Z pojęciem odsetek możesz się spotkać przy okazji zawierania umowy kredytowej czy innej, m.in. dotyczącej współpracy z jakimś przedsiębiorstwem. Stanowią one wynagrodzenie za korzystanie z cudzego kapitału. Firmy naliczają je również za opóźnienie – kiedy kontrahent nie zapłaci na czas. Jak przebiega windykacja zaległych odsetek? Kiedy w ogóle można żądać ich od dłużnika?

Odsetki ustawowe za opóźnienie a antywindykacja

Zgodnie z polskim prawem wyróżnia się odsetki ustawowe oraz umowne. Z art. 481 Kodeksu cywilnego dowiesz się, że jeśli dłużnik spóźnia się z zapłatą, to wówczas wierzyciel ma prawo ubiegać się o odsetki za czas zwłoki. W przypadku gdy stopa tych odsetek nie została ustalona w umowie, to należy naliczyć odsetki ustawowe za opóźnienie, których wysokość to obecnie suma równowartości stopy referencyjnej Narodowego Banku Polskiego i 5,5 punktów procentowych.

W przepisach znajdziesz również informację o tym, ile mogą wynosić tzw. maksymalne odsetki za opóźnienie – nie mogą one być wyższe niż dwukrotność odsetek ustawowych. Nie mają tutaj znaczenia ustalenia umowne – niezależnie od tego, jakie odsetki zostaną określone w umowie, to i tak mogą być naliczone wyłącznie te maksymalne.

Odsetki pełnią kilka funkcji, ale przede wszystkim – odszkodowawczą. Stanowią one odszkodowanie dla wierzyciela z tego tytułu, że nie otrzymał on pieniędzy w ustalonym terminie. Odsetki służą też dyscyplinowaniu klienta do zapłaty na czas.

DOSTAŁEŚ Z SĄDU NAKAZ ZAPŁATY?
Masz tylko 14 dni na sprzeciw i anulowanie długu!
Nasz prawnik bezpłatnie ustali czy masz szanse na oddłużenie oraz jak możemy Tobie pomóc.
Aby porozmawiać z konsultantem wypełnij formularz i wyślij zgłoszenie.
WYPEŁNIJ FORMULARZ

Co powinieneś zrobić wówczas, gdy zostaną Ci naliczone odsetki ustawowe za opóźnienie i otrzymasz wezwanie do ich zapłaty? To jeszcze nie oznacza, że będziesz musiał ponieść ten koszt. W takich przypadkach przede wszystkim zorientuj się, czy aby na pewno żądania kontrahenta są zgodne z prawem. Do oceny tej i innych kwestii potrzebujesz pomocy doświadczonego prawnika.

Odsetki za opóźnienie – jak możemy Ci pomóc?

Rozpoczęcie windykacji zaległych odsetek nie jest jednoznaczne z tym, że będziesz musiał je zapłacić. Nie ma sytuacji bez wyjścia, ale to możemy ocenić dopiero po zapoznaniu się ze sprawą. Przede wszystkim nie podejmuj takiego ryzyka i nie próbuj zaradzić kłopotom sam. Wygraliśmy ponad 80 proc. spraw, które prowadziliśmy i mamy świadomość, że wystarczy jeden błąd, abyś przegrał, nie korzystając z pomocy odpowiednich specjalistów.

Co możemy dla Ciebie zrobić? Przede wszystkim bezpłatnie przeanalizujemy Twoją sytuację. Sprawdzimy, czy odsetki za opóźnienie mają jakiekolwiek podstawy i czy zostały naliczone zgodnie z prawem. Przygotujemy sprzeciw od nakazu zapłaty lub ewentualnie – odpowiedź na pozew. Jeżeli rozpoczęło się postępowanie komornicze, możemy zatrzymać egzekucję i przywrócić sprawę do ponownego rozpoznania.

W praktyce to, czy zapłacisz odsetki ustawowe za opóźnienie, zależy od konkretnego przypadku. Nasz ekspert od spraw oddłużeniowych będzie Cię reprezentować w postępowaniu aż do jego zakończenia. Niemal zawsze istnieje jakieś rozwiązanie – musisz jednak oddać sprawę w ręce specjalistów.

Kategorie: Porady dla dłużników Tagi: Brak tagów

O Autorze

Jacek Andrzejewski

Dyrektor ds. marketingu w Kancelarii EUROLEGE. Doświadczony manager marketingu i sprzedaży z wieloletnią praktyką na kierowniczych stanowiskach w kancelariach prawnych i firmach handlowych o zasięgu ogólnopolskim. Wielokrotnie zasiadał w organach instytucji działających w sektorze NGO.