Otrzymałeś nakaz zapłaty w postępowaniu nakazowym z weksla? Niestety nie jest to dobra wiadomość. Powinieneś jednak jak najszybciej zacząć działać i złożyć zarzuty od nakazu zapłaty! Każdy dzień zwłoki może spowodować nieodwracalne skutki prawne. Jako pozwany, możesz w niedługim czasie spotkać komornika na swojej drodze.

Dlaczego tak się dzieje? Ponieważ zgodnie z przepisami kodeksu postępowania cywilnego nakaz zapłaty wydany w postępowaniu nakazowym stanowi tytuł zabezpieczenia wykonalny bez nadawaniu mu klauzuli wykonalności! W tym tekście wyjaśniamy jak napisać zarzuty od nakazu zapłaty w postępowaniu nakazowym oraz dajemy wiele innych cennych wskazówek, aby nie zaprzepaścić szansy na oddłużenie.

Kiedy sąd wydaje nakaz zapłaty w postępowaniu nakazowym?

Musisz wiedzieć w pierwszej kolejności o zagrożeniach związanych z wekslami. W szczególności weksel in blanco jest niezmiernie groźny. Ułatwia wierzycielowi na przyszłość dochodzenia roszczeń przeciwko Twojej osobie. Zgodnie z art. 485 § 2 sąd wydaje (obowiązkowo) nakaz zapłaty w postępowaniu nakazowym na wniosek powoda, jeśli powód załączy do pozwu oryginał weksla wystawionego albo poręczonego przez pozwanego.

Kiedy jeszcze sąd wyda (obowiązkowo) nakaz zapłaty w postępowaniu nakazowym? Wówczas kiedy roszczenie dochodzone pozwem wykazane jest:

  1. dokumentem urzędowym (np. akt organów państwa);
  2. zaakceptowanym przez dłużnika rachunkiem, a więc w przypadku uznania długu;
  3. wezwaniem dłużnika do zapłaty długu i pisemnym oświadczeniem dłużnika o uznaniu długu;
  4. zaakceptowanym przez dłużnika żądaniem zapłaty, zwróconym przez bank i niezapłaconym z powodu braku środków na rachunku bankowym.

Do dnia 7 listopada 2019 roku sąd mógł wydać – a więc nie musiał tego robić – nakaz zapłaty kiedy roszczeń dochodził bank. Wówczas nakaz zapłaty w postępowaniu nakazowym wydawany był na podstawie wyciągu z ksiąg bankowych. Taki wyciąg musiał być podpisany przez osoby upoważnione i posiadać pieczęć banku. Nadto bank musiał wykazać, że uprzednio wezwał pozwanego do zapłaty i to wezwanie zostało mu skutecznie doręczone.

W 2018 roku Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej skrytykował taki sposób wydawania nakazów zapłaty w Polsce. Stwierdził, że jest to niezgodne z przepisami UE. Niezgodne z prawem przepisy obowiązywały przez okres jeszcze wielu miesięcy, aż w końcu 2019 roku zostały uchylone. Dzisiaj już wyciąg z ksiąg rachunkowych funduszu nie stanowi podstawy wystawienia przez sąd nakazu zapłaty w postępowaniu nakazowym.

Zarzuty od nakazu zapłaty w postępowaniu nakazowym – termin na wniesienie

Co wobec tego robić, kiedy otrzymujesz nakaz zapłaty w postępowaniu nakazowym na podstawie weksla? Musisz przede wszystkim zapisać sobie datę odbioru przesyłki sądowej. Na wniesienie zarzutów (nie sprzeciwu) od nakazu zapłaty w postępowaniu nakazowym masz jedynie 2 tygodnie od daty skutecznego doręczenia. Przekroczenie tego terminu skutkować będzie uprawomocnieniem się nakazu zapłaty w postępowaniu nakazowym.

Wniesienie zarzutów od nakazu zapłaty w postępowaniu nakazowym po terminie spowoduje odrzucenie środka zaskarżenia. Skutek? W najbliższym czasie pojawi się komornik sądowy i rozpocznie egzekucję z majątku pozwanego.

DARMOWA KONSULTACJA ODDŁUŻENIOWA W SPRAWACH KREDYTÓW I POŻYCZEK
Dostałeś z sądu nakaz zapłaty? Chcesz wstrzymać komornika lub firmę windykacyjną?
Nasz prawnik bezpłatnie ustali czy masz możliwość skutecznego oddłużenia oraz jak możemy Ci pomóc.
Kliknij w przycisk poniżej. Wypełnij formularz i wyślij zgłoszenie. Oddzwonimy.
DARMOWA KONSULTACJA

Zarzuty od nakazu zapłaty na formularzu – wzór (formularz).

Druga rzecz, nie mniej istotna. Ustal, czy pozew wniesiony został na urzędowym formularzu. Jeśli pozew wniesiono na urzędowym formularzu to zarzuty od nakazu zapłaty należy również wnieść na takim formularzu. Jeżeli sprzeciw wymaga wniesienia go na formularzu, należy pamiętać, aby wnieść go w tej samej formie.

Brak wniesienia go w takiej formie albo wniesienie go na formularzu w sposób wadliwie wypełniony (np. brak przekreślenia rubryk niewypełnionych, brak przekreślenia sformułowań oznaczonych (*), czy też niepodpisanie formularza), spowoduje, że sprzeciw zostanie zwrócony, a składający zostanie wezwany do uzupełnienia braków formalnych w terminie tygodniowym. Wszystko pod rygorem odrzucenia zarzutów od nakazu zapłaty w postępowaniu nakazowym!

W tym artykule na naszym blogu znajdziesz formularz sprzeciwu do wypełnienia – do pobrania za darmo.

Jak się bronić przed nakazem zapłaty w postępowaniu nakazowym? Jak wnieść zarzuty od nakazu?

Jak więc bronić się przed nakazem zapłaty w postępowaniu nakazowym z weksla? Ważne jest, aby pozwany przypomniał sobie czy faktycznie podpisywał weksel. Jeśli tak, to czy kwoty widniejące na wekslu faktycznie odpowiadają jego zadłużeniu. Bywa niejednokrotnie tak, że sumy wekslowe opiewają na kwoty znacznie wyższe, niż należne powodowi w rzeczywistości.

Należy także zbadać weksel pod kątem jego poprawności formalnej. Przede wszystkim czy zawiera wszystkie niezbędne elementy dla uznania takiego dokumentu za weksel. Jeżeli w dokumencie oznaczonym jako weksel brakuje istotnych danych, to nie może być taki dokument poczytywany za weksel. Często zabieg polegający na ustaleniu poprawności formalnej weksla musi dokonać specjalista z tej dziedziny. Podstawowa wiedza w zakresie prawa zobowiązań może być niewystarczająca.

Każde zarzuty od nakazu zapłaty powinny zawierać zarzuty procesowe. W ten sposób pozwany kwestionuje zasadność wytoczonego powództwa. W konsekwencji zasadność wydanego nakazu zapłaty w postępowaniu nakazowym. Mogą one być różne, np. zarzut przedawnienia.

Co jeszcze pozwany powinien zrobić? Powinien także złożyć wniosek o wstrzymanie wykonania nakazu zapłaty wydanego w postępowaniu nakazowym. W przypadku przychylenia się sądu do tego wniosku może pozwany spokojnie prowadzić proces, nie bojąc się działań komornika względem jego osoby w tej sprawie.

Opłata sądowa od zarzutów od nakazu zapłaty w postępowaniu nakazowym

Niestety zarzuty od nakazu zapłaty w postępowaniu nakazowym podlegają opłacie sądowej w wysokości 3/4 opłaty od pozwu. Niekiedy opłata od zarzutów może być znaczna. Można jednak w takiej sytuacji wnioskować o zwolnienie od kosztów opłaty. W tym artykule przeczytasz jak wyliczyć opłatę sądową.

Jeśli nie wiesz jak prawidłowo sporządzić i wnieść zarzuty od nakazu zapłaty w postępowaniu nakazowym powierz sprawę profesjonalistom. U nas pomoc specjalistów otrzymasz całkowicie bezpłatnie.

Gdzie złożyć zarzuty od nakazu zapłaty?

Zgodnie z przepisem art. 493 par. 1 kodeksu postępowania cywilnego zarzuty od nakazu zapłaty wnosi się do sądu, który je wydał. Pamiętaj, że brak wniesienia zarzutów od nakazu zapłaty do właściwego sądu może skutkować ich odrzuceniem. A to spowoduje, że niebawem w Twoim życiu pojawi się komornik.

WAŻNE! Jeśli zarzuty od nakazu zapłaty wysyłasz za pomocą poczty, to wpisz dokładną nazwę sądu oraz prawidłowy adres sądu. Możesz również wskazać właściwy wydział, np. I Wydział Cywilny, ale nie jest to konieczne. Wniesienie pisma do niewłaściwego wydziału nie będzie miało dla Ciebie żadnych ujemnych skutków prawnych.

Gdzie szukać pomocy prawnej?

Masz sprawę w sądzie albo u komornika? Skorzystać z naszej bezpłatnej analizy swojej sytuacji. Nasz prawnik ustali jakie masz możliwości oddłużenia i jak możemy Ci pomóc.

Skontaktuj się z nami:

Macie Państwo jakieś pytania do prawników? Chcielibyście podzielić się swoimi spostrzeżeniami? Zapraszamy również wszystkich zainteresowanych tematyką długów, kredyt, pożyczek, spraw sądowych i komorniczych na nasze forum dla zadłużonych. Chętnie odpowiemy na wszystkie Wasze pytania i doradzimy jak nie dać się instytucjom finansowym.

Jak napisać zarzuty od nakazu zapłaty w postępowaniu nakazowym – FAQ (najczęściej zadawane pytania):

1. Dlaczego nie otrzymałem wezwania na posiedzenie sądu w sprawie nakazu zapłaty?
Nakaz zapłaty wydawany jest na posiedzeniu niejawnym, a to oznacza, że sąd nie wzywa świadków ani stron przed rozstrzygnięciem. Jest to zgodne z obecnie obowiązującym prawem. W ciągu 14 dni możesz jednak wnieść sprzeciw korzystając z Naszego wzoru: https://www.eurolege.pl/wp-content/uploads/2020/09/wzor-sprzeciw-od-nakazu-zaplaty.pdf.
 
2. Kiedy nakaz zapłaty staje się prawomocny?
Nakaz zapłaty w postępowaniu nakazowym staje się prawomocny po 14 dniach od doręczenia Ci orzeczenia, pod warunkiem, że nie złożyłeś odwołania, czyli zarzutów.
 
3. Dlaczego sąd wydał nakaz zapłaty w sprawie, która jest przedawniona?
Sąd na posiedzeniu niejawnym nie rozpatruje zarzutów pozwanego, a jedynie stwierdza formalne podstawy wydania nakazu. To oznacza, że nakaz zapłaty może zostać wydany również w przypadku roszczenia, które uległo przedawnieniu. Dotyczy to jednak wyłącznie roszczeń przeciwko przedsiębiorcom. Aktualnie wyłącznie w sprawach przeciwko konsumentom sąd bada przedawnienie z urzędu. Chociaż w praktyce sprawa ta jest dyskusyjna.


4.6/5 - (57 votes)

Kategorie: Porady dla dłużników Wzory i przydatne pisma

O Autorze

Tomasz Gabrylewicz

Doświadczony prawnik, autor licznych publikacji prawniczych, w tym naukowych. Wieloletni działacz w sektorze NGO. Ekspert prawa bankowego, praktyk w sprawach cywilnych przeciwko instytucjom finansowym.

Zostaw komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.

Komentarze

grażyna pisze:

witam.mam pytanie czy po złożeniu sprzeciwu od nakazu zapłaty i po odbytej sprawie w której sąd ogłosi nakaz zapłaty w całosci moge złożyc zaskarżenie? odwołac sie od wyroku? jak napisac i co w nim uwzglednic ewentualnie?

Avatar photo Kancelaria EuroLege pisze:

Dzień dobry Pani Grażyno. Oczywiście zawsze warto odwołać się od wydanego przez sąd nakazu zapłaty. Najlepiej, aby zrobić to z pomocą prawnika doświadczonego w tych sprawach. W naszej kancelarii zajmujemy się pomocą w tego rodzaju sprawach o zapłatę i chętnie przyjrzymy się sprawie. Wstępna analiza sprawy jest całkowicie bezpłatna i do niczego nie zobowiązuje. Dlatego jeszcze dzisiaj napiszemy do pani maila z prośbą o dodatkowe informacje.. Prosimy o stałe monitorowanie swojej skrzynki mailowej. Również w folderze SPAM.