Postać komornika sądowego rodzi w ludziach zazwyczaj negatywne skojarzenia. Zazwyczaj osoby dotknięte postępowaniem egzekucyjnym mają złe doświadczenia z komornikiem sądowym. Zajęty rachunek bankowy, wynagrodzenie za pracę, renty czy emerytura to tylko jedne z kilku niemiłych czynności jakie komornik może wykonać wobec potencjalnie zadłużonej osoby.

Wiele jest w Internecie artykułów, które ukazują przypadki, w których komornik poprzez pomyłkę skrzywdził ludzi. Takie zdarzenia budzą medialne zainteresowanie i bardzo często są pokazywane, jakby stanowiły regułę, a nie wyjątek. Dlatego postanowiliśmy dzisiaj przybliżyć Państwu pozycję komornika, jego funkcję oraz procedury działania. Pokażemy, że komornik sądowy posiada dużą władzę nad osobami zadłużonymi, jednakże władza ta ograniczona jest wieloma obwarowaniami prawnymi. Jakimi? O tym właśnie w dzisiejszym artykule. Zapraszamy do lektury.

Kim jest komornik? Nie myl go z pracownikiem firmy windykacyjnej!

Zgodnie z ustawą o komornikach sądowych komornik sądowy jest funkcjonariuszem publicznym działającym przy sądzie rejonowym. Oznacza to, że podczas wykonywania swoich czynności komornik sądowy podlega dosyć dużej ochronie prawnej. Jest to ochrona, która daje komornikowi status na równi z policjantem, sędzią, notariuszem czy urzędnikiem państwowym i samorządowym. Za znieważenie komornika sądowego w czasie wykonywania przez niego obowiązków albo za naruszenie jego nietykalności grożą surowe kary, w tym włącznie z karą pozbawienia wolności do 1 roku. Jak widać, komornik sądowy posiada szczególną pozycję, dającą mu możliwość wykonywania zadań z ramienia państwa z pełną ochroną i gwarancją państwa jego nietykalności.

Nie oznacza to jednak, że komornik sądowy może robić z dłużnikiem egzekwowanym co mu się podoba. Absolutnie nie. Jak wskazuje nam ustawa, komornik sądowy podlega nadzorowi odpowiedzialnemu sądu oraz prezesa sądu rejonowego, przy którym działa. Oznacza to, że za błędy komornika odpowiedzialność ponieść może nie tylko on sam, ale również prezes właściwego sądu rejonowego, a za nim Skarb Państwa. Łudziłby się ten, który twierdzi, że komornikowi nic nie grozi. Wręcz przeciwnie, podlega on surowej ocenie ze strony organu nadzorczego. Każdy, kogo prawa zostały pogwałcone przez komornika sądowego w trakcie wykonywania obowiązków służbowych może złożyć odpowiednią skargę w trybie nadzoru. Rozpoznaje ją właśnie prezes właściwego sądu rejonowego. Jest on władny nie tylko wezwać komornika do wyjaśnień, ale nawet zmienić decyzję komornika i cofnąć dokonane czynności. To bardzo ważne, gdyż dłużnik, który spóźni się z wniesieniem skargi na czynności komornika może zawsze w każdym czasie skorzystać ze skargi w trybie nadzoru.

Bardzo wiele osób myli komornika sądowego z pracownikiem firmy windykacyjnej czy banku. Po raz kolejny uczulamy i przypominamy, że takie osoby są jedynie pracownikami prywatnych instytucji. Mogą one jedynie prosić o zapłatę zadłużenia. Nie mogą jednak pod przymusem żądać zapłaty.

DARMOWA KONSULTACJA ODDŁUŻENIOWA W SPRAWACH KREDYTÓW I POŻYCZEK
Dostałeś z sądu nakaz zapłaty? Chcesz wstrzymać komornika lub firmę windykacyjną?
Nasz prawnik bezpłatnie ustali czy masz możliwość skutecznego oddłużenia oraz jak możemy Ci pomóc.
Kliknij w przycisk poniżej. Wypełnij formularz i wyślij zgłoszenie. Oddzwonimy.
DARMOWA KONSULTACJA

Kiedy pojawia się komornik?

Modelową sytuacją, w której pojawia się komornik to taka, kiedy osoba zadłużona została uprzednio pozwana do sądu i odebrała nakaz zapłaty w postępowaniu upominawczym, nakazowym albo EPU, a następnie nie odwołała się od takiego orzeczenia sądu w terminie 2 tygodni. Wówczas naturalną koleją rzeczy staje się nadanie klauzuli wykonalności i egzekucja komornicza z wszystkimi przykrymi konsekwencjami.

Zdarza się jednak i tak, że o całej sprawie sądowej osoba pozwana do sądu dowiaduje się dopiero z pierwszej czynności komornika albo z pisma od komornika, np. zawiadomienie o wszczęciu egzekucji. W takiej sytuacji osoba taka może podjąć stosowne kroki w celu uchylenia tytułu wykonawczego i umorzenia egzekucji komorniczej. Opisywaliśmy już na naszym blogu w jaki sposób to zrobić. Jeśli Państwu albo komuś z Państwa bliskich przydarzyła się taka przykra sytuacja to w naszej Kancelarii EUROLEGE służymy pomocą. Dokonamy bezpłatnej analizy sprawy i jeśli istnieją szanse pomocy na pewno pomożemy. Swoje sprawy można zgłaszać przez formularz dostępny tutaj:  https://www.eurolege.pl/anuluj-dlug/

Kto powołuje komornika sądowego?

Nie każdy może zostać komornikiem. Ustawa o komornikach sądowych bardzo szczegółowo określa minimalne wymagania jakie musi spełniać osoba, która ubiega się o powołanie na komornika sądowego. Najczęstszym sposobem dojścia do zawodu komornika sądowego jest aplikacja komornicza i odbycie co najmniej 2-letniej asesury.

Kto powołuje komornika sądowego? Jak mówi ustawa robi to na wniosek osoby zainteresowanej Minister Sprawiedliwości. Powołanie możliwe jest dopiero po zasięgnięciu opinii właściwej rady izby komorniczej, do której będzie należał komornik.

W ciągu miesiąca od dnia powołania na komornika sądowego, osoba obejmująca to stanowisko musi w ciągu zaledwie 1 miesiąca zorganizować kancelarię komorniczą. Musi więc zorganizować lokal oraz osoby, które pomogą jej w wykonywaniu czynności.

Co może komornik sądowy?

Komornik sądowy może bardzo wiele. To jednak, że może wiele nie oznacza, że może robić wszystko i to dowolnie. Komornika sądowego ograniczają przepisy prawa. Nie może on wykraczać poza przyjęte ramy, bowiem za ich przekroczenie grozi nawet odpowiedzialność dyscyplinarna, karnej nie wyłączając.

Jak spojrzymy do przepisów kodeksu postępowania cywilnego, to komornik sądowy ma możliwość wyboru spośród wielu sposobów egzekucji. Zasadniczo egzekucja dzieli się na dwa rodzaje:

  • pośrednia;
  • bezpośrednia.

Egzekucja pośrednia to taka, w której komornik sądowy dokonuje czynności egzekucyjnych bez żadnego fizycznego kontaktu z dłużnikiem. Kiedy mamy do czynienia z taką formą egzekucji? Najczęściej kiedy dochodzi do egzekucji z wynagrodzenia za pracę, rachunku bankowego, renty czy emerytury. W takich sytuacjach komornik dokonuje zajęcia wierzytelności u pracodawcy, organu rentowego, banku lub SKOK. Chociaż z tymi ostatnimi bez wątpienia komornicy sądowi mają problemy, bowiem system teleinformatyczny OGNIVO nie jest kompatybilny z systemami SKOK.

Egzekucja bezpośrednia natomiast jest wówczas, kiedy komornik sądowy nawiązuje bezpośredni kontakt z dłużnikiem. Kiedy następuje taka sytuacja? Zazwyczaj podczas egzekucji z ruchomości (np. samochód) albo nieruchomości (lokal mieszkalny, grunty rolne, działki budowlane). W takich sytuacjach zazwyczaj następuje bezpośrednie zetknięcie dłużnika z komornikiem sądowym.

Ile zarabia komornik sądowy?

Wynagrodzenie komornika za czynności jest zróżnicowane. Uzależnione jest od wielu czynników, jak chociażby forma czynności czy sposób zakończenia egzekucji. Co najważniejsze jednak, pobierane przez komornika sądowego w trakcie egzekucji opłaty egzekucyjne nie stanowią jego wynagrodzenia. Pobierane opłaty egzekucyjne stanowią dochód Skarbu Państwa! Komornik sądowy pobiera jedynie prowizję z tych opłat w wysokości od 60% do nawet 99%. Aktualnie komornik sądowy nie może już swobodnie obniżać kwot tytułem opłat egzekucyjnych. Są to należności państwowe, tak jak podatki, których nie wolno komornikowi zaniżać ani podwyższać.

Komornik sądowy zarabia więc tyle, na ile jest skuteczny. Co ciekawe, im jest bardziej skuteczny i ściąga więcej należności, tym dostaje zmniejszą prowizję. Oto tabela prowizyjnego wynagrodzenia komornika:

Komornikowi przysługuje wynagrodzenie prowizyjne w wysokości:

1) 99% uzyskanych opłat egzekucyjnych – od opłat egzekucyjnych, których łączna wysokość wdanym roku kalendarzowym nie przekroczyła 500 000 złotych;

2) 95% uzyskanych opłat egzekucyjnych – od nadwyżki opłat egzekucyjnych przekraczającej 500 000 złotych w danym roku kalendarzowym – do wysokości 1 000 000 złotych;

3) 80% uzyskanych opłat egzekucyjnych – od nadwyżki opłat egzekucyjnych przekraczającej 1 000 000 złotych w danym roku kalendarzowym – do wysokości 1 500 000 złotych;

4) 70% uzyskanych opłat egzekucyjnych – od nadwyżki opłat egzekucyjnych przekraczającej 1 500 000 złotych w danym roku kalendarzowym – do wysokości 2 000 000 złotych;

5) 60% uzyskanych opłat egzekucyjnych – od nadwyżki opłat egzekucyjnych przekraczającej 2 000 000 złotych w danym roku kalendarzowym.

Czy komornik sądowy może iść na urlop?

Jak się okazuje, nowa ustawa o komornikach sądowych uznała komornika za osobę na służbie, będącą przedsiębiorcą. Co jednak jeszcze ciekawsze, w zakresie urlopów komornik sądowy podlega prezesowi właściwego sądu rejonowego. Komornikowi sądowemu przysługuje zasadniczo 26 dni urlopu. Na taki urlop wyrazić zgodę musi wskazany wyżej prezes sądu rejonowego. W odróżnieniu jednak od zwykłego pracownika, komornik sądowy nie pobiera od Skarbu Państwa w trakcie swojej usprawiedliwionej nieobecności żadnych świadczeń. Powyższe pokazuje, że pozycja komornika sądowego jest bardzo trudna do określenia. Jest na służbie, płaci składki na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne, podatki. Nie jest jednocześnie przedsiębiorcą, ale ma obowiązek utrzymywania własnej kancelarii, czyli ponosi ryzyko gospodarcze z tym związane. Na koniec jednak okazuje się, że jeśli chce iść na wolne, to musi o to zapytać prezesa sądu rejonowego, przy którym działa. I ma możliwość wzięcia urlopu w wymiarze 26 dni w ciągu roku. Taka konstrukcja najbliższa jest pracownikom, ale jak wiadomo komornik sądowy niczyim pracownikiem nie jest.

Gdzie szukać pomocy prawnej?

Masz sprawę w sądzie albo u komornika? Skorzystaj z naszej bezpłatnej analizy swojej sytuacji. Nasz prawnik ustali jakie masz możliwości oddłużenia i jak możemy Ci pomóc.

Skontaktuj się z nasza Kancelarią jeszcze dzisiaj:

Macie Państwo jakieś pytania do prawników? Chcielibyście podzielić się swoimi spostrzeżeniami? Zapraszamy również wszystkich zainteresowanych tematyką długów, kredyt, pożyczek, spraw sądowych i komorniczych na nasze forum dla zadłużonych. Chętnie odpowiemy na wszystkie Wasze pytania i doradzimy jak nie dać się instytucjom finansowym.


4.6/5 - (7 votes)

Kategorie: Porady dla dłużników Wzory i przydatne pisma

O Autorze

Tomasz Gabrylewicz

Doświadczony prawnik, autor licznych publikacji prawniczych, w tym naukowych. Wieloletni działacz w sektorze NGO. Ekspert prawa bankowego, praktyk w sprawach cywilnych przeciwko instytucjom finansowym.

Zostaw komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.

Komentarze

Janusz pisze:

Komornik ściągnął z emerytury na podstawie nakazu zapłaty z 2010r.O nakazie nic nie wiedzieliśmy tak samo o niby długu.Napisaliśmy skargę .Referendarz oddalił bez uzasadnienia.Dzisiaj komornik ,kpiąc oświadczył,że ponieważ pisaliśmy skargi to na postanowienie o zakończeniu sprawy poczekamy sobie.Blokada konta,ZUS i Urząd Skarbowy dalej istnieje.

Avatar photo Kancelaria EuroLege pisze:

Dzień dobry Panie Januszu. Przede wszystkim należy sprawdzić czy komornik w ogóle mógł działać w danej sprawie. W szczególności, czy tytuł wykonawczy wydany w sprawie nie jest wadliwy. To spotykane zjawisko. Gdyby okazało się, że w tej konkretnej sprawie tak jest to możliwe stanie się odzyskanie wszystkich zabranych przez komornika pieniędzy. Zajmujemy się pomocą w tego rodzaju sprawach. Dlatego jeszcze dzisiaj napiszemy do Pana maila z prośbą o dodatkowe informacje. Prosimy o stałe monitorowanie swojej skrzynki mailowej. Również w folderze SPAM.

Adrian pisze:

Witam. Czy komornik zanim wejdzie do mieszkania jest zobowiązany sprawdzić czy osoba, od której chce sciągnąć należności jest zameldowana pod tym adresem czyli czy tam faktycznie jeszcze mieszka? Wymeldowałem się z mieszkania i wyjechałem za granicę, wszystkie swoje dobra zabrałem ze sobą.
Zostało mu wysłane również potwierdzenie wymeldowania elektroniczne z GOV wraz z informacją o chęci spłaty zadłużenia. Odpowiedzi nie dostałem od komornika. Nie przypominam sobie również bym dostał jakiekolwiek papiery z sądu dopiero została mi przekazana jakaś kartka od komornika. Być może coś było ale myślę, że nie.
Dziękuję za odpowiedź i pozdrawiam.

Avatar photo Kancelaria EuroLege pisze:

Dzień dobry Panie Adrianie, komornik co do zasady prowadzi egzekucję w miejscu zamieszkania dłużnika, zatem zaświadczenie o zameldowaniu może nie być tutaj wystarczającym dowodem. Warto również sprawdzić czy komornik w ogóle mógł działać w danej sprawie. W szczególności, czy tytuł wykonawczy wydany w sprawie nie jest wadliwy. To spotykane zjawisko. Gdyby okazało się, że w tej konkretnej sprawie tak jest to możliwe stanie się odzyskanie wszystkich zabranych przez komornika pieniędzy. Zajmujemy się pomocą w tego rodzaju sprawach. Dlatego jeszcze dzisiaj napiszemy do Pana maila z prośbą o dodatkowe informacje. Prosimy o stałe monitorowanie swojej skrzynki mailowej. Również w folderze SPAM.

piotr pisze:

witam mam zadłużenie alimentacyjne wyrokiem sądowym od 2017 roku 1 czerwca mam zniesiony obowiazek łozenia na pełnoletnie dziecko wyrok jest prawomocny.Po 2 latach od powiadomienia kancelari komorniczej , nadesłaniu wszystkich zwiazanych z tym pism dowiedziałem się że nadal rosna mi kolosalne odsetki . Potrzebuję pomocy bo od kilku lat nie moge się doprosic wyliczen alimentów jakie były naliczane odsetki dostaje co kilka lat pisama z różnyi kwotami które jednego roku rosna nastepnego maleja odsetki według mnie pomimo to że wpłacam na tyle co mnie stać zadłużenie nic to nie daje od kilku lat jakiś 7 płace określona kwotę zadłużenia komornik niechce mi wysłać pismo gdzie te pieniądze lądują dług pomimo wyroku sądowego nadal rośnie proszę o pomoc

Avatar photo Kancelaria EuroLege pisze:

Dzień dobry Panie Piotrze. Nie zajmujemy się pomocą w sprawach dotyczących alimentów. Możemy jedynie doradzić, że jeśli nie zgadza się Pan z zachowaniem komornika to możliwe jest złożenie skargi do prezesa sądu rejonowego, przy którym działa komornik. Ma on władcze możliwości względem komornika i może mu nakazać dokonywanie określonych działań albo zaniechań.