Z pewnością wiele osób słyszało o działającym w Lublinie sądzie elektronicznym (e-sąd), który wydaje nakazy zapłaty w elektronicznym postępowaniu upominawczym. Co to jest E-Sąd, jak funkcjonuje, jakie wydaje orzeczenia oraz jak odwołać się od nakazu zapłaty wydanego w EPU? Na te i wiele innych pytań odpowiadamy w poniższym artykule.

Co to jest E-Sąd w Lublinie? Sąd elektroniczny, co to jest?

Sąd elektroniczny zwany powszechnie e-sądem jest specyficznym sądem krajowym, który działa zdalnie na terytorium całego kraju. Sąd Rejonowy Lublin – Zachód w Lublinie, VI Wydział Cywilny, to ten własnie sąd rozpatruje wszystkie pozwy płynące z całego kraju do postępowania zwanego EPU (elektroniczne postępowanie upominawcze).

W skład tego e-sądu wchodzą przede wszystkim referendarze sądowi. To oni wydają nakazy zapłaty w EPU, które następnie w milionach egzemplarzy wysyłane są do pozwanych w całej Polsce.

Jaka jest liczba spraw wpływających corocznie do e-sądu w Lublinie? Po sygnaturach łatwo określić, że aktualnie jest to ok 2,5 miliona (2.500.000) spraw rocznie! Niestety, ale ze względu na specyfikę samego postępowania, ale też liczby rozpatrywanych spraw dziennie przez jednego referendarza nie sposób uznać, aby sprawy przed wydaniem nakazu były wnikliwie badane. Z resztą e-sąd nie ma też takich uprawnień, o czym w dalszej części tego artykułu.

Oglądaj Akademię Oddłużania? Zobacz co to jest E-Sąd oraz EPU!

Co to jest EPU?

Elektroniczne Postępowanie Upominawcze czyli EPU, to tryb rozpoznawania roszczeń za pośrednictwem systemu informatycznego. Pod tą nazwą kryje się Sąd Rejonowy Lublin – Zachód w Lublinie, Wydział VI Cywilny. EPU, czyli Elektroniczne Postępowanie Upominawcze zostało wprowadzone ustawą z dnia 9 stycznia 2009 r. o zmianie ustawy – Kodeks postępowania cywilnego [Dz.U. 1964 Nr 43 poz. 296] oraz niektórych innych ustaw.  Sąd elektroniczny (e-sąd), zajmuje się prowadzeniem spraw w systemie teleinformatycznym, w którym strona powodowa (np. fundusz sekurytyzacyjny, bank, parabank) składa pozew na dedykowanym do tego specjalnym elektronicznym formularzu dostępnym w systemie e-sądu, w którym podaje podstawę istnienia roszczenia, jego wartość oraz pobieżnie uzasadnia podstawy swojego stanowiska w sprawie. Na tym etapie osoba pozwana jeszcze nic nie wie o tym, że w jej sprawie toczy się procedura sądowa, wynikiem której stanie się nakaz zapłaty wydany w elektronicznym postępowaniu upominawczym przez e-sąd w Lublinie.

Co takiego szczególnego jest w EPU (elektroniczne postępowanie upominawcze)? Przede wszystkim to, że postępowanie inicjowane jest przez stronę powodową (np. bank, chwilówkę, firmę windykacyjną) w sposób całkowicie zdalny i elektroniczny. Polega to na tym, że fachowy pełnomocnik banku, chwilówki albo firmy windykacyjnej, który ma założony specjalne konto w e-sądzie może za pośrednictwem tegoż konta składać pozew do sądu elektronicznego.

Jak wygląda proces złożenia pozwu? Wystarczy uzupełnić stosowne rubryki i kliknąć na klawiaturze ENTER. Nie trzeba załączać żadnych dowodów, wystarczy się na nie powołać. Oznacza to, że e-sąd niejako wierzy na słowo powodowi, że ten takowe dokumenty posiada. To wystarczy, aby wydać wobec pozwanego nakaz zapłaty w elektronicznym postępowaniu upominawczym.

WAŻNE! Jeśli jako pozwany otrzymałeś nakaz zapłaty w EPU to nie musisz składać żadnych pism przy wykorzystaniu modułu elektronicznego. Wystarczy, że złożyć środek zaskarżenia w formie tradycyjnej, papierowej. O czym w dalszej części artykułu.

EPU Logowanie. Jak zarejestrować konto w e-sądzie?

Jeśli masz czytelniku wątpliwości, czy miałeś już do czynienia albo masz aktualnie do czynienia z EPU nie wiedząc nawet o tym (!) to doradzamy, aby zarejestrować się w portalu EPU. Taka darmowa rejestracja z pewnością może zaoszczędzić nerwów, a niejednokrotnie uratować przed zapłatę nieistniejących zadłużeń. Jak to możliwe? O tym w dalszej części naszego artykułu.

Na tym etapie jednak zobaczmy jak zarejestrować się w systemie e-sądu? Pierwsze co musisz zrobić to wejść na stronę logowania do systemu EPU. Bezpośrednie przekierowanie na autoryzowaną stronę e-sądu znajdziesz klikając w link: logowanie EPU.

Kiedy już dokonasz pełnej rejestracji możesz całkowicie panować nad tym, co dzieje się z Twoimi sprawami w e-sądzie. Możesz sprawdzić kto i o co pozywał Cię w przeszłości, jak również jakie aktualnie wobec Twojej osoby sprawy znajdują się na biegu. Dzięki temu możesz zacząć działać szybciej i oszczędzić sobie wielu nerwów. Możesz już zawczasu przygotować się organizacyjnie i merytorycznie do obrony przez nakazem zapłaty w elektronicznym postępowaniu upominawczym. Posiadanie konta w systemie EPU daje również szansę na wyprzedzenie działań komornika. Wiedząc bowiem, że toczyła się wobec Ciebie sprawa w EPU i jest już prawomocnie zakończona możesz podjąć działania zanim komornik zablokuje Ci konto, wynagrodzenie za pracę, rentę czy emeryturę.

Czy warto posiadać konto w systemie EPU? Jednym słowem odpowiadając: TAK.

Kto najczęściej pozywa do E-Sądu?

Z korzyści pozywania do e-sądu (np. niższa opłata od pozwu), korzystają głównie wielcy gracze rynku kapitałowo-finansowego w Polsce, tj.:

 1. firmy windykacyjne
 2. banki
 3. tzw. parabanki (chwilówki)
 4. firmy telekomunikacyjne
 5. firmy usług użyteczności publicznej (np. zakłady transportu miejskiego).

Nakaz zapłaty w EPU! Brak podstaw do wydania nakazu zapłaty w EPU – dostałem nakaz zapłaty z Sądu Rejonowego Lublin – Zachód w Lublinie bez żadnych dowodów. Co robić?

Po otrzymaniu korespondencji z nakazem zapłaty z e-sądu należy przede wszystkim uspokoić nerwy oraz zebrać myśli. Ustalić, czy faktycznie firma, która mnie pozwała może być moim wierzycielem? Czy cokolwiek od niej pożyczałem? A jeśli tak, to czy do oddania było aż tak dużo pieniędzy? Skąd te sumy odsetek, kosztów itp.?

Specyfiką postępowania cywilnego prowadzonego przez e-sąd jest to, że powód składając pozew powołuje w jego treści pewne okoliczności (np. fakt udzielenia kredytu/pożyczki, braku spłaty, skutecznej cesji wierzytelności), ale na udowodnienie twierdzeń nie załącza żadnych dowodów. Konstrukcja procesu elektronicznego polega więc na tym, że e-sąd wydaje nakaz zapłaty nie weryfikując prawdziwości twierdzeń oraz oświadczeń powoda.

W dużym skrócie mówiąc, sąd elektroniczny w Lublinie wydają nakaz zapłaty wierząc „na słowo” składającemu pozew (np. firmie windykacyjnej), że pozwany jest mu winny sumę, której zapłaty żąda. W konsekwencji e-sąd wydaje nakaz zapłaty i wysyła ten nakaz zapłaty do pozwanego.

UWAGA! Jedynie ok. 3% nakazów zapłaty wydawanych przez e-sąd jest zaskarżanych. Nie bądź obojętny na pisma adresowane do Ciebie z sądu elektronicznego! Nie pozwól, aby komornik prowadził wobec Ciebie egzekucję na podstawie orzeczenia sądu, które wydane zostało przeciwko Tobie bez żadnych dowodów!

DARMOWA KONSULTACJA ODDŁUŻENIOWA W SPRAWACH KREDYTÓW I POŻYCZEK
Dostałeś z sądu nakaz zapłaty? Chcesz wstrzymać komornika lub firmę windykacyjną?
Nasz prawnik bezpłatnie ustali czy masz możliwość skutecznego oddłużenia oraz jak możemy Ci pomóc.
Kliknij w przycisk poniżej. Wypełnij formularz i wyślij zgłoszenie. Oddzwonimy.
DARMOWA KONSULTACJA

Wymogi formalne pozwu w EPU – nakaz zapłaty z E-Sądu nie ma żadnego podpisu, ani pieczęci. Czy to naprawdę pismo sądowe?

Być może wielu wyda się to zabawne czy dziwne, ale pisma wysyłane przez e-sąd nie zawierają żadnego podpisu ani pieczęci sądu. Na próżno więc w pismach adresowanych przez e-sąd szukać jakichkolwiek znaków wskazujących na to, że mamy do czynienia z pismem pochodzącym od organów władzy publicznej. Problem jest o tyle istotny, że znaczna cześć osób otrzymujących nakaz zapłaty z e-sądu ignoruje go, myśląc, że to kolejne wezwanie do zapłaty od windykatora.

Co również ciekawe, nakazy zapłaty w e-sądzie wydają referendarze sądowi, nie będący sędziami zawodowymi.

Innym problemem związanym z pismami wysyłanymi przez sąd elektroniczny w Lublinie jest to, że pouczenia co do sposobów i trybu zaskarżania orzeczeń tego sądu jak również ogólnie sposobu jego działania pisane są małymi literami, co powoduje, iż dużo osób nie czyta informacji zawartych w tych pismach.

E-Sąd EPU nakaz zapłaty w elektronicznym postępowaniu upominawczym

Mam komornika, a nigdy nie dostałem żadnego pisma z E-Sądu. Co mam zrobić w takiej sytuacji?

Niestety bolączką e-sądu jest to, że co prawda ma on możliwość dokonywania weryfikacji adresów w bazie PESEL, ale przez wzgląd na ogromne obłożenie sprawami (nawet ponad 2 miliony rocznie), osoby wydające nakazy zapłaty w e-sądzie nie są w stanie dokonywać prawidłowego audytowania adresów osób pozwanych, co często doprowadza do życiowych tragedii.

Najlepiej przekonała się o tym Pani Sabina z Gorzowa Wielkopolskiego, która napisała do nas pełnego rozgoryczenia maila z wiadomością: „Nie wiem o co chodzi. Czuję się oszukana. Dzisiaj otrzymałam wiadomość z kadr, że komornik wszedł na moje wynagrodzenie. Nic nie wiedziałam o sprawie sądowej. Podobno jakiś sąd elektroniczny wydał nakaz zapłaty, ale ja się często przeprowadzałam. Proszę, pomóżcie mi!”

W takich sytuacjach zawsze istnieje realna szansa na umorzenie egzekucji komorniczej oraz uchylenie nakazu wydanego przez e-sąd. Należy jednak działać szybko, ponieważ czynności komornika mogą być niekiedy niemożliwe do odwrócenia! Warto  zapoznać się z artykułami na naszym blogu, ponieważ już kiedyś pisaliśmy co robić kiedy o nakazie zapłaty dowiedziałeś się od komornika sądowego.

Nie mieszkam w Lublinie. Dlaczego nakaz zapłaty jest z E-Sądu w Lublinie?

Niestety w Polsce funkcjonuje tylko jeden sąd elektroniczny (e-sąd), tj. Sąd Rejonowy Lublin – Zachód w Lublinie, VI Wydział Cywilny, do którego należy rozpatrywanie i załatwianie wszystkich spraw kierowanych do postępowania elektronicznego, bez względu na miejsce zamieszkania czy siedziby pozwanego i powoda.

Wygrana sprawa w E-Sądzie z firmą windykacyjną ULTIMO

Niedawno zgłosiła się do nas Pani Ewa z Raciborza pisząc:

Pomóżcie! Dostałam jakiś dziwny dokument z sądu elektronicznego. Nazywa się nakaz zapłaty i jest w nim napisane, że mam zapłacić ponad 32.647,91 zł!

Pozywa mnie jakaś dziwna firma, której nazwy nawet nie potrafię wymówić i z którą nie miałam nigdy nic wspólnego! Pismo odebrałam dzisiaj z poczty. Nie ma tam żadnych dowodów! Kompletnie nic. Błagam o pomoc, jestem na skraju załamania.

Prawnik z Kancelarii EUROLEGE przystępuje do działania w sprawie EPU!

Przydzieliliśmy Pani Ewie jednego z naszych prawników, który dokładnie przeanalizował treść pozwu o zapłatę. Ze względu na specyfikę postępowania cywilnego w e-sądzie do pozwu nie było załączonych żadnych dowodów na uzasadnienie roszczenia. Nasi prawnicy mają jednak bardzo duże doświadczenie w sprawach z zakresu antywindykacji, więc nawet po wstępnej analizie uzasadnienia są wstanie wiele stwierdzić.

W tym przypadku wiele wskazywało, że dług może być przedawniony oraz, że firma Ultimo nie dysponuje w rzeczywistości dokumentami na potwierdzenie istnienia długu.

Nasz sprzeciw do E-Sądu

Nasz prawnik przygotował sprzeciw do E-Sądu w imieniu Pani Ewy. Sprzeciw został uwzględniony i sprawa została przekazana do sądu właściwego dla miejsca zamieszkania pozwanej.

Na tym etapie prawnik firmy windykacyjnej próbował udowadniać, że dług jest należny i nieprzedawniony. Dlatego wystąpiliśmy o przedłożenie dokumentów na poświadczenie, że tak w rzeczywistości jest.

I co się okazało? Z treści załączonych dokumentów wynikało, że: Po pierwsze firma windykacyjna nie dysponuje wystarczającymi dokumentami na udowodnienie, że te pieniądze się jej należą! Po drugie, dług został zaciągnięty w 1998 r. i wynosił wtedy ok. 1000 zł! Powód nie był w stanie uzasadnić dlaczego żąda 32.647,91 zł, więc wnioskował o umorzenie postępowania.

Nie zgodziliśmy się na to, więc sąd rozstrzygnął sprawę merytorycznie i oddalił powództwo w całości!

Co to jest E-Sąd

Termin na złożenie sprzeciwu od nakazu zapłaty wydanego przez E-Sąd

Jeśli odebrałeś jako pozwany nakaz zapłaty wydany przez sąd elektroniczny to masz jedynie 2 tygodnie na jego zaskarżenie. Termin ten biegnie od dnia odbioru przez Ciebie przesyłki sądowej, nie licząc dnia, w którym odebrałeś nakaz zapłaty.

UWAGA! Niezaskarżenie nakazu zapłaty wydanego przez e-sąd w terminie spowoduje, że orzeczenie wydane przez sąd elektroniczny uprawomocni się i po nadaniu mu klauzuli wykonalności będzie stanowić podstawę do wszczęcia oraz prowadzenia prawdziwego postępowania egzekucyjnego (komorniczego) przeciwko pozwanemu, w tym może stanowić podstawę do: 1) zajęcia wynagrodzenia za pracę; 2) zajęcia środków zgromadzonych na rachunku bankowym; 3) zajęcia ruchomości; 4) zajęcia nieruchomości (np. mieszkania).

Co napisać w sprzeciwie od nakazu zapłaty składanym do E-Sądu w EPU?

Wbrew spotykanym w różnych portalach internetowych informacjom, sprzeciw od nakazu zapłaty wydanego przez e-sąd nie wymaga składania go na żadnym urzędowym formularzu. Jedyne co musi zrobić pozwany to napisać, że wnosi sprzeciw od nakazu zapłaty wydanego w sprawie X, zaskarżając go w całości, a także wnosi o…. i tutaj może pojawić się problem dla osoby nie posiadającej wiedzy praktycznej, jak należy konstruować pisma adresowane do sądu.

Z tym problemem spotkał się Pan Jerzy w Gdańska, który napisał do nas:

Szanowni Państwo! Kilka dni temu odebrałem z poczty nakaz sądowy z e-sądu, w którym muszę zapłacić jakieś duże kwoty nieznanej mi firmie windykacyjnej, w której nie mam żadnego zadłużenia. Chciałbym napisać pismo do sądu, aby nie musieć tego płacić. Proszę o pomoc. Jak ma to zrobić, aby nie było żadnych problemów?.

Co więc powinno znaleźć się w takim sprzeciwie EPU? Przede wszystkim wniosek o oddalenie powództwa w całości oraz zasądzenie kosztów procesu. Ponadto treść przepisów postępowania przed e-sądem nakazuje powołanie przez wnoszącego sprzeciw wszystkich twierdzeń oraz zarzutów, pod rygorem pominięcia ich w późniejszym stadium postępowania sądowego. Należy wobec tego postawić stosowne zarzuty, które spowodują w przyszłości oddalenie powództwa. Najczęściej zgłaszanym zarzutem jest przedawnienie długu. Można także zgłosić zarzuty dotyczące samej umowy, jej istnienia, czy wysokości dochodzonych roszczeń. Nie ma obowiązku uzasadniania postawionych zarzutów. Wystarczy, że pozwany je napisze. Przy czym w tym miejscu należy pamiętać, że przed sądem właściwym, po wniesieniu sprzeciwu, trzeba będzie uzasadnić postawione zarzuty i ewentualnie powołać na ich uzasadnienie odpowiednie dowody.

Co dzieje się po wniesieniu sprzeciwu do E-Sądu?

Jeśli pozwany wniesienie sprzeciw do e-sądu w ustawowym terminie 2 tygodni od jego doręczenia wraz z pozwem, to z mocy samego prawa nakaz zapłaty wydany przez sąd elektroniczny zostaje uchylony, a sąd z urzędu przekazuje sprawę do sądu właściwego ze względu na miejsce zamieszkania pozwanego. Sprawa więc trafi z e-sądu do sądu położonego najbliżej miejsca zamieszkania pozwanego.

Taka sytuacja  miała miejsce do dnia 7 lutego 2020 roku, czyli do dnia wejścia ostatniej partii zmian wielkiej noweli kpc. Aktualnie złożenie sprzeciwu od nakazu zapłaty wydanego w EPU powoduje, że nakaz zapłaty traci moc, a e-sąd umarza postępowanie w całości. Powód ma od tego czasu 3 miesiące, aby złożyć pozew ponownie w sądzie tradycyjnym. Jeśli tego w podanym terminie nie zrobi to wszystkie skutki złożonego pozwu w EPU przepadają. W szczególności nie dochodzi do przerwania biegu przedawnienia, a uiszczona opłata w EPU nie podlega zwrotowi.

Opłata od sprzeciwu w postępowaniu przed E-Sądem

W świetle przepisów powszechnie obowiązującego prawa, czynności przez e-sądem wole są od opłat sądowych. Nie podlega wobec tego opłacie również czynność polegająca na złożeniu sprzeciwu do sądu elektronicznego przeciwko wydanemu przez ten sąd nakazowi zapłaty.

Na jaki adres wysłać sprzeciw do E-Sądu?

Musisz pamiętać, że nie tylko zachowanie terminu na wniesienie sprzeciwu od nakazu wydanego przez e-sąd jest istotne. Ważne jest również, aby wysłać ten środek zaskarżenia na właściwy adres sądu elektronicznego. Adresem e-sądu podajemy poniżej:

Sąd Rejonowy Lublin – Zachód w Lublinie
VI Wydział Cywilny
Ul. Boczna Lubomelskiej 13
20 – 070 Lublin

Elektroniczne Postępowanie Upominawcze – najczęściej zadawane pytania (FAQ):

 1. Jaka jest górna granica kwoty objętej żądaniem pozwu?
  W elektronicznym postępowaniu upominawczym (EPU) możliwe jest składanie pozwów bez górnej granicy objętej żądaniem pozwu. Oznacza to, że e-sąd jest właściwy dla spraw o zapłatę bez względu na wartość przedmiotu sporu.
 2. Czy powód może składać pisma w formie papierowej?
  W sprawach EPU powód ma obowiązek komunikować się z sądem wyłącznie w formie elektronicznej. Nie może składać pism procesowych w tradycyjny sposób. Pozwany może wybrać samodzielnie w jaki sposób będzie komunikował się z sądem. Jeśli złoży pismo w trybie elektronicznym to będzie musiał korzystać z tej formy komunikacji aż do zakończenia całej sprawy w EPU. Pozwany może jednak skorzystać ze składania pism w formie papierowej od samego początku i w ten sposób komunikować się z e-sądem w sposób tradycyjny.
 3. Kiedy powód otrzymuje wydany nakaz zapłaty?
  Powód otrzymuje nakaz zapłaty wydany w EPU niezwłocznie po jego wydaniu. Nakaz zapłaty w EPU umieszczany jest w systemie informatycznym EPU na koncie powoda albo jego należycie ustanowionego pełnomocnika.
 4. W jaki sposób pozwany może złożyć sprzeciw drogą elektroniczną?
  Pozwany może złożyć sprzeciw w EPU drogą elektroniczną jeśli ma założone konto w EPU. Konto w EPU zakłada się na stronie internetowej: https://www.e-sad.gov.pl
 5. Jak naliczana jest się opłata od pozwu?
  W ramach EPU opłata od pozwu wynosi 1/4 normalnej opłaty, którą powód musi uiścić w związku ze złożeniem pozwu do sądu. Kwota opłaty sądowej od pozwu w EPU nie może być jednak niższa niż 30 zł.
 6. Czy w elektronicznym postępowaniu upominawczym (EPU) należy składać pełnomocnictwo?
  Zgodnie z przepisami EPU pełnomocnik nie jest zobowiązany do złożenia pełnomocnictwa, ale musi się na nie powołać. Pełnomocnictwo w EPU należy opisać według wytycznych zawartych w przepisach, tj. podając: datę udzielenie pełnomocnictwa, zakres udzielonego pełnomocnictwa oraz wskazaniem kto jest pełnomocnikiem (np. adwokat, radca prawny, małżonek, rodzeństwo, zstępny etc.).

Jak założyć profil w e-sądzie – poradnik

 1. Wejdź na stronę: https://www.e-sad.gov.pl/rejestracjaWybor.aspx
 2. Wybierz rodzaj konta – konto podstawowe
 3. Podaj swoje dane osobowe (imię, nazwisko, numer PESEL oraz serię i numer dowodu tożsamości)
 4. Uzupełnij swój adres e-mail
 5. Wybierz rodzaj profilu – profil podstawowy
 6. Uzupełnij swoje dane adresowe (ulicę, numer domu, kod pocztowy, pocztę oraz miejscowość)
 7. Określ hasło dostępu do profilu
 8. Zapoznaj się z pouczeniem dot. odpowiedzialności za podawanie fałszywych danych
 9. Po uzupełnieniu wszystkich, niezbędnych danych kliknij przycisk „Prześlij wniosek” na dole strony
 10. Na podany przez Ciebie adres mail trafi wiadomość z linkiem aktywacyjnym. Kliknij go i aktywuj swoje konto

W ciągu kilku dni roboczych otrzymasz informację o prawidłowym założeniu Twojego konta.

Gdzie szukać pomocy prawnej w sprawie EPU?

Masz sprawę w sądzie albo u komornika? Skorzystaj z naszej bezpłatnej analizy prawnej swojej sprawy. Nasz prawnik ustali jakie masz możliwości oddłużenia i jak możemy Ci pomóc.

Skontaktuj się z nami:


4.7/5 - (118 votes)

Kategorie: Porady dla dłużników Wzory i przydatne pisma

O Autorze

Tomasz Gabrylewicz

Doświadczony prawnik, autor licznych publikacji prawniczych, w tym naukowych. Wieloletni działacz w sektorze NGO. Ekspert prawa bankowego, praktyk w sprawach cywilnych przeciwko instytucjom finansowym.

Zostaw komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.

Komentarze

Henryk pisze:

Witam:Nakaz zapłaty składki oc Sygn.akt XC1767/22.Sąd Rejonowy w Bielsko-Biała,wydał wyrok zapłacjc składkę oc.za auto nie zameldowane.Dnia 27 Luty 2023r.Postanowienie z dnia 08.09.2022r. Sygn.akt VI Nc-e 1029987/22.zostało umorzone.Pytanie dotyczy umowy kupna auta,osoby które podpisały umowę roszerzyć lub wyłaczyć.Sprzedawca pozwolił sobie umowę roszerzyć,wyraził zgodę i obioł gwaracią ze kupujący będzie opłacał oc za sprzedawcę.Troska sprzedawcy wylacza umowe kupna.Jakie rozwiązanie widzi Sąd.Apelaci od wyroku strona pozwana nie wnosi bo jest przegrana.Proszę odpowiedz.Pozdrawiam.Henryk.