Konsekwencją zaciągania pożyczek oraz kredytów są narastające zobowiązania finansowe. Gdy zaczynają rosnąć i stawać się coraz trudniejsze do spłacenia, dłużnik powoli traci swoją wypłacalność. Banki oraz inne instytucje finansowe zdają się to dostrzegać, wychodząc do dłużników z pomocną dłonią w postaci kredytu oddłużeniowego. Sprawdź, czym jest taki kredyt, na czym polega i jak można go otrzymać?

Co to jest kredyt oddłużeniowy?

Kredyt oddłużeniowy został opracowany z myślą o dłużnikach, którzy zmagają się z więcej niż jednym długiem i mają problem z terminową spłatą rat. Polega na udzieleniu im pożyczki, której kwota przewyższa wartość wszystkich zaciągniętych zobowiązań. W konsekwencji dłużnik ma do spłacenia tylko jeden dług, którego rata jest zazwyczaj mniejsza niż suma rat kilku kredytów.

Nie wiesz, jak poradzić sobie z zaległym kredytem? Zobacz inne sposoby oddłużenia!

Pomimo tego, że używa się dualistycznego nazewnictwa takiej formy pomocy – kredyt lub pożyczka oddłużeniowa – w praktyce oznaczają one to samo. Różnica wynika z tego, że do używania nazwy „kredyt” upoważnione są jedynie banki. Dlatego firmy pozabankowe zazwyczaj stosują nazwę pożyczka.

Kredytem oddłużeniowym można spłacić wszelkie długi, pod warunkiem, że są udowodnione na piśmie. W praktyce można nimi spłacić:

 • kredyty bankowe,
 • pożyczki bankowe i pozabankowe,
 • chwilówki,
 • karty kredytowe,
 • pożyczki w SKOKach,
 • pożyczki w bankach spółdzielczych.

Zainteresowani często mylą kredyt konsolidacyjny i kredyt oddłużeniowy. Obie formy pomocy mają wspólny cel – udzielić wsparcia finansowego na spłatę poprzednich długów. Jednak kredyt oddłużeniowy przyznaje się dłużnikom w krytycznej sytuacji, którzy nie mogą liczyć na pomoc banków. Z tego powodu pożyczka oddłużeniowa, w przeciwieństwie do kredytu konsolidacyjnego, jest oferowana przez prywatne firmy spoza sektora bankowego.

Jeśli w wyniku konsolidacji kredytu udało Ci się spłacić długi przed wymaganym terminem, możesz ubiegać się o zwrot części zapłaconych świadczeń. Zobacz, jak to zrobić!

Zalety i wady kredytu oddłużeniowego

Kredyty oddłużeniowe pozabankowe, podobnie jak inne produkty pożyczkowe, mają zarówno swoje zalety jak i wady.

Wśród zalet podkreśla się:

 • szybkie spłacenie zaległych długów,
 • powstanie obowiązku spłaty jednej zamiast kilku rat,
 • możliwość dostosowania wysokości raty do możliwości finansowych dłużnika.

Natomiast największą wadą jest konieczność posiadania stałego i regularnego dochodu, a niekiedy także zabezpieczenia kredytu poprzez zastaw, np. nieruchomości.

Warunki przyznania kredytu oddłużeniowego

Oprócz spełnienia podstawowych wymagań, takich jak:

 • ukończone 18 lat,
 • posiadanie pełnej zdolności do czynności prawnych,
 • dysponowanie ważnym dowodem osobistym,
 • posiadanie własnego adresu e-mail oraz prywatnego numeru telefonu,

wnioskodawca musi dopełnić także kilku innych warunków.

Z kredytu oddłużeniowego może skorzystać osoba, która potrafi udowodnić, że otrzymuje stały dochód. W tym celu należy przedłożyć kredytodawcy wyciąg z konta bankowego, które dowodzi wysokości oraz regularności wpływów z wynagrodzenia za pracę lub stosowne oświadczenie wystawione przez pracodawcę.

Kredytodawca najprawdopodobniej będzie chciał zapoznać się z historią kredytową dłużnika, dlatego do wniosku należy dołączyć dokumentację dotyczącą zadłużenia, w tym umowy kredytowe.

Ze względu na to, że przyznanie kredytu oddłużeniowego jest wysoce ryzykowne dla kredytodawcy, zdarza się, że dłużnik musi w jakiś sposób zabezpieczyć otrzymaną kwotę kredytu (np. poprzez zastawienie mieszkania). Otrzymanie kredytu oddłużeniowego bez zabezpieczenia zazwyczaj dotyczy tylko niskich kwot pożyczek.

Specjalne formy kredytu oddłużeniowego

Kredyt konsolidacyjny nie jest jedyną alternatywną opcją pomocy dłużnikom, ponieważ ci mogą także skorzystać z:

 • kredytu oddłużeniowego ze złym BIKiem,
 • kredytu oddłużeniowego z zajęciem komorniczym.

Z obu tych form mogą skorzystać ci dłużnicy, którzy mają wysokie długi zarówno w bankach, jak i innych instytucjach finansowych, takich jak Zakład Ubezpieczeń Społecznych lub Urząd Skarbowy, a także ci znajdujący się w postępowaniu windykacyjnym. Takie formy kredytu obarczone są jednak koniecznością zastawienia nieruchomości, która będzie stanowić zabezpieczenie kredytu.

Jeśli zmagasz się z narastającymi kwotami długów, zgłoś się do kancelarii EuroLege. Nasi prawnicy za darmo przeanalizują Twoją sprawę oraz zaproponują rozsądne rozwiązania problemu z długami. Zobacz, dlaczego warto przekazać swój problem z długami zaufanej kancelarii.

Kategorie: Porady dla dłużników Tagi: Brak tagów

O Autorze

Jacek Andrzejewski

Dyrektor ds. marketingu w Kancelarii EUROLEGE. Doświadczony manager marketingu i sprzedaży z wieloletnią praktyką na kierowniczych stanowiskach w kancelariach prawnych i firmach handlowych o zasięgu ogólnopolskim. Wielokrotnie zasiadał w organach instytucji działających w sektorze NGO.