Jak napisać skargę na czynności komornika? Wzór, formularz, druk do pobrania - Antywindykacja EuroLege

Jak napisać skargę na czynności komornika? Wzór, formularz, druk do pobrania

skarga na czynności komornika wzór

Oceń artykuł: 

Otrzymałeś od komornika informację o toczącym się wobec Twojej osoby postępowaniu egzekucyjnym? A może dowiedziałeś się o tym fakcie poprzez dokonanie pierwszej czynności egzekucyjnej przez komornika? Twoim zdaniem komornik dopuścił się naruszenia prawa podczas wykonywania czynności egzekucyjnych? Dobrze trafiłeś! W artykule opisujemy czym jest skarga na czynności komornika, w jaki sposób ją napisać oraz załączamy gotowy wzór (formularz) skargi do pobrania. Całkowicie za darmo!

Kiedy dłużnik dowiaduje się o toczącym się postępowaniu egzekucyjnym? Zasadniczo są dwie możliwości. Pierwsza to oficjalne pismo od komornika o wszczęciu postępowania egzekucyjnego i wezwanie do dobrowolnego wykazania majątku. Drugi sposób, zazwyczaj spotykany, to podjęcie czynności komorniczej bez żadnego uprzedniego zawiadomienia dłużnika.

Oto kiedy dłużnik może dowiedzieć się o wszczętej przeciwko jego osobie egzekucji komorniczej:

  1. zajęcie rachunku bankowego (blokada na rachunku bankowym);
  2. zajęcie wynagrodzenia za pracę (blokada pensji);
  3. zajęcie renty albo emerytury (zajęcie należności w ZUS);
  4. zajęcie zwrotu podatku dochodowego albo VAT (zajęcie należności w Urzędzie Skarbowym).

Zwracamy uwagę, że komornik sądowy działa według ścisłych, jasno opisanych reguł, a podstawą jego działania komornika jest prawomocne orzeczenie sądu zaopatrzone w klauzulę wykonalności (tytuł wykonawczy). Komornik nie jest uprawniony do badania zasadności wydania tytułu wykonawczego. Jeśli dowiedziałeś się o tym, że toczono wobec Ciebie postępowanie sądowe dopiero od komornika to koniecznie przeczytaj ten artykuł: Jak zatrzymać komornika.

Pamiętaj, że komornik sądowy to nie windykator terenowy. Więcej o różnicach znajdziesz w naszym artykule, z ktorego dowiesz się co może windykator terenowy.

Jak sporządzić skargę na czynności komornika? Wzór do pobrania i wypełnienia!

Jeśli kwestionujesz prowadzoną przeciwko Tobie egzekucję komorniczą, a jednocześnie wiedziałeś o wydanym wobec Twojej osoby orzeczeniu sądowym, które jest prawomocne, to możesz zarzucić komornikowi nieprawidłowości w działaniu. Przypominamy, że komornik sądowy nie bada zasadności tytułu wykonawczego pochodzącego od sądu, a więc jakiekolwiek zarzuty merytoryczne, np. przedawnienie roszczenia, brak istnienia zobowiązania czy brak wiedzy o osobie wierzyciela nie mogą stanowić podstawy skargi na czynności komornika.
Podstawami skarg na czynności komornika może być np.: nieprawidłowo obliczona opłata egzekucyjna, naliczenie za wysokich wartości odsetek, prowadzenie egzekucji względem osoby, która nie jest dłużnikiem. Wzór (formularz) skargi na czynności komornika dostępny jest poniżej.

W celu ułatwienia dłużnikom składania skarg na czynności komornika wprowadzono uniwersalny formularz, który wystarczy uzupełnić w odpowiednich miejscach. Zaznaczamy, że obecnie komornik doręcza urzędowy formularz skargi dłużnikowi przy pierwszej czynności egzekucyjnej oraz stronom i uczestnikom obecnym podczas czynności dokonywanej poza kancelarią, chyba że czynność ta podlega zaskarżeniu skargą w formie ustnej.

Formularz skargi na czynności komornika [docx]
Formularz skargi na czynności komornika [pdf]

W przypadku stwierdzenia oczywistego naruszenia prawa przez komornika, sąd uwzględniając skargę, stosownie do okoliczności, może go obciążyć kosztami postępowania wywołanego skargą. Na postanowienie sądu przysługuje zażalenie stronom oraz komornikowi.

Wzór skargi na czynności komornika do pobrania

Gdzie złożyć skargę na czynności komornika?

Skargę na czynności komornika sądowego składa się obecnie do sądu rejonowego przy którym działa komornik, ale za pośrednictwem tego komornika, którego czynności dłużnik kwestionuje. Skargę na czynności komornika składa się do sądu rejonowego, przy którym działa komornik. Ten również sąd rozpatruje skargę, którą dłużnik złożył na czynności komornika.

W jakim terminie wnosi się skargę na czynności komornika?

Skargę na czynności komornika należy wnieść w nieprzekraczalnym terminie tygodnia (7 dni) od dnia dokonania czynności, jeśli dłużnik był przy niej obecny albo jeśli był nieobecny w terminie tygodnia (7 dni) od otrzymania informacji o czynności, którą dłużnik chce zaskarżać. Jeśli dłużnik nie zdąży z wniesieniem skargi na czynności komornika w terminie ustawowym to będzie ona podlegała odrzuceniu. W takiej sytuacji sąd nie rozpatruje jej merytorycznie, nie bada zasadności zarzutów skargi na czynności komornika, o których dłużnik w tej skardze napisał.

Ile wynosi opłata od skargi na czynności komornika?

Zgodnie z treścią przepisów o opłatach sądowych w sprawach cywilnych, opłata od skargi na czynności komornika wynosi 100 zł. Opłatę należy uiścić w znakach sądowych, kasie sądu rejonowego albo na rachunek bankowy właściwego sądu rejonowego.

Co dalej z wniesioną skargą na czynności komornika?

Jeśli dłużnik wniósł skargę na czynności komornika w sposób poprawny, w terminie i należycie ją opłacił są dwa warianty działania. Po pierwsze, komornik sądowy, którego skarga dotyczy może sam we własnym zakresie uwzględnić skargę. Jeśli jednak nie zgadza się ze skarga dłużnika na jego czynności komornicze, to skargę taką wraz z aktami przekazuje do właściwego sądu rejonowego, który rozpozna skargę. Zgodnie z przepisami sąd na rozpoznanie skargi na czynności komornika ma jedynie tydzień, ale jest to tylko termin instrukcyjny dla sądu i rzadko bywa, aby tak szybko sąd rozpatrujący skargę zadziałał.

Skarga na bezczynność komornika?

Znowelizowane przepisy umożliwiły złożenie skargi na bezczynność komornika. Ewidentnie należy te zmiany uznać za ważne i potrzebne, gdyż wiele skarg trafiających do naszej Kancelarii dotyczyła tego, że Komornik nie dokonywał czynności, co do których winien podjąć działania. Umożliwia to zarówno dłużnikowi jak i samemu wierzycielowi dyscyplinowanie komornika, którego dotychczas wiązały terminy bardziej instrukcyjne, za przekroczenie których nie ponosił żadnych konsekwencji.

W portalu zamieszczamy wzory pism do komornika, które każdy dłużnik może pobrać całkowicie bezpłatnie!

Jesteśmy laureatami ogólnopolskiego konkursu dla kancelarii prawnych Orły Prawa.

Anuluj dług i sądowy nakaz zapłaty w całości! Doświadczeni prawnicy pomogą Ci wygrać sprawę w sądzie.

DARMOWA ANALIZA!

ZGŁOŚ SIĘ JUŻ TERAZ

Skontaktujemy się z Tobą w 24 h!

Wyrażenie zgody jest dobrowolne. Przed wyrażeniem zgody zapoznaj się z Regulaminem świadczenia pomocy prawnej oraz Polityką prywatności.

Zostałeś pozwany o zapłatę długu, albo nagle pojawił się komornik i nie wiesz dlaczego?

SKORZYSTAJ Z DARMOWEJ ANALIZY PRAWNEJ!​

Pamiętaj! Termin na złożenie odwołania do sądu jest ograniczony. Każdy dzień zwłoki zmniejsza Twoje szanse na wygraną!
Niczym nie ryzykujesz, bo analiza prawna jest bezpłatna i nie ma żadnych ukrytych kosztów.
close-link
Zostałeś pozwany o zapłatę długu? Zgłoś się już teraz po bezpłatną analizę prawną!
PRZEJDŹ do FORMULARZA