Jedną z głównych barier przed założeniem działalności gospodarczej jest brak kapitału na realizację własnego pomysłu. Ale pieniądze na własny biznes można pozyskać z unijnych dotacji. W tym roku ich nie zabraknie. A kwoty są całkiem wysokie.

Chętnych do prowadzenia własnej działalności gospodarczej nie brakuje. Nie wszyscy wiedzą jak się do tego zabrać i że mają możliwość pozyskania pieniędzy na start w biznes. Takie możliwości daje Powiatowy Urząd Pracy, Lokalne Grupy Działania oraz Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa.

Ile dotacji można dostać z urzędu pracy na własny biznes?

Powiatowe Urzędy Pracy oferują dotacje na założenie firmy dla osób zarejestrowanych jako bezrobotne lub poszukujące pracy (czasami także dla rolników). Maksymalna kwota dofinansowania to obecnie 6-krotność średniej krajowej, czyli w tej chwili nieco ponad 31 tys. zł. Jednak każdy urząd pracy może dowolnie określić maksymalny pułap dotacji.

Dodatkowo osoby rozpoczynające działalność mogą skorzystać z tzw. wsparcia pomostowego na comiesięczne koszty prowadzonej firmy, takie jak składki do ZUS. Dzięki temu pierwszy rok prowadzenia działalności praktycznie nic ich nie kosztuje. Co bardzo istotne pomoc z PUP jest bezzwrotna i żeby ja otrzymać nie potrzeba wkładu ani grosza własnego.

Jakie Dotacje z Lokalnej Grupy Działania?

Większe dofinansowanie na stworzenie własnej firmy oferują Lokalne Grupy Działania, które rozdysponowują unijne pieniądze między mieszkańców obszarów wiejskich. Tutaj można pozyskać zarówno kapitał na start jak i rozwój już prowadzonej działalności. W zależności od warunków konkretnej LGD o fundusze mogą się ubiegać osoby bezrobotne, ale także już pracujące, które myślą o własnej firmie. Wysokość dotacji również jest uzależniona od konkretnej LDG, ale zazwyczaj pieniądze, jakie można pozyskać są większe od tych, które proponują urzędy pracy tj. od 50 do 100 tys. zł.

Aby moc ubiegać się o dotację z LGD trzeba być mieszkańcem gminy wchodzącej w skład LGD, ale nie można być ubezpieczonym w KRUS.

Jakie pieniądze na własny biznes z ARiMR?

Dla ubezpieczonych w KRUS mieszkańców obszarów wiejskich jeszcze wyższe dotacje oferuje Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa. Za jej pośrednictwem można ubiegać się o aż 150-250 tys. zł dotacji na pozarolniczy biznes. Nie ma w tej chwili lepszych warunków na start dla osób, które planują własny interes.

Dotacja jest bezzwrotna a jej wysokość uzależniona jest od ilości utworzonych miejsc pracy. 150 tys. zł otrzymamy tworząc jednoosobową działalność. Z każdym dodatkowym miejscem pracy dotacja rośnie o 50 tys. zł – do maksymalnie 250 tys. zł. Również przy dotacji z ARiMR nie trzeba dysponować żadnym wkładem własnym a 80 proc. kwoty otrzymujemy w formie zaliczki.

Warunkiem, jaki musimy spełnić po otrzymaniu pomocy jest prowadzenie działalności przez pięć lat. Ale pierwsze dwa lata można to robić na tzw. podwójnym KRUSie.


4.2/5 - (10 votes)

Kategorie: Dotacje

O Autorze

Bogumił Fura