Spóźniłeś się ze złożeniem pisma w sądzie? Być może nie wszystko stracone! W naszym dzisiejszym poradniku dla osób zadłużonych wytłumaczymy czym jest wniosek o przywrócenie terminu. Wskażemy kiedy można go złożyć oraz jak to zrobić. Pokażemy także najczęściej spotykane sytuacje, które mogą uzasadniać skuteczne złożenie wniosku o przywrócenie terminu do złożenia pisma sądowego.

Kiedy można złożyć skuteczny wniosek o przywrócenie terminu?

Zgodnie z przepisami kodeksu postępowania cywilnego wniosek o przywrócenie terminu może złożyć strona postępowania (np. powód i pozwany) jeżeli „strona nie dokonała w terminie czynności procesowej bez swojej winy, sąd na jej wniosek postanowi przywrócenie terminu.”

Oznacza to, że nie zawsze możesz jako strona procesu złożyć wniosek o przywrócenie terminu. Możliwe jest to tylko wówczas, gdy nie ponosisz winy w złożeniu pisma sądowego w terminie.

Jakie więc okoliczności uzasadniają skuteczność wniosku o przywrócenie terminu? Tutaj z pomocą przychodzi orzecznictwo sądowe, które ustaliło, że są to np.:

  1. obłożna choroba – nie każda choroba uniemożliwia złożenie pisma w terminie;
  2. udzielenie mylnej informacji przez pracownika sądu o terminie;
  3. brak pouczenia ze strony sądu – tutaj jest to pogląd dyskusyjny.

Oczywiście są to jedynie przykładowe i najczęściej spotykane w praktyce przyczyny uzasadniające złożenie wniosku o przywrócenie terminu. Może być ich naturalnie znacznie więcej, a ocena zasadności zawsze będzie należała do sądu rozpatrującego wniosek o przywrócenie terminu do złożenia pisma procesowego.

Dla jakich pism można żądać przywrócenia terminu?

W świetle przepisów wniosek o przywrócenie terminu dotyczy wszystkich pism (czynności) procesowych, dla których przewidziany został termin do ich złożenia (dokonania). Bez znaczenia pozostaje tutaj, czy będzie to termin ustanowiony przez przepisy prawa (termin ustawowy) czy też przez sam sąd. Chodzi mianowicie o wszelkiego rodzaju czynności procesowe.

Do wniesienia jakich pism najczęściej składa się wniosek o przywrócenia terminu? Są to w szczególności wszelkie środki zaskarżenia, takie jak:

  1. apelacja;
  2. sprzeciw od nakazu zapłaty;
  3. zarzuty od nakazu zapłaty;
  4. sprzeciw od wyroku zaocznego.

Jak i gdzie składa się wniosek o przywrócenie terminu?

Wniosek o przywrócenie terminu do złożenia pisma procesowego składa się do sądu, w którym czynność miała być dokonana. Jeśli np. miałeś złożyć sprzeciw od nakazu zapłaty wydanego przez e-sąd w EPU, to wniosek taki składasz do Sądu Rejonowego Lublin – Zachód w Lublinie, VI Wydział Cywilny.

Kolejny przykład? Dostajesz nakaz zapłaty w postępowaniu upominawczym z sądu tradycyjnego, np. Sąd Rejonowy w Elblągu. Wniosek o przywrócenie terminu składasz więc do Sądu Rejonowego w Elblągu.

UWAGA! Równocześnie z wnioskiem strona powinna dokonać czynności procesowej.

Oznacza to, że nie możesz złożyć samego wniosku o przywrócenie terminu. Złożenie go możliwe jest jednocześnie tylko z czynnością (pismem), dla którego żądasz przywrócenia terminu. W przeciwnym razie wniosek o przywrócenie terminu będzie złożony niezgodnie z wymogami formalnymi.

Jaki jest termin na złożenie wniosku o przywrócenie terminu?

Jako osoba pozwana nie możesz w każdym dowolnym czasie złożyć wniosku o przywrócenie terminu. Wynika to z faktu, że przepisy jasno określają termin na złożenie wniosku o przywrócenie terminu. Jest to tydzień od dnia, kiedy ustały przyczyny uniemożliwiające Ci złożenie pisma w terminie.

Będzie to więc np. moment wypisu ze szpitala, ustanie obłożnej choroby, otrzymanie pisma z sądu o odrzuceniu środka zaskarżenia.

WAŻNE! Po upływie roku od uchybionego terminu, jego przywrócenie jest dopuszczalne tylko w wypadkach wyjątkowych.

Co napisać we wniosku o przywrócenie terminu?

We wniosku o przywrócenie terminu musisz uprawdopodobnić, że brak złożenie pisma w terminie nie wynikał z Twojej winy. Czyli, że np. dotknęła Cię choroba uniemożliwiająca napisanie i złożenie pisma.

Co ważne, uprawdopodobnienie nie wymaga ścisłego udowadniania. Nie masz zatem obowiązku przedkładania pism, z których będzie wynikał fakt, na który się powołujesz. Wystarczy np., przedłożenie paragonu za leki, które brałeś.

Kiedy sąd odmówi albo odrzuci wniosek o przywrócenie terminu?

Gdy sąd, do którego złożony został wniosek o przywrócenie terminu uzna, że powołane podstawy przywrócenia terminu są niewystarczające oddala wniosek o przywrócenie terminu. Postanowienie takie nie podlega jednak zaskarżeniu! Możliwe jest jedynie zaskarżenie postanowienia odrzucającego pismo, którego termin chciałeś jako strona przywrócić. Będzie to np. odrzucenie sprzeciwu od nakazu zapłaty.

UWAGA! Niedopuszczalne jest przywrócenie terminu do złożenia środka odwoławczego od wyroku orzekającego unieważnienie małżeństwa lub rozwód albo ustalającego nieistnienie małżeństwa, jeżeli choćby jedna ze stron zawarła po uprawomocnieniu się wyroku nowy związek małżeński.

Co jeszcze składając wniosek o przywrócenie terminu musisz wiedzieć? Wniosek o przywrócenie terminu do złożenia wniosku o przywrócenie terminu jest niedopuszczalny. Ważne jest także i to, że spóźniony lub z mocy ustawy niedopuszczalny wniosek o przywrócenie terminu sąd odrzuca.

Nie dostałeś nigdy pisma z sądu i masz egzekucję komorniczą? Nie składaj wniosku o przywrócenie terminu!

Jeśli w Twojej sprawie pojawił się komornik, a Ty nigdy o żadnej sprawie jako osoba pozwana nie widziałeś, to nie składaj wniosku o przywrócenie terminu! Taki wniosek składa się tylko wówczas, kiedy przesyłka, np. z sądowym nakazem zapłaty kiedyś do Ciebie trafiła. Jeżeli nigdy jej nie wiedziałeś, a zmieniałeś w międzyczasie adresy zamieszkania albo nazwisko to nadal możesz się odwołać! Nie ma potrzeby i sensu składania wniosku o przywrócenie terminu. Z resztą wniosek taki byłby odrzucony, ponieważ nie ma od czego przywracać terminu. Zwyczajnie nigdy termin się nie otworzył…

Co musisz zrobić? Wnieść o ponowne doręczenie pisma sądowego z nakazem zapłaty albo wyrokiem zaocznym i się od niego odwołać.

Jak to zrobić? W naszej Kancelarii EUROLEGE jako jedno z pierwszych w Polsce ujawniliśmy powszechnie jak przeprowadza się procesy uchylające prawomocne nakazy zapłaty i wyroki zaoczne. Działamy już od ponad 8 lat i pomogliśmy tysiącom osób borykającym się z komornikami.

Masz problem z egzekucją komorniczą, a nigdy wcześniej nie wiedziałeś o sprawie sądowej? Świetnie trafiłeś! Nie czekaj i zgłoś się już teraz. Analiza sprawy jest całkowicie bezpłatna.

Skontaktuj się z nasza Kancelarią jeszcze dzisiaj:

5/5 - (5 votes)

O Autorze

Jacek Andrzejewski

Dyrektor ds. marketingu w Kancelarii EUROLEGE. Doświadczony manager marketingu i sprzedaży z wieloletnią praktyką na kierowniczych stanowiskach w kancelariach prawnych i firmach handlowych o zasięgu ogólnopolskim. Wielokrotnie zasiadał w organach instytucji działających w sektorze NGO.