Tag: termin przedawnienia

termin przedawnienia długu i innych wierzytelności dochodzonych przez windykatorów