Otrzymałeś pismo od komornika sądowego z informacją o wszczęciu postępowania egzekucyjnego, zablokowaniu rachunku bankowego i zajęciu wynagrodzenia za pracę (emerytury albo renty) oraz prośbę o wykaz majątku? Pamiętasz, że przecież nie dostałeś żadnego listu z sądu z nakazem zapłaty albo wyrokiem! Czy wstrzymanie egzekucji komorniczej oraz odzyskanie majątku dłużnika będzie możliwe? TAK! W artykule poniżej wyjaśniamy jak to zrobić.

Z tego tekstu dowiesz się:

  • Dlaczego komornik zajął Twoje konto w banku, pensję, emeryturę itp. chociaż nie wiedziałeś o sprawie sądowej i nie dostałeś żadnego pisma z sądu.
  • Na czym polega fikcja doręczenia w postępowaniu cywilnym.
  • Jak wstrzymać egzekucję komorniczą i odzyskać zabrane przez komornika pieniądze.

Najczęściej spotykanym problemem praktycznym, jaki związany jest z pojawieniem się komornika bez żadnego wcześniejszego ostrzeżenia, jest nieprawidłowe doręczenie nakazu zapłaty z sądu. Musisz wiedzieć, że sąd opiera się na danych adresowych podawanych przez powoda, czyli Twojego przeciwnika w procesie.

A co, jeśli poda on nieprawdziwe albo nieaktualne dane adresowe, a sąd ich nie zweryfikuje? Kwestią czasu jest, kiedy pojawi się komornik i zaskoczy Cię swoimi czynnościami. Wiązać się to może z niezapowiedzianym zajęciem przez komornika konta w banku czy wynagrodzenia za pracę. Jednak konto bankowe zajmowane jest zwykle jako pierwsze.

Doręczenie przez awizo, czyli fikcja doręczeń sądowych. Jak zablokować komornika?

Do przełomu 2019/2020 roku komornik mógł wszcząć egzekucję, chociaż dłużnik nie otrzymał żadnej informacji z sądu. Winne temu były przepisy kodeksu postępowania cywilnego (art. 139), które zawierają tzw. fikcję doręczenia. Więcej na ten temat przeczytasz tutaj: Awizo z sądu. Czy odbierać listy z sądu i od komornika?

Przekonała się o tym Pani Małgorzata z Kołobrzegu, która napisała do nas następującego maila:

„Otrzymałam dzisiaj list od komornika, w którym dowiedziałam się, że jestem dłużnikiem jakieś nieznanej mi firmy. Myślałam, że to jakiś żart. Zadzwoniłam do komornika i usłyszałam, że 2 lata termu e-sąd wydał wobec mnie nakaz zapłaty w postępowaniu upominawczym, od którego się nie odwołałam. To oczywiście niemożliwe, przecież zawsze pilnuję urzędowej korespondencji. Proszę o jakąś radę albo pomoc w rozwiązaniu tej trudnej dla mnie sytuacji. Czuję się bezradna!”

Z kolei Pan Jerzy z Garwolina napisał tak:

„Przez kilkanaście miesięcy byłem bombardowany telefonami, smsami i listami niepoleconymi od firm windykacyjnych. Mówiłem im, żeby dali mi spokój, ponieważ nie mam żadnych długów, że to jakaś pomyłka. Wczoraj przyszedłem do pracy i dowiedziałem się, że komornik zajął mi pensję! Ja naprawdę nie byłem dłużnikiem! Proszę, pomóżcie…”.

DARMOWA KONSULTACJA ODDŁUŻENIOWA W SPRAWACH KREDYTÓW I POŻYCZEK
Dostałeś z sądu nakaz zapłaty? Chcesz wstrzymać komornika lub firmę windykacyjną?
Nasz prawnik bezpłatnie ustali czy masz możliwość skutecznego oddłużenia oraz jak możemy Ci pomóc.
Kliknij w przycisk poniżej. Wypełnij formularz i wyślij zgłoszenie. Oddzwonimy.
DARMOWA KONSULTACJA

Zmiany w procedurze cywilnej zniosły fikcję doręczenia pism sądowych, ale tylko dla konsumentów. Zniesienie fikcji doręczeń nie dotyczy bowiem przedsiębiorców. Co więcej, sami muszą zadbać o to, by ogólnie dostępny adres w Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej był tożsamy z miejscem, w którym odbiorą awizo.

Co zaś tyczy się konsumentów, w przypadku, gdy powód (wierzyciel) wskaże niewłaściwy adres zamieszkania, to sąd zobowiąże powoda do doręczenia przesyłki sądowej inicjującej proces przez komornika sądowego. Powód ma na to określony przepisami czas. Jeśli tego nie zrobi, to wówczas sąd umarza postępowanie. Tak samo stanie się w sytuacji, w jakiej komornik nie będzie w stanie doręczyć pisma pozwanemu. W obecnym stanie prawnym nie funkcjonuje już fikcja doręczeń. Zaznaczyć trzeba, że nie dotyczy to starych spraw, tj. takich sprzed kilku lat.

Jeżeli jednak dowiesz się, że komornik mimo faktu, że nie mieszkasz w danym miejscu, przyjął fikcję doręczenia lub zrobił coś, co narusza przepisy, zastanów się, czy nie napisać skargi na komornika. Wzory pism znajdziesz na naszej stronie w artykule Jak napisać skargę na czynności komornika? Wzór, formularz, druk do pobrania.

Oczywiście wskazanych przepisów dotyczących awizo nie można wykorzystywać w sposób nieuprawniony i jeżeli otrzymujesz awizo na swój adres zamieszkania, koniecznie je odbierz. Komornik może prowadzić egzekucję nawet jeśli nie wiedziałeś nic o sprawie sądowej.

Co zrobić, jak wstrzymać egzekucję komorniczą i anulować tytuł egzekucyjny? Potrzebny jakiś wniosek?

Oto lista czynności, które musisz wykonać, aby podjąć próbę uchylenia postępowania komorniczego:

  1. Popatrz na pismo komornika i ustal na jakiej podstawie prowadzi postępowanie egzekucyjne. Powinno być napisane, że jest to jakiś nakaz zapłaty albo wyrok zaoczny zaopatrzony w klauzulę wykonalności. Jeśli nie masz pisma do komornika i dowiedziałeś się o egzekucji w inny sposób, wówczas zadzwoń do komornika, który zajął Twój majątek i ustal pełną nazwę tytułu wykonawczego, nazwę sądu, który wydał tytuł oraz jego sygnaturę i datę wydania.
  2. Natychmiast zadzwoń do właściwego sądu rejonowego albo okręgowego, który wydał tytuł i podaj nazwę sygnatury oraz ustal, na jaki adres wysyłana była korespondencja z sądu oraz kto to orzeczenie odbierał.
  3. Jeśli korespondencja wysyłana była na Twój nieprawidłowy albo nieaktualny adres, zgłoś się do nas po bezpłatną pomoc prawną. Zrobimy wszystko, co możliwe, aby zablokować komornika!

Ustawa kowidowa a wstrzymanie egzekucji komorniczej

Warto pamiętać, że wiele zmian na korzyść dłużników wprowadziła tzw. ustawa covidowa obowiązująca w okresie epidemii Covid-19. Przyjęte rozwiązania chronią od egzekucji komorniczej ze świadczenia postojowego, dofinansowania wynagrodzeń czy z tytułu pożyczki. Dodatkowo, jeżeli środki z tego źródła zostały zajęte przed wejściem w życie tego zakazu, to wiąże się to z dwoma korzystnymi rozwiązaniami dla dłużnika. Po pierwsze, komornik nie może prowadzić dalszej egzekucji z tego typu środków. Po drugie, musi oddać wcześniej zajęte i nierozdysponowane pieniądze z tego źródła.

W czasie pandemii ograniczono także możliwość eksmisji z lokalów mieszkalnych w ramach egzekucji komorniczej. Ustawodawca zakazał również licytacji tego typu nieruchomości.

Umorzenie egzekucji komorniczej. Działania komornika można zablokować a postępowanie egzekucyjne umorzyć!

Innym sposobem na uniknięcie długów jest umorzenie egzekucji komorniczej. Odbywa się to z urzędu lub na wniosek. Kiedy umorzenie egzekucji komorniczej odbywa się z urzędu? Dzieje się tak w kilku przypadkach. Po pierwsze wtedy, gdy komornik nie ma prawa zajmować się Twoją sprawą. Po drugie wtedy, gdy koszty egzekucji przewyższą sumę, jaką komornik będzie mógł od Ciebie uzyskać w ramach spłaty długu. Po trzecie, gdy wierzyciel nie podjął czynności koniecznych, by móc prowadzić dalsze postępowanie. Po czwarte również wtedy, gdy wierzyciel nie zażądał podjęcia postępowania, które było zawieszone.

Takie sytuacje zdarzają się jednak rzadko. Częściej trzeba polegać jednak na sobie i korzystać z możliwości złożenia wniosku o umorzenie egzekucji komorniczej. Co istotne, taki wniosek może złożyć nie tylko dłużnik, ale również jego wierzyciel albo wspólnie – zarówno wierzyciel, jak i dłużnik.

Kolejnym sposobem, który pozwoli wstrzymać egzekucję komorniczą, jest udowodnienie niewłaściwego doręczenia listu z nakazem zapłaty. Jeżeli pismo zostało doręczone na zły adres, to mamy do czynienia z niewłaściwym doręczeniem nakazu zapłaty. W takich sytuacjach z pomocą naszych prawników możesz umorzyć postępowanie i anulować dług. W razie pozytywnego załatwienia sprawy można będzie zablokować komornika zgodnie z prawem.

Więcej na ten temat przeczytasz w artykule Umorzenie egzekucji komorniczej – z urzędu

Wstrzymanie egzekucji komorniczej i odzyskanie pieniędzy jest możliwe!

Jeżeli korespondencja wysyłana była na nieprawidłowy albo nieaktualny adres, jest to dobra wiadomość! Istnieje bardzo duża szansa na wstrzymanie egzekucji komorniczej pomimo, że orzeczenie sądu jest już prawomocne. Niekiedy bywa tak, że dłużnik nie zna wierzyciela. Jak można to zrobić?

Wystarczy, że wykażesz, iż nie zamieszkiwałeś pod adresem podanym w pozwie, na który bezskutecznie starano Ci się doręczać przesyłki sądowe. Sąd w takiej sytuacji doręczy Ci na prawidłowy adres wydane wobec Ciebie orzeczenie sądowe (zazwyczaj nakaz zapłaty albo wyrok zaoczny) i uchyli klauzulę wykonalności. To będzie stanowiło podstawę do umorzenia egzekucji i obciążenia wszystkimi wynikłymi z niej kosztami wierzyciela. Tego, khttps://www.eurolege.pl/nie-tylko-przedawnienie-oto-skuteczne-sposoby-na-obrone-przed-windykatorem/tóry przecież wskazał Twój nieprawidłowy adres.

Najważniejsze jednak, że po otrzymaniu na prawidłowy adres nakazu zapłaty albo wyroku zaocznego będziesz mógł wnieść sprzeciwW takim środku odwoławczym możesz zakwestionować istnienie długu, zarzucić, że jest on zawyżony albo też podnieść zarzut przedawnienia roszczenia.

Jeśli wszystko zrobisz, jak należy, to wstrzymanie egzekucji komorniczej stanie się faktem. W tym zakresie komornik wyda postanowienie o umorzeniu egzekucji. W ten sposób zostanie wstrzymana formalnie procedura odzyskiwania należności, w tym tych za czynności egzekucyjne. Komornik tym samym przestanie prowadzić egzekucję, a wniosek wierzyciela nie będzie tutaj potrzebny. Sprawa wraca do sądu, a tam możliwe będzie pełne oddłużenie. Dodatkowo będziesz mógł wnioskować o zwrot wszystkich wpłaconych w toku egzekucji środków pieniężnych. Zwrotu w takiej sytuacji dokonuje nie komornik, ale wierzyciele, na wniosek którego toczona była bezzasadna egzekucja.

Oczywiście nic samo się nie dzieje. Poza postępowanie sądowym ważne są również działania prawnika. Należy złożyć pismo do komornika o wstrzymanie czynności. Zdarza się, że niekiedy potrzebne jest dalsze działanie, w tym zażalenie na postanowienie sądu czy skarga na komornika.

Jak wstrzymać egzekucję komorniczą? Gdzie się zgłosić? Jak zablokować komornika?

W Kancelarii EUROLEGE każdego dnia pomagamy ludziom w walce z komornikami i windykatorami. Składamy skuteczne sprzeciwy i zarzuty od nakazów zapłaty. Każdego dnia przywracamy terminy do wnoszenia środków odwoławczych i wiemy jak wstrzymać egzekucję komorniczą. Musisz wiedzieć, że w sytuacji, kiedy wobec Ciebie toczona jest egzekucja, czas biegnie na Twoją niekorzyść.

Każdy dzień zwłoki w rozpoczęciu działań powiększa zadłużenie. Daje również szanse na zajęcie nowych składników Twojego majątku, np. domu, samochodu, czy sprzętów AGD i RTV.

Co istotne, można również wstrzymać egzekucję komorniczą z nieruchomości. Można w ten sposób unikać komornika w mieszkaniu, działce czy domu.

Skontaktuj się z nami:

FAQ – Najczęściej zadawane pytania

Sprzeciw od egzekucji komorniczej wzór – czy istnieje?

Nie ma czegoś takiego jak sprzeciw od egzekucji komorniczej. Ale to nie znaczy, że nic się nie da zrobić. Wręcz przeciwnie! Doświadczony prawnik jest wstanie wstrzymać egzekucję i odzyskać pieniądze zabrane przez komornika! Jak to zrobić? Opisaliśmy w artykule: Wstrzymanie egzekucji komorniczej

Wstrzymanie egzekucji komorniczej. Czy jest możliwe?

W wielu sytuacjach wstrzymanie egzekucji komorniczej jest możliwe. Istotne jest czy w Twoim przypadku doszło do tzw. fikcji doręczenia. Aby na 100% potwierdzić, czy będzie można zatrzymać komornika i odzyskać pieniądze, konieczna jest dokładna analiza sprawy przez prawnika. Więcej informacji znajdziesz w naszym artykule: Jak wstrzymać egzekucję komorniczą.

Jak wstrzymać egzekucję komorniczą? Gdzie się zgłosić?

Jeśli chcesz wstrzymać egzekucję komorniczą, to najpierw musimy ustalić czy są ku temu podstawy. Nasz prawnik bezpłatnie przeanalizuje Twoją sprawę i sprawdzi, czy będziemy w stanie to zrobić. Dzięki temu unikniesz dodatkowych kosztów. Zgłoś się już dziś po darmową analizę sprawy komorniczej: Wypełnij zgłoszenie


4.3/5 - (95 votes)

Kategorie: Porady dla dłużników Wzory i przydatne pisma

O Autorze

Kancelaria Eurolege

Kancelaria z wieloletnią praktyką w sprawach o zapłatę z powództwa banków, firm pożyczkowych i windykacyjnych (funduszy sekurytyzacyjnych). Pomaga osobom zadłużonym, których sprawy są na etapie przedsądowym (windykacyjnym), jak również sądowym i egzekucji komorniczej.

Zostaw komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.

Komentarze

Zdzisław pisze:

Dzień dobry.Komornik zajął mi z konta ponad 1800 zł,do firmy przysłał ,wyrok e-Sądu w Lublinie z 2014 r.adres na piśmie jest nieaktualny od kilkunastu lat.mieszkam na Podkarpaciu,a adres z pisma jest ze Śląska.Za dwa dni wracam z Niemiec do Polski i w dniu wyjazdu mija tygodniowy termin złożenia skargi na czynności komornika.Co robić?Proszę pomoc.

Avatar photo Kancelaria EuroLege pisze:

Dzień dobry Panie Zdzisławie. Skarga na czynności komornika w takich okolicznościach nie jest najlepszym środkiem prawnym do zatrzymania działań komornika. Przede wszystkim należy sprawdzić czy komornik w ogóle mógł działać w danej sprawie. Być może komornik działa na podstawie wadliwego tytułu wykonawczego, który należy usunąć. Gdyby okazało się, że w tej konkretnej sprawie tak jest to możliwe stanie się odzyskanie wszystkich zabranych przez komornika pieniędzy. Zajmujemy się pomocą w tego rodzaju sprawach. Dlatego jeszcze dzisiaj napiszemy do Pana maila z prośbą o dodatkowe informacje. Prosimy o stałe monitorowanie swojej skrzynki mailowej. Również w folderze SPAM.

Ilona pisze:

Komornik zabiera mi 50 procent wypłaty ja sama wychowuję dwoje dorosłych dzieci mąż jest w więzieniu. Czy komornik sądowy ma prawo zabierać mi pół wypłaty ? Jestem zatrudniona do grudnia 2023r .

Avatar photo Kancelaria EuroLege pisze:

Dzień dobry Pani Ilono. Zajmujemy się pomocą w oddłużaniu. Jeszcze dzisiaj napiszemy do Pani maila z prośbą o dodatkowe informacje. Prosimy o stałe monitorowanie swojej skrzynki mailowej. Również w folderze SPAM.
Jednocześnie wskazujemy, że mamy specjalną usługę dedykowaną do tego rodzaju spraw. Więcej informacji na jej temat znajdzie Pani tutaj: https://klient.eurolege.pl

Kazimierz pisze:

Chciałbym się skontaktować z Waszą kancelarią ale wcześniej muszę dowiedzieć się cokolwiek o sprawie od komornika.Na razie mam tylko informacje z banku o zajęciu konta

Avatar photo Kancelaria EuroLege pisze:

Dzień dobry Panie Kazimierzu. Przede wszystkim należy sprawdzić czy komornik w ogóle mógł działać w danej sprawie. Być może komornik działa na podstawie wadliwego tytułu wykonawczego, który należy usunąć. Gdyby okazało się, że w tej konkretnej sprawie tak jest to możliwe stanie się odzyskanie wszystkich zabranych przez komornika pieniędzy. Zajmujemy się pomocą w tego rodzaju sprawach. Dlatego jeszcze dzisiaj napiszemy do Pan maila z prośbą o dodatkowe informacje. Prosimy o stałe monitorowanie swojej skrzynki mailowej. Również w folderze SPAM.

Krzysztof pisze:

Dzień dobry. Podpisałem trzy 7 na określoną kwotę 3,4 mln. Wierzycieli było 6, ale dysponent długu został wskazany jeden. Pomimo spłaty każda kolejna firma występuje o klauzulę wykonalności na 200-300 tysięcy, ci sąd bez wahania przyklepuje, a komornik do egzekuchi się zabiera, napisałem skargę do komornika i do sądu (płacąc 5% oplaty), ale jeżeli wbrew dowodom, na życzenie wierzyciela komornik nadal będzie mnie egzekwował, a sąd wyda nakaz wstrzymania po 2 latach, to jaka to jest sprawiedliwość? Czy komornik może wstrzymać się od egzekucji sam z siebie, jak otrzyma dowody zapłaty całego długu (teraz to już nawet ponad to, bo zabrał z konta fodatkowo 130 tys).? Bo jeżeli nie, to padnę ofiarą gigantycznego oszustwa i kradzieży w imię prawa, bo w Warszawie niektórzy sędziowie mają takie sprawy zapisane już na 2026 rok.

Avatar photo Kancelaria EuroLege pisze:

Dzień dobry Panie Krzysztofie. Przede wszystkim należy sprawdzić czy komornik w ogóle mógł działać w danej sprawie. Być może komornik działa na podstawie wadliwego tytułu wykonawczego, który należy usunąć. Gdyby okazało się, że w tej konkretnej sprawie tak jest to możliwe stanie się odzyskanie wszystkich zabranych przez komornika pieniędzy. Zajmujemy się pomocą w tego rodzaju sprawach. Dlatego jeszcze dzisiaj napiszemy do Pana maila z prośbą o dodatkowe informacje. Prosimy o stałe monitorowanie swojej skrzynki mailowej. Również w folderze SPAM.

Leszek pisze:

Mama lat 90 otrzymala pismo o wszczeciu postepowania egzekucyjnego przez komornika na kwote 7000zl . Odebrane 24.03.23r. I nakaz zaplaty z sadu na kw. 5400zl . Rente ma w wys .1450zl . Jest osoba b.chora i zyje na granicy ubustw . Prosi o pomoc prawną i o umorzenie zaplaty i wstrzymanie egzekucji

Avatar photo Kancelaria EuroLege pisze:

Dzień dobry Panie Leszku. Przede wszystkim należy sprawdzić czy komornik w ogóle mógł działać w danej sprawie. Być może komornik działa na podstawie wadliwego tytułu wykonawczego, który należy usunąć. Gdyby okazało się, że w tej konkretnej sprawie tak jest to możliwe stanie się odzyskanie wszystkich zabranych przez komornika pieniędzy. Zajmujemy się pomocą w tego rodzaju sprawach. Dlatego jeszcze dzisiaj napiszemy do Pana maila z prośbą o dodatkowe informacje. Prosimy o stałe monitorowanie swojej skrzynki mailowej. Również w folderze SPAM.

Sebastian pisze:

Witam komornik i firmy windykacyjne odezwały się do mnie w zeszłym roku i chodzi o jakieś zadłużenia z przed 20 laty i mniej .

Avatar photo Kancelaria EuroLege pisze:

Dzień dobry Panie Sebsatianie. Zajmujemy się pomocą w oddłużaniu. Jeszcze dzisiaj napiszemy do Pana maila z prośbą o dodatkowe informacje. Prosimy o stałe monitorowanie swojej skrzynki mailowej. Również w folderze SPAM.
Jednocześnie wskazujemy, że mamy specjalną usługę dedykowaną do tego rodzaju spraw. Więcej informacji na jej temat znajdzie Pana tutaj: https://klient.eurolege.pl

Jakub pisze:

Dzień dobry od ponad roku trwala sprawa, w której byłem pozwany za dług mojego zmarłego ojca o którym sie dowiedziałem 5 lat po jego śmierci, zanim tata zmarł przyjąłem spadek z dobrodziejstwem inwentarza, po otrzymaniu nakazu udałem się do radcy prawnego, gdzie sporządziliśmy sprzeciw, ostateczne roztrzygniecie rozprawy miało miejsce 20 października 2022r. Gdzie Sąd orzekł ze dziedziczę dług co do wartości spadku, który w moim przypadku wynosi 0zl 2 tygodnie temu dowiedziałem się że komornik zajął mi rachunek bankowy ponadto ściągnął 2/3 renty rodzinnej, z której się utrzymuje, i która pokrywa koszty związane z moimi studiami. Czy da się coś w tej sytuacji zrobić? Proszę o pomoc

Avatar photo Kancelaria EuroLege pisze:

Dzień dobry. Czy wykonywany był przez Pana albo Pana pełnomocnika spis inwentarza?

Milena pisze:

Dostałam pismo o egzekucji nieruchomości od komornika, niestety kredyt który wzięłam na kogoś nie spłacała ta osoba w terminie i bank wymówil mi umowę i przekazał sprawe komornikowi wszedł mi na pensje ale mimo wszystko rząd wyceny nieruchomości

Avatar photo Kancelaria EuroLege pisze:

Dzień dobry Pani Mileno. Niestety, ale komornik może prowadzić egzekucję z różnych źródeł, aż do czasu całkowitego zaspokojenia wierzyciela oraz kosztów egzekucji. Przede wszystkim jednak należy sprawdzić czy komornik w ogóle mógł działać w danej sprawie. W szczególności, czy tytuł wykonawczy wydany w sprawie nie jest wadliwy. To spotykane zjawisko. Gdyby okazało się, że w tej konkretnej sprawie tak jest to możliwe stanie się odzyskanie wszystkich zabranych przez komornika pieniędzy. Zajmujemy się pomocą w tego rodzaju sprawach. Dlatego jeszcze dzisiaj napiszemy do Pani maila z prośbą o dodatkowe informacje. Prosimy o stałe monitorowanie swojej skrzynki mailowej. Również w folderze SPAM.

Katarzyna pisze:

Witam potrzebuje pilnie pomocy posiadam dług który przejął komornik chciałabym zaprzestać jego działania czy konsultacja jest darmowa ?

Avatar photo Kancelaria EuroLege pisze:

Dzień dobry Pani Katarzyno. Tak, wstępna analiza prawna sprawy jest u nas bezpłatna i do niczego nie zobowiązuje. Przede wszystkim należy sprawdzić czy komornik w ogóle mógł działać w danej sprawie. W szczególności, czy tytuł wykonawczy wydany w sprawie nie jest wadliwy. To spotykane zjawisko. Gdyby okazało się, że w tej konkretnej sprawie tak jest to możliwe stanie się odzyskanie wszystkich zabranych przez komornika pieniędzy. Zajmujemy się pomocą w tego rodzaju sprawach. Dlatego jeszcze dzisiaj napiszemy do Pani maila z prośbą o dodatkowe informacje. Prosimy o stałe monitorowanie swojej skrzynki mailowej. Również w folderze SPAM.

and pisze:

Czy 2 komornikow w jednym czasie moze zajac razem 100% wynagrodzenia w przypadku kiedy jest to jedyne stale wynagrodzenie na umowie zlecenie? dodam ze listy jedynie zostaly wyslane do domu rodzinnego a nie aktualnego miejsca zamieszkania

Avatar photo Kancelaria EuroLege pisze:

Dzień dobry. O egzekucji z wynagrodzenia zlecenia pisaliśmy w tym miejscu: https://www.eurolege.pl/umowa-zlecenie-a-komornik/
Przede wszystkim należy jednak sprawdzić czy komornik w ogóle mógł działać w danej sprawie. W szczególności, czy tytuł wykonawczy wydany w sprawie nie jest wadliwy. To spotykane zjawisko. Gdyby okazało się, że w tej konkretnej sprawie tak jest to możliwe stanie się odzyskanie wszystkich zabranych przez komornika pieniędzy. Zajmujemy się pomocą w tego rodzaju sprawach. Dlatego jeszcze dzisiaj napiszemy do Pana maila z prośbą o dodatkowe informacje. Prosimy o stałe monitorowanie swojej skrzynki mailowej. Również w folderze SPAM.

Grzegorz pisze:

Witam dostałem komornika wyszedł mi na konta bankowe a sąd na wniosek mój dał mi na raty grzywną koszta sądowe A komornik dalej jest

Avatar photo Kancelaria EuroLege pisze:

Dzień dobry. Czy sprawa dotyczy grzywny karnej czy jakiegoś innego świadczenia?

Sylwia pisze:

Zawiadomienie o wszczęciu egzekucji komorniczej z nieruchomosci

Avatar photo Kancelaria EuroLege pisze:

Dzień dobry Panie Sylwio. Zajmujemy się pomocą w oddłużaniu. Także na etapie postępowania komorniczego. Jeszcze dzisiaj napiszemy do Pani maila z prośbą o dodatkowe informacje. Prosimy o stałe monitorowanie swojej skrzynki mailowej. Również w folderze SPAM.

Dawid pisze:

Witam jestem dłużnikiem komornik nie może nic odemnie ściągać wiedź dziś wszedł na konto żony i firmowe konto żony czy ma na to prawo i co ma zrobić lub gdzie złożyć skargę na dzialania jego stego co mi wiadomo za długi jestem odpowiedzialny ja nie ona więc dlaczego wszedł na jej konta

Avatar photo Kancelaria EuroLege pisze:

Dzień dobry Panie Dawidzie. Faktycznie sprawa wygląda bardzo dziwnie. Należałoby się jej przyjrzeć znacznie bliżej. Zajmujemy się pomocą w tego rodzaju sprawach. Wstępna analiza sprawy jest u nas bezpłatna. Dlatego jeszcze dzisiaj napiszemy do Pana maila z prośbą o dodatkowe informacje. Prosimy o stałe monitorowanie swojej skrzynki mailowej. Również w folderze SPAM.

Bogusława pisze:

Dzień dobry, czy pomógłby mi Pan w sprawie Skok Wołomin, sprawa jest u komornika.

Avatar photo Kancelaria EuroLege pisze:

Dzień dobry Panie Bogusławie. W pierwszej kolejności trzeba sprawdzić czy komornik w ogóle może działać w danej sprawie. W szczególności, czy tytuł wykonawczy wydany w sprawie nie jest wadliwy. To spotykane zjawisko. Gdyby okazało się, że w tej konkretnej sprawie tak jest to możliwe stanie się nie tylko umorzenie egzekucji, ale też odzyskanie wszystkich zabranych przez komornika pieniędzy. Zajmujemy się pomocą w tego rodzaju sprawach. Dlatego jeszcze dzisiaj napiszemy do Pana maila z prośbą o dodatkowe informacje. Prosimy o stałe monitorowanie swojej skrzynki mailowej. Również w folderze SPAM.

Milena pisze:

Komornik zablokował środki nienależące do mnie .

Avatar photo Kancelaria EuroLege pisze:

Dzień dobry Pani Mileno. W pierwszej kolejności trzeba sprawdzić czy komornik w ogóle może działać w danej sprawie. W szczególności, czy tytuł wykonawczy wydany w sprawie nie jest wadliwy. To spotykane zjawisko. Gdyby okazało się, że w tej konkretnej sprawie tak jest to możliwe stanie się nie tylko umorzenie egzekucji, ale też odzyskanie wszystkich zabranych przez komornika pieniędzy. Zajmujemy się pomocą w tego rodzaju sprawach. Dlatego jeszcze dzisiaj napiszemy do Pani maila z prośbą o dodatkowe informacje. Prosimy o stałe monitorowanie swojej skrzynki mailowej. Również w folderze SPAM.

Artur pisze:

Witam dostałem wiadomość o zajęciu przez komornika kwoty 650zł , zostałem ukarany przez Sąd w lutym 2022r ,gdzie nałożył grzywnę w wysokości 400 zł oraz poinformował mnie na rozprawie o nawiązkę na korzyść PZW( związek wędkarski ) na kwotę 200 zł. . Sąd przesłał mi wyrok oraz nakaz zapłaty na rzecz Sadu (400) zł co zapłaciłem przelewem niezwłocznie . W wyroku nie było nic na temat nawiązki na rzecz PZW. Więc czekałem na pismo z nr konta PZW ,którego nie dostałem do tej pory i nie przesłałem w związku z tym tej nawiązki . Czy ten stan rzeczy kwalifikuje mnie do odwołania się od zajęcia komorniczego. Pozdrawiam.

Avatar photo Kancelaria EuroLege pisze:

Na czyje konto zapłacił Pan kwotę wskazaną w nakazie zapłaty?

Stefania pisze:

Jak odzyskać niesłusznie zabrane pieniądze przez komornika

Avatar photo Kancelaria EuroLege pisze:

Trzeba sprawdzić czy w Pani sprawie komornik może w ogóle prowadzić egzekucję. W naszej praktyce często spotykamy wadliwe tytuły wykonawcze. W takich sprawach możliwe jest umorzenie egzekucji i odzyskanie wszystkich zabranych przez komornika środków. Zajmujemy się pomocą w takich sprawach. Jeszcze dzisiaj napiszemy do Pani maila z prośbą o szerszy opis sprawy. Prosimy o stałe monitorowanie swojej skrzynki mailowej. Również w folderze SPAM.