Dziedziczenie długów. Jak odrzucić długi spadkowe? - Antywindykacja EuroLege

Dziedziczenie długów. Jak odrzucić długi spadkowe?

dziedziczenie długów - zasady

Oceń artykuł: 

Śmierć osoby bliskiej jest nie tylko dramatem życiowym, ale również może niekiedy okazać się wielkim problemem finansowym. Bywa czasami tak, że osoba zmarła pozostawia po sobie jedynie długi, albo długi te przewyższają wartość majątku spadkowego. Co należy wówczas zrobić, aby nie odziedziczyć długu? O tym poniżej.

Zazwyczaj jest tak, że osoba zmarła pozostawia swojej najbliższej rodzinie spadek, w którym nie ma długów w ogóle, albo wartość tych długów jest na tyle nieznaczna, że wartość aktywów spadku (np. nieruchomości, ruchomości, wierzytelności od dłużników) jest tak duża, że zdecydowanie przewyższa wartość pozostawionych długów. Wówczas znakomita większość spadkobrań polega na prostym przyjęciu spadku, a zatem z pełną odpowiedzialnością spadkobiercy swoim majątkiem teraźniejszym i przyszłym za odziedziczone długi. Problem pojawia się wtedy, kiedy majątku spadkowego nie ma w ogóle, albo jest mniejszy niż pozostawione przez spadkodawcę długi. Co w takiej sytuacji zrobić?

Spadek mniejszy od długu. Dziedziczenie długów.

Najkorzystniejszym rozwiązaniem w takiej sytuacji jest odrzucenie spadku, albo przyjęcie spadku z dobrodziejstwem inwentarza. To drugie polega na tym, że spadkobierca wprawdzie przyjmuje spadek, ale jego odpowiedzialność za długi spadkowe ograniczona jest jedynie do wartości majątku pozostawionego przez spadkodawcę. Taki sposób  dziedziczenia jest dobry nie tylko wtedy, kiedy wiemy, że długi są większe od aktywów, ale również wtedy, kiedy spadkobierca nie jest pewien jaka jest ogólna wartość całego zadłużenia spadkowego. W tym miejscu warto wspomnieć, że odrzucenie spadku przez rodziców powoduje przejście spadku na dziecko i aby je uchronić, należy również w jego imieniu ten spadek odrzucić.

Nabycie spadku wprost lub odrzucenie spadku następuje poprzez złożenie oświadczenia przed sądem albo przed notariuszem. 

Spadki przed 18 października 2015 r.

Od blisko trzech lat obowiązują nowe przepisy, ale do tego momentu dziedziczenie długów było dużym problemem. W przypadku spadków otwartych przed 18 października 2015 roku, spadkobierca w razie niewiedzy lub roztargnienia zazwyczaj dziedziczył spadek wprost. Problemu nie było, kiedy w skład spadku wchodziły aktywa, a długów nie było, albo były bardzo małe. Niestety spadkodawcy mogli pozostawić swoim spadkobiercom niemiła niespodziankę, w szczególności wówczas, kiedy kilka miesięcy albo lat do drzwi spadkobierców zapukał windykator i prosił o zapłatę długów spadkodawcy. Co można wówczas zrobić?

Dziedziczenie długów – przykłady:

Przykład 1: Spadkodawcą jest starszy żonaty mężczyzna, ojciec dwójki dzieci (syn zmarł kilka lat temu), oraz dziadek trójki wnucząt. W tym przykładnie uprawnieni do dziedziczenia są: małżonka, dorosła córka oraz nastoletni wnuk. Jeżeli dorosła córka odrzuci spadek, to w jej miejsce do dziedziczenia wstąpią małoletnie wnuki spadkodawcy.

przykład dziedziczenia długów

Przykład 2: Spadkodawcą jest zamężna kobieta w średnim wieku. Matka spadkodawczyni nadal żyje, ale ojciec zmarł kilka lat temu. Dlatego też uprawnionym do dziedziczenia będzie mąż spadkodawczyni, jej matka oraz brat, który wstąpił w miejsce nieżyjącego ojca.

długi spadkowe dziedziczenie długów

Przykład 3: Spadkodawcą jest zamężna kobieta w średnim wieku. Rodzice spadkodawczyni nadal żyją. Uprawnionymi do dziedziczenia będą mąż kobiety oraz jej rodzice. W przypadku gdy rodzice kobiety odrzucą spadek, to w ich miejsce wstąpi ich syn, a jednocześnie brat spadkodawczyni.

dziedziczenie długów przykłady

Długi spadkowe. Oświadczenie o przyjęciu lub odrzuceniu spadku

Zgodnie z przepisami kodeksu cywilnego, oświadczenie o przyjęciu lub odrzuceniu spadku może być złożone w ciągu 6 miesięcy od dnia, w którym spadkobierca dowiedział się o tytule swojego powołania. Oświadczenie powyższe składa się przed Sądem albo Notariuszem. Jeżeli w ustawowym terminie 6 miesięcy oświadczenie o odrzuceniu spadku nie zostało złożone, spadkobierca dziedziczył spadek wprost, czyli z wszystkimi długami, odpowiadając całym swoim majątkiem w przypadku ewentualnego ich istnienia. Termin na założenie oświadczenia, jako termin prawno materialny, nie podlega przywróceniu. Aktualnie (od 18.10.2015r.), niezłożenie oświadczenia o przyjęciu albo odrzuceniu spadku w terminie oznacza przyjęcie spadku z dobrodziejstwem inwentarza, a nie wprost. Dla oceny stanu prawnego decydujący jest dzień śmierci spadkodawcy.

Dziedziczenie długu. Jak odrzucić spadek po terminie?

Sytuacja nie jest jednak bez wyjścia, bowiem możliwym jest skorzystanie z instytucji uchylenia się od skutków niezłożenia oświadczenia o przyjęciu lub odrzuceniu spadku w terminie. Jednakże, aby skorzystać z jej dobrodziejstwa niezbędnym jest wykazanie, iż niezmieszczenie się w ustawowym terminie 6-miesięcznym podyktowane było istotnym i uzasadnionym błędem co do składu masy spadkowej lub groźbą. Jak wskazuje orzecznictwo, uchylenie się od skutków przyjęcia spadku wprost pod wpływem błędu uzasadnione może być w zasadzie tylko wtedy, jeżeli spadkobierca w sposób dostateczny i przekonywujący udowodni, że dołożył należytej staranności poprzez podejmowanie odpowiednich, uzasadnionych w danych okolicznościach działań, zmierzających do ustalenia rzeczywistego stanu masy spadkowej.

W szczególności okolicznościami wpływającymi na trudności w ustaleniu masy spadkowej, mogą być np.:

  1. długotrwałe nieutrzymywanie kontaktów przed śmiercią ze spadkodawcą,
  2. trudności w nawiązywaniu kontaktów ze spadkodawcą,
  3. ukrywanie swoich długów przez spadkodawcę przed osobami trzecimi.

Ogólnie rzecz ujmując chodzi o to, aby przekonać Sąd, że spadkobierca podejmował próby rzetelnego ustalenia stanu majątku spadkowego. Jeżeli natomiast z jakichś przyczyn nie podejmował żadnych czynności – co jest obciążające –  to czym pewność co do braku długów była uzasadniona.

W celu podjęcia czynności zmierzających do realizacji powyższego przedsięwzięcia niezbędnym jest złożenie do Sądu wniosku o uchylenie się od skutków niezłożenia oświadczenia o przyjęciu lub odrzuceniu spadku w terminie i przyjęciu przez Sąd oświadczenia o jego odrzuceniu w całości.

Jesteśmy laureatami ogólnopolskiego konkursu dla kancelarii prawnych Orły Prawa.

Anuluj dług i sądowy nakaz zapłaty w całości! Doświadczeni prawnicy pomogą Ci wygrać sprawę w sądzie.

DARMOWA ANALIZA!

ZGŁOŚ SIĘ JUŻ TERAZ

Skontaktujemy się z Tobą w 24 h!

Wyrażenie zgody jest dobrowolne. Przed wyrażeniem zgody zapoznaj się z Regulaminem świadczenia pomocy prawnej oraz Polityką prywatności.

Zostałeś pozwany o zapłatę długu, albo nagle pojawił się komornik i nie wiesz dlaczego?

SKORZYSTAJ Z DARMOWEJ ANALIZY PRAWNEJ!​

Pamiętaj! Termin na złożenie odwołania do sądu jest ograniczony. Każdy dzień zwłoki zmniejsza Twoje szanse na wygraną!
Niczym nie ryzykujesz, bo analiza prawna jest bezpłatna i nie ma żadnych ukrytych kosztów.
close-link
Zostałeś pozwany o zapłatę długu? Zgłoś się już teraz po bezpłatną analizę prawną!
PRZEJDŹ do FORMULARZA