Otrzymałeś wyrok zaoczny z sądu? Zastanawiasz się co to takiego jest i dlaczego zostało wydany przeciwko Twojej osobie? Otrzymanie wyroku zaocznego nie oznacza, że sprawa jest już zamknięta. Wręcz przeciwnie! Masz szansę na złożenie stosownego odwołania i walkę o całkowite oddłużenie. W tym poradniku dowiesz się czym jest wyrok zaoczny jak skutecznie z nim walczyć. A że warto potwierdzają historie tysięcy naszych Klientów, którzy z tej możliwości skorzystali.

Co to jest wyrok zaoczny w postępowaniu cywilnym?

Wyrok zaoczny to jedno z wielu orzeczeń jakie może wydawać sąd. Obok wyroków zaocznych sądy sąd może wydać również:

UWAGA! Wyrok zaoczny właściwie tylko z nazwy jest bliski wyrokowi wydanemu w normalnym trybie. Po złożeniu odwołania od wyroku zaocznego sprawę na nowo rozpatruje ten sam sąd. A zatem sprawa nie trafia do sądu odwoławczego wyższej instancji. Można więc spokojnie uznać, że wyrok zaoczny ma zupełnie inne znaczenie, funkcje oraz skutki niż wyrok tradycyjny. Nie jest orzeczeniem trwałym, podlega zmianom przez sąd, który go wydał. W związku z powyższym można się od niego „odwołać” aby skutecznie walczyć o oddłużenie!

Kiedy sąd wydaje wyrok zaoczny? Art 339 kpc

Jak mówią przepisy kodeksu postępowania cywilnego (art. 339 kpc i art. 340 kpc), czyli w skrócie kpc, sąd może niekiedy wydać wyrok zaoczny wobec pozwanego, ale w niektórych sytuacjach jest do tego zobowiązany. Oznacza to, że często od dobrej woli sędziego rozpatrującego Twoją sprawę zależy czy zastosuje wobec Ciebie sankcję wyroku zaocznego czy też rozstrzygnie sprawę w inny sposób, np. wydając wyrok zwykły.

Kiedy więc sąd może wydać wyrok zaoczny w postępowaniu cywilnym? Zgodnie z przepisami taka sytuacja może mieć miejsce, jeśli sąd doręczył pozew osobie pozwanej, a ta w terminie wyznaczonym przez sąd nie złożyła odpowiedzi na pozew (art 339 kpc). W takiej sytuacji sąd rozpatrujący sprawę może wydać wyrok zaoczny. Nie musi tego jednak robić.

A co, jeśli sąd wyznaczył rozprawę? Wówczas sąd wydaje wyrok zaoczny obligatoryjnie. Kiedy tak się stanie? Po pierwsze, jeśli pozwany nie stawił się na rozprawę, a wcześniej nie złożył odpowiedzi na pozew. Po drugie, jeśli nawet stawił się, ale nie bierze czynnego udziału w rozprawie. Takie sytuacje możliwe są jednak wówczas, kiedy sąd wyznacza termin rozprawy i taka rozprawa odbywa się.

Co istotne, pozwany nie musi stawiać się na rozprawę, a wyroku zaocznego sąd nie wyda wobec niego. Muszą jednak zostać spełnione pewne warunki. Kiedy tak się stanie? Wówczas, jeśli pozwany przed rozprawą złoży odpowiedź na pozew. W piśmie tym powinien pozwany wnieść o oddalenie powództwa w całości oraz obowiązkowo o przeprowadzenie rozprawy pod jego nieobecność. Jeśli to zrobi, to nie musi martwić się tym, że sąd wyda wobec niego wyrok zaoczny.

DARMOWA KONSULTACJA ODDŁUŻENIOWA W SPRAWACH KREDYTÓW I POŻYCZEK
Dostałeś z sądu nakaz zapłaty? Chcesz wstrzymać komornika lub firmę windykacyjną?
Nasz prawnik bezpłatnie ustali czy masz możliwość skutecznego oddłużenia oraz jak możemy Ci pomóc.
Kliknij w przycisk poniżej. Wypełnij formularz i wyślij zgłoszenie. Oddzwonimy.
DARMOWA KONSULTACJA

Termin na złożenie odpowiedzi na pozew. Ile wynosi? Czy odpowiedź na pozew podlega opłacie?

Jak wskazują przepisy kpc, odpowiedź na pozew wnosi się do sądu właściwego w terminie wyznaczonym przez przewodniczącego. Termin na wniesienie odpowiedzi na pozew nie może być jednak krótszy niż 2 tygodnie. Termin liczy się od dnia, w którym osoba pozwana otrzymała z sądu przesyłkę z pozwem. Pamiętaj, że od 7 listopada 2019 roku sąd zwraca odpowiedź na pozew wniesioną z pominięciem wyznaczonego terminu.

Całe szczęście, odpowiedź na pozew, tak jak np. sprzeciw od nakazu zapłaty nie podlega żadnej opłacie sądowej. Jedyny wydatek z jakim musi się liczyć osoba pozwana to w tym przypadku koszty korespondencji. Oczywiście można takie pismo złożyć również na biurze podawczym właściwego sądu.

UWAGA! Składając odpowiedź na pozew należy pamiętać, aby dołączyć również odpis takiego pisma wraz z odpisem dla strony przeciwnej. Jeśli nie zrobisz tego jako pozwany sąd wezwie Cię do poprawienia błędu. A jeżeli nadal nie naprawisz braków, to wówczas możliwy jest zwrot Twoje odpowiedzi na pozew!

Zalecamy, aby w sprawach przeciwko bankom, firmom pożyczkowych i windykacyjnym korzystać z pomocy doświadczonych prawników w zakresie antywindykacji. W naszej Kancelarii EUROLEGE posiadamy kilkuletnie doświadczenie w tego typu sprawach. Wszystko poparte wyrokami sądów!

Nie widziałem o rozprawie i dostałem wyrok zaoczny. Czy sąd musi powiadomić o wyroku zaocznym?

Wyrok zaoczny na posiedzeniu niejawnym? Niestety, ale obecnie obowiązujące przepisy zezwalają sądowi na takie działanie. Otrzymując wyrok zaoczny wydany na posiedzeniu niejawnym otwierasz sobie termin na złożenie odwołania. O tym jak to zrobić i czym jest sprzeciw od wyroku zaocznego opisujemy poniżej.

Jeżeli otrzymałeś wyrok zaoczny z sądu cywilnego, np. Sąd Rejonowy Warszawa – Wola czy Sąd Rejonowy Gdańsk – Południe, a wcześniej nie dostałeś wezwania na rozprawę to zapewne wina leży po Twojej stronie. Najpewniej wezwanie na rozprawę oraz wyrok zaoczny były wysyłane do Cienie na ten sam adres. Jeżeli nie odebrałeś wezwania na rozprawę, to zapewne listonosz zostawił Ci awizo, o którym nie wiedziałeś.

Zgodnie z regułami procesu sąd wydając wyrok zaoczny doręcza go osobie pozwanej. Jest to bardzo istotne, ponieważ dzięki temu pozwany ma możliwość podjęcia skutecznych metod obrony. A jak napisaliśmy wyżej, wyrok zaoczny nie jest orzeczeniem trwałym. Można go uchylić i uzyskać pełne, sądowe oddłużenie.

Co w takiej sytuacji zrobić? O tym poniżej.

Jak odwołać się od wyroku zaocznego? Złóż odwołanie od wyroku zaocznego!

Środkiem zaskarżenia wyroku zaocznego wydanego w postępowaniu cywilnym jest sprzeciw od wyroku zaocznego. Takie swoiste odwołanie od wyroku zaocznego wnosi się go do sądu, który wydał wyrok zaoczny. Pamiętaj o terminie na złożenie sprzeciwu od wyroku zaocznego! Masz na to jedynie 2 tygodnie od dnia odebrania przesyłki sądowej!

Wnosząc sprzeciw od wyroku zaocznego dajesz sobie szansę na kolejne rozpatrzenie sprawy. Niejako całkowicie od nowa. Nawet więcej, szansę na ewentualne rozpatrzenie sprawy przez sąd II instancji, gdyby ten wydający wyrok zaoczny był dla Ciebie nieprzychylny.

Apelacja od wyroku zaocznego

No dobrze, a czy możliwa jest apelacja od wyroku zaocznego? Cóż, taki środek zaskarżenia w sensie prawnym nie istnieje. Możliwe jest tylko wniesienie apelacji od wyroku sądu utrzymującego albo uchylającego wyrok zaoczny. Pamiętaj, że rozpatrując sprawę po odwołaniu od wyroku zaocznego sąd rozstrzyga o tym wyroku. Oznacza to, że może wyrok zaoczny uchylić w całości albo w części lub wyrok zaoczny w części albo w całości utrzymać w mocy. Status wyroku zaocznego zbliżony jest bardziej nie wprost do wyroku, ale takiego orzeczenia jak nakaz zapłaty w postepowaniu nakazowym.

Sprzeciwu od wyroku zaocznego – opłata.

Chcesz wnieść sprzeciw od wyroku zaocznego? To bardzo dobrze, jednak taki środek zaskarżenia podlega stosownej opłacie. A wynosi ona dokładnie 1/2 opłaty od pozwu. Musisz więc liczyć się z dodatkowymi wydatkami. Jednak, jeśli sprawę wygrasz, to sąd zwróci Ci koszt opłaty sądowej od sprzeciwu od wyroku zaocznego.

Sąd wydał wyrok zaoczny, którego nie dostałem i mam komornika. Co zrobić?

Może się tak zdarzyć, że masz komornika, a mówisz:nie otrzymałem wyroku sądu. Jeśli wobec Twojej osoby prowadzona jest egzekucja komornicza na podstawie wyroku zaocznego, którego nigdy nie otrzymałeś, to możesz się bronić! Brak doręczenia Tobie wyroku zaocznego może skutkować poważnymi błędami proceduralnymi ze strony sądu.

Dlatego sprawdź czy istnieje możliwość uchylenia wyroku zaocznego i zatrzymania egzekucji komorniczej.

Dlaczego wyrok zaoczny jest niekorzystny? Ile trwa uprawomocnienie wyroku?

Niestety, ale wyrok zaoczny jest bardzo niekorzystny dla pozwanego. Po pierwsze, sąd uznaje za prawdziwe w całości twierdzenia strony powodowej za prawdziwe. Po drugie, wyrokowi zaocznemu sąd nadaje klauzulę wykonalności z urzędu. Wyrok zaoczny i klauzula wykonalności? To bardzo kiepska mieszanka dla osoby pozwanej. Klauzula wykonalności na wyrok zaoczny oznacza to, że nawet jeśli się odwołasz od wyroku zaocznego w terminie, to i tak w Twoim życiu może pojawić się komornik. I może on prowadzić egzekucję w trakcie trwania procesu.

Jak temu zaradzić? W sprzeciwie od wyroku zaocznego powinien znaleźć się wniosek o zawieszenie rygoru natychmiastowej wykonalności. Nie masz gwarancji, że sąd rozpatrzy takie wniosek pozytywnie. Niemniej w ten sposób umożliwiasz sobie zastopowanie egzekucji komorniczej na czas trwania procesu sądowego.

Uprawomocnienie wyroku zaocznego trwa 2 tygodnie. Jeśli w tym czasie nie wniesiesz sprzeciwu od wyroku zaocznego to wówczas wyrok zaoczny uprawomocnia się.

Wyrok zaoczny – co dalej? Gdzie szukać pomocy prawnej?

Masz sprawę w sądzie albo u komornika? Skorzystaj z naszej bezpłatnej analizy swojej sytuacji. Nasz prawnik ustali jakie masz możliwości oddłużenia i jak możemy Ci pomóc.

Skontaktuj się z nami:


4.5/5 - (20 votes)

Kategorie: Porady dla dłużników Wzory i przydatne pisma

O Autorze

Tomasz Gabrylewicz

Doświadczony prawnik, autor licznych publikacji prawniczych, w tym naukowych. Wieloletni działacz w sektorze NGO. Ekspert prawa bankowego, praktyk w sprawach cywilnych przeciwko instytucjom finansowym.

Zostaw komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.

Komentarze

Grzegorz pisze:

Witam.mialem nie spłacona pożyczkę od firmy online gotowka(chodzi o firmę szybka gotówka lub gwarant jest to jedno i to samo).dostałem pismo z sądu że toczy się wobec mnie postępowanie.dostalem wszystkie dokumenty również dane do spłaty.byla to kwota która spłaciłem 20 lipca tego roku.na ich stronie widnieje informacja ze splacilem dlug.Wczoraj otrzymałem kolejne pismo z sadu z wyrokiem zaocznym.widnieje tam informacja jakoby nie spłacił wogole mojego zobowiązania.zostalem obarczony kosztami sadowymi oraz kwota ponad 5tys zł z odsetkami.Moje pytanie jest takie co robić w takiej sytuacji.odwolanie od wyroki jest oczywistym wyborem ale co dalej.czy wygram te sprawę?

Avatar photo Kancelaria EuroLege pisze:

Dzień dobry Panie Grzegorzu. Co do zasady jest sens w odwoływaniu się. Pomagamy w tego rodzaju sprawach. Mamy za sobą kilka tysięcy wygranych spraw sądowych przeciwko firmom windykacyjnym, pożyczkowym oraz bankom. Chętnie przyjrzymy się również Pana sprawie i postaramy się pomóc. Wstępna analiza sprawy jest w całości bezpłatna i do niczego nie zobowiązuje. Jeszcze dzisiaj napiszemy do Pana maila z prośbą o więcej informacji. Prosimy o stałe monitorowanie swojej skrzynki mailowej. Również w folderze SPAM.

Patka pisze:

Poprostu chciałam się dowiedzieć czy komornik najpierw przychodzi do domu czy jednak najpoerw kontaktuje się z dluznikiem listownie ?

Avatar photo Kancelaria EuroLege pisze:

W przypadku wizyt komornika osoba zadłużona informację o jego przyjściu otrzymuje wcześniej.

Patka pisze:

Mam pytanie mam wyrok prawomocny. Chciałabym wiedzieć jakie dzialania podejmuje komornik czy odrazu przychodzi do domu czy najpierw kontaktuje się listownie ?

Avatar photo Kancelaria EuroLege pisze:

Dzień dobry. Czy wyrok dotyczy sprawy cywilnej? Czy zanim zapadł wyrok otrzymywała Pani jakiekolwiek pisma z sądu w tej sprawie?
Odpowiadając natomiast konkretnie na Pani pytanie: komornik zwykle działa z zaskoczenia, a o dokonanych czynnościach egzekucyjnych dłużnik dowiaduje się zazwyczaj formalnie jak już staną się one faktem, np. zajęcie konta bankowego, zajęcie wynagrodzenia za pracę etc.

Patrycja pisze:

Otrzymałam wyrok zaoczny z alektum .
Czy alektum godzi się na rozłożenie zadłużenia na raty .?

Avatar photo Kancelaria EuroLege pisze:

Dzień dobry Pani Patrycjo. Po otrzymaniu wyroku zaocznego w sprawie z powództwa firmy windykacyjnej nie zalecamy samodzielnego kontaktu z taką firmą. Sprawie powinien przyjrzeć się bliżej prawnik i ocenić co robić dalej. Zapewne okaże się, że istnieją realne potrzeby złożenia odwołania, czyli sprzeciwu od wyroku zaocznego, aby orzeczenie to nie uprawomocniło się. Możemy dodać, że zajmujemy się zawodowo w załatwianiu takich spraw, a z firmą Alektum mamy duże doświadczenie i wiele wygranych spraw. Jeszcze dzisiaj napiszemy do Pani maila z prośbą o dodatkowe informacje. Prosimy o stałe monitorowanie swojej skrzynki mailowej. Również w folderze SPAM.