Jesteś osobą ubogą i nie stać Cię na poniesienie wysokich kosztów wynagrodzenia notariusza? Nic nie szkodzi! Obowiązujące obecnie przepisy umożliwiają osobie nie posiadającej odpowiednich środków materialnych ubieganie się o pomoc ze środków publicznych. Jak to zrobić? O tym w dzisiejszym artykule.

Zwolnienie od kosztów notarialnych – Przepisy.

Zgodnie z art. 6 ust. 1 ustawy „Prawo o notariacie”, jeżeli strona czynności notarialnej nie jest w stanie bez uszczerbku utrzymania koniecznego dla siebie i rodziny ponieść żądanego przez notariusza wynagrodzenia, może wystąpić z wnioskiem do sądu rejonowego właściwego ze względu na jej miejsce zamieszkania o zwolnienie w całości lub w części od ponoszenia tego wynagrodzenia. Sąd po ustaleniu, że zachodzi potrzeba dokonania czynności notarialnej, uwzględnia wniosek i wyznacza notariusza do dokonania żądanej przez stronę czynności notarialnej.

Za stronę zwolnioną od ponoszenia wynagrodzenia za dokonaną czynność notarialną wynagrodzenie ponosi Skarb Państwa.

Wynagrodzenie przyznaje notariuszowi, na jego wniosek, sąd, który wyznaczył notariusza. Zwolnienie może obejmować również część opłaty, jeśli tylko w pewnej części nie stać Cię na jej poniesienie.

Kiedy można zostać zwolnionym od kosztów notariusza?

Pamiętaj jednak, że zwolnienie z taksy notarialnej dotyczy wyłącznie wynagrodzenia notariusza. Nie wchodzą to inne świadczenia płacone wraz z dokonywaną czynnością notarialną. Nie podpadają pod to np. podatki czy opłaty za wpis do księgi wieczystej. Takie opłaty nie są kwalifikowane jako wynagrodzenie notariusza. W związku z czym z własnej kieszeni będziesz musiał je pokryć.

Co jest niezmiernie istotne, jedynie w okolicznościach, uzasadniających dokonanie czynności w formie aktu notarialnego, sąd może uwzględnić wniosek o zwolnienie od kosztów ponoszenia wynagrodzenia notariusza. Jeżeli zatem zechcesz zawrzeć np. umowę sprzedaży samochodu w formie aktu notarialnego, umowę pożyczki albo umowę o roboty budowlane, to wówczas nie możesz liczyć na łaskawość sądu. Dlaczego? Bowiem umowy takie nie wymagają dla swojej ważności formy aktu notarialnego.

Gdzie składać wniosek o zwolnienie od kosztów wynagrodzenia notariusza?

Jak wspomnieliśmy powyżej, wniosek o zwolnienie od kosztów wynagrodzenia notariusza składa się do właściwego sądu rejonowego. Do wniosku o zwolnienie z kosztów wynagrodzenia notariusza niezbędne jest dołączenie specjalnego oświadczenia. Jakiego? Oświadczenia o stanie rodzinnym, majątku, dochodach i źródłach utrzymania. Oświadczenie takie składa się na urzędowym formularzu, który załączamy.

We wniosku o zwolnienie z kosztów wynagrodzenia notariusza powinieneś wnikliwie uzasadnić. Przede wszystkim musisz dokładnie wyjaśnić sądowi, jakie są Twoje comiesięczne dochody oraz jakie masz wydatki w każdym miesiącu.

Jeśli Twój wniosek uzyska przychylność sądu, to wówczas wynagrodzenie notariusza za dokonaną czynność notarialną ponosi w całości Skarb Państwa.

Gdzie szukać pomocy prawnej?

Masz sprawę w sądzie albo u komornika? Skorzystaj z naszej bezpłatnej analizy swojej sytuacji. Nasz prawnik ustali jakie masz możliwości oddłużenia i jak możemy Ci pomóc.

Skontaktuj się z nasza Kancelarią jeszcze dzisiaj:O Autorze

Jacek Andrzejewski

Dyrektor ds. marketingu w Kancelarii EUROLEGE. Doświadczony manager marketingu i sprzedaży z wieloletnią praktyką na kierowniczych stanowiskach w kancelariach prawnych i firmach handlowych o zasięgu ogólnopolskim. Wielokrotnie zasiadał w organach instytucji działających w sektorze NGO.

Zostaw komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.