Jak napisać odwołanie od wyroku sądu wzór. Odwołanie od wyroku - jak napisać? - Antywindykacja EuroLege

Jak napisać odwołanie do sądu w sprawie cywilnej? Apelacja i inne środki zaskarżenia.

Odwołanie do sądu, apelacja w sprawie cywilnej

Oceń artykuł: 

Zastanawiasz się jak napisać odwołanie do sądu od otrzymanego wyroku, w tym wyroku zaocznego albo nakazu zapłaty? W naszym dzisiejszym poradniku dowiesz się czym są podstawowe środki zaskarżenia orzeczeń sądowych oraz w jaki sposób prawidłowo wnosić odwołanie do sądu.

Czym jest odwołanie do sądu i jak je napisać?

Sformułowanie „odwołanie do sądu” jest jedynie potocznym nazewnictwem przysługujących stronie środków zaskarżenia. W dzisiejszym artykule poruszymy zagadnienie wnoszenia tzw. zwykłych środków zaskarżenia:

  1. apelacja;
  2. sprzeciw od nakazu zapłaty w postępowaniu upominawczym;
  3. sprzeciw od nakazu w elektronicznym postępowaniu upominawczym;
  4. zarzuty od nakazu zapłaty w postępowaniu nakazowym;
  5. sprzeciw od wyroku zaocznego.

Apelacja od wyroku sądu rejonowego i okręgowego? Jak wnieść?

Został wydany wobec Twojej osoby wyrok zwykły na rozprawie, a Ty nie jesteś zadowolony z rozstrzygnięcia sądu I instancji? Pamiętaj, że zgodnie z podstawowymi zasadami wyrażonymi w konstytucji, uszczegółowionymi w przepisach kodeksu postępowania cywilnego, masz prawo do odwołania się do sądu wyższej instancji. Oznacza to, że od niekorzystnego dla Ciebie rozstrzygnięcia sądu rejonowego możesz złożyć apelację do sądu okręgowego. Jeśli sąd okręgowy wydawał wyrok jako sąd I instancji, to wówczas apelację możesz złożyć do właściwego sądu apelacyjnego.

O czym jednak w pierwszej kolejności musisz pamiętać zanim zaczniesz przygotowywać się do napisania apelacji? Przede wszystkim po wydaniu wyroku na rozprawie musisz w ciągu 7 dni od dnia wydania takiego wyroku złożyć wniosek o jego uzasadnienie na piśmie. Taki wniosek składa się do sądu, który wydał wyrok. Po złożeniu wniosku o uzasadnienie wyroku musisz poczekać na otrzymanie wyroku wraz z uzasadnieniem. W zależności od sądu może to trwać od kilku tygodni do nawet kilku miesięcy. Wszystko zależy od nakładu pracy w danym sądzie i wydziale, w którym orzeka sędzia wydający wyrok. Zasadniczo sąd powinien sporządzić uzasadnienie wyroku w terminie 14 dnia. W sprawach zawiłych prezes sądu może jednak wydłużyć ten termin do 30 dni. W naszym poradniku znajdziesz szczegółowe wskazówki jak napisać wniosek o uzasadnienie wyroku.

Kiedy otrzymasz już odpis wyroku wraz z uzasadnieniem masz 2 tygodnie na złożenie apelacji. Pamiętaj, że apelację od wyroku sądu I instancji składasz co prawda do sądu II instancji, ale za pośrednictwem sądu I instancji. Oznacza to, że apelację musisz złożyć na biurze podawczym sądu I instancji albo wysłać takową apelację na adres sądu I instancji. Pamiętaj, że dzień złożenia pisma w placówce pocztowej operatora publicznego (Poczta Polska S.A.) równoznaczne jest ze złożeniem tego pisma w sądzie, a zatem zachowaniem wszystkich terminów.

Jak napisać odwołanie do sądu? Skuteczna apelacja cywilna (wzór).

Napisanie apelacji od wyroku sądu I instancji nie jest zadaniem wcale łatwym i często wymaga dużego doświadczenia. W pierwszej kolejności musisz jako apelujący wskazać nie tylko wartość przedmiotu zaskarżenia, ale również to czy zaskarżasz wyrok sądu w całości czy też w części. A jeśli w części to w jakiej dokładnie. Każda apelacja musi zawierać ponadto zarzuty jakie formułujesz pod adresem sądu I instancji, tzn. z czym się nie zgadzasz oraz wnioski o zmianę lub uchylenie wyroku.

Oczywiście apelacja od wyroku musi zawierać także uzasadnienie, które stanowi rozwinięcie zarzutów, jakie postawione zostały na początku pisanej przez Ciebie apelacji.

Dla skuteczności wnoszonej apelacji nie zapomnij również załączyć do niej odpowiednią liczbę załączników (po jednym dla każdej ze stron procesu). Na końcu apelacja oraz każdy jej odpis powinien być podpisane Twoim własnoręcznym podpisem.

Opłata od apelacji. Ile wynosi?

Niestety, ale wniesienie apelacji wiążę się z koniecznością dokonania opłaty sądowej od apelacji. Wysokość opłaty sądowej od apelacji wynosi tyle, ile opłata sądowa od pozwu. Na jaki wydatek zatem musisz się przygotować? Zgodnie z przepisami opłata sądowa od apelacji w sprawie cywilnej wynosi 5% wartości przedmiotu zaskarżenia, czyli kwoty, jaką skarżysz apelacją.

Co może zrobić sąd II instancji po złożeniu apelacji?

Jeśli Twoja apelacja przeszła całą ścieżkę badania formalnego i nie zawiera braków, to wówczas przekazywana ona jest wraz z aktami sądu I instancji do sądu odwoławczego, który twoje odwołanie będzie rozpatrywał. Po otrzymaniu apelacji Sąd II instancji nada sprawie nową sygnaturę i wyznaczy termin rozprawy, o którym powiadomi Twoją osobę.

Zasadniczo w postępowaniu przed sądem II instancji zapadają dwa rodzaje wyroków. Pierwszy z nich to wyrok zmieniający orzeczenie sądu I instancji. Drugi rodzaj wyroków to wyroki uchylające, które uchylają wyrok sądu I instancji i nakazują rozpatrzenie sprawy po raz drugi przez ten sąd. Taka sytuacja następuje zwykle wtedy, kiedy sąd I instancji nie rozpatrzył istoty sprawy, czyli mówiąc kolokwialnie „zawalił” sprawę i sąd II instancji nie jest w stanie naprawić tych wad.

Nakaz zapłaty z sądu. Co robić? Jak napisać?

Jeśli otrzymałeś nakaz zapłaty z sądu to jest to nakaz zapłaty w postępowaniu upominawczym, nakaz zapłaty w postępowaniu elektronicznym wydawany przez e-sąd albo nakaz zapłaty w postępowaniu nakazowym.

Pierwsze dwa rodzaje nakazów zapłaty zaskarżane są poprzez wniesienie sprzeciwu od nakazu zapłaty. Sprzeciw od nakazu zapłaty w postępowaniu upominawczym oraz EPU wnosi się do sądu, który wydał nakaz zapłaty. Pozwany musi wyrobić się w terminie 2 tygodni od dnia doręczenia przesyłki sądowej. Wniesienie sprzeciwu po wskazanym wyżej terminie skutkować będzie jego odrzuceniem i zamknięciem Ci drogi do wydania wyroku na rozprawie.

Pamiętaj, że sprzeciw od nakazu zapłaty wydanego w postępowaniu elektronicznym nie wymaga szczególnej formy. Wystarczy jego złożenie w zwykłej formie pisemnej. Jednak i w tym przypadku trzeba wskazać, czy sprzeciw dotyczy całości nakazu zapłaty czy też jego części.

Jeśli natomiast zabierasz się do napisania sprzeciwu od nakazu zapłaty wydanego przez inny sąd niż sąd elektroniczny, np. Sąd Rejonowy w Elblągu to wówczas musisz spojrzeć czy nie masz obowiązku złożyć sprzeciwu na urzędowym formularzu. Wszystko zależy od tego, czy pozew składany był na takim formularzu. Jeśli tak, to Ty również masz obowiązek posługiwać się nim przy składaniu sprzeciwu od nakazu zapłaty.

Musisz wiedzieć, że sprzeciw od nakazu zapłaty wolny jest od opłat sądowych.

Jeżeli otrzymany przez Ciebie nakaz zapłaty wydany został w postępowaniu nakazowym, to wówczas poza warunkami i terminami przewidzianymi dla wnoszenia sprzeciwu od nakazu w normalnym postępowaniu upominawczym (nie elektronicznym) koniecznym jest uiszczenie przez Ciebie opłaty od zarzutów od nakazu zapłaty w kwocie 3/4 opłaty od pozwu. Taka kwota bardzo często stanowi znaczące utrudnienie i może zniechęcać do składania środka zaskarżenia.

Oczywiście zarówno sprzeciwy od nakazów zapłaty jak też zarzuty od nakazu zapłaty zawsze trzeba składać w tylu egzemplarzach ile jest stron w procesie oraz pamiętać o ich podpisaniu.

Wyrok zaoczny z sądu. Jak się bronić?

Jeśli otrzymałeś wyrok zaoczny z sądu to jest to dla Ciebie wiadomość, że nie stawiłeś się na rozprawie i nie wnosiłeś o przeprowadzenie rozprawy pod Twoją nieobecność, a sąd wydał wyrok bez Twojej obecności.

W takiej sytuacji musisz jak najszybciej złożyć sprzeciw od decyzji zaocznego. Termin na jego wniesienie wynosi 2 tygodnie od dnia odebrania przesyłki sądowej. Podobnie jak w przypadku sprzeciwu od nakazu zapłaty i zarzutów od nakazu zapłaty musisz zwracać uwagę na to, czy pozew w sprawie złożony został na formularzu urzędowym czy też w normalnej formie. Jeśli pozew złożony został na formularzu, to Ty również masz obowiązek wniesienia sprzeciwu od wyroku zaocznego w tej samej formie.

Opłata od sprzeciwu od wyroku zaocznego to niestety konieczność. Wynosi ona 1/2 opłaty od pozwu. Bez jej uiszczenia sąd nie zajmie się sprawą i odrzuci Twój sprzeciw bez merytorycznego badania Twojego stanowiska w sprawie.

Jesteśmy laureatami ogólnopolskiego konkursu dla kancelarii prawnych Orły Prawa.

Anuluj dług i sądowy nakaz zapłaty w całości! Doświadczeni prawnicy pomogą Ci wygrać sprawę w sądzie.

DARMOWA ANALIZA!

ZGŁOŚ SIĘ JUŻ TERAZ

Skontaktujemy się z Tobą w 24 h!

Wyrażenie zgody jest dobrowolne. Przed wyrażeniem zgody zapoznaj się z Regulaminem świadczenia pomocy prawnej oraz Polityką prywatności.

Zostałeś pozwany o zapłatę długu, albo nagle pojawił się komornik i nie wiesz dlaczego?

SKORZYSTAJ Z DARMOWEJ ANALIZY PRAWNEJ!​

Pamiętaj! Termin na złożenie odwołania do sądu jest ograniczony. Każdy dzień zwłoki zmniejsza Twoje szanse na wygraną!
Niczym nie ryzykujesz, bo analiza prawna jest bezpłatna i nie ma żadnych ukrytych kosztów.
close-link
Zostałeś pozwany o zapłatę długu? Zgłoś się już teraz po bezpłatną analizę prawną!
PRZEJDŹ do FORMULARZA