Nie stać Cię na notariusza? Sąd może zwolnić Cię z opłaty! - Antywindykacja EuroLege

Nie stać Cię na notariusza? Sąd może zwolnić Cię z opłaty!

Wniosek o zwolnienie od kosztów notariusza

Oceń artykuł: 

Jesteś osobą ubogą i nie stać Cię na poniesienie wysokich kosztów wynagrodzenia notariusza? Nic nie szkodzi! Obowiązujące obecnie przepisy umożliwiają osobie nie posiadającej odpowiednich środków materialnych ubieganie się o pomoc ze środków publicznych. Jak to zrobić? O tym w dzisiejszym artykule.

Zwolnienie od kosztów notarialnych – Przepisy.

Zgodnie z art. 6 ust. 1 ustawy „Prawo o notariacie”, jeżeli strona czynności notarialnej nie jest w stanie bez uszczerbku utrzymania koniecznego dla siebie i rodziny ponieść żądanego przez notariusza wynagrodzenia, może wystąpić z wnioskiem do sądu rejonowego właściwego ze względu na jej miejsce zamieszkania o zwolnienie w całości lub w części od ponoszenia tego wynagrodzenia. Sąd po ustaleniu, że zachodzi potrzeba dokonania czynności notarialnej, uwzględnia wniosek i wyznacza notariusza do dokonania żądanej przez stronę czynności notarialnej.

Za stronę zwolnioną od ponoszenia wynagrodzenia za dokonaną czynność notarialną wynagrodzenie ponosi Skarb Państwa.

Wynagrodzenie przyznaje notariuszowi, na jego wniosek, sąd, który wyznaczył notariusza. Zwolnienie może obejmować również część opłaty, jeśli tylko w pewnej części nie stać Cię na jej poniesienie.

Kiedy można zostać zwolnionym od kosztów notariusza?

Pamiętaj jednak, że zwolnienie z taksy notarialnej dotyczy wyłącznie wynagrodzenia notariusza. Nie wchodzą to inne świadczenia płacone wraz z dokonywaną czynnością notarialną. Nie podpadają pod to np. podatki czy opłaty za wpis do księgi wieczystej. Takie opłaty nie są kwalifikowane jako wynagrodzenie notariusza. W związku z czym z własnej kieszeni będziesz musiał je pokryć.

Co jest niezmiernie istotne, jedynie w okolicznościach, uzasadniających dokonanie czynności w formie aktu notarialnego, sąd może uwzględnić wniosek o zwolnienie od kosztów ponoszenia wynagrodzenia notariusza. Jeżeli zatem zechcesz zawrzeć np. umowę sprzedaży samochodu w formie aktu notarialnego, umowę pożyczki albo umowę o roboty budowlane, to wówczas nie możesz liczyć na łaskawość sądu. Dlaczego? Bowiem umowy takie nie wymagają dla swojej ważności formy aktu notarialnego.

Gdzie składać wniosek o zwolnienie od kosztów wynagrodzenia notariusza?

Jak wspomnieliśmy powyżej, wniosek o zwolnienie od kosztów wynagrodzenia notariusza składa się do właściwego sądu rejonowego. Do wniosku o zwolnienie z kosztów wynagrodzenia notariusza niezbędne jest dołączenie specjalnego oświadczenia. Jakiego? Oświadczenia o stanie rodzinnym, majątku, dochodach i źródłach utrzymania. Oświadczenie takie składa się na urzędowym formularzu, który załączamy.

We wniosku o zwolnienie z kosztów wynagrodzenia notariusza powinieneś wnikliwie uzasadnić. Przede wszystkim musisz dokładnie wyjaśnić sądowi, jakie są Twoje comiesięczne dochody oraz jakie masz wydatki w każdym miesiącu.

Jeśli Twój wniosek uzyska przychylność sądu, to wówczas wynagrodzenie notariusza za dokonaną czynność notarialną ponosi w całości Skarb Państwa.

Jesteśmy laureatami ogólnopolskiego konkursu dla kancelarii prawnych Orły Prawa.

Anuluj dług i sądowy nakaz zapłaty w całości! Doświadczeni prawnicy pomogą Ci wygrać sprawę w sądzie.

DARMOWA ANALIZA!

ZGŁOŚ SIĘ JUŻ TERAZ

Skontaktujemy się z Tobą w 24 h!

Wyrażenie zgody jest dobrowolne. Przed wyrażeniem zgody zapoznaj się z Regulaminem świadczenia pomocy prawnej oraz Polityką prywatności.

Zostałeś pozwany o zapłatę długu, albo nagle pojawił się komornik i nie wiesz dlaczego?

SKORZYSTAJ Z DARMOWEJ ANALIZY PRAWNEJ!​

Pamiętaj! Termin na złożenie odwołania do sądu jest ograniczony. Każdy dzień zwłoki zmniejsza Twoje szanse na wygraną!
Niczym nie ryzykujesz, bo analiza prawna jest bezpłatna i nie ma żadnych ukrytych kosztów.
close-link
Zostałeś pozwany o zapłatę długu? Zgłoś się już teraz po bezpłatną analizę prawną!
PRZEJDŹ do FORMULARZA