Odpowiedź na pozew - wzór. Jak napisać? 2020 - Antywindykacja EuroLege

Jak napisać odpowiedź na pozew? Wzór (formularz) z objaśnieniami.

Jak napisać odpowiedź na pozew

Oceń artykuł: 

Otrzymałeś z sądu wezwanie na rozprawę, a wraz z nim pozew o zapłatę i inne dokumenty, z których ma wynikać zasadność oraz wysokość dochodzonego wobec Twojej osoby roszczenia? Poza wezwaniem na rozprawę, sąd dodatkowo może wyznaczyć pozwanemu termin na wniesienie stosownej odpowiedzi na pozew. Termin na wniesienie odpowiedzi na pozew w postępowaniu cywilnym nie może być krótszy niż 2 tygodnie. Niestety wielu pozwanych przez firmy windykacyjne, banki czy firmy pożyczkowe nie wie jak prawidłowo napisać odpowiedź na pozew. Wbrew pozorom nie jest to czynność łatwa, w szczególności jeśli pismo powinno zostać wniesione na urzędowym formularzu. Jak więc zabrać się do napisania odpowiedzi na pozew o zapłatę, aby nie wpaść w kłopoty? O tym w naszym dzisiejszym artykule, do którego lektury zapraszamy.

Pozew z sądu cywilnego o zapłatę. Co to jest odpowiedź na pozew?

Zgodnie z przepisami sąd może zobowiązać pozwanego do tego, aby złożył w sądzie przed rozprawą odpowiedź na pozew, a w tej odpowiedzi ustosunkował się do twierdzeń pozwu, podnosząc jednocześnie wszystkie zarzuty oraz twierdzenia przeciwko żądaniu pozwu. Koniecznie pozwany musi także w odpowiedzi na pozew przedstawić wszystkie dowody, pod rygorem ich nieuwzględnienia na dalszym etapie postępowania cywilnego. Groźnie brzmi i tak w istocie jest.

Jeśli jako pozwany nie złożysz odpowiedzi na pozew w terminie albo złożysz ją w sposób nieprawidłowy możesz przegrać, pomimo posiadania racji w procesie. Oczywiście windykator tylko na to czeka!

W jakiej formie wnosić odpowiedź na pozew? Formularz (wzór) odpowiedzi na pozew.

Co w pierwszej kolejności powinieneś zrobić? Przede wszystkim spojrzeć na pozew. Zobacz, czy został wniesiony na formularzu, czy też nie. Jeśli na formularzu, Ty również musisz wnieść odpowiedź na pozew w tej samej formie. Niestety w praktyce nie jest to zadanie łatwe. Wiedzą o tym świetnie specjaliści z firm windykacyjnych, banków oraz chwilówek którzy celowo składają pozwy na urzędowych formularzach. Taka czynność ma zadanie utrudnić pozwanemu dłużnikowi napisanie skutecznej odpowiedzi na pozew i w efekcie udaremnić próbę procesowej obrony swoich praw. Musisz pamiętać, że w odpowiedzi na pozew podnosisz wszystkie zarzuty (np. zarzut przedawnienia). Jeśli tego nie zrobisz, sąd nie będzie tego badał z urzędu. Na temat przedawnienia pisaliśmy tutaj: Przedawnienie długu.

Pamiętaj, że w przypadku wniesienia odpowiedzi na pozew na formularzu musisz wykreślić wszystkie puste rubryki. Musisz także wykreślić właściwe sformułowania oznaczone znakiem (*). Dla skuteczności złożonej odpowiedzi na pozew na formularzu musisz ponadto wskazać wszystkie załączniki dołączana do Twojego pisma, jak również obowiązkową odpowiedź na pozew podpisać w miejscu do tego przeznaczonym.

Jak napisać odpowiedź na pozew o zapłatę

odpowiedz na pozew

Pobierz formularz odpowiedzi na pozew, format RTF

Pobierz formularz odpowiedzi na pozew, format PDF

Odpowiedź na pozew – termin na wniesienie.

Zgodnie z przepisami procedury cywilnej pozwany może złożyć odpowiedź na pozew jeszcze przed pierwszą rozprawą (art. 207 § 1 k.p.c.). Dotyczy to wszystkich kategorii spraw, w tym spraw sądowych o zapłatę. W zdecydowanej większości przypadków to jednak sąd decyduje zarówno o konieczności wniesienia odpowiedzi na pozew, jak również o terminie na jej wniesienie (art. 207 § 2 k.p.c.). Należy pamiętać, że termin na złożenie odpowiedzi na pozew, wyznaczony przez sąd, nie może być krótszy niż 2 tygodnie od dnia odebrania przesyłki sądowej.

Czy wniesienie odpowiedzi na pozew jest obowiązkowe?

Wniesienie odpowiedzi na pozew jest co do zasady nieobowiązkowe. Obowiązek wniesienia odpowiedzi na pozew – tak jak zostało opisane to wyżej – może wynikać z zarządzenia sądu. Brak złożenia odpowiedzi na pozew nie skutkuje automatycznie przegraną w procesie o zapłatę, ale jej brak może znacznie ograniczyć szanse pozwanego w skutecznej obronie przed żądaniem pozwu. Jakie są skutki braku wniesienia odpowiedzi na pozew? O tym w dalszej części artykułu.

Jakie są skutki niezłożenia odpowiedzi na pozew albo wniesienia jej po terminie?

A co jeśli w ogóle nie wniesiesz odpowiedzi na pozew i nie stawisz się na rozprawę? Wówczas sąd może wydać wobec Ciebie wyrok zaoczny. Takie orzeczenie jest skrajnie niekorzystne i niebezpieczne dla dłużnika. Nie tylko dlatego, że sąd na 99% zasądzi całość roszczenia dochodzonego przez firmę windykacyjną i obciąży Ciebie kosztami całego procesu, Wyrok zaoczny groźny jest także ze względu na natychmiastową wykonalność. W praktyce oznacza to, że windykator, bank albo firma pożyczkowa będą mogli wszcząć postępowanie komornicze mimo braku prawomocności wydanego orzeczenia. Oczywiście wyrok zaoczny podlega zaskarżeniu sprzeciwem od wyroku, ale od takiego środka skarżący będzie musiał wnieść opłatę w wysokości ½ opłaty od pozwu, lecz nie mniej niż 30 zł. Odpowiedź na pozew jest natomiast bezpłatna.

Wniesienie natomiast odpowiedzi na pozew po terminie może skutkować tym, że sąd może pominąć spóźnione twierdzenia, zarzuty i dowody, chyba, że strona uprawdopodobni, że nie zgłosiła ich bez swojej winy. Takie skutki złożenia odpowiedzi na pozew po terminie mogą w sposób zdecydowany ograniczyć szanse pozwanego na pozytywne rozstrzygnięcie sprawy. Sąd może zatem pominąć istotny dowód w sprawie, np. dowody wpłat pożyczki/kredytu.

W ilu egzemplarzach złożyć odpowiedź na pozew cywilny o zapłatę?

Odpowiedź na pozew, jako nieprofesjonalista, składasz w jednym egzemplarzu dla sądu i dodatkowo tylu egzemplarzach ile jest stron w sprawie, za wyjątkiem Twojej osoby. Jeśli więc w sprawie masz tylko powoda, to składasz odpowiedź na pozew w dwóch egzemplarzach. Jeden dla sądu, a jeden dla drugiej strony.

Gdzie złożyć odpowiedź na pozew o zapłatę?

Odpowiedź na pozew o zapłatę wnosi się do sądu, który prowadzi sprawę. Informację na ten temat znajdziesz w piśmie zaadresowanym do Ciebie z sądu rejonowego albo okręgowego. Pamiętaj, że jako pozwany musisz dokładnie oznaczyć sąd, do którego wnosisz odpowiedź na pozew. Musisz również wskazać prawidłowy adres sądu, jak również wskazać strony procesu sądowego i podać sygnaturę akt danej sprawy. Nie możesz zapomnieć także o podpisie, który powinien składać się z co najmniej Twojego nazwiska.

Wadliwe wykonanie zarządzenia sądu do złożenia odpowiedzi na pozew może Cię wiele kosztować. Korzystanie z gotowych wzorców dostępnych w Internecie nie jest najlepszym rozwiązaniem. Może przynieść więcej szkód niż korzyści. Dlatego warto zawsze korzystać w takich sytuacjach z pomocy profesjonalistów.

Jak napisać odpowiedź na pozew? Gdzie się zgłosić?

Jeśli jesteś jedną z osób, które zostały pozwane o zapłatę długu przez firmę windykacyjną, bank lub chwilówkę, możesz skorzystać z pomocy prawników naszej Kancelarii. Nasz zespół to doświadczeni fachowcy, którzy napiszą odpowiedź na pozew albo sprzeciw od nakazu zapłaty w postępowaniu upominawczym lub nakazowym. Jeśli zajdzie taka konieczność, to będą reprezentowali Cię przed sądem. Analiza dokumentów jest bezpłatna, więc absolutnie niczym nie ryzykujesz.

Jesteśmy laureatami ogólnopolskiego konkursu dla kancelarii prawnych Orły Prawa.

Anuluj dług i sądowy nakaz zapłaty w całości! Doświadczeni prawnicy pomogą Ci wygrać sprawę w sądzie.

DARMOWA ANALIZA!

ZGŁOŚ SIĘ JUŻ TERAZ

Skontaktujemy się z Tobą w 24 h!

Wyrażenie zgody jest dobrowolne. Przed wyrażeniem zgody zapoznaj się z Regulaminem świadczenia pomocy prawnej oraz Polityką prywatności.

Zostałeś pozwany o zapłatę długu, albo nagle pojawił się komornik i nie wiesz dlaczego?

SKORZYSTAJ Z DARMOWEJ ANALIZY PRAWNEJ!​

Pamiętaj! Termin na złożenie odwołania do sądu jest ograniczony. Każdy dzień zwłoki zmniejsza Twoje szanse na wygraną!
Niczym nie ryzykujesz, bo analiza prawna jest bezpłatna i nie ma żadnych ukrytych kosztów.
close-link
Zostałeś pozwany o zapłatę długu? Zgłoś się już teraz po bezpłatną analizę prawną!
PRZEJDŹ do FORMULARZA