Sprzeciw od wyroku zaocznego - Wzór. Jak bronić się przed wyrokiem zaocznym? - Antywindykacja EuroLege

Sprzeciw od wyroku zaocznego – Wzór. Jak bronić się przed wyrokiem zaocznym?

sprzeciw od wyroku zaocznego wzór

Oceń artykuł: 

Dzisiejszy artykuł poświęcimy wyrokowi zaocznemu oraz środkowi obrony przeciwko takiemu orzeczeniu sądowemu, tzn. sprzeciwowi od wyroku zaocznego. Pisaliśmy już na naszym blogu o tym jak prawidłowo sporządzić oraz wnieść do sądu sprzeciw od nakazu zapłaty w postępowaniu upominawczym, sprzeciw od nakazu zapłaty w elektronicznym postępowaniu upominawczym, zarzuty od nakazu zapłaty w postępowaniu nakazowym oraz odpowiedź na pozew z powództwa firmy windykacyjnej. Wyrok zaoczny jest jednak szczególnym orzeczenia sądowego, na który treba zwrócić szczególną uwagę. W poniższym poradniku wyjaśniamy, jak skutecznie napisać sprzeciw od wyroku zaocznego.

Czym jest wyrok zaoczny wydany przez sąd?

Jednak po kolei. Czym jest wyrok zaoczny wydawany w trybie przepisów kodeksu postępowania cywilnego? Jest to orzeczenie, w którym sąd rozstrzyga o żądaniu pozwu, które np. firma windykacyjna skierowała przeciwko potencjalnemu dłużnikowi. Wyrok zaoczny może być wydany przez sąd jedynie w pewnych określonych przez przepisy prawa przypadkach, a są to sytuacje, gdy:

  1. pozwany stawił się na rozprawę i mimo swojej obecności nie bierze czynnego udziału w rozprawie – rzadko spotykana sytuacja;
  2. pozwany nie stawił się na rozprawę i nie wniósł wcześniej wniosku o przeprowadzenie rozprawy pod swoją nieobecność – zazwyczaj spotkany przypadek.

Zgodnie z przepisem art. 339 § 2 k.p.c., na rozprawie zaocznej sąd przyjmuje za prawdziwie twierdzenia powoda o okolicznościach faktycznych przytoczonych w pozwie lub w pismach procesowych doręczonych pozwanemu przed rozprawą, chyba, że budzą one uzasadnione wątpliwości albo zostały przytoczone w celu obejścia prawa. Niestety ułamek procenta stanowią wyroki zaoczne oddalające powództwa. W zdecydowanej większości są to wyroki zasądzające całość dochodzonej pozwem kwoty przez powoda.

Dlaczego wyrok zaoczny jest tak niebezpieczny? Rygor natychmiastowej wykonalności.

Dlaczego wyrok zaoczny jest jeszcze takim groźnym orzeczeniem sądowym? Przede wszystkim dlatego, że wyrokowi zaocznemu zasądzającemu roszczenie nadaje się rygor natychmiastowej wykonalności. W praktyce oznacza to więc, że taki wyrok stanowi podstawę do prowadzenia egzekucji przeciwko pozwanemu, mimo, że sprawa nie została jeszcze prawomocnie zakończona.

Najlepiej przekonał się o tym Pan Andrzej z Częstochowy, który napisał do nas następującego maila:

„W dniu wczorajszym odebrałem z poczty przesyłkę sądową, w której znajdował się wyrok zaoczny, zobowiązujący mnie do zapłaty ponad 10 tysięcy złotych jakiejś dziwnej firmie windykacyjnej z Malty. Proszę o pomoc. Ja nie jestem tej firmie nic dłużny!”.

Niestety Pan Andrzej w chwili otrzymania wezwania na rozprawę zbagatelizował całą sprawę, nie napisał żadnego pisma do sądu, ani nie stawił się na Sali sądowej w dniu rozprawy. Zapadł niestety wyrok zaoczny, zasądzający roszczenie.

Oczywiście zapewniliśmy Panu Andrzejowi fachową pomoc prawną oraz pełne wsparcie merytoryczne specjalistów Kancelarii, niemniej w takich sytuacjach działanie jest bardzo utrudnione, gdyż z wyrokiem zaocznym pozwany nie otrzymuje ani pozwu, ani też innych załączników dołączonych do pozwu. Należy wówczas jak najszybciej udać się do sądu i wykonać zdjęcia akt sprawy albo poprosić o wykonanie kserokopii.

Jak napisać sprzeciw od wyroku zaocznego? Wzór

Jak napisać sprzeciw od wyroku zaocznego? Przede wszystkim musimy ustalić, czy pozew wniesiony został na urzędowym formularzu. Jeśli tak, należy sprzeciw od wyroku zaocznego wnieść również na specjalnym, urzędowym formularzu.

Do pobrania – sprzeciw od wyroku zaocznego wzór formularz:
1. Sprzeciw od wyroku zaocznego wzór formularza [PDF – nieedytowalne]
2. Sprzeciw od wyroku zaocznego wzór formularza [RTF – edytowalny]

Należy pamiętać, że nieprawidłowo wypełniony formularz może spowodować, że wniesiony przez pozwanego sprzeciw od wyroku zaocznego zostanie odrzucony i sąd pomimo zasadności twierdzeń pozwanego, w ogóle nie będzie zajmował się sprawą. Odrzucenie sprzeciwu od wyroku zaocznego powoduje, że staje się on prawomocny. Stan prawomocności natomiast daje podstawy do złożenia wniosku egzekucyjnego do komornika przez powoda. Taka sytuacja jest oczywiście bardzo niekorzystna dla osoby pozwanej.

Termin na wniesienie sprzeciw od wyroku zaocznego

Termin, w jakim należy wnieść w terminie 14 od dnia odbioru wyroku zaocznego, do sądu właściwego, który wydał wyrok zaoczny. Jeśli pozwany złożyć sprzeciw od wyroku zaocznego po terminie, sąd odrzuci taki sprzeciw, co w konsekwencji spowoduje w przyszłości wszczęcie postępowania egzekucyjnego (komorniczego).

Opłata od sprzeciwu od wyroku zaocznego

Niestety sprzeciw od wyroku zaocznego jest odpłatny. Wysokość opłaty wynosi ½, opłaty od pozwu. Opłatę taką należy uiścić najpóźniej w momencie wniesienia sprzeciwu od wyroku zaocznego do sądu. O tym jak obliczyć opłatę sądową pisaliśmy już w innym artykule.

Co napisać w sprzeciwie od wyroku zaocznego?

W sprzeciwie od wyroku zaocznego pozwany powinien podnieść wszystkie twierdzenia, dowody oraz zarzuty, pod rygorem pominięcia późniejszych w dalszym stadium postępowania sądowego. Pozwany powinien dokładnie przeanalizować treść dokumentacji znajdującej się w aktach sprawy sądu wydającego wyrok zaoczny. Wdając się w spór pozwany powinien pamiętać o postawieniu prawidłowych zarzutów procesowych, w tym zarzut przedawnienia roszczenia.

Koniecznie pozwany powinien również złożyć wniosek o zawieszenie rygoru natychmiastowej wykonalności wyroku zaocznego. Celem takiego wniosku jest, aby powód dysponujący wyrokiem zaocznym nie złożył wniosku do komornika o wszczęcie postępowania egzekucyjnego.

Co zrobi sąd po wniesieniu sprzeciwu od wyroku zaocznego?

Po skutecznym wniesieniu sprzeciwu od wyroku zaocznego sąd rozpatrujący sprawę wyrok zaoczny uchyla i powództwo oddala (sprawa wygrana) albo wyrok zaoczny utrzymuje w mocy (sprawa przegrana).

Mam komornika. Co zrobić, jeśli wyrok zaoczny nie został prawidłowo doręczony pozwanemu?

Zgłasza się do nas bardzo wiele osób, które o jakiejkolwiek sprawie zaocznej czy wyroku zaocznym dowiedziały się dopiero od komornika. Najlepszym przykładem jest sprawa Pani Marii z Wrocławia, która napisała do nas pełnego rozgoryczenia maila następującej treści:

„Zostałam oszukana! Dzisiaj dostałam blokadę na koncie wszystkich środków. Nie wiedziałam nic o żadnej sprawie sądowej. Zadzwoniłam do komornika i okazało się, że został wydany wobec mojej osoby wyrok zaoczny. Zadzwoniłam do sądu i usłyszałam, że sąd wysyłał do mnie korespondencję, której nie odbierałam. Faktycznie tak było, ale ja pod tym adresem nie mieszkam już ponad 10 lat! Proszę pomóżcie! Jestem matką samotnie wychowującą dzieci…”.

Sprawa nas ogromnie zbulwersowała. Oczywiście zapewniliśmy Pani Marii pełnomocnika, który sprawę przyjął, wygrał i ostatecznie odzyskał środki zajęte przez komornika i wypłacone firmie windykacyjnej.

Przyczyną takich zdarzeń jak wyżej jest zazwyczaj sytuacja, w której sąd wysyła wezwania na rozprawę oraz sam wyrok zaoczny na adres, pod którym pozwany nie zamieszkuje. Co zrobić, aby w takiej sytuacji zatrzymać działania komornika i odzyskać utracone pieniądze? Pisaliśmy już o tym na naszym blogu w artykule: https://eurolege.pl/jak-wstrzymac-komornika/

Macie Państwo jakieś pytania do prawników? Chcielibyście podzielić się swoimi spostrzeżeniami? Zapraszamy również wszystkich zainteresowanych tematyką długów, kredyt, pożyczek, spraw sądowych i komorniczych na nasze forum dla zadłużonych. Chętnie odpowiemy na wszystkie Wasze pytania i doradzimy jak nie dać się instytucjom finansowym.

Jesteśmy laureatami ogólnopolskiego konkursu dla kancelarii prawnych Orły Prawa.

Anuluj dług i sądowy nakaz zapłaty w całości! Doświadczeni prawnicy pomogą Ci wygrać sprawę w sądzie.

DARMOWA ANALIZA!

ZGŁOŚ SIĘ JUŻ TERAZ

Skontaktujemy się z Tobą w 24 h!

Wyrażenie zgody jest dobrowolne. Przed wyrażeniem zgody zapoznaj się z Regulaminem świadczenia pomocy prawnej oraz Polityką prywatności.

Zostałeś pozwany o zapłatę długu, albo nagle pojawił się komornik i nie wiesz dlaczego?

SKORZYSTAJ Z DARMOWEJ ANALIZY PRAWNEJ!​

Pamiętaj! Termin na złożenie odwołania do sądu jest ograniczony. Każdy dzień zwłoki zmniejsza Twoje szanse na wygraną!
Niczym nie ryzykujesz, bo analiza prawna jest bezpłatna i nie ma żadnych ukrytych kosztów.
close-link
Zostałeś pozwany o zapłatę długu? Zgłoś się już teraz po bezpłatną analizę prawną!
PRZEJDŹ do FORMULARZA