnika z umowy zlecenia ma charakter stały i służy zaspokajaniu jego potrzeb życiowych. Wyrazem tego jest przepis art. 833 § 12 kpc, który stanowi, że:

Przepisy art. 87 potrącenia z wynagrodzenia za pracę i art. 871 kwota wolna od potrąceń z wynagrodzenia za pracę Kodeksu pracy stosuje się odpowiednio do wszystkich świadczeń powtarzających się, których celem jest zapewnienie utrzymania albo stanowiących jedyne źródło dochodu dłużnika będącego osobą fizyczną.”.

Wypłata pensji na konto bankowe a egzekucja komornicza. Jak to wygląda?

Tutaj dochodzimy do innego poważnego i systemowego problemu jakim jest egzekucja z wynagrodzenia za pracę, które wpływa na konto bankowe. Mamy wówczas połączenie dwóch form egzekucji, tj.:

  • egzekucja z wynagrodzenia za pracę,
  • egzekucja z konta bankowego.

W przypadku osób, które pobierają wynagrodzenie za pracę na konto bankowe zgłaszane są liczne zastrzeżenia. Chodzi głównie o sytuację, w której dochodzi do podwójnej egzekucji pensji pracowniczej. W pierwszej kolejności potrącana jest kwota jeszcze u pracodawcy. Następnie, kiedy trafia na konto bankowe zajmowana jest po raz kolejny. Dla przypomnienia, limit zajęcia komorniczego na koncie bankowym wynosi 75% minimalnego wynagrodzenia.

Co w takim przypadku najlepiej zrobić? Wyjścia właściwie pozostają dwa, tj.:

O tym, że egzekucja z wynagrodzenia za pracę prowadzona jest równolegle u pracodawcy i na koncie bankowym należy powiadomić komornika i bank, który prowadzi Twój rachunek bankowy. Wówczas środki, które otrzymujesz z wynagrodzenia za prace nie powinny być przesyłane komornikowi, a te, które zostały przesłane powinny wrócić na Twoje konto. Jeśli tak się nie stanie możesz złożyć skargę na komornika do prezesa sądu rejonowego, a na bank do Komisji Nadzoru Finansowego (KNF).

Mam komornika na wynagrodzeniu za pracę. Czy mogę się uwolnić?

Czy zablokowanie komornika jest możliwe? Oczywiście, że TAK, ale nie w każdym przypadku i wyłącznie po spełnieniu pewnych warunków. Warunkiem skuteczności działań jest to, że w Twoim życiu pojawił się komornik bez powiadomienia. Chodzi tutaj o sytuacje, w których zajęcie Twojego wynagrodzenia za pracę czy też innych świadczeń albo rzeczy nastąpiło bez wcześniejszych pism sądowych. Może się tak zdarzyć, a w Kancelarii EUROLEGE prowadziliśmy setki takich spraw, w których pomagaliśmy nie tylko umarzać egzekucje, ale także odzyskiwać pieniądze zabrane przez komornika! Jak to możliwe? Czytaj dalej!

Jeśli w Twojej sprawie komornik pojawił się bez wcześniejszych powiadomień sądowych to oznacza, że zapewne egzekucja prowadzona jest przeciwko Tobie w oparciu o wadliwy tytuł wykonawczy. A to z kolei daje podstawy do jego uchylenia i umorzenia egzekucji oraz odzyskania wszystkich utraconych pieniędzy. Czy spełniasz warunki ubiegania się o oddłużanie z komornikiem? To trzeba już sprawdzić, aby nie narażać się na niepotrzebne niepowodzenia procesowe.

Od czego zacząć? Przede wszystkim ustal jaki komornik i pod jaką sygnaturą KM prowadzi wobec Ciebie postępowanie. Zadzwoń do kancelarii komorniczej i poproś o podanie następujących informacji:

Dysponując takimi danymi wykonaj telefon do sądu, który wydał tytuł wykonawczy. Ustal w nim na jaki adres wysyłano do Ciebie pisma w danej sprawie. Jeśli okaże się, że na stary i nieaktualny adres to masz realną szansę na zablokowanie komornika! Pamiętaj, że przesyłki sądowe musiały być wysyłane na Twój prawidłowy adres zamieszkania (nie mylić z adresem zameldowania!).

Jeśli wszystko się potwierdzi to można podjąć działania procesowe. Trzeba jednak uważać, aby nie popełnić błędu, który może drogo kosztować. Zdecydowanie na tym etapie najlepiej sprawdzi się prawnik od spraw komorniczych. Niektórzy dłużnicy starają się działać samodzielnie, ale ze względu na trudności popełniają liczne błędy. Koniecznym bowiem staje się nie tylko korespondowanie z sądem w zakresie prawidłowego doręczenia tytułu egzekucyjnego oraz złożenia odwołania do sądu pozbawionego braków formalnych. Dochodzi do tego również konieczność korespondowania z komornikiem i często też z wierzycielem. Zadanie zdecydowanie dla osób z doświadczeniem procesowym i to najlepiej tym z zakresu antywindykacji.

Gdzie mogę znaleźć pomoc w zablokowaniu komornika?

Jeśli chodzi o postępowania związane z oddłużaniem to w Kancelarii EUROLEGE zajmujemy się tym od wielu lat. Dzięki naszej pomocy już kilka tysięcy osób w całej Polsce może cieszyć się życiem bez długów. Ulga od długu wyrażona kwoto w ramach naszych działań to kilkadziesiąt milionów złotych. Tyle pieniędzy zostało w kieszeniach naszych Klientów!

Co wyróżnia nas na tle tradycyjnych kancelarii prawnych? Przede wszystkim bardzo wąska specjalizacja, która pozwoliła nam wejść na wysoki poziom świadczonych usług prawnych. Ponadto działamy zdalnie na terenie całego kraju. W związku z tym jesteśmy dostępni dla każdego, kto poszukuje pomocy w wyjściu z długów. Obsługa zdalna Klienta daje każdej ze stron wiele korzyści. Po stronie Klienta największą korzyścią jest szeroki dostęp do prawników – ekspertów od spraw antywindykacji oraz bardzo niskie ceny świadczonych usług.

Dodatkowo bardzo ciekawą rzeczą jest u nas to, że wstępna analiza sprawy wykonana przez prawnika jest całkowicie nieodpłatna i do niczego nie zobowiązuje. W jej ramach otrzymujesz poradę prawnika wykonaną na podstawie przedłożonych przez Ciebie informacji oraz dokumentów. A wszystko bez konieczności wychodzenia z domu czy pracy! Szybko, bezpiecznie i wygodnie!

Jak możesz się z nami skontaktować? Zadzwoń do nas lub napisz. Możesz również wysłać do nas zgłoszenie przez formularz kontaktowy dostępny na naszej stronie internetowej. Zadzwonimy do Ciebie najpóźniej kolejnego dnia roboczego i ustalimy jak możemy Ci pomóc.

Skontaktuj się z nami:


4.9/5 - (34 votes)

Kategorie: Porady dla dłużników

O Autorze

Kancelaria Eurolege

Kancelaria z wieloletnią praktyką w sprawach o zapłatę z powództwa banków, firm pożyczkowych i windykacyjnych (funduszy sekurytyzacyjnych). Pomaga osobom zadłużonym, których sprawy są na etapie przedsądowym (windykacyjnym), jak również sądowym i egzekucji komorniczej.

Zostaw komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.

Komentarze

Karola pisze:

Całe wynagrodzenie z umowy o pracę zostało mi pobrane przez komornika. Z tego co się orientuję może zabrać maksymalnie 50 %, na rachunek wpłynęła kwota 2740, a nie zostało nic ?
Co mam robić ? Czy to dozwolone ? Z kim się kontaktować o moje pieniądze?

Avatar photo Kancelaria EuroLege pisze:

Dzień dobry. Nie znamy szczegółów sprawy, a więc ciężko nam cokolwiek napisać. Należałoby sprawdzić czy w okresie od wydania tytułu wykonawczego nie dochodziło do przerwania biegu terminu przedawnienia, np. wszczęciem egzekucji komorniczej. Ogólnie, na pierwszy rzut oka wygląda na to, że zastosowanie znajdzie tutaj 10 letni termin przedawnienia, a nie 6-letni. Jeszcze dzisiaj napiszemy do Pani maila z prośbą o więcej informacji. Prosimy o stałe monitorowanie swojej skrzynki mailowej. Również w folderze SPAM.

Kamil pisze:

Witam,
Prowadzę jednoosobową działalność gospodarczą. Wystawiam miesięczną fakturę w granicach 6 tyś netto za wykonaną usługę marketingową. Jest to jedyne moje źródło dochodu za które też płacę alimenty wysokości 2 tyś. złotych, wynajem mieszkania, kredyt itp. Komornik zajął mi całą pensję co za tym idzie nie mogę zapłacić za alimenty, mieszkanie jak i nie mam środków do życia. Jest jakaś szansa dla mnie czy zostaje tylko linka holownicza?

Avatar photo Kancelaria EuroLege pisze:

Dzień dobry Panie Kamilu. Przede wszystkim należy sprawdzić czy komornik w ogóle mógł działać w danej sprawie. W szczególności, czy tytuł wykonawczy wydany w sprawie nie jest wadliwy. To spotykane zjawisko. Gdyby okazało się, że w tej konkretnej sprawie tak jest to możliwe stanie się odzyskanie wszystkich zabranych przez komornika pieniędzy. Zajmujemy się pomocą w tego rodzaju sprawach. Dlatego jeszcze dzisiaj napiszemy do Pana maila z prośbą o dodatkowe informacje. Prosimy o stałe monitorowanie swojej skrzynki mailowej. Również w folderze SPAM.

Anna pisze:

Witam serdecznie czy komornik może zabrać mi całą pensję. Mam dług za alimenty do komornika zakład przelewa 1400zł a resztę 952zł dotychczas dostawałam na konto bankowe obecnie komornik zablokował mi konto i zostałam bez środków do życia. Jestem jednym żywicielem rodziny. Mam na utrzymaniu syna. Czy może komornik tak postąpić czy musi zostawić mi jakieś pieniążki do życia. Proszę o informację zwrotną jestem bezsilna.

Avatar photo Kancelaria EuroLege pisze:

Dzień dobry Pani Anno. Niestety, ale w sprawach dotyczących zadłużeń alimentacyjnych niestety nie prowadzimy działalności pomocowej. Bardzo nam przykro.

Agnieszka pisze:

Dzień dobry mam pytanie mam jedną pracę na pełny etat na którą siedzi mi komornik na pensji czy jak bym podjęła druga pracę na zlecenie lub na umowę o pracę to jak by to było z komornikiem ile by zabierał?

Avatar photo Kancelaria EuroLege pisze:

Dzień dobry Pani Agnieszko. Przede wszystkim należy sprawdzić czy komornik w ogóle mógł działać w danej sprawie. W szczególności, czy tytuł wykonawczy wydany w sprawie nie jest wadliwy. To spotykane zjawisko. Gdyby okazało się, że w tej konkretnej sprawie tak jest to możliwe stanie się odzyskanie wszystkich zabranych przez komornika pieniędzy. Zajmujemy się pomocą w tego rodzaju sprawach. Dlatego jeszcze dzisiaj napiszemy do Pani maila z prośbą o dodatkowe informacje. Prosimy o stałe monitorowanie swojej skrzynki mailowej. Również w folderze SPAM.

Marcin pisze:

Dzień dobry. Niedawno komornik zajoł mi 100% wynagrodzenia za pracę. Pracuję od paru miesięcy na umowę zlecenie. Wiadomo , że nowy pracownik nie dostaję od razu stałej umowy. Wysłałem do komornika pismo, że jest to moje jedyne źródło utrzymania i ma charakter periodyczny, dołączyłem kopię umów. Wysłałem także kopię wyroku sądowego, gdzie mam orzeczone alimenty na 2 dzieci 800zł,które starałem się płacić regularnie.Zero odpowiedzi ze strony komornika. Nie będę teraz miał z czego zapłacić alimentów, nie mogę nawet zapłacić za dojazdy do pracy i będę musiał zrezygnować. Według mnie komornik działa na szkodę moją ,a nawet wierzyciela bo generuje jeszcze większe moje zadłużenie i nie możność zarabiania i spłacania, nie mówiąc już o potrzebach egzystencjalnych. Dodam .że dług nie dotyczy alimentów tylko kredytu, który musiałem zaciągnąć w banku na leczenie córki.

Avatar photo Kancelaria EuroLege pisze:

Dzień dobry Panie Marcinie. Przede wszystkim należy sprawdzić czy komornik w ogóle mógł działać w danej sprawie. W szczególności, czy tytuł wykonawczy wydany w sprawie nie jest wadliwy. To spotykane zjawisko. Gdyby okazało się, że w tej konkretnej sprawie tak jest to możliwe stanie się odzyskanie wszystkich zabranych przez komornika pieniędzy. Zajmujemy się pomocą w tego rodzaju sprawach. Dlatego jeszcze dzisiaj napiszemy do Pana maila z prośbą o dodatkowe informacje. Prosimy o stałe monitorowanie swojej skrzynki mailowej. Również w folderze SPAM.

Aga pisze:

Dzień dobry,dziś zobaczyłam na koncie zajęcie-22 tysiące,spodziewałam się ze do tego dojdzie,najważniejsze dla mnie pytanie czy wyplata która wpłynie mi na konto zostanie zabrana cała i dlug zostanie po prostu pomniejszony o To ,czy pozostaną mi jakieś środki do życia?sugeruje się tym ze skoro na koncie mam taki minus to każdy wpływ środków na konto będzie go po prostu pomniejszał?mam w tym banku kredyt boję się ze nie będzie go automatycznie pobierało jak dotychczas ponieważ komornik wszystko zabierze

Avatar photo Kancelaria EuroLege pisze:

Dzień dobry. W pierwszej kolejności trzeba sprawdzić czy komornik w ogóle może działać w danej sprawie. W szczególności, czy tytuł wykonawczy wydany w sprawie nie jest wadliwy. To spotykane zjawisko. Gdyby okazało się, że w tej konkretnej sprawie tak jest to możliwe stanie się nie tylko umorzenie egzekucji, ale też odzyskanie wszystkich zabranych przez komornika pieniędzy. Zajmujemy się pomocą w tego rodzaju sprawach. Dlatego jeszcze dzisiaj napiszemy do Pani maila z prośbą o dodatkowe informacje. Prosimy o stałe monitorowanie swojej skrzynki mailowej. Również w folderze SPAM.
W zakresie natomiast egzekucji z konta bankowego to temat opisywaliśmy dosyć szeroko w tym artykule: https://www.eurolege.pl/ile-komornik-moze-zabrac-z-konta/

Anna pisze:

Mam umowę o pracę, za miesiąc październik otrzymałam 2177,56 wynagrodzenia, komornik zabrał mi 2247,25 czy miał prawo mi zabrać całą sumę??? 69,90 pozostało mi na koncie z poprzedniego przelewu stąd kwota 2247,25- siła rzeczy pracuje w szkole więc zarabiam krocie, on pozbawił mi 100%-towej możliwości przeżycia z dwójką nastolatków.

Avatar photo Kancelaria EuroLege pisze:

Dzień dobry Pani Anno. W pierwszej kolejności trzeba sprawdzić czy komornik w ogóle może działać w danej sprawie. W szczególności, czy tytuł wykonawczy wydany w sprawie nie jest wadliwy. To spotykane zjawisko. Gdyby okazało się, że w tej konkretnej sprawie tak jest to możliwe stanie się nie tylko umorzenie egzekucji, ale też odzyskanie wszystkich zabranych przez komornika pieniędzy. Zajmujemy się pomocą w tego rodzaju sprawach. Dlatego jeszcze dzisiaj napiszemy do Pani maila z prośbą o dodatkowe informacje. Prosimy o stałe monitorowanie swojej skrzynki mailowej. Również w folderze SPAM.

Krzysztof pisze:

Witam mam 4 dzieci 2 w wieku szkolnym 2 jeszcze w domu od marca mam zabierane 100% wynagrodzenia w sierpniu udało mi się dostać 720 zł myślałem że będzie już dobrze wczoraj udałem się do banku żeby pobrać środki dostępne tj 950 zł bank odmówił mi wypłaty gdyż stwierdził że komornik zablokował znowu środki już nie mam sił jestem wykończony psychicznie i fizycznie ta sytuacja bank mówi że im przykro do komornika dzwoniłem ten też mówi że mi przykro za przykro nie jestem wstanie wyżywić dzieci jestem zmuszony do ciągłej kombinacji jak przeżyć proszę o pomoc bo naprawdę już niewidze żadnego wyjścia z tej sytuacji

Avatar photo Kancelaria EuroLege pisze:

Dzień dobry Panie Krzysztofie. W pierwszej kolejności trzeba sprawdzić czy komornik w ogóle może działać w danej sprawie. W szczególności, czy tytuł wykonawczy wydany w sprawie nie jest wadliwy. To spotykane zjawisko. Gdyby okazało się, że w tej konkretnej sprawie tak jest to możliwe stanie się nie tylko umorzenie egzekucji, ale też odzyskanie wszystkich zabranych przez komornika pieniędzy. Zajmujemy się pomocą w tego rodzaju sprawach. Dlatego jeszcze dzisiaj napiszemy do Pana maila z prośbą o dodatkowe informacje. Prosimy o stałe monitorowanie swojej skrzynki mailowej. Również w folderze SPAM.

Henryk pisze:

Proszę o kontakt mailowy

Avatar photo Kancelaria EuroLege pisze:

Dzień dobry Pani Henryku. Jeszcze dzisiaj napiszemy do Pana maila. Prosimy o stałe monitorowanie swojej skrzynki mailowej. Również w folderze SPAM.

ELZBIETA pisze:

Takie to wszystko”proste”. Ale być w sytuacji, gdzie pracuje, a komornik zabiera każde pieniądze. I nie ma się z czego utrzymać. To najlepiej było by skończyć życie. Bo nie starcza na lekarstwa, życie opłatach. I tak sie rodzą nastepne pożyczki tak w nieskończoność. Taka jest sprawiedliwość

Avatar photo Kancelaria EuroLege pisze:

Dzień dobry Pani Elżbieto. Być może w Pani sprawie dałoby się coś zrobić. Nie ma sensu popadać w skrajność jeśli nie korzystała Pani jeszcze z pomocy specjalistów od antywindykacji. Gdybyśmy w Pani sprawie mielibyśmy do czynienia z wadliwym tytułem wykonawczym to możliwe byłoby umorzenie egzekucji i odzyskanie pieniędzy zabranych przez komornika. Jeszcze dzisiaj napiszemy do Pani maila z prośbą o dodatkowe informacje. Prosimy o stałe monitorowanie swojej skrzynki mailowej. Również w folderze SPAM.