Zespół EUROLEGE

Marek Kisiel

Specjalista w sprawach, cywilnych, karnych, gospodarczych i w postępowaniu egzekucyjnym. Prawnik doświadczony w sporach z bankami na gruncie tzw. kredytów frankowych. Na co dzień zajmuje się sporządzaniem pism i reprezentacją pozwanych.