Wielu Polaków z różnych przyczyn doprowadziło się do problemów finansowych, które spowodowały, że stali się oni całkowicie niewypłacalni i nie są w stanie regulować zaciągniętych zobowiązań. Nie oznacza to jednak, że znajdują się w sytuacji bez wyjścia – rozwiązaniem może być ogłoszenie upadłości. Kiedy jest to możliwe i kto może z tego skorzystać? Co dokładnie oznacza upadłość konsumencka? Jak wygląda wzór (druk) wniosku o ogłoszenie upadłości konsumenckiej?

Jak ogłosić upadłość konsumencką?

Według danych Krajowego Rejestru Długów, zaległości konsumentów na koniec 2020 roku wynosiły ponad 48 mld zł, a średnie zadłużenie osiągnęło blisko 20 tys. zł, co oznacza wzrost w stosunku do ubiegłego roku o 1154 zł. Wpływ na pogorszenie sytuacji miała m.in. pandemia. Efekt? Rosnąca liczba upadłości konsumenckich.

Jak wynika z danych Internetowego Monitora Sądowego i Gospodarczego w każdym miesiącu od maja 2020 roku liczba ogłoszonych upadłości konsumenckich była zdecydowanie wyższa niż w tych samych miesiącach w latach 2018 i 2019. Rekordowym miesiącem 2020 roku był wrzesień, kiedy to upadłość ogłosiło 1800 dłużników. 

Kiedy możliwe jest ogłoszenie upadłości konsumenckiej? Przepisy, które dotyczą tej kwestii, znajdują się w ustawie Prawo upadłościowe w części trzeciej, w tytule V. Możesz się z nich dowiedzieć m.in. tego, jak powinien wyglądać wniosek o ogłoszenie upadłości, kiedy sąd może go oddalić i nie tylko.

Ogłoszenie upadłości konsumenckiej jest możliwe po złożeniu wspomnianego wniosku do sądu. Osoba fizyczna zawsze ma prawo go złożyć, co nie oznacza, że na pewno zostanie on rozpatrzony pozytywnie. Wnioskodawca musi spełniać wymagania, które wymienione są w ustawie.

Warunki upadłości konsumenckiej

Kto może ogłosić bankructwo konsumenckie? Otóż dłużnik nie może mieć statusu przedsiębiorcy. Firmy mogą korzystać z innego trybu postępowania upadłościowego. Osoba, która chce ogłosić upadłość konsumencką musi:

 • Złożyć wniosek najwcześniej po upływie 10 lat od postępowania, w którym umorzono całość lub część jej zobowiązań.
 • Być niewypłacalna, tzn. niezdolna do regulowania zobowiązań.
 • Mieszkać i przebywać na stałe w Polsce.

W marcu 2020 roku wprowadzono zmiany w ustawie o prawie upadłościowym. Wcześniej sąd oddalał wniosek dłużnika, jeśli to ten dłużnik doprowadził do powstania lub zwiększenia zadłużenia na skutek rażącego zaniedbania lub umyślnie. Obecnie zdecydowany na upadłość konsumencką musi jedynie wykazać niewypłacalność. Kolejną korzyścią dla dłużników jest pominięcie etapu likwidacji majątku w przypadku konsumentów, którzy go nie mają.  

DOSTAŁEŚ Z SĄDU NAKAZ ZAPŁATY?
Nie czekaj aż pojawi się komornik! Masz tylko 14 dni, aby się odwołać i umorzyć postępowanie.
Nasz prawnik bezpłatnie ustali czy masz możliwość skutecznego odwołania oraz jak możemy Ci pomóc.
Aby porozmawiać z konsultantem wypełnij formularz i wyślij zgłoszenie.
UMÓW ROZMOWĘ

Wniosek o upadłość konsumencką – druk, wzór?

Aby możliwe było ogłoszenie upadłości konsumenckiej przed sądem, dłużnik musi najpierw przygotować wniosek, w którym znajdą się niezbędne informacje. Jak wynika z ustawy, w dokumencie należy zawrzeć:

 • Informacje identyfikujące dłużnika – imię i nazwisko, miejsce zamieszkania, adres i numer PESEL lub inny numer, który umożliwi weryfikację jego tożsamości. Należy również podać NIP, ale tylko w przypadku, gdy wnioskodawca miał taki numer w ciągu 10 lat przed złożeniem wniosku.
 • Informacje na temat miejsc, w których znajduje się majątek dłużnika.
 • Wykaz aktualnego majątku dłużnika wraz z jego wyceną.
 • Uzasadnienie wniosku.
 • Spis wierzycieli – ich adresy, kwoty wierzytelności i terminy zapłaty.
 • Spis wierzytelności spornych, które kwestionuje dłużnik.
 • Zabezpieczenia ustanowione na majątku dłużnika łącznie z datami ich ustanowienia.
 • Informacje o czynnościach prawnych wykonanych przez dłużnika przez ostatnie 12 miesięcy, których przedmiotem były nieruchomości, akcje, udziały w spółkach, ruchomości, wierzytelności czy też prawa, których wartość przekracza 10 tys. zł.
 • Oświadczenie, iż dane zawarte we wniosku są zgodne z prawdą.

Sprawy z zakresu upadłości konsumenckiej rozpatrywane są przez wydziały gospodarcze ds. upadłościowych i naprawczych sądów rejonowych, właściwych dla miejsca zamieszkania dłużnika. Oto, jak mogą wyglądać przykładowe zapisy we wniosku o ogłoszenie upadłości:

 • Nieruchomość znajdująca się w Opocznie przy ulicy Starzyńskiego 5 – prawa do własności nabyłem 12 kwietnia 2012 roku na podstawie umowy sprzedaży, którą sporządziła notariusz Anna Kozielska (numer 345/2012).
 • Samochód Renault Grand Scenic 1.6, rocznik 2015, który garażowany jest w Opocznie przy ulicy Mileckiego 5 – jego wartość wynosi 38 tys. zł i należy on do majątku własnego mojego i żony.

To, czy sąd zaakceptuje wniosek dłużnika, zależy m.in. od przygotowania odpowiedniej dokumentacji. W przypadku braków dłużnik zostanie powiadomiony, jakie informacje i dokumenty wymagają uzupełnienia. Będzie mieć na to 7 dni, licząc od dnia, w którym otrzymał pismo z sądu. Jeśli tego nie zrobi, to wówczas dokumenty mogą zostać zwrócone. Dłużnik w dalszym ciągu będzie mógł z nich skorzystać, ale będzie to wymagało ponownego wnioskowania.

Złożenie wniosku o ogłoszenie upadłości wiąże się z koniecznością uregulowania opłaty. Zgodnie z art. 75 pkt. 5 ustawy o kosztach sądowych w sprawach cywilnych wynosi ona 200 zł. Ewentualnie dłużnik może się ubiegać o zwolnienie z tych kosztów, ale wtedy musi napisać oświadczenie, w którym przedstawi stan rodziny, majątku, dochodów oraz źródła zarobków.

Zanim złożysz wniosek zgłoś się do Eurolege

Twoja sytuacja może się wydawać bez wyjścia, ale doświadczenia naszej kancelarii pokazują, że można sobie poradzić z każdym problemem. Od lat pomagamy osobom, które mają kłopoty finansowe. Jeśli i Ty się z nimi zmagasz, to skontaktuj się z nami – zgłoś się po bezpłatną analizę. Nasz prawnik oceni, jakie działania będą najlepsze w Twoim przypadku.

Jeśli potrzebujesz pomocy, zgłoś nam swoją sprawę:


5/5 - (4 votes)

Kategorie: Porady dla dłużników

O Autorze

Jacek Andrzejewski

Dyrektor ds. marketingu w Kancelarii EUROLEGE. Doświadczony manager marketingu i sprzedaży z wieloletnią praktyką na kierowniczych stanowiskach w kancelariach prawnych i firmach handlowych o zasięgu ogólnopolskim. Wielokrotnie zasiadał w organach instytucji działających w sektorze NGO.

Zostaw komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.

Komentarze

Wioletta pisze:

Proszę o pomoc

Avatar photo Kancelaria EuroLege pisze:

Dzień dobry Pani Wioletto. Jeszcze dzisiaj napiszemy do Pani maila z prośbą o opis sprawy. Prosimy o stałe monitorowanie swojej skrzynki mailowej. Również w folderze SPAM.