Jak napisać zarzuty od nakazu zapłaty w postępowaniu nakazowym. Wzór i opłata. - Antywindykacja EuroLege

Jak napisać zarzuty od nakazu zapłaty w postępowaniu nakazowym. Wzór i opłata.

Zarzuty od nakazu zapłaty w postępowaniu nakazowym

Oceń artykuł: 

Otrzymałeś nakaz zapłaty w postępowaniu nakazowym z weksla? Niestety nie jest to dobra wiadomość. Powinieneś jednak jak najszybciej opanować nerwy i zacząć działać. Każdy dzień zwłoki może spowodować nieodwracalne skutki prawne. Jako pozwany, możesz w niedługim czasie spotkać komornika na swojej drodze. Dlaczego tak się dzieje? Ponieważ zgodnie z przepisami kodeksu postępowania cywilnego nakaz zapłaty wydany w postępowaniu nakazowym stanowi tytuł zabezpieczenia wykonalny bez nadawaniu mu klauzuli wykonalności!

Kiedy sąd wydaje nakaz zapłaty w postępowaniu nakazowym?

Musisz wiedzieć w pierwszej kolejności o zagrożeniach związanych z wekslami. W szczególności weksel in blanco jest niezmiernie groźny. Ułatwia wierzycielowi na przyszłość dochodzenia roszczeń przeciwko Twojej osobie. Zgodnie z art. 485 § 2 sąd wydaje (obowiązkowo) nakaz zapłaty w postępowaniu nakazowym na wniosek powoda, jeśli powód załączy do pozwu oryginał weksla wystawionego albo poręczonego przez pozwanego.

Kiedy jeszcze sąd wyda (obowiązkowo) nakaz zapłaty w postępowaniu nakazowym? Wówczas kiedy roszczenie dochodzone pozwem wykazane jest:

  1. dokumentem urzędowym (np. akt organów państwa);
  2. zaakceptowanym przez dłużnika rachunkiem, a więc w przypadku uznania długu;
  3. wezwaniem dłużnika do zapłaty długu i pisemnym oświadczeniem dłużnika o uznaniu długu;
  4. zaakceptowanym przez dłużnika żądaniem zapłaty, zwróconym przez bank i niezapłaconym z powodu braku środków na rachunku bankowym.

Do dnia 7 listopada 2019 roku sąd mógł wydać – a więc nie musiał tego robić – nakaz zapłaty kiedy roszczeń dochodził bank. Wówczas nakaz zapłaty w postępowaniu nakazowym wydawany był na podstawie wyciągu z ksiąg bankowych. Taki wyciąg musiał być podpisany przez osoby upoważnione i posiadać pieczęć banku. Nadto bank musiał wykazać, że uprzednio wezwał pozwanego do zapłaty i to wezwanie zostało mu skutecznie doręczone. W 2018 roku Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej skrytykował taki sposób wydawania nakazów zapłaty w Polsce. Stwierdził, że jest to niezgodne z przepisami UE. Niezgodne z prawem przepisy obowiązywały przez okres jeszcze wielu miesięcy, aż w końcu 2019 roku zostały uchylone. Dzisiaj już wyciąg z ksiąg rachunkowych funduszu nie stanowi podstawy wystawienia przez sąd nakazu zapłaty w postępowaniu nakazowym.

Zarzuty od nakazu zapłaty w postępowaniu nakazowym – termin na wniesienie

Co wobec tego robić, kiedy otrzymujesz nakaz zapłaty w postępowaniu nakazowym na podstawie weksla? Musisz przede wszystkim zapisać sobie datę odbioru przesyłki sądowej. Na wniesienie zarzutów (nie sprzeciwu) od nakazu zapłaty w postępowaniu nakazowym masz jedynie 2 tygodnie od daty skutecznego doręczenia. Przekroczenie tego terminu skutkować będzie uprawomocnieniem się nakazu zapłaty w postępowaniu nakazowym. Wniesienie zarzutów od nakazu zapłaty w postępowaniu nakazowym po terminie spowoduje odrzucenie środka zaskarżenia. Skutek? W najbliższym czasie pojawi się komornik sądowy i rozpocznie egzekucję z majątku pozwanego.

Zarzuty od nakazu zapłaty na formularzu – wzór (formularz).

Druga rzecz, nie mniej istotna. Ustal, czy pozew wniesiony został na urzędowym formularzu. Jeśli pozew wniesiono na urzędowym formularzu to zarzuty od nakazu zapłaty należy również wnieść na takim formularzu. Jeżeli sprzeciw wymaga wniesienia go na formularzu, należy pamiętać, aby wnieść go w tej samej formie. Brak wniesienia go w takiej formie albo wniesienie go na formularzu w sposób wadliwie wypełniony (np. brak przekreślenia rubryk niewypełnionych, brak przekreślenia sformułowań oznaczonych (*), czy też niepodpisanie formularza), spowoduje, że sprzeciw zostanie zwrócony, a składający zostanie wezwany do uzupełnienia braków formalnych w terminie tygodniowym. Wszystko pod rygorem odrzucenia zarzutów od nakazu zapłaty w postępowaniu nakazowym!

W tym artykule na naszym blogu znajdziesz formularz sprzeciwu do wypełnienia – do pobrania za darmo.

Jak się bronić przed nakazem zapłaty w postępowaniu nakazowym? Jak wnieść zarzuty od nakazu?

Jak więc bronić się przed nakazem zapłaty w postępowaniu nakazowym z weksla? Ważne jest, aby pozwany przypomniał sobie czy faktycznie podpisywał weksel. Jeśli tak, to czy kwoty widniejące na wekslu faktycznie odpowiadają jego zadłużeniu. Bywa niejednokrotnie tak, że sumy wekslowe opiewają na kwoty znacznie wyższe, niż należne powodowi w rzeczywistości. Należy także zbadać weksel pod kątem jego poprawności formalnej. Przede wszystkim czy zawiera wszystkie niezbędne elementy dla uznania takiego dokumentu za weksel. Jeżeli w dokumencie oznaczonym jako weksel brakuje istotnych danych, to nie może być taki dokument poczytywany za weksel. Często zabieg polegający na ustaleniu poprawności formalnej weksla musi dokonać specjalista z tej dziedziny. Podstawowa wiedza w zakresie prawa zobowiązań może być niewystarczająca.

Każde zarzuty od nakazu zapłaty powinny zawierać zarzuty procesowe. W ten sposób pozwany kwestionuje zasadność wytoczonego powództwa. W konsekwencji zasadność wydanego nakazu zapłaty w postępowaniu nakazowym. Mogą one być różne, np. zarzut przedawnienia.

Co jeszcze pozwany powinien zrobić? Powinien także złożyć wniosek o wstrzymanie wykonania nakazu zapłaty wydanego w postępowaniu nakazowym. W przypadku przychylenia się sądu do tego wniosku może pozwany spokojnie prowadzić proces, nie bojąc się działań komornika względem jego osoby w tej sprawie.

Opłata sądowa od zarzutów od nakazu zapłaty w postępowaniu nakazowym

Niestety zarzuty od nakazu zapłaty w postępowaniu nakazowym podlegają opłacie sądowej w wysokości 3/4 opłaty od pozwu. Niekiedy opłata od zarzutów może być znaczna. Można jednak w takiej sytuacji wnioskować o zwolnienie od kosztów opłaty. W tym artykule przeczytasz jak wyliczyć opłatę sądową.

Jeśli nie wiesz jak prawidłowo sporządzić i wnieść zarzuty od nakazu zapłaty w postępowaniu nakazowym powierz sprawę profesjonalistom. U nas pomoc specjalistów otrzymasz całkowicie bezpłatnie.

Gdzie złożyć zarzuty od nakazu zapłaty?

Zgodnie z przepisem art. 493 par. 1 kodeksu postępowania cywilnego zarzuty od nakazu zapłaty wnosi się do sądu, który je wydał. Pamiętaj, że brak wniesienia zarzutów od nakazu zapłaty do właściwego sądu może skutkować ich odrzuceniem. A to spowoduje, że niebawem w Twoim życiu pojawi się komornik.

WAŻNE! Jeśli zarzuty od nakazu zapłaty wysyłasz za pomocą poczty, to wpisz dokładną nazwę sądu oraz prawidłowy adres sądu. Możesz również wskazać właściwy wydział, np. I Wydział Cywilny, ale nie jest to konieczne. Wniesienie pisma do niewłaściwego wydziału nie będzie miało dla Ciebie żadnych ujemnych skutków prawnych.

Kto mi pomoże napisać zarzuty od nakazu zapłaty w postępowaniu nakazowym?

Jako pozwany musisz pamiętać, że napisanie zarzutów od nakazu zapłaty w postępowaniu nakazowym nie jest sprawą łatwą. Bardzo prosto jest popełnić błędy, których później nie można już naprawić. W naszej Kancelarii znajdziesz pomoc doświadczonych prawników, w tym radców prawnych i adwokatów. Nasi specjaliści każdego dnia pomagają osobom pozywanym do sądów przez banki, firmy pożyczkowe i windykacyjne.

Macie Państwo jakieś pytania do prawników? Chcielibyście podzielić się swoimi spostrzeżeniami? Zapraszamy również wszystkich zainteresowanych tematyką długów, kredyt, pożyczek, spraw sądowych i komorniczych na nasze forum dla zadłużonych. Chętnie odpowiemy na wszystkie Wasze pytania i doradzimy jak nie dać się instytucjom finansowym.

Jesteśmy laureatami ogólnopolskiego konkursu dla kancelarii prawnych Orły Prawa.

Anuluj dług i sądowy nakaz zapłaty w całości! Doświadczeni prawnicy pomogą Ci wygrać sprawę w sądzie.

DARMOWA ANALIZA!

ZGŁOŚ SIĘ JUŻ TERAZ

Skontaktujemy się z Tobą w 24 h!

Wyrażenie zgody jest dobrowolne. Przed wyrażeniem zgody zapoznaj się z Regulaminem świadczenia pomocy prawnej oraz Polityką prywatności.

Zostałeś pozwany o zapłatę długu, albo nagle pojawił się komornik i nie wiesz dlaczego?

SKORZYSTAJ Z DARMOWEJ ANALIZY PRAWNEJ!​

Pamiętaj! Termin na złożenie odwołania do sądu jest ograniczony. Każdy dzień zwłoki zmniejsza Twoje szanse na wygraną!
Niczym nie ryzykujesz, bo analiza prawna jest bezpłatna i nie ma żadnych ukrytych kosztów.
close-link
Zostałeś pozwany o zapłatę długu? Zgłoś się już teraz po bezpłatną analizę prawną!
PRZEJDŹ do FORMULARZA