Jeżeli listonosz doręczający list z sądu nie zastanie nikogo w domu, to zawsze pozostawi w skrzynce awizo. Czy zawsze trzeba odbierać awizo i co się stanie, jeśli tego nie zrobimy? A może lepiej pozostawić awizo nieodebrane i liczyć, że nic się nie stanie? Niestety nieznajomość prawa szkodzi, a w przypadku doręczania przesyłek sądowych i komorniczych może nie tylko szkodzić, ale również wywołać kryzys domowego budżetu. Dlaczego? Sprawdź w naszym artykule!

Jak sąd i komornik doręczają korespondencję?

W myśl przepisów postępowania cywilnego (k.p.c.), doręczenia przesyłek sądowych dokonuje operator wyznaczony, którym aktualnie jest Poczta Polska S.A. Najprostszym sposobem doręczania jest doręczenie bezpośrednie, polegające na wręczeniu przez listonosza przesyłki sądowej wprost do rąk adresata. Bez znaczenia pozostaje miejsce doręczenia, ponieważ doręczający może wręczyć przesyłkę adresatowi bezpośredniemu wszędzie, gdzie go zastanie.

Innym sposobem doręczenia przesyłki sądowej może być doręczenie pośrednie, polegające na tym, że przesyłkę sądową, pod wskazanym na kopercie adresem, odbiera dorosły domownik. Należy pamiętać, że domownikiem nie jest osoba, która jedynie chwilowo przebywa w domu adresata (np. gość), ale musi to być osoba tam zamieszkująca. Jeśli takie doręczenie nie jest możliwe, wówczas listonosz może zostawić przesyłkę administracji domu, dozorcy domu albo sołtysowi, jeśli osoby te nie są przeciwnikami adresata i zobowiązały się, że przekażą mu otrzymaną przesyłkę.

DOSTAŁEŚ Z SĄDU NAKAZ ZAPŁATY?
Nie czekaj aż pojawi się komornik! Masz tylko 14 dni, aby się odwołać i umorzyć postępowanie.
Nasz prawnik bezpłatnie ustali czy masz możliwość skutecznego odwołania oraz jak możemy Ci pomóc.
Aby porozmawiać z konsultantem wypełnij formularz i wyślij zgłoszenie.
UMÓW ROZMOWĘ

Awizo z sądu i od komornika na innych zasadach

Jeśli chcemy odebrać na poczcie „zwykły” list polecony, którego nadawcą jest prywatna firma albo ktoś z rodziny, to nie będzie z tym problemu. Oczywiście jeżeli w dowodzie osobistym będziemy mieli ten sam adres, co odbiorca listu poleconego.

Zupełnie inaczej jest w przypadku korespondencji sądowej. Członek rodziny nie będzie w stanie odebrać takiego listu tylko na podstawie okazania dowodu osobistego. W przypadku listów z sądu cywilnego, w których są np. nakazy zapłaty albo wezwania na rozprawę obowiązują rygorystyczne zasady. Taką przesyłkę może odebrać:

 • adresat listu;
 • osoba upoważniona na podstawie pełnomocnictwa pocztowego;
 • osoba uprawniona do reprezentacji przed sądem adresata będącego osobą prawną albo jednostką organizacyjną nieposiadającą osobowości prawnej (np. spółką jawną) – w tym przypadku może to być np. prezes zarządu spółki;
 • upoważniony pracownik adresata będącego osobą prawną albo jednostką organizacyjną nieposiadającą osobowości prawnej.

Ile jest czasu na odbiór awizo z sądu i jak liczyć termin – przed nowelizacją

Do tej pory jeżeli listonosz nie zastał adresata w miejscu zamieszkania, to pozostawi awizo z terminem odbioru 7 dni. Po upływie tego czasu listonosz wystawi powtórne awizo, którego termin odbioru wynosił również 7 dni. Łącznie dawało nam to 14 dni na odbiór przesyłki sądowej. Był to termin nieprzekraczalny i jeśli spóźniliśmy się nawet o 1 dzień, to taki list wrócił do sądu ze skutkiem doręczenia!  

Aby obliczyć, ile mieliśmy czasu na odbiór listu, należy przyjąć następujące zasady:

 • dzień, w którym pozostawiono awizo, nie jest uwzględniany, termin liczymy od dnia następnego,
 • awizo należy odebrać najpóźniej ostatniego dnia terminu,
 • w postępowaniu cywilnym, jeśli ostatni dzień przypada na sobotę, niedzielę lub dzień ustawowo wolny od pracy, to termin przesuwa się na najbliższy dzień niebędący sobotą, niedzielą lub dniem ustawowo wolnym od pracy.

Aby dokładniej wyjaśnić zasady odbiorów listów, posłużymy się przykładami:

Przykład 1.

Listonosz pozostawił list w skrzynce w dniu 1 marca we wtorek. Zatem ostatni dzień terminu na odebranie awizo przypada na 15 marca i również jest to wtorek.

Przykład 2.

Listonosz pozostawił list w skrzynce w dniu 17 kwietnia w środę. Zatem ostatni dzień terminu na odebranie awizo przypada na 1 maja w środę. Ponieważ jest to dzień ustawowo wolny od pracy, to termin przesuwa się na czwartek 2 maja, który jest już dniem pracującym.

Jak sprawdzić od kogo jest list polecony? Śledzenie przesyłki poleconej.

Wiele osób otrzymujących awizo zastanawia się od kogo pochodzi przesyłka. Ciekawość jest jak najbardziej zasadna. Wynika zazwyczaj ze strachu albo zniecierpliwienia. Jak się okazuje w praktyce, bardzo dobrze jest wiedzieć od kogo pochodzi list polecony, przez który listonosz zostawił nam awizo.

Jednak jak sprawdzić kogo jest list polecony? Pierwszym i najszybszym sposobem sprawdzenia – jednak niedokładnym – jest wpisanie numeru przesyłki w miejscu śledzenia przesyłki na stronie Poczty Polskiej: https://emonitoring.poczta-polska.pl/?lang=en

Tzw. tracking przesyłek poleconych daje nam wiedzę na temat tego kiedy oraz z jakiego urzędu pocztowego nadana została do nas przesyłka polecona. Jeśli np. prowadzi wobec nas postępowanie egzekucyjne komornik spoza naszego miasta to szybko jesteśmy w stanie to namierzyć. To samo dotyczy sytuacji, gdy przesyłka sądowa kierowana jest z e-sądu w Lublinie. Wydawane przez e-sąd nakazy zapłaty wysyłane są wyłącznie z Lublina. Tak jak wskazaliśmy, taka forma sprawdzania od kogo pochodzi przesyłka polecona jest prosta, ale wyniki poszukiwania mogą wprowadzić w błąd.

Poza powyższym sposobem nie ma właściwie możliwości ustalenia od kogo pochodzi list polecony. Jedyną pewność w takiej sytuacji daje nam wyłącznie skierowanie swoich kroków do placówki Poczty Polskiej, na której składowany jest list polecony. Pracownik placówki w szybki sposób jest w stanie namierzyć list znając jego numer. Niestety, ale w większości przypadków wizyta osobista wiązać się może z koniecznością odbioru przesyłki z sądu czy od komornika. A to z kolei otwiera terminy sądowe, których należy bezwzględnie przestrzegać,

Co to jest sygn. akt na kopercie i w pismach z sądu?

Na kopertach adresowanych z sądów, od komorników lub np. policji znajdują się dodatkowe oznaczenia w postaci liter i liczb. Są to sygnatury i pojawiły się tam dlatego, że gdy sprawa trafia do sądu, to zostaje zarejestrowana i jest jej nadawana indywidualna sygnatura. Dzięki sygnaturze możemy już na wstępie dowiedzieć się, czego może dotyczyć list, który przyszedł w kopercie.

Jak czytać sygnatury? Na potrzeby artykułu posłużymy się przykładem: I Nc 123/19. Pierwsze cyfry (rzymskie) oznaczają numer wydziału, Nc to symbol wydziału cywilnego, a konkretnie postępowania zakazowego lub upominawczego. Cyframi oznacza się numer sprawy w rozumieniu kolejności wpływu do sądu. Natomiast po ukośniku jest numer roku zarejestrowania sprawy, czyli 2019.

Lista przykładowych sygnatur:

 • C – sprawa cywilna (np. o zapłatę długu)
 • Ca – dla spraw przedstawionych z apelacjami od orzeczeń sądów rejonowych,
 • Ns – sprawa cywilna rozpoznawana w trybie postępowania nieprocesowego, np. spadkowa
 • Npw – nadawana w postępowaniu w sprawach nieletnich
 • Nc – sprawa w postępowaniu nakazowym i upominawczym;
 • Nc-e – sprawa w Elektronicznym Postępowaniu Upominawczym (czyli E-Sąd)
 • W – sprawa o wykroczenie,
 • Ks – sprawa o przestępstwa i wykroczenia skarbowe,
 • Ka – sprawa, w której wniesiono apelację od wyroku sądu rejonowego,
 • Kz – sprawa, w której wniesiono zażalenia na postanowienia sądów rejonowych,
 • Ko – m. in. wznowienie postępowania, ułaskawienie, odszkodowanie za niesłuszne skazanie,
 • Kp – stosowana w szczególności w celu oznaczenia czynności związanych ze stosowaniem środków zapobiegawczych,
 • P – sprawa z zakresu prawa pracy
 • U – sprawa z zakresu ubezpieczeń społecznych
 • RC, Rns, Nsm – są to sprawy z zakresu prawa rodzinnego i opiekuńczego
 • GC, GNc – nadawana dla spraw gospodarczych
 • KMS, KM I KMP – sygnatury spraw prowadzonych przez komorników

Awizo z sądu i nieodbieranie listów z sądu i od komornika – czym to grozi? 

Przedsiębiorco pamiętaj, że przysłowiowe „chowanie głowy w piasek” jest najgorszą rzeczą, jaką można zrobić. Przez nieodebranie przesyłki sądowej nie wiesz, co było w środku i zasadniczo pozbawiasz się szans na uczestnictwo w uczciwym procesie sądowym. W ten sposóbmożesz pozbawić się możliwości podniesienia zarzutu przedawnienia, a nawet możesz zapłacić dług, którego nigdy nie zaciągałeś!

PRZEDSIĘBIORCO PAMIĘTAJ! Jeśli listonosz przyniósł adresowane pismo od komornika albo pismo z sądu, to zawsze je odbieraj. Zaniechanie może Cię dużo kosztować!

Natomiast jeżeli jesteś osobą fizyczną / konsumentem – w świetle nowych przepisów – to w razie, gdy nie odbierzesz awizo i komornik ustalił, że nie mieszkasz pod wskazanym adresem, zasadniczo nie masz powodów do obaw. Żadne niespodziewane rozprawy nie będą toczyć się za Twoimi plecami. Co więcej, to po stronie Twojego powoda leży obowiązek wskazania adresu zamieszkania lub udowodnienia, że adres jest poprawny.

W praktyce, jeżeli jednak przebywasz pod wskazanym przez powoda adresem, lepiej odbierz przesyłkę. Twój wierzyciel znajdzie sposób, by udowodnić, że podany adres jest poprawny. Celowe uchylanie się od odbioru listu, gdy masz taką możliwość, może wiązać się z wieloma nieprzyjemnościami.

O powodach, dla których warto odbierać korespondencję od firmy windykacyjnej, przeczytasz w artykule Czy odbierać listy z firmy windykacyjnej?.

Ciągłe ukrywanie się przed komornikiem, listonoszem czy windykatorem nie jest sposobem na rozwiązanie problemów. Tym bardziej że np. Twoje długi mogą być przedawnione, a od każdego wyroku przysługuje Ci odwołanie. Pisaliśmy o tym w tekście Jak napisać odwołanie do sądu w sprawie cywilnej? Apelacja i inne środki zaskarżenia.

Przeczekanie w innym mieszkaniu wizyt komornika czy windykatora i udawanie, że mieszka się gdzie indziej, również na dłuższą metę nie pomoże. Lepiej od razu zapoznać się z listem i wiedzieć, na czym się stoi. Zawsze masz przecież możliwość obrony, szansę wypracowania strategii z doświadczonym prawnikiem, a najważniejsze – wiesz, co zarzuca Ci komornik czy sąd.

Poznaj plusy i minusy związane z odbiorem przesyłki z sądu opisane w artykule PISMO Z SĄDU wydział cywilny. Czy odbierać? Kiedy komornik? PORADNIK.

Gdzie szukać pomocy prawnej?

Masz sprawę w sądzie albo u komornika? Skorzystaj z naszej bezpłatnej analizy swojej sytuacji. Nasz prawnik ustali jakie masz możliwości oddłużenia i jak możemy Ci pomóc.

Skontaktuj się z nami:


4.8/5 - (116 votes)

Kategorie: Porady dla dłużników Wzory i przydatne pisma

O Autorze

Tomasz Gabrylewicz

Doświadczony prawnik, autor licznych publikacji prawniczych, w tym naukowych. Wieloletni działacz w sektorze NGO. Ekspert prawa bankowego, praktyk w sprawach cywilnych przeciwko instytucjom finansowym.

Zostaw komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.

Komentarze

Magdalena pisze:

Dzień dobry.
Jakiś czas temu zaciągnęłam kilka chwilówek, jeden kredyt, jakiś niezapłacony rachunek I bilet. Wyjechałam do UK , spłaciłam jakąś chwilówek u komornika i jakas u wi dykatora który kontaktował się ze mną online. Nie wiem jak to sprawdzić ile mam długów jak zabrać się do ich spłaty, a chciałabym mieć już to za sobą.

Avatar photo Kancelaria EuroLege pisze:

Poszukiwanie długów Pani Magdaleno nie jest łatwe, ale można podjąć próbę. Więcej na ten temat pisaliśmy w tym materiale: https://www.eurolege.pl/jak-sprawdzic-gdzie-mam-dlugi-wyjazd-z-polski-i-stare-zobowiazania/

Aleksandra pisze:

Dzień Dobry
Piszę w takiej sprawie a mianowicie mam długi które chciałabym spłacić lecz nie bardzo wiem ile ich jest i gdzie już chciałabym się dowiedzieć czy nie można ich na raz jakoś w ratach na określoną kwotę spłacać ?

Avatar photo Kancelaria EuroLege pisze:

Pani Aleksandro, jeszcze dzisiaj napiszemy do Pani maila z prośbą o szerszy opis sprawy. Prosimy o stałe monitorowanie swojej skrzynki mailowej. Również w folderze SPAM.