Otrzymujemy dziesiątki telefonów oraz maili z pytaniem: „Otrzymałem wezwanie na rozprawę do sądu (lub zawiadomienie o terminie rozprawy). Jak mam się zachować? Co robić?” Dlatego też postanowiliśmy dokładnie opisać Państwu, jakie będą skutki stawiennictwa oraz niestawiennictwa na rozprawie w terminie w sprawach z powództwa banku albo firmy windykacyjnej, np. Hoist.

Wezwanie na rozprawę sądową, zawiadomienie o terminie rozprawy. Wybrać się czy lepiej zostać w domu?

Jak w większości spraw życiowych, nie ma jednej reguły, która pozwalałaby przyjąć określony schemat działania. Każda sprawa jest inna i modelowych rozwiązań nie ma. Ważne jest jednak, aby mieć pewną świadomość swoich praw oraz skorelowanych z nimi obowiązków.

Niedawno otrzymaliśmy maila od Pani Urszuli z Gdyni:

„Proszę Państwa, piszę do Was w sprawie dla mnie bardzo ważnej. Kilka dni temu otrzymałam wezwanie na rozprawę z powództwa banku. Kwota dochodzonego roszczenia jest wygórowana, przecież spłaciłam znaczną część długu. Boję się jednak stawania przed sądem. W strachu mogę powiedzieć coś niedobrego. Obawiam się, że przez to mogę zaprzepaścić swoje życie.”.

Postanowiliśmy Pani Urszuli pomóc i zapewniliśmy specjalistę prawnego. Nie każdy jednak ma tyle szczęściaeWiele osób idzie do sądu bez wsparcia prawnego i nieświadomie uznaje swoje zadłużenia.

Stawiennictwo obowiązkowe, ale jednak nieobowiązkowe.

W pierwszej kolejności musisz pamiętać, że Ty, jako strona procesu cywilnego, masz uprawnienie do tego, aby pojawić się na terminie rozprawy. Nie jest to obowiązek! Możesz więc pojawić się na terminie rozprawy, jak również możesz nie przyjść na rozprawę. Obowiązek stawiennictwa na rozprawach mają prawidłowo wezwani świadkowie oraz biegli sądowi, których wiedzą posiłkuje się sąd, wydając orzeczenia w sprawach.

DOSTAŁEŚ Z SĄDU NAKAZ ZAPŁATY?
Nie czekaj aż pojawi się komornik! Masz tylko 14 dni, aby się odwołać i umorzyć postępowanie.
Nasz prawnik bezpłatnie ustali czy masz możliwość skutecznego odwołania oraz jak możemy Ci pomóc.
Aby porozmawiać z konsultantem wypełnij formularz i wyślij zgłoszenie.
UMÓW ROZMOWĘ

Jeśli zostałeś pozwany przez bank, firmę telekomunikacyjną czy firmę windykacyjną, to musisz wiedzieć, że Twoja obecność na rozprawie jest nieobowiązkowa, bez względu na to, co napisze sąd w swoim wezwaniu. W znacznej części przypadków może okazać się, że brak Twojego stawiennictwa będzie działał na Twoją korzyść. Dzięki temu, że się nie stawisz, unikniesz konieczności udzielania odpowiedzi na pytania sądu, które mogą okazać się dla Ciebie bardzo niekorzystne.

Musisz wiedzieć, że nieobecność Twojego przeciwnika (99,9% spraw) sprawi, że znajdziesz się w ogniu pytań ze strony sądu, które będą zmierzały do ustalenia okoliczności, co do których sąd może nie posiadać dowodów. Jeśli sam te dowody sądowi dostarczysz, to wówczas znacznie przyczynisz się do swojej przegranej w sprawie.

Wezwanie na rozprawę w charakterze świadka

Będąc świadkiem, masz obowiązek stawienia się na rozprawie. W przeciwnym razie za nieusprawiedliwioną nieobecność na rozprawie może grozić grzywna. Następnie sąd powtórnie wezwie świadka, a jeżeli ten ponownie nie pojawi się na rozprawie, otrzyma ponowną grzywnę. Całkowita wysokość grzywny dla jednej osoby nie może przekroczyć 3 000 zł. Sąd może także zarządzić przymusowe doprowadzenie świadka. Dodatkowo świadek jest zobowiązany do pokrycia kosztów związanych z jego nieusprawiedliwioną nieobecnością na rozprawie. Jak widać skutki niestawienia się na rozprawie, są dość dotkliwe dla świadka. Ma on jednak możliwość złożenia zażalenia na postanowienie sądu I instancji w przedmiocie jego skazania na grzywnę.

Jeżeli uczestnictwo w rozprawie koliduje z innymi obowiązkami, świadek jest zobowiązany do usprawiedliwienia swojej nieobecności. Nieobecność może usprawiedliwić, powołując się na: nieprawidłowości związane z wezwaniem, chorobę swoją lub osób znajdujących się pod pieczą świadka, stan zdrowia czy wyjazdem prywatnym lub służbowym. W przypadku, gdy świadek powołuje się na swoją niedyspozycję wywołaną względami zdrowotnymi, ma obowiązek przedstawić zaświadczenie potwierdzające ten stan wydane przez lekarza sądowego.

Jeżeli jednak świadek pojawi się na rozprawie, ma prawo odmowy składania zeznań w przypadku, gdy strona sprawy jest członkiem jego rodziny.

Pandemia a wezwanie na rozprawę sądową. Co warto wiedzieć?

Zastanawiasz się, czy również w czasach pandemii masz obowiązek stawienia się na rozprawie w charakterze świadka? Tak, jednakże pandemia Covid-19 może być (lecz nie zawsze musi) usprawiedliwieniem Twojej nieobecności. Możesz zwrócić się do sądu z wnioskiem o usprawiedliwienie nieobecności obawą o stan zdrowia, np. jeśli znajdujesz się w grupie ryzyka i obawiasz się zakażenia koronawirusem, oraz z prośbą o odebranie zeznań na piśmie.

Taką możliwość złożenia zeznań na piśmie, przewiduje jedna z nowszych regulacji kodeksu postępowania cywilnego. Jeżeli sąd przychyli się do Twojej prośby, otrzymasz listę pytań oraz przyrzeczenie, które wypełnisz w domu.

Brak dochowania zasad określonych w przepisach będzie skutkować sankcjami. Nawet w czasach pandemii.

Dostałem zawiadomienie o terminie rozprawy (wezwanie do sądu na rozprawę), ale nie chcę iść. Co wtedy?

Jeśli nie chcesz wybrać się do sądu na rozprawę, to musisz zgłosić odpowiednie wnioski i zarzuty w sprzeciwie albo zarzutach od nakazu zapłaty. Jeśli o całej sprawie dowiedziałeś się jako pozwany dopiero z wezwania sądu, to masz obowiązek złożenia odpowiedzi na pozew w wyznaczonym przez sąd terminie. Jeśli terminu takiego sąd nie wyznaczył, taką odpowiedź na pozew należy złożyć najpóźniej przed pierwszym terminem rozprawy.

Jeśli otrzymałeś wezwanie na rozprawę w charakterze świadka i jest to pierwsze pismo w sprawie, to masz obowiązek złożenia odpowiedzi na pozew. Tylko pod takim warunkiem możesz pominąć stawiennictwo na rozprawie. W przeciwnym wypadku sąd wyda w Twojej sprawie wyrok zaoczny, co jest sytuacją bardzo niekorzystną i zmusi Cię, jako pozwanego do złożenia sprzeciwu od wyroku zaocznego.

Pamiętaj jednak, że aby taki środek zaskarżenia został rozpatrzony przez sąd, musi spełniać wszystkie wymogi formalne przewidziane dla danego pisma. Jeżeli nie będzie ich spełniać, sąd wezwie Cię do uzupełnienia braków. Więcej o procedurze oraz wymogach w przygotowaniu pisma przeczytasz w artykuleWezwanie przez sąd do uzupełnienia braków formalnych sprzeciwu albo zarzutów. Jaki termin? Co zrobić?.

Jakie są skutki niestawienia się na rozprawie?

Jak napisaliśmy już wcześniej, obowiązek stawiennictwa na każde wezwanie sądu w postępowaniu cywilnym mają prawidłowo wezwani świadkowie (w charakterze świadka) oraz wyznaczeni biegli sądowi. Ich nieusprawiedliwione niestawiennictwo może skutkować nałożeniem grzywny przez sąd, a w skrajnych przypadkach zarządzeniem doprowadzenia świadka albo biegłego na rozprawę pod przymusem, przy wykorzystaniu policji. Takie sytuacje jednak zdarzają się wyjątkowo rzadko.

W procesie z firmą windykacyjną czy bankiem stawiennictwo nie jest obowiązkowe, nawet jeśli sąd tak zarządzi. Jedynym skutkiem Twojego niestawiennictwa, jako strony w takim procesie będzie to, że sąd pominie dowód z przesłuchania strony. Wezwanie do sądu w charakterze strony nie obliguje Cię do uczestnictwa w rozprawie,nakaz stawienia się w sądzie nie jest w mocy.

Oznacza to, że jedynym skutkiem Twojego niestawiennictwa będzie brak przesłuchania Cię jako strony procesu. Napisaliśmy wyżej, że taka okoliczność bardzo często może okazać się dla Ciebie korzystna. Wszystko oczywiście zależy od tego, co napisałeś w sprzeciwie od nakazu zapłaty, zarzutach od nakazu zapłaty albo odpowiedzi na pozew firmy windykacyjnej czy banku.

Pamiętaj jednak, że niestawiennictwo w sądzie może skutkować wyrokiem zaocznym, na mocy którego uznaje się wszystkie twierdzenia Twojego przeciwnika za prawdziwe, a wyrok otrzymuje klauzulę wykonalności z urzędu. Więcej o wyroku zaocznym możesz przeczytać tutaj Czym jest wyrok zaoczny w postępowaniu cywilnym? Zobacz, jak się bronić!.

Aby uniknąć przykrych niespodzianek, warto powierzyć swoje sprawy prawnikowi, który będzie Twoim reprezentantem w sądzie.

Wezwanie na rozprawę w sądzie? Skorzystaj z pomocy prawnika z Kancelarii EUROLEGE!

Nasze doświadczenia wielu lat pokazują, że znaczna liczba osób pozwanych do sądów o zapłatę chce bronić się sama. Wynika to z przeświadczenia o tym, że usługi prawnika są tak drogie, że nie stać na nie przeciętnego Kowalskiego. Nic jednak bardziej mylnego! W naszej Kancelarii EUROLEGE za cel wzięliśmy sobie właśnie przystępność cen, specjalizację oraz pełen profesjonalizm. Dzięki takiej mieszance pomagamy pozwanym przed sądami w całym kraju.

Nasza pomoc sprawia, że osoby pozwane do sądów przez banki, firmy windykacyjne oraz pożyczkowe nie musząa trudzić się chodzeniem na rozprawy i głowieniem się nad strategią procesową. Za nich zrobi to prawnik, który dzięki swojemu doświadczeniu wie, na co uważać i na co zwracać uwagę. Niestety, ale wiele osób pozwanych przecenia swoje umiejętności i kończy z wyrokami zasądzającymi roszczenia w całości, chociaż sprawa mogłaby być wygrana w 100%.

Oczywiście w naszej Kancelarii EUROLEGE każda osoba zgłaszająca się nie płaci za wstępną analizę sprawy. Na tym etapie jeden z naszych prawników przegląda dokumentację i dokonuje jej oceny pod kątem prawnym. Jeśli uznamy, że jest szansa na walkę w procesie, proponujemy dalszą współpracę.

Chcesz wiedzieć więcej jak EUROLEGE może pomóc Ci wyjść z długów na etapie sądowym? Napisz do nas albo zadzwoń.

Skontaktuj się z nami:


4.8/5 - (65 votes)

Kategorie: Porady dla dłużników Wzory i przydatne pisma

O Autorze

Kancelaria Eurolege

Kancelaria z wieloletnią praktyką w sprawach o zapłatę z powództwa banków, firm pożyczkowych i windykacyjnych (funduszy sekurytyzacyjnych). Pomaga osobom zadłużonym, których sprawy są na etapie przedsądowym (windykacyjnym), jak również sądowym i egzekucji komorniczej.

Zostaw komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.

Komentarze

Adam pisze:

Dzien dobrybpartnerka ma kłopoty wpadła w spirale zadłużenia łącznie około 200 tys cześć spraw ma Komornik cześć splaca w ratach czy jest możliwość pomocy

Avatar photo Kancelaria EuroLege pisze:

Dzień dobry Panie Adamie. Zajmujemy się pomocą w oddłużaniu. Jeszcze dzisiaj napiszemy do Pana maila z prośbą o dodatkowe informacje. Prosimy o stałe monitorowanie swojej skrzynki mailowej. Również w folderze SPAM.
Jednocześnie wskazujemy, że mamy specjalną usługę dedykowaną do tego rodzaju spraw. Więcej informacji na jej temat znajdzie Pana tutaj: https://klient.eurolege.pl