Otrzymałeś pismo od komornika sądowego z informacją o wszczęciu postępowania egzekucyjnego, zablokowaniu rachunku bankowego i zajęciu wynagrodzenia za pracę (emerytury albo renty) oraz prośbę o wykaz majątku? Pamiętasz, że przecież nie dostałeś żadnego listu z sądu z nakazem zapłaty albo wyrokiem! Czy wstrzymanie egzekucji komorniczej będzie możliwe? TAK! W artykule poniżej wyjaśniamy jak to zrobić.

Z tego tekstu dowiesz się:

  • Dlaczego komornik zajął Twoje konto w banku, pensję, emeryturę itp. chociaż nie wiedziałeś o sprawie sądowej i nie dostałeś żadnego pisma z sądu.
  • Na czym polega fikcja doręczenia w postępowaniu cywilnym.
  • Jak wstrzymać egzekucję komorniczą i odzyskać zabrane przez komornika pieniądze.

Najczęściej spotykanym problemem praktycznym, jaki związany jest z pojawieniem się komornika bez żadnego wcześniejszego ostrzeżenia, jest nieprawidłowe doręczenie nakazu zapłaty z sądu. Musisz wiedzieć, że sąd opiera się na danych adresowych podawanych przez powoda, czyli Twojego przeciwnika w procesie. A co, jeśli poda on nieprawdziwe albo nieaktualne dane adresowe, a sąd ich nie zweryfikuje? Kwestią czasu jest, kiedy pojawi się komornik i zaskoczy Cię swoimi czynnościami.

Doręczenie przez awizo, czyli fikcja doręczeń sądowych

Do przełomu 2019/2020 roku komornik mógł wszcząć egzekucję, chociaż dłużnik nie otrzymał żadnej informacji z sądu. Winne temu były przepisy kodeksu postępowania cywilnego (art. 139), które zawierają tzw. fikcję doręczenia. Więcej na ten temat przeczytasz tutaj: Awizo z sądu. Czy odbierać listy z sądu i od komornika?

Przekonała się o tym Pani Małgorzata z Kołobrzegu, która napisała do nas następującego maila:

„Otrzymałam dzisiaj list od komornika, w którym dowiedziałam się, że jestem dłużnikiem jakieś nieznanej mi firmy. Myślałam, że to jakiś żart. Zadzwoniłam do komornika i usłyszałam, że 2 lata termu e-sąd wydał wobec mnie nakaz zapłaty w postępowaniu upominawczym, od którego się nie odwołałam. To oczywiście niemożliwe, przecież zawsze pilnuję urzędowej korespondencji. Proszę o jakąś radę albo pomoc w rozwiązaniu tej trudnej dla mnie sytuacji. Czuję się bezradna!”

Z kolei Pan Jerzy z Garwolina napisał tak:

„Przez kilkanaście miesięcy byłem bombardowany telefonami, smsami i listami niepoleconymi od firm windykacyjnych. Mówiłem im, żeby dali mi spokój, ponieważ nie mam żadnych długów, że to jakaś pomyłka. Wczoraj przyszedłem do pracy i dowiedziałem się, że komornik zajął mi pensję! Ja naprawdę nie byłem dłużnikiem! Proszę, pomóżcie…”.

DOSTAŁEŚ Z SĄDU NAKAZ ZAPŁATY?
Masz tylko 14 dni na sprzeciw i anulowanie długu!
Nasz prawnik bezpłatnie ustali czy masz szanse na oddłużenie oraz jak możemy Tobie pomóc.
Aby porozmawiać z konsultantem wypełnij formularz i wyślij zgłoszenie.
WYPEŁNIJ FORMULARZ

Zmiany w procedurze cywilnej zniosły fikcję doręczenia pism sądowych, ale tylko dla konsumentów. Zniesienie fikcji doręczeń nie dotyczy bowiem przedsiębiorców. Co więcej, sami muszą zadbać o to, by ogólnie dostępny adres w Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej był tożsamy z miejscem, w którym odbiorą awizo.

Co zaś tyczy się konsumentów, w przypadku, gdy powód (wierzyciel) wskaże niewłaściwy adres zamieszkania, ma obowiązek złożyć wniosek do komornika z prośbą, by ten osobiście przekazał pismo do pozwanego na wskazany adres. Jeśli komornik uzna, że adres jest nieprawidłowy to na powodzie ciąży obowiązek ustalenia adresu osoby, którą chce pozwać.

Jeżeli jednak dowiesz się, że komornik mimo faktu, że nie mieszkasz w danym miejscu, przyjął fikcję doręczenia lub zrobił coś, co narusza przepisy, zastanów się, czy nie napisać skargi na komornika. Wzory pism znajdziesz na naszej stronie w artykule Jak napisać skargę na czynności komornika? Wzór, formularz, druk do pobrania.

Oczywiście wskazanych przepisów dotyczących awizo nie można wykorzystywać w sposób nieuprawniony i jeżeli otrzymujesz awizo na swój adres zamieszkania, koniecznie je odbierz.

Co zrobić, aby wstrzymać czynności komornika?

Oto lista czynności, które musisz wykonać, aby podjąć próbę uchylenia postępowania komorniczego:

  1. Popatrz na pismo komornika i ustal na jakiej podstawie prowadzi postępowanie egzekucyjne. Powinno być napisane, że jest to jakiś nakaz zapłaty albo wyrok zaoczny zaopatrzony w klauzulę wykonalności. Jeśli nie masz pisma do komornika i dowiedziałeś się o egzekucji w inny sposób, wówczas zadzwoń do komornika, który zajął Twój majątek i ustal pełną nazwę tytułu wykonawczego, nazwę sądu, który wydał tytuł oraz jego sygnaturę i datę wydania.
  2. Natychmiast zadzwoń do sądu, który wydał tytuł i podaj nazwę sygnatury oraz ustal, na jaki adres wysyłana była korespondencja z sądu oraz kto to orzeczenie odbierał.
  3. Jeśli korespondencja wysyłana była na Twój nieprawidłowy albo nieaktualny adres, zgłoś się do nas po bezpłatną pomoc prawną. Zrobimy wszystko, co możliwe, aby zablokować komornika!

COVID-19 a wstrzymanie egzekucji komorniczej

Warto pamiętać, że wiele zmian na korzyść dłużników wprowadziła tzw. ustawa covidowa obowiązująca w okresie epidemii Covid-19. Przyjęte rozwiązania chronią od egzekucji komorniczej ze świadczenia postojowego, dofinansowania wynagrodzeń czy z tytułu pożyczki. Dodatkowo, jeżeli środki z tego źródła zostały zajęte przed wejściem w życie tego zakazu, to wiąże się to z dwoma korzystnymi rozwiązaniami dla dłużnika. Po pierwsze, komornik nie może prowadzić dalszej egzekucji z tego typu środków. Po drugie, musi oddać wcześniej zajęte i nierozdysponowane pieniądze z tego źródła.

W czasie pandemii ograniczono także możliwość eksmisji z lokalów mieszkalnych w ramach egzekucji komorniczej. Ustawodawca zakazał również licytacji tego typu nieruchomości.

Umorzenie egzekucji komorniczej

Innym sposobem na uniknięcie długów jest umorzenie egzekucji komorniczej. Odbywa się to z urzędu lub na wniosek. Kiedy umorzenie egzekucji komorniczej odbywa się z urzędu? Dzieje się tak w kilku przypadkach. Po pierwsze wtedy, gdy komornik nie ma prawa zajmować się Twoją sprawą. Po drugie wtedy, gdy koszty egzekucji przewyższą sumę, jaką komornik będzie mógł od Ciebie uzyskać w ramach spłaty długu. Po trzecie, gdy wierzyciel nie podjął czynności koniecznych, by móc prowadzić dalsze postępowanie. Po czwarte również wtedy, gdy wierzyciel nie zażądał podjęcia postępowania, które było zawieszone.

Takie sytuacje zdarzają się jednak rzadko. Częściej trzeba polegać jednak na sobie i korzystać z możliwości złożenia wniosku o umorzenie egzekucji komorniczej. Co istotne, taki wniosek może złożyć nie tylko dłużnik, ale również jego wierzyciel albo wspólnie – zarówno wierzyciel, jak i dłużnik.

Kolejnym sposobem, który pozwoli wstrzymać egzekucję komorniczą, jest udowodnienie niewłaściwego doręczenia listu z nakazem zapłaty. Jeżeli pismo zostało doręczone na zły adres, to mamy do czynienia z niewłaściwym doręczeniem nakazu zapłaty. W takich sytuacjach z pomocą naszych prawników możesz umorzyć postępowanie i anulować dług.

Więcej na ten temat przeczytasz w artykule Umorzenie egzekucji komorniczej – z urzędu i na wniosek. Kiedy komornik umorzy postępowanie egzekucyjne?.

Wstrzymanie egzekucji komorniczej i odzyskanie pieniędzy jest możliwe!

Jeżeli korespondencja wysyłana była na nieprawidłowy albo nieaktualny adres, jest to dobra wiadomość! Istnieje bardzo duża szansa na wstrzymanie egzekucji komorniczej pomimo, że orzeczenie sądu jest już prawomocne. Jak można to zrobić?

Wystarczy, że wykażesz, iż nie zamieszkiwałeś pod adresem podanym w pozwie, na który bezskutecznie starano Ci się doręczać przesyłki sądowe. Sąd w takiej sytuacji doręczy Ci na prawidłowy adres wydane wobec Ciebie orzeczenie sądowe (zazwyczaj nakaz zapłaty albo wyrok zaoczny) i uchyli klauzulę wykonalności. To będzie stanowiło podstawę do umorzenia egzekucji i obciążenia wszystkimi wynikłymi z niej kosztami wierzyciela. Tego, khttps://www.eurolege.pl/nie-tylko-przedawnienie-oto-skuteczne-sposoby-na-obrone-przed-windykatorem/tóry przecież wskazał Twój nieprawidłowy adres.

Najważniejsze jednak, że po otrzymaniu na prawidłowy adres nakazu zapłaty albo wyroku zaocznego będziesz mógł wnieść sprzeciw. W takim środku odwoławczym możesz zakwestionować istnienie długu, zarzucić, że jest on zawyżony albo też podnieść zarzut przedawnienia roszczenia.

Jeśli wszystko zrobisz, jak należy, to wstrzymanie egzekucji komorniczej stanie się faktem. Dodatkowo będziesz mógł wnioskować o zwrot wszystkich wpłaconych w toku egzekucji środków pieniężnych. Zwrotu w takiej sytuacji dokonuje nie komornik, ale wierzyciele, na wniosek którego toczona była bezzasadna egzekucja.

Musisz wiedzieć, że składanie skarg na czynności komornika nic Ci nie da. Stracisz jedynie pieniądze na opłatę sądową oraz cenny czas, który biegnie na korzyść windykatora.

Jak wstrzymać egzekucję komorniczą? Gdzie się zgłosić?

W Kancelarii EUROLEGE każdego dnia pomagamy ludziom w walce z komornikami i windykatorami. Składamy skuteczne sprzeciwy i zarzuty od nakazów zapłaty. Każdego dnia przywracamy terminy do wnoszenia środków odwoławczych i wiemy jak wstrzymać egzekucję komorniczą. Musisz wiedzieć, że w sytuacji, kiedy wobec Ciebie toczona jest egzekucja, czas biegnie na Twoją niekorzyść.

Każdy dzień zwłoki w rozpoczęciu działań powiększa zadłużenie. Daje również szanse na zajęcie nowych składników Twojego majątku, np. domu, samochodu, czy sprzętów AGD i RTV.

Masz sprawę w sądzie albo u komornika? Skorzystaj z naszej bezpłatnej analizy swojej sytuacji. Nasz prawnik ustali jakie masz możliwości oddłużenia i jak możemy Ci pomóc.

Skontaktuj się z naszą Kancelarią już dziś:
– Zadzwoń: 530 333 130
– Napisz: kontakt@eurolege.pl
– Wyślij zgłoszenie: https://www.eurolege.pl/zgloszenie/

FAQ – Najczęściej zadawane pytania

Sprzeciw od egzekucji komorniczej wzór – czy istnieje?

Nie ma czegoś takiego jak sprzeciw od egzekucji komorniczej. Ale to nie znaczy, że nic się nie da zrobić. Wręcz przeciwnie! Doświadczony prawnik jest wstanie wstrzymać egzekucję i odzyskać pieniądze zabrane przez komornika! Jak to zrobić? Opisaliśmy w artykule: Wstrzymanie egzekucji komorniczej

Wstrzymanie egzekucji komorniczej. Czy jest możliwe?

W wielu sytuacjach wstrzymanie egzekucji komorniczej jest możliwe. Istotne jest czy w Twoim przypadku doszło do tzw. fikcji doręczenia. Aby na 100% potwierdzić, czy będzie można zatrzymać komornika i odzyskać pieniądze, konieczna jest dokładna analiza sprawy przez prawnika. Więcej informacji znajdziesz w naszym artykule: Jak wstrzymać egzekucję komorniczą.

Jak wstrzymać egzekucję komorniczą? Gdzie się zgłosić?

Jeśli chcesz wstrzymać egzekucję komorniczą, to najpierw musimy ustalić czy są ku temu podstawy. Nasz prawnik bezpłatnie przeanalizuje Twoją sprawę i sprawdzi, czy będziemy w stanie to zrobić. Dzięki temu unikniesz dodatkowych kosztów. Zgłoś się już dziś po darmową analizę sprawy komorniczej: Wypełnij zgłoszenie


O Autorze

Kancelaria Eurolege

Kancelaria z wieloletnią praktyką w sprawach o zapłatę z powództwa banków, firm pożyczkowych i windykacyjnych (funduszy sekurytyzacyjnych). Pomaga osobom zadłużonym, których sprawy są na etapie przedsądowym (windykacyjnym), jak również sądowym i egzekucji komorniczej.