Spóźniłeś się ze złożeniem pisma w sądzie? Być może nie wszystko stracone! W naszym dzisiejszym poradniku dla osób zadłużonych wytłumaczymy czym jest wniosek o przywrócenie terminu. Wskażemy kiedy można go złożyć oraz jak to zrobić. Pokażemy także najczęściej spotykane sytuacje, które mogą uzasadniać skuteczne złożenie wniosku o przywrócenie terminu do złożenia pisma sądowego.

Kiedy można złożyć skuteczny wniosek o przywrócenie terminu?

Zgodnie z przepisami kodeksu postępowania cywilnego wniosek o przywrócenie terminu może złożyć strona postępowania (np. powód i pozwany) jeżeli „strona nie dokonała w terminie czynności procesowej bez swojej winy, sąd na jej wniosek postanowi przywrócenie terminu.”

Oznacza to, że nie zawsze możesz jako strona procesu złożyć wniosek o przywrócenie terminu. Możliwe jest to tylko wówczas, gdy nie ponosisz winy w złożeniu pisma sądowego w terminie.

Jakie więc okoliczności uzasadniają skuteczność wniosku o przywrócenie terminu? Tutaj z pomocą przychodzi orzecznictwo sądowe, które ustaliło, że są to np.:

  1. obłożna choroba – nie każda choroba uniemożliwia złożenie pisma w terminie;
  2. udzielenie mylnej informacji przez pracownika sądu o terminie;
  3. brak pouczenia ze strony sądu – tutaj jest to pogląd dyskusyjny.

Oczywiście są to jedynie przykładowe i najczęściej spotykane w praktyce przyczyny uzasadniające złożenie wniosku o przywrócenie terminu. Może być ich naturalnie znacznie więcej, a ocena zasadności zawsze będzie należała do sądu rozpatrującego wniosek o przywrócenie terminu do złożenia pisma procesowego.

Dla jakich pism można żądać przywrócenia terminu?

W świetle przepisów wniosek o przywrócenie terminu dotyczy wszystkich pism (czynności) procesowych, dla których przewidziany został termin do ich złożenia (dokonania). Bez znaczenia pozostaje tutaj, czy będzie to termin ustanowiony przez przepisy prawa (termin ustawowy) czy też przez sam sąd. Chodzi mianowicie o wszelkiego rodzaju czynności procesowe.

Do wniesienia jakich pism najczęściej składa się wniosek o przywrócenia terminu? Są to w szczególności wszelkie środki zaskarżenia, takie jak:

  1. apelacja;
  2. sprzeciw od nakazu zapłaty;
  3. zarzuty od nakazu zapłaty;
  4. sprzeciw od wyroku zaocznego.

Gdzie złożyć i jak sformułować wniosek o przywrócenie terminu?

Wniosek o przywrócenie terminu do złożenia pisma procesowego składa się do sądu, w którym czynność miała być dokonana. Jeśli np. miałeś złożyć sprzeciw od nakazu zapłaty wydanego przez e-sąd w EPU, to wniosek taki składasz do Sądu Rejonowego Lublin – Zachód w Lublinie, VI Wydział Cywilny.

Kolejny przykład? Dostajesz nakaz zapłaty w postępowaniu upominawczym z sądu tradycyjnego, np. Sąd Rejonowy w Elblągu. Wniosek o przywrócenie terminu składasz więc do Sądu Rejonowego w Elblągu.

UWAGA! Równocześnie z wnioskiem strona powinna dokonać czynności procesowej.

Oznacza to, że nie możesz złożyć samego wniosku o przywrócenie terminu. Złożenie go możliwe jest jednocześnie tylko z czynnością (pismem), dla którego żądasz przywrócenia terminu. W przeciwnym razie wniosek o przywrócenie terminu będzie złożony niezgodnie z wymogami formalnymi. Jak sformułować wniosek o przywrócenie terminu i czy istnieje jakiś wzór? O tym już za chwilę.

Jaki jest termin na złożenie wniosku o przywrócenie terminu?

Jako osoba pozwana nie możesz w każdym dowolnym czasie złożyć wniosku o przywrócenie terminu. Wynika to z faktu, że przepisy jasno określają termin na złożenie wniosku o przywrócenie terminu. Jest to tydzień od dnia, kiedy ustały przyczyny uniemożliwiające Ci złożenie pisma w terminie.

Będzie to więc np. moment wypisu ze szpitala, ustanie obłożnej choroby, otrzymanie pisma z sądu o odrzuceniu środka zaskarżenia.

WAŻNE! Po upływie roku od uchybionego terminu, jego przywrócenie jest dopuszczalne tylko w wypadkach wyjątkowych.

Jak uzasadnić (umotywować) wniosek o przywrócenie terminu?

We wniosku o przywrócenie terminu musisz uprawdopodobnić, że brak złożenie pisma w terminie nie wynikał z Twojej winy. Czyli jak uzasadnić wniosek o przywrócenie terminu? Umotywować wniosek o przywrócenie terminu możesz poprzez wskazanie sądowi, że np. dotknęła Cię choroba uniemożliwiająca napisanie i złożenie pisma. Dotyczyć to może również np. kwarantanny. Jest to okres, w którym zgodnie z przepisami prawa nie możesz opuszczać swojego miejsca zamieszkania.

Co ważne, uprawdopodobnienie nie wymaga ścisłego udowadniania. Nie masz zatem obowiązku przedkładania pism, z których będzie wynikał fakt, na który się powołujesz. Wystarczy np., przedłożenie paragonu za leki, które brałeś. Oczywiście, im więcej potwierdzających danych tym lepiej.

Kiedy sąd odmówi albo odrzuci wniosek o przywrócenie terminu?

Gdy sąd, do którego złożony został wniosek o przywrócenie terminu uzna, że powołane podstawy przywrócenia terminu są niewystarczające oddala wniosek o przywrócenie terminu. Postanowienie takie nie podlega jednak zaskarżeniu! Możliwe jest jedynie zaskarżenie postanowienia odrzucającego pismo, którego termin chciałeś jako strona przywrócić. Będzie to np. odrzucenie sprzeciwu od nakazu zapłaty.

UWAGA! Niedopuszczalne jest przywrócenie terminu do złożenia środka odwoławczego od wyroku orzekającego unieważnienie małżeństwa lub rozwód albo ustalającego nieistnienie małżeństwa, jeżeli choćby jedna ze stron zawarła po uprawomocnieniu się wyroku nowy związek małżeński.

Co jeszcze składając wniosek o przywrócenie terminu musisz wiedzieć? Wniosek o przywrócenie terminu do złożenia wniosku o przywrócenie terminu jest niedopuszczalny. Ważne jest także i to, że spóźniony lub z mocy ustawy niedopuszczalny wniosek o przywrócenie terminu sąd odrzuca.

WZÓR wniosku o przywrócenie terminu. Czy taki istnieje?

Na różnego rodzaju stronach internetowych można znaleźć wzór wniosku o przywrócenie terminu. Musi to być jednak wniosek o przywrócenie terminu dedykowany do postępowania opisanego w KPC (kodeks postępowania cywilnego). Każda procedura – w tym administracyjna czy karna – mają odrębne uregulowania. To warto wiedzieć, aby nie popełnić błędów. Mogą być one bowiem bardzo kosztowne w skutkach.

Co możemy poradzić w takiej sytuacji? Najlepiej, jeśli wniosek o przywrócenie terminu przynajmniej sporządzi zawodowy prawnik. Najlepiej, żeby również taki wniosek został wniesiony przez adwokata czy radcę prawnego. Ile bierze adwokat za taki wniosek? To oczywiście zależy od sprawy i jej trudności.

W naszej Kancelarii EUROLEGE pomagamy w sprawach o przywrócenie terminu. Jednak zawsze wnikliwie analizujemy dokumenty, które do nas trafiają. Okazuje się w większości przypadków, że przywrócenie terminu nie jest optymalnym i jednocześnie dostępnym rozwiązaniem. Proponujemy wówczas dostosowane do aktualnego sprawy modele jej załatwienia, o czym szerzej za chwilę.

Wstępna analiza sprawy jest u nas całkowicie bezpłatna i do niczego nie zobowiązuje. Natomiast cennik za usługę jest jasny oraz dostępny w tym miejscu: https://www.eurolege.pl/cennik/

Nie dostałeś nigdy pisma z sądu i masz egzekucję komorniczą? Nie składaj wniosku o przywrócenie terminu!

Jeśli w Twojej sprawie pojawił się komornik, a Ty nigdy o żadnej sprawie jako osoba pozwana nie widziałeś, to nie składaj wniosku o przywrócenie terminu! Taki wniosek składa się tylko wówczas, kiedy przesyłka, np. z sądowym nakazem zapłaty kiedyś do Ciebie trafiła. Jeżeli nigdy jej nie wiedziałeś, a zmieniałeś w międzyczasie adresy zamieszkania albo nazwisko to nadal możesz się odwołać! Nie ma potrzeby i sensu składania wniosku o przywrócenie terminu. Z resztą wniosek taki byłby odrzucony, ponieważ nie ma od czego przywracać terminu. Zwyczajnie nigdy termin się nie otworzył…

Co musisz zrobić? Wnieść o ponowne doręczenie pisma sądowego z nakazem zapłaty albo wyrokiem zaocznym i się od niego odwołać.

Jak to zrobić? W naszej Kancelarii EUROLEGE jako jedno z pierwszych w Polsce ujawniliśmy powszechnie jak przeprowadza się procesy uchylające prawomocne nakazy zapłaty i wyroki zaoczne. Działamy już od ponad 8 lat i pomogliśmy tysiącom osób borykającym się z komornikami.

Masz problem z egzekucją komorniczą, a nigdy wcześniej nie wiedziałeś o sprawie sądowej? Świetnie trafiłeś! Nie czekaj i zgłoś się już teraz. Analiza sprawy jest całkowicie bezpłatna.

Skontaktuj się z nasza Kancelarią jeszcze dzisiaj:O Autorze

Jacek Andrzejewski

Dyrektor ds. marketingu w Kancelarii EUROLEGE. Doświadczony manager marketingu i sprzedaży z wieloletnią praktyką na kierowniczych stanowiskach w kancelariach prawnych i firmach handlowych o zasięgu ogólnopolskim. Wielokrotnie zasiadał w organach instytucji działających w sektorze NGO.

Zostaw komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.

Komentarze

joanna pisze:

Mój mąż po sprawdzeniu e-sąd ma od 4 firm windykacyjnych nakazy zapłaty z jednej firmy już jest komornik zajął wynagrodzenie.
Listy przychodziły na stary adres zameldowania do jego rodziców nie mieliśmy pojęcia, że już są sprawy w sądzie. Tam listy były odsyłane nikt nie przyjmował ich. Mąż mieszka od Listopada pod nowym adresem bez meldunku nawet ma założone konto w banku z listopada pod tym adresem, a mimo wszystko nic nie przychodziło.
Termin sprzeciwu przez to przepadł i tylko egzekucja. Co w takim przypadku możemy zrobić? Czy możemy jeszcze się dogadać z wierzycielami, komornikiem. Przedwczoraj mąż dostał pismo od komornika o wyborze płatności rat tam był pierwszy przypadek na 800 zł i na ten moment zablokowane środki finansowe wynagrodzenie.
Dodam jeszcze, że mąż miał kredyt w banku na kwotę 50 tysięcy też wypowiedziana umowa i czekamy, aż wpłynie nakaz. Czy można to jakoś załatwić bez upadłości jeszcze? Należy zapłaty są na kwotę 16-17 tysięcy

Avatar photo Kancelaria EuroLege pisze:

Dzień dobry Pani Joanno. Jeszcze dzisiaj napiszemy do Pani maila. Wiele wskazuje, że istnieją podstawy do wzruszenia tytułu wykonawczego i zablokowania działań komornika. Prosimy o stałe monitorowani swojej skrzynki mailowej. Również w folderze SPAM.

Irena pisze:

podczas sprawy spadkowej po zmarłym bracie dowiedziałam się ,że ma długi czynszowe.ok.8000.zł
na sprawie złożyłam oświadczenie ,że przyjmuję spadek z dobrodziejstwem inwentarza,
Niemniej jednak referendarz sądowy bez mojej wiedzy na posiedzeniu niejawnym nadał sprawie klauzulę wykonalności i wysłał do komornika o sciaganięcie od demnie tych,długów..
czy mam skargę na referendarza..wiadomość od komornika przyjęłam 17,01,24

Avatar photo Kancelaria EuroLege pisze:

Dzień dobry Pani Ireno. Mamy zbyt mało informacji, aby udzielić Pani wiążącej odpowiedzi. Dlatego jeszcze dzisiaj napiszemy do Pani maila z prośbą o dodatkowe informacje. Prosimy o stałe monitorowanie swojej skrzynki mailowej. Również w folderze SPAM.

Anna pisze:

Odwołanie od zażalenia

Avatar photo Kancelaria EuroLege pisze:

Dzień dobry Pani Anno. Jeszcze dzisiaj napiszemy do Pani maila z prośbą o więcej informacji na temat sprawy. Prosimy o stałe monitorowanie swojej skrzynki mailowej. Również w folderze SPAM.

Wojciech pisze:

O zajęciu wierzytelności z mojej renty dowiedziałem się pismem z ZUS w dniu 03.03.2023 roku. Żadnego pisma z sądu nie otrzymałem. Podejrzewam, że zostało wysłane na mój stary adres, pod którym nie mieszkam już od 3 lat. Znam tylko numer egzekucji i adres kancelarii komorniczej. Jak wygląda poprowadzenie tej sprawy u was w sprawie wstrzymania egzekucji i możliwości przywrócenia terminu na sprzeciw do wyroku sądu?

Avatar photo Kancelaria EuroLege pisze:

Dzień dobry Panie Wojciechu. Przede wszystkim należy sprawdzić czy komornik w ogóle mógł działać w danej sprawie. W szczególności, czy tytuł wykonawczy wydany w sprawie nie jest wadliwy. To spotykane zjawisko. Gdyby okazało się, że w tej konkretnej sprawie tak jest to możliwe stanie się odzyskanie wszystkich zabranych przez komornika pieniędzy. Zajmujemy się pomocą w tego rodzaju sprawach. Dlatego jeszcze dzisiaj napiszemy do Pana maila z prośbą o dodatkowe informacje. Prosimy o stałe monitorowanie swojej skrzynki mailowej. Również w folderze SPAM.

Andrzej pisze:

Dzień dobry.
Czy pomagacie w przywróceniu terminu osobą fizycznym i między osobami fizycznymi.
Pozdrawiam
Andrzej Gawęda

Avatar photo Kancelaria EuroLege pisze:

Dzień dobry. O jakim przywróceniu terminu Pan pisze? Przywrócenie terminu miałoby dotyczyć jakiej konkretnie czynności procesowej?

Sylweriusz pisze:

Mam komornika z dwoma nakazami zapłaty wydanymi przez Sąd Lublin Zachód. Nie poczówam się do tych zobowiązań. Nigdy nie doszły do mnie dokumenty z Sądu ponieważ od 2016 roku mój adres zameldowania to Niemcy, mam zaświadczenie z Niemieckiego urzędu przetłumaczyłem na j. Polski

Avatar photo Kancelaria EuroLege pisze:

Dzień dobry. Z opisu Pana sprawy wynika, że faktycznie mogło dojść w pana sprawie to nieprawidłowego doręczenia przesyłki sądowej, a w efekcie możemy mieć do czynienia z wadliwym tytułem wykonawczym stanowiącym podstawę egzekucji. Należałoby sprawie przyjrzeć się znacznie bliżej i ustalić kilka istotnych faktów. Zajmujemy się pomocą w tego rodzaju sprawach zawodowo. Dlatego jeszcze dzisiaj napiszemy do Pana maila z prośbą o dodatkowe informacje. Prosimy o stałe monitorowanie swojej skrzynki mailowej. Również w folderze SPAM.