Codziennie zgłasza się do nas wiele osób pozwanych do sądu przez firmę pożyczkową Profi Credit. w znacznej części przypadków możliwa jest wygrana sprawy o zapłatę długu w całości albo znaczące jego anulowanie! Niestety dłużnikom często wydaje się, że jak otrzymają pismo z sądu, to nic już nie można zrobić. A to nieprawda! Nasza Kancelaria od dawna pomaga osobom pozwanym przez firmę pożyczkową Profi Credit i inne chwilówki, banki oraz firmy windykacyjne. W 99% spraw wierzyciel Profi Credit dysponował wekslem in blanco, a mimo to w przeważającej większości spraw sądowych wygrywaliśmy w sądzie! Podobnie było w przypadku naszej Klientki, która została pozwana o zapłatę kwoty 59 643,00 zł. Wyrok oddalający powództwo zamieszczamy poniżej wraz z opisem sprawy.

Jeśli trafiłeś na ten poradnik, to zapewne zawierałeś umowę pożyczki z firmą Profi Credit S.A., której spłata zabezpieczona została wekslem własnym in blanco nie na zlecenie. Niestety podpisanie weksla przy zawieraniu umowy pożyczki jest wielkim błędem i w efekcie stawia Cię jako pożyczkobiorcę w bardzo niekorzystnej sytuacji. Dlaczego tak się dzieje? O tym w dalszej części artykułu.

Nakaz zapłaty z Profi Credit. Jak wygrać w sądzie?

Zgodnie z przepisami kodeksu postępowania cywilnego, jeśli powód dysponuje wekslem podpisanym przez pozwanego, to może złożyć do sądu pozew o wydanie nakazu zapłaty w postępowaniu nakazowym. Jeśli sąd wyda taki nakaz zapłaty – a raczej w 99% przypadkach tak się stanie – to wówczas Ty jako pozwany, masz ograniczone szanse na obronę. Wiedzą o tym specjaliści z Profi Credit, dlatego stosują weksle. Obecnie, w świetle najnowsze orzecznictwa TSUE sądy krajowe nie powinny wydawać nakazów zapłaty w postępowaniu nakazowym jeśli pozwany jest konsument. Faktycznie, większość sądów polskich zastosowała się do tego rozstrzygnięcia unijnego trybunału. Jednak nie wszystkie.

Co takiego niebezpiecznego jest w nakazie zapłaty wydanym w postępowaniu nakazowym z powództwa firmy Profi Credit? O tym pisaliśmy już na naszym blogu w artykule: Nakaz zapłaty w postępowaniu nakazowym z weksla.

Jednak teraz praktycznie. Na co musisz zwrócić uwagę, kiedy otrzymasz nakaz zapłaty wydany w postępowaniu nakazowym z powództwa firmy Profi Credit? Oto kilka rad.

Sprawdź, czy jest weksel! Zobacz czy weksel zawiera Twój podpis

Bardzo często firmy windykacyjne oraz firmy pożyczkowe pozywają dłużników do EPU, czyli sądu elektronicznego. EPU jest znane ze swojej specyfiki. Wierzyciel, kierując sprawę do sądu elektronicznego, powołuje w treści pozwu określone dowody, ale ich do pozwu nie załącza. Nikt w sądzie nie będzie sprawdzał prawdziwości takiego oświadczenia strony powodowej, tylko dając wiarę słowom wierzyciela, zostanie wydany nakaz zapłaty.

Weksel in blanco niesie ze sobą ryzyko, np. związane z tym, że uprawniony do zapłaty przeniesie prawa z weksla na inną osobę. Nie dotyczy to jednak konsumentów, wobec których zakazane jest używanie weksli mogących być później przedmiotem przeniesienia praw. Mogą też być np. wypełnione inną kwotą, niż strony uzgodniły. Dlatego dla własnego bezpieczeństwa najlepiej nie podpisywać weksli in blanco. Jeżeli natomiast jest to niezbędne, spróbujmy zminimalizować ryzyko związane z wekslem poprzez wypełnienie jak największej liczby elementów weksla. Warto sporządzić także deklarację wekslową. Pod tym dokumentem powinny podpisać się dwie strony.

Nakaz zapłaty z Profi Credit anulowany! Nasi Klienci wygrywają w sądach

W sprawach z powództwa firmy pożyczkowej Profi Credit reprezentowaliśmy naszych Klientów w kilkuset postępowaniach. Ponad 80% z nich udało się wygrać i uzyskać całkowite oddłużenie. Gdy anulowanie całego długu nie było możliwe, to często obniżaliśmy ten dług o kilkadziesiąt procent (zazwyczaj o około połowę). Dlatego tak ważne jest korzystanie z pomocy doświadczonych prawników, którzy wiedzą jakich argumentów używać w sporach z instytucjami finansowymi. Szczególnie że są to procesy wekslowe, znacznie trudniejsze niż zwykłe postępowania o zapłatę.

Firma Profi Credit to bardzo trudny przeciwnik, który nigdy nie odpuszcza, zawsze walczą do samego końca. Dlatego często w tych sprawach powód (wierzyciel) składa apelację. Przekonała się o tym nasza Klientka, która została pozwana o zapłatę kwoty 59 643,00 zł. Ale jak wspominaliśmy, nasi prawnicy mają ogromne doświadczenie w sprawach z powództwa tej i innych firm pożyczkowych. Reprezentowaliśmy naszą Klientkę we wszystkich instancjach, bo zawsze dajemy z siebie 110%. Efekt pracy naszych prawników jest taki, że sąd oddalił powództwo w całości. Długu nie ma, Klientka uzyskała całkowite oddłużenie.

DOSTAŁEŚ Z SĄDU NAKAZ ZAPŁATY?
Nie czekaj aż pojawi się komornik! Masz tylko 14 dni, aby się odwołać i anulować dług.
Nasz prawnik bezpłatnie ustali czy masz możliwość oddłużenia oraz jak możemy Ci pomóc.
Aby porozmawiać z konsultantem wypełnij formularz i wyślij zgłoszenie.
WYPEŁNIJ FORMULARZ

Poniżej prezentujemy wyrok sądu w tym konkretnym postępowaniu. A na końcu artykułu znajdziesz także inne, wybrane wyroki ze spraw, w których nasi Klienci otrzymali nakaz zapłaty Profi Credit. Zaznaczamy jednak, że to tylko kilka wyroków spośród kilkuset wygranych spraw!

Wyrok oddalający powództwo Nakaz zapłaty Profi Credit

Sprawdź sumę na wekslu i wysokość długu do oddania

W przypadku Profi Credit i pozwów składanych przez tę firmę, to bardzo ważna kwestia. Wiele osób, które trafiają do nas po bezpłatną pomoc, ma ten problem, że już dawno spłaciła całość pożyczonej kwoty, a do zapłaty pozostaje jeszcze bardzo dużo pieniędzy. Jeśli nie zgadzasz się z kwotą wpisaną na wekslu, jeśli według Ciebie Profi Credit wpisał na wekslu za dużo, to zakwestionuj wartość sumy wekslowej.

Firma Profi Credit, jak wiele innych firm pożyczkowych nazywanych potocznie chwilówkami pożycza na warunkach, które mogą być uznane za naruszające dobre interesy konsumentów. Takie warunki umowy mogą zostać podważone w sądzie!

Nieprawidłowości w jej działaniach dopatrzył się sam Prezes UOKiK, który nałożył na firmę Profi Credit karę w wysokości 4 milionów złotych. Więcej o sprawie można przeczytać na: Profi Credit – kara na 4 miliony złotych.

Podobnie było w przypadku naszej podopiecznej. Firma Profi Credit zażądała zapłaty kwoty znacznie przewyższającej kwotę faktycznej pożyczki. Pełnomocnik powoda w toku procesu nie był w stanie w żaden sposób wykazać, dlaczego żądają takiej kwoty.

Ustal, czy dług nie jest przedawniony

W przypadku takiej firmy, jak Profi Credit niezmiernie rzadko się zdarza, aby wierzyciel kierował sprawę do sądu, gdy dług jest przedawniony. Po prostu chwilówki nie czekają długo z oddaniem sprawy do sądu. Niemniej jednak trafiają się sprawy, w których wierzyciel zaspał i dług zdążył się przedawnić. Jeśli nie wiesz jak obliczyć termin, to zapoznaj się z naszym poradnikiem, w którym wyjaśniamy krok po kroku jak obliczyć termin przedawnienia długu.

Żądaj oryginału umowy pożyczki z Profi Credit

Stawiając zarzuty, zawsze zwracaj się do sądu, aby zobowiązał Profi Credit o przedstawienie oryginału zawartej umowy. Co prawda proces jest wekslowy, ale jako konsumentowi przysługują Ci zawsze zarzuty z umowy pierwotnej, którą zawierałeś z Profi Credit Sp. z o.o. czy Profi Credit S.A.

Wypowiedzenie umowy pożyczki – Profi Credit

Jedną z kluczowych kwestii w sporze sądowym z chwilówką, w tym Profi Credit, jest ustalenie, czy doszło do faktycznego zamknięcia umowy pożyczki przed czasem. Innymi słowy, czy Profi Credit wypowiedział umowę pożyczki w sposób należyty. Pamiętać trzeba, że wypowiedzenie umowy pożyczki to czynność bardzo ważna. W przypadku wadliwego wypowiedzenia umowy Profi Credit nie może wypełnić weksla! A weksel wypełniony przed terminem wymagalności roszczenia może jak najbardziej być uznany w całości za nieważny.

Wygrana z firmą Profi Credit! Oddalenie powództwa

Jak widać na powyższym przykładnie, wygrana z firmą Profi Credit jest możliwa, o ile osoba pozwana korzysta z pomocy pełnomocnika mającego doświadczenie w sprawach przeciwko firmom pożyczkowym. Nasi prawnicy już wielokrotnie brali udział w tego rodzaju postępowaniach, a liczba osób pozwanych przez chwilówki i zgłaszających się do nas rośnie z dnia na dzień. Chcesz zobaczyć część z naszych wielu sukcesów? Kliknij w nasze wygrane sprawy i sprawdź.

Pamiętaj! Proces wekslowy jest bardzo sformalizowany i trudny pod względem dowodowym. Można go łatwo przegrać, nawet mając całkowitą rację. Jeśli nie czujesz się na siłach, lepiej skorzystaj z bezpłatnej pomocy profesjonalisty!

O tym, czym jest weksel in blanco i z jakimi konsekwencjami się wiąże, pisaliśmy w artykule: Co to jest weksel in blanco oraz deklaracja wekslowa – poradnik.

Komornik Profi Credit S.A.? Możesz postarać się o umorzenie egzekucji i odzyskanie pieniędzy!

Czy możliwe jest umorzenie egzekucji komorniczej z Profi Credit i odzyskanie zabranych przez komornika pieniędzy? TAK! Jednak tylko w wybranych przypadkach i tylko wtedy, jeśli o całej sprawie dowiedziałeś się dopiero do komornika.

Od czego więc zależy skuteczność w umarzaniu egzekucji komorniczych z Profi Credit? Wszystko opiera się na nieprawidłowych doręczeniach nakazów zapłaty wydawanych przez sądy w całym kraju. Jak pokazuje nasze wieloletnie doświadczenie, nie są to tylko jednostkowe przypadki. Pomogliśmy już setkom naszych Klientów w umorzeniu egzekucji komorniczej i odzyskaniu pieniędzy. Jak to możliwe? Wszystkiemu winne są niedbale sformułowane przepisy o doręczeniach przesyłek sądowych. Zdarzało się bowiem dosyć często w przeszłości, że nakazy zapłaty czy wyroki zaoczne nie były doręczane osobom pozwanym, ponieważ doszło do:

  1. zmiany adresu zamieszkania, np. wyjazdu za granicę czy przeprowadzki,
  2. zmiany nazwiska, np. poprzez wstąpienie w związek małżeński.

PAMIĘTAJ! Windykator terenowy Profi Credit to nie jest komornik sądowy.

O uprawnieniach, które przysługują wyłącznie komornikowi sądowemu, a nie windykatorom przeczytasz w tekście: Kim jest i co może komornik sądowy. Poradnik osoby zadłużonej

Jak jednak w praktyce doprowadzić do umorzenia egzekucji z Profi Credit i odzyskania zabranych środków? Nie jest to wszak zadanie łatwe oraz wymaga ono cierpliwości, zaangażowania i solidnej wiedzy praktycznej z zakresu postępowania egzekucyjnego. Mając na uwadze, że większość z naszych Klientów nie ma wiedzy, możliwości czy też czasu na załatwienie wszystkich potrzebnych kwestii związanych z procedurą oddłużeniową powołaliśmy zespół w Kancelarii EUROLEGE tylko od spraw egzekucyjnych. Dzięki temu nie musisz już działać na własną rękę.

Gdzie szukać pomocy prawnej?

Masz sprawę w sądzie albo u komornika? Skorzystaj z naszej bezpłatnej analizy swojej sytuacji. Nasz prawnik ustali, jakie masz możliwości oddłużenia i jak możemy Ci pomóc.

Skontaktuj się z nasza Kancelarią jeszcze dzisiaj:

Nakaz zapłaty Profi Credit. Wyroki oddalające powództwo:

4.7/5 - (80 votes)
Kategorie: Porady dla dłużnikówWyroki sądowe Tagi: Brak tagów

O Autorze

Kancelaria Eurolege

Kancelaria z wieloletnią praktyką w sprawach o zapłatę z powództwa banków, firm pożyczkowych i windykacyjnych (funduszy sekurytyzacyjnych). Pomaga osobom zadłużonym, których sprawy są na etapie przedsądowym (windykacyjnym), jak również sądowym i egzekucji komorniczej.