Awizo z sądu. Czy odbierać listy z sądu i od komornika? - Antywindykacja EuroLege

Awizo z sądu. Czy odbierać listy z sądu i od komornika?

Czy można nie odbierać listów od komornika bez konsekwencji?

Oceń artykuł: 

Jeżeli listonosz doręczający list z sądu nie zastanie nikogo w domu, to zawsze pozostawi w skrzynce awizo. Czy zawsze trzeba odbierać awizo i co się stanie jeśli tego nie zrobimy? A może lepiej pozostawić awizo nieodebrane i liczyć, że nic się nie stanie? Niestety nieznajomość prawa szkodzi, a w przypadku doręczania przesyłek sądowych i komorniczych może nie tylko szkodzić, ale również wywołać kryzys domowego budżetu. Dlaczego? O tym w dalszej części artykułu.

Jak sąd i komornik doręczają korespondencję?

W myśl przepisów postępowania cywilnego (k.p.c.), doręczenia przesyłek sądowych dokonuje operator wyznaczony, którym aktualnie jest Poczta Polska S.A. Najprostszym sposobem doręczania jest doręczenie bezpośrednie, polegające na wręczeniu przez listonosza przesyłki sądowej wprost do rąk adresata. Bez znaczenia pozostaje miejsce doręczenia, ponieważ doręczający może wręczyć przesyłkę adresatowi bezpośredniemu wszędzie gdzie go zastanie.
Innym sposobem doręczenia przesyłki sądowej może być doręczenie pośrednie, polegające na tym, że przesyłkę sądową, pod wskazanym na kopercie adresem, odbiera dorosły domownik. Należy pamiętać, że domownikiem nie jest osoba, która jedynie chwilowo przebywa w domu adresata (np. gość), ale musi to być osoba tam zamieszkująca. Jeśli takie doręczenie nie jest możliwe, wówczas listonosz może zostawić przesyłkę administracji domu, dozorcy domu albo sołtysowi, jeśli osoby te nie są przeciwnikami adresata i zobowiązały się, że przekażą mu otrzymaną przesyłkę.

Awizo z sądu na innych zasadach.

Jeśli chcemy odebrać na poczcie “zwykły” list polecony, którego nadawcą jest prywatna firma albo ktoś z rodziny, to nie będzie z tym problemu. Oczywiście jeżeli w dowodzie osobistym będziemy mieli ten sam adres, co odbiorca listu poleconego. Zupełnie inaczej jest w przypadku korespondencji sądowej. Członek rodziny nie będzie w stanie odebrać takiego listu tylko na podstawie okazania dowodu osobistego. W przypadku listów z sądu cywilnego, w których są np. nakazy zapłaty albo wezwania na rozprawę obowiązują rygorystyczne zasady. Taką przesyłkę może odebrać:

 • adresat listu;
 • osoba upoważniona na podstawie pełnomocnictwa pocztowego;
 • osoba uprawniona do reprezentacji przed sądem adresata będącego osobą prawną albo jednostką organizacyjną nieposiadającą osobowości prawnej (np. spółką jawną) – w tym przypadku może to być np. prezes zarządu spółki;
 • upoważniony pracownik adresata będącego osobą prawną albo jednostką organizacyjną nieposiadającą osobowości prawnej.

Ile jest czasu na odbiór awizo z sądu i jak liczyć termin?

Jeżeli listonosz nie zastanie adresata w miejscu zamieszkania, to pozostawi awizo z temrinem odbioru 7 dni. Po upływie tego czasu listonosz wystawi powtórne awizo, którego termin odbioru będzie wynosił również 7 dni. Łącznie daje nam to 14 dni na odbiór przesyłki sądowej. Jest to termin nieprzekraczalny i jeśli spóźnimy się nawet o 1 dzień, to taki list wróci do sądu ze skutkiem doręczenia!  

Pamiętajmy o terminie 14 dni.

Aby obliczyć ile mamy czasu na odbiór listu należy przyjąć następujące zasady:

 • dzień, w którym pozostawiono awizo nie jest uwzględniany, termin liczymy od dnia następnego
 • awizo należy odebrać najpóźniej ostatniego dnia terminu
 • w postępowaniu cywilnym, jeśli ostatni dzień przypada na sobotę, niedzielę lub dzien ustawowo wolny od pracy, to termin przesuwa się na najbliższy dzień niebędący sobotą, niedzielą lub dniem ustawowo wolnym od pracy

Aby dokładniej wyjaśnić zasady odbiorów listów posłużymy się przykładami:

Przykład 1. 
Listonosz pozostawił list w skrzynce w dniu 1 marca we wtorek. Zatem ostatni dzień terminu na odebranie awizo przypada na 15 marca i również jest to wtorek.

Przykład 2.
Listonosz pozostawił list w skrzynce w dniu 17 kwietnia w środę. Zatem ostatni dzień terminu na odebranie awizo przypada na 1 maja w środę. Ponieważ jest to dzień ustawowo wolny od pracy, to termin przesuwa się na czwartek 2 maja, który jest już dniem pracującym.

Odebrałem pismo od komornika o egzekucji, a nie wiem skąd ten dług…

Ostatnim i najbardziej problematycznym sposobem doręczania przesyłek sądowych jest doręczanie przez tzw. „awizo”. Polega to na tym, że jeśli listonosz nie może doręczyć przesyłki na dwa sposoby podane wyżej, to wówczas zostawia informację o przesyłce, tzw. „awizo” w drzwiach mieszkania adresata albo w jego oddawczej skrzynce pocztowej. Taka czynność musi zostać powtórzona przez doręczającego przesyłkę po 7 dniach po raz drugi – zawiadomienie powtórne, tzw. „powtórne awizo”. Jeśli mimo powtórnej awizacji przesyłki adresat jej nie podejmie (ma na to łącznie 14 dni, od dnia pierwszej awizacji), wówczas trafi ona do nadawcy (sądu, komornika) jako DORĘCZONA!

Taką sytuację można nazwać skrajnie niekorzystną. Przede wszystkim dlatego, że w kopercie mógł znajdować się nakaz zapłaty w postępowaniu upominawczym (np.. nakaz EPU) albo nakazowym, czy wezwanie na rozprawę w charakterze strony. Nieodebranie awizo z sądu przesyłki spowoduje, że wysłany do adresata nakaz zapłaty uprawomocni się albo wydany zostanie wyrok zaoczny. Wówczas o całej sprawie pozwany może dowiedzieć się dopiero od KOMORNIKA!

Awizo z sądu i nieodbieranie listów z sądu i od komornika – czym to grozi?

Należy bezwzględnie pamiętać, że przysłowiowe „chowanie głowy w piasek” jest najgorszą rzeczą jaką można zrobić. Przez nieodebranie przesyłki sądowej nie wiesz co było w środku i zasadniczo pozbawiasz się szans na uczestnictwo w uczciwym procesie sądowym. W ten sposób możesz pozbawić się możliwości podniesienia zarzutu przedawnienia, a nawet możesz zapłacić dług, którego nigdy nie zaciągałeś!

PAMIĘTAJ! Jeśli listonosz przyniósł adresowane pismo od komornika albo pismo z sądu, to zawsze je odbieraj. Zaniechanie może Cię dużo kosztować!

Co to jest sygn. akt na kopercie i w pismach z sądu?

Na kopertach adresowanych z sądów, od komorników lub np. policji znajdują się dodatkowe oznaczenia w postaci liter i liczb. Są to sygnatury i pojawiły się tam dlatego, że gdy sprawa trafia do sądu, to zostaje zarejestrowana i jest jej nadawana indywidualna sygnatura. Dzięki sygnaturze możemy już na wstępie dowiedzieć się, czego może dotyczyć list, który przyszedł w kopercie.

Jak czytać sygnatury? Na potrzeby artykułu posłużymy się przykładem: I Nc 123/19.  Pierwsze cyfry (rzymskie) oznaczają numer wydziału,  Nc to symbol wydziału cywilnego, a konkretnie postępowania zakazowego lub upominawczego. Cyframi oznacza się numer sprawy w rozumieniu kolejności wpływu do sądu. Natomiast po ukośniku jest numer roku zarejestrowania sprawy, czyli 2019.

Lista przykładowych sygnatur:

 • C – sprawa cywilna (np. o zapłatę długu)
 • Ca – dla spraw przedstawionych z apelacjami od orzeczeń sądów rejonowych,
 • Ns – sprawa cywilna rozpoznawana w trybie postępowania nieprocesowego, np. spadkowa
 • Npw – nadawana w postępowaniu w sprawach nieletnich
 • Nc – sprawa w postępowaniu nakazowym i upominawczym;
 • Nc-e – sprawa w Elektronicznym Postępowaniu Upominawczym (czyli E-Sąd)
 • W – sprawa o wykroczenie,
 • Ks – sprawa o przestępstwa i wykroczenia skarbowe,
 • Ka – sprawa, w której wniesiono apelację od wyroku sądu rejonowego,
 • Kz – sprawa, w której wniesiono zażalenia na postanowienia sądów rejonowych,
 • Ko – m. in. wznowienie postępowania, ułaskawienie, odszkodowanie za niesłuszne skazanie,
 • Kp – stosowana w szczególności w celu oznaczenia czynności związanych ze stosowaniem środków zapobiegawczych,
 • P – sprawa z zakresu prawa pracy
 • U – sprawa z zakresu ubezpieczeń społecznych
 • RC, Rns, Nsm – są to sprawy z zakresu prawa rodzinnego i opiekuńczego
 • GC, GNc – nadawana dla spraw gospodarczych
 • KMS, KM I KMP – sygnatury spraw prowadzonych przez komorników

Jesteśmy laureatami ogólnopolskiego konkursu dla kancelarii prawnych Orły Prawa.

Anuluj dług i sądowy nakaz zapłaty w całości! Doświadczeni prawnicy pomogą Ci wygrać sprawę w sądzie.

DARMOWA ANALIZA!

ZGŁOŚ SIĘ JUŻ TERAZ

Skontaktujemy się z Tobą w 24 h!

Wyrażenie zgody jest dobrowolne. Przed wyrażeniem zgody zapoznaj się z Regulaminem świadczenia pomocy prawnej oraz Polityką prywatności.

Zostałeś pozwany o zapłatę długu, albo nagle pojawił się komornik i nie wiesz dlaczego?

SKORZYSTAJ Z DARMOWEJ ANALIZY PRAWNEJ!​

Pamiętaj! Termin na złożenie odwołania do sądu jest ograniczony. Każdy dzień zwłoki zmniejsza Twoje szanse na wygraną!
Niczym nie ryzykujesz, bo analiza prawna jest bezpłatna i nie ma żadnych ukrytych kosztów.
close-link
Zostałeś pozwany o zapłatę długu? Zgłoś się już teraz po bezpłatną analizę prawną!
PRZEJDŹ do FORMULARZA