Otrzymałeś sądowy nakaz zapłaty albo wezwanie na rozprawę wraz z pozwem od S – Collect Fundusz Inwestycyjny Zamknięty? Zatem dobrze trafiłeś, bo całkowite oddłużenie jest możliwe! W naszym dzisiejszym artykule dowiesz się w jaki sposób poradzić sobie w sprawie sądowej z powództwa S – Collect Fundusz Inwestycyjny Zamknięty oraz w jaki sposób uchylić nakaz zapłaty w tej sprawie. Zachęcamy do lektury.

Pamiętaj, że nie musisz walczyć z tą firmą na własną rękę. Nasi doświadczeni prawnicy wygrali już tysiące spraw sądowych z powództwa firm windykacyjnych, w tym S – Collect i anulowali zadłużenia w całości! Jeszcze dziś skontaktuj się z nasza kancelarią i skorzystaj z bezpłatnej analizy prawnej swojej sprawy.

Czym jest Fundusz S – Collect?

Firma S – Collect to jeden z niestandaryzowanych sekurytyzacyjnych funduszy inwestycyjnych zamkniętych działających na terytorium Polski. Istotą działalności takich podmiotów jest skupowanie długów – również przedawnionych – oraz dochodzenie ich w imieniu własnym na drodze polubownej albo sądowej.

Pozew i sądowy nakaz zapłaty z Funduszu S – Collect.

Kiedy wezwania do zapłaty kierowane z firmy windykacyjnej nie przynoszą oczekiwanego rezultatu, do gry o zapłatę wkraczają prawnicy Funduszu S – Collect. Składają oni pozwy przeciwko osobom, które według wiedzy ich zleceniodawcy – czyli firmy windykacyjnej – zalegają z roszczeniami. Czy jest to prawda ostatecznie ma rozstrzygnąć sąd.

Pamiętaj, że otrzymując pismo z sądu nie kontaktuj się natychmiast z powodem, np. bankiem, firmą windykacyjną albo pożyczkową. Pracownicy tych podmiotów nie będą działali na Twoją rzecz. Ich obowiązkiem jest dbałość o stan finansowy ich pracodawcy. To rzecz jasna w pełni zrozumiałe. Dlatego jeśli samodzielnie nie potrafisz zająć się tematami prawnymi zgłoś się do podmiotu zajmującego się takimi rzeczami każdego dnia i do tego zawodowo. W naszej Kancelarii EUROLEGE znajdziesz wielu wyspecjalizowanych prawników, którzy pomogą Ci w przejściowych trudnościach z długami.

Na co może liczyć osoba zadłużona zgłaszająca się ze sprawą sądową do EUROLEGE? Jak zwykle może liczyć na nasza szybką i fachową pomoc. Natychmiast do sprawy przydzielamy opiekuna prawnego, a sprawą zajmuje się prawnik współpracujący z naszą Kancelarią. Rzecz jasna są to osoby z wieloletnim doświadczeniem w obsłudze spraw antywindykacyjnych.

DOSTAŁEŚ Z SĄDU NAKAZ ZAPŁATY?
Masz tylko 14 dni na sprzeciw i anulowanie długu!
Nasz prawnik bezpłatnie ustali czy masz szanse na oddłużenie oraz jak możemy Tobie pomóc.
Aby porozmawiać z konsultantem wypełnij formularz i wyślij zgłoszenie.
WYPEŁNIJ FORMULARZ

Nakaz zapłaty z Funduszu S – Collect uchylony. To dopiero początek.

Po przesłaniu oświadczeń i umów warunkujących wstąpienie do sprawy nasz prawnik sporządza sprzeciw od nakazu zapłaty wydany na rzecz Funduszu S – Collect. Następnie wysyła go do sądu zachowując wszystkie wymogi formalne oraz terminy. Zgodnie z przepisami nakaz zapłaty zostaje uchylony w całości. W związku z tym w sprawie mamy szansę na przedstawienie naszych twierdzeń. Zarzutów jak zawsze składamy dużo, ale jak zwykle w sprawach z firmami windykacyjnymi inaczej być nie może.

Przez cały czas, od dnia wniesienia sprzeciwu, aż do dnia rozprawy nasz podopieczny może znajdować się pod ciągłym ostrzałem pracowników firmy windykacyjnej. Naszym zadaniem natomiast jest zaprowadzenie spokoju w życiu Klienta i wskazanie możliwych prawnie rozwiązań na przynajmniej tymczasowe ugaszenie zapalnej sytuacji. Każdy z naszych podopiecznych wie, że na telefony z firmy windykacyjnej czy też wezwania do zapłaty w trakcie procesu sądowego nie może odpowiadać bez wyraźnej konsultacji z prawnikiem prowadzącym jego sprawę. Wszystko po to, aby nie pogorszyć swojej sytuacji i nie zburzyć przyjętej taktyki procesowej.

Rozprawa sądowa z S – Collect. Powództwo może być oddalone!

Na rozprawę jak w większości przypadków czekamy kilka miesięcy, a więc nasz podopieczny też musi uzbroić się w cierpliwość. Zazwyczaj to się bardzo opłaca. Dzięki naszej szybkiej i sprawnej pomocy nasi Klienci otrzymują m.in. wyroki oddalające powództwo. Oznacza to, że sąd ostatecznie stwierdza, że długu nie było. Zawsze walczymy do końca. Dowody przedstawione przez firmę windykacyjną potrafią nie być przekonujące dla sędziów rozpatrujących sprawy o zapłatę.

Czy warto walczyć w sądzie z Funduszem S – Collect?

Jak pokazują tysiące spraw przeprowadzonych przez prawników zrzeszonych w naszej Kancelarii warto wchodzić w spór sądowy i składać odwołania w sprawach o zapłatę. Nie ważne czy jest to bank, firma pożyczkowa czy tez windykacyjna, np. S – Collect Fundusz NSFIZ. Przede wszystkim dzięki stanowczym i szybkim działaniom uzyskujemy możliwość całkowitego oddłużenia albo zdecydowanego zmniejszenia kwoty długu.

Gdzie szukać pomocy prawnej?

Masz sprawę w sądzie albo u komornika? Skorzystaj z naszej bezpłatnej analizy swojej sytuacji. Nasz prawnik ustali jakie masz możliwości oddłużenia i jak możemy Ci pomóc.

Skontaktuj się z nasza Kancelarią jeszcze dzisiaj:

Kategorie: Porady dla dłużnikówWyroki sądowe Tagi: Brak tagów

O Autorze

Kancelaria Eurolege

Kancelaria z wieloletnią praktyką w sprawach o zapłatę z powództwa banków, firm pożyczkowych i windykacyjnych (funduszy sekurytyzacyjnych). Pomaga osobom zadłużonym, których sprawy są na etapie przedsądowym (windykacyjnym), jak również sądowym i egzekucji komorniczej.