Gwałtowny wzrost kursu franka szwajcarskiego spowodował, że wielu frankowiczów, w obawie o swój budżet domowy, dokonało jego całkowitej spłaty. Na tamte lata wydawało się być to jedynym słusznym rozwiązaniem. Nie było wtedy mowy o ugodzie z bankiem czy wygraniu procesu w sądzie i uznaniu umowy za nieważną. Gdyby wiedzieli to co teraz… Nic dziwnego, że osoby które spłaciły kredyt mają ogromne poczucie niesprawiedliwości. Jednak większość uważa sprawę za zamkniętą i nie widzi szans na odzyskanie tych pieniędzy. Nic bardziej mylnego!

UWAGA! Masz spłacony kredyt frankowy? Chcesz jeszcze coś uzyskać od banku? W naszej kancelarii zajmujemy się sprawami frankowymi od wielu lat i pomagamy na każdym etapie. Włącznie z postępowaniem sądowym. Napisz do nas lub zadzwoń (530 333 130) i uzyskaj bezpłatną analizę prawną swojej sprawy.

Czy spłacony kredyt oznacza zamkniętą sprawę?

Spłata zobowiązania wcale nie oznacza, że umowa była ważna i absolutnie nie zamyka to możliwości wytoczenia powództwa bankowi. Podstawą obecnych sporów jest uznanie abuzywności umowy, która powinna być badana na moment jej zawierania. Oznacza to, że samo spłacenie nie ma żadnego wpływu na stwierdzenie ewentualnej nieważności umowy lub jej poszczególnych zapisów.

Frankowicze, którzy spłacili kredyt w całości mają dokładnie takie same prawa jak posiadacze aktywnego kredytu. Mogą domagać się w sądzie zapłaty zarówno z tytułu nieważności umowy kredytowej lub bezskutecznością klauzul abuzywnych. W obu przypadkach, pozytywny wyrok sądu oznacza olbrzymie nadpłaty zwracane przez banki!

Należy jednak nastawić się na to, że sprawy dotyczące kredytów frankowych są dość zawiłe. Warto więc skorzystać z pomocy profesjonalnej kancelarii prawnej, która posiada udokumentowane doświadczenie w tej kwestii. Najnowsze wyroki frankowe publikowane w naszej bazie potwierdzają, że z pomocą naszych prawników masz gwarancję fachowej pomocy.

Czy istnieje określony okres czasu, po którym następuje przedawnienie?

Według standardowych przepisów prawa pozew w sprawie kredytu może zostać złożony, jeśli od momentu jego spłaty nie minęło więcej niż 10 lat. Co więcej, według orzeczenia TSUE z 10 czerwca 2021 roku, jeśli kredytobiorca wniósł powództwo w sprawie o ustalenie nieważności umowy, to nie może ono ulec przedawnieniu.

Istnieje także inna interpretacja tych przepisów, która mówi o tym, że bieg okresu przedawnienia liczony jest dopiero od momentu, kiedy kredytobiorca powziął wiadomość o istnieniu w umowie klauzul niedozwolonych lub miał możliwość na wykorzystanie ścieżki sądowej pozwalającej mu na odzyskanie tych pieniędzy. W pierwszym przypadku, za termin ten należy uznać wizytę w kancelarii prawnej, w której nastąpiło stwierdzenie niedozwolonych postanowień.

Co możesz zyskać wnosząc o ustalenie nieważności umowy kredytowej?

Przede wszystkim kredytobiorca, który uważa że jego umowa jest nieważna, ma prawo domagać się zwrotu wszystkich wpłaconych rat. Kredytobiorca zobowiązany jest oddać bankowi jedynie wysokość kapitału. Bank natomiast musi oddać całą sumę świadczeń spełnionych podczas okresu kredytowania. Co więcej, większość sędziów zasądza także zwrot wszystkich świadczeń okołokredytowych.

Oznacza to, że masz szansę na odzyskanie środków za: prowizję, dodatkowe ubezpieczenie kredytu, ubezpieczenie na życie, ubezpieczenie nieruchomości czy inne, które zawarte były w umowie. Dodatkowo kredytobiorca może wnieść także o zapłatę odsetek ustawowych za opóźnienie na jego rzecz.

Czy pełnomocnik banku może zakwestionować Twój pozew?

To prawda, że sprawy dotyczące kredytów frankowych nie należą do najłatwiejszych, a instytucje finansowe bronią się jak mogą. Jednak orzecznictwo sądów jest po stronie konsumentów. Starcie z pełnomocnikiem banku bez dodatkowego zabezpieczenia w postaci własnego prawnika to niezbyt dobry pomysł. Dlatego jeśli planujesz rozpoczęcie postępowania związanego z Twoim kredytem, skorzystaj z pomocy doświadczonej kancelarii.

W Internecie krąży wiele historii frankowiczów, a których opisują argumentację podnoszoną przez pełnomocników bankowych. Jednym z ich argumentów jest brak kwestionowania umowy przez konsumenta przez okres jej wykonywania. W tym toku myślenia próbują udowodnić, że spłata umowy jest równoznaczna z tym, że była ona przez niego akceptowana. Takie tłumaczenie nie ma nic wspólnego z prawdą!

Częstym działaniem banków jest także próba podważenia statusu konsumenta i odwoływanie się do wykształcenia czy zawodu kredytobiorcy. W swoich działaniach próbują udowodnić, że klient posiadał większą świadomość konsekwencji płynących z zawarcia umowy kredytowej, która była waloryzowana kursem waluty obcej. To kolejny argument, który bardzo łatwo można obalić. Posiadanie wiedzy specjalistycznej nie stanowi żadnej podstawy do wykluczenia możliwości powołania się na zawiłość zapisów istniejących w umowie.

Co więcej, wiele banków wprost mówi o tym, że spłacony kredyt nie będzie objęty programem ugodowym. Jest to działanie, które ma na celu odstraszenie kredytobiorców. Choć w takim przypadku droga sądowa jest jedyną szansą na dochodzenie swoich roszczeń, to jak najbardziej warto się tego podjąć.

Skorzystaj z pomocy prawnej!

Jesteśmy kancelarią prawną, która posiada na swoim koncie wygrane sprawy frankowe. Do każdego klienta podchodzimy indywidualnie i uważnie rozważamy wszystkie możliwości. Wiemy, że kredyty frankowe wymagają spojrzenia na różne kwestie. Kolejne kroki postępowania ustalane są wspólnie z Klientem.

Jeśli chcesz poznać swoje szanse skontaktuj się z nami. Wstępna analiza jest zawsze darmowa. Przeanalizujemy Twoją umowę i stwierdzimy co można zrobić w jej sprawie.

Uwolnij się z pułapki kredytu frankowego!

Skontaktuj się z nami:

Niczym nie ryzykujesz. Zgłoszenie i konsultacja do niczego nie zobowiązują. W każdej chwili możesz się wycofać.


4.7/5 - (44 votes)

Kategorie: Kredyty frankowe Kredyty hipoteczne

O Autorze

Kancelaria Eurolege

Kancelaria z wieloletnią praktyką w sprawach o zapłatę z powództwa banków, firm pożyczkowych i windykacyjnych (funduszy sekurytyzacyjnych). Pomaga osobom zadłużonym, których sprawy są na etapie przedsądowym (windykacyjnym), jak również sądowym i egzekucji komorniczej.

Zostaw komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.