Jaka jest różnica między tytułem egzekucyjnym, a tytułem wykonawczym? Dlaczego większość osób dowiaduje się o ich istnieniu dopiero na etapie egzekucji komorniczej? Zazwyczaj wiele pytań pojawia się wobec podstaw egzekucji. Wielu z naszych podopiecznych twierdzi, że nie zna przyczyn, dla których komornik wszczął przeciwko nim postępowanie egzekucyjne. W poniższym poradniku wyjaśniamy jakie są różnice między poszczególnymi tytułami i jak się przed nimi bronić.

Dla usystematyzowania zagadnienia wskazujemy, że podstawą toczenia egzekucji komorniczej jest zawsze tytuł wykonawczy. Zgodnie z przepisami kodeksu postępowania cywilnego jest to tytuł egzekucyjny zaopatrzony przez sąd w klauzulę wykonalności. Dopiero taki dokument uprawnia wierzyciela do złożenia skutecznego wniosku o przeprowadzenie egzekucji komorniczej i wszczęcia pierwszych działań egzekucyjnych przez komornika. Firmy windykacyjne często piszą do rzekomych dłużników, że albo zapłacą hipotetyczny dług, albo sprawę skierują do komornika. Oczywiście takie działania mają na celu wywołanie strachu w potencjalnym dłużniku i podstępne uzyskanie wpłat, które w konsekwencji mogą doprowadzić do uznania długu i przerwania biegu przedawnienia.

Tytuł wykonawczy z klauzulą wykonalności. Co to jest?

Wiele osób, które wysyłają do nas zgłoszenie dziwi się, że nic nie wiedzieli o żadnym postępowaniu, w którym sąd nadawał klauzulę wykonalności na tytuł egzekucyjny, np. nakaz zapłaty. Nic w tym dziwnego, bowiem klauzulę wykonalności nadaje sąd w zdecydowanej większości przypadków na posiedzeniu niejawnym, bez obecności żadnej ze stron, nie informując dodatkowo o tym fakcie dłużnika. Takie przepisy obowiązują w kodeksie postępowania cywilnego.

DOSTAŁEŚ Z SĄDU NAKAZ ZAPŁATY?
Masz tylko 14 dni na sprzeciw i anulowanie długu!
Nasz prawnik bezpłatnie ustali czy masz szanse na oddłużenie oraz jak możemy Tobie pomóc.
Aby porozmawiać z konsultantem wypełnij formularz i wyślij zgłoszenie.
WYPEŁNIJ FORMULARZ

Co to jest tytuł egzekucyjny?

Czym więc jest ten tytuł egzekucyjny? Przepisy kodeksu cywilnego wskazują, że tytułem egzekucyjnym jest:

  • orzeczenie sądu prawomocne (np. nakaz zapłaty) lub podlegające natychmiastowemu wykonaniu (np. wyrok zaoczny), jak również ugoda zawarta przed sądem;
  • orzeczenie referendarza sądowego prawomocne lub podlegające natychmiastowemu wykonaniu;
  • inne orzeczenia, ugody i akty (np. BTE), które podlegają z mocy ustawy wykonaniu w drodze egzekucji;
  • akt notarialny, w którym dłużnik dobrowolnie poddał się egzekucji w tym akcie wskazanej.

Jak widać, ilość możliwych tytułów wykonawczych jest bardzo duża. Należy wszak pamiętać, że w większości tytułu egzekucyjne, które w konsekwencji staną się tytułami wykonawczymi, w zdecydowanej większości pochodzą od sądów.

Zgodnie z przepisami kodeksu postępowania cywilnego orzeczenia sądowe dzielą się na:

  • wyroki
  • nakazy zapłaty
  • postanowienia

W większości przypadków tytuły egzekucyjne to nakazy zapłaty, w tym również wydawane przez e-sąd oraz wyroki, w tym również wyroki zaoczne. Różnica pomiędzy nakazem zapłaty, wydawanym w postępowaniu upominawczym czy postępowaniu nakazowym, a wyrokiem głównie jest taka, że nakaz zapłaty wydaje sąd albo referendarz sądowy na posiedzeniu niejawnym, a wyrok wydaje sąd po przeprowadzeniu rozprawy.

Gdzie szukać pomocy prawnej?

Masz sprawę w sądzie albo u komornika? Skorzystaj z naszej bezpłatnej analizy swojej sytuacji. Nasz prawnik ustali jakie masz możliwości oddłużenia i jak możemy Ci pomóc.

Skontaktuj się z nasza Kancelarią jeszcze dzisiaj:


O Autorze

Kancelaria EuroLege

Kancelaria z wieloletnią praktyką w sprawach o zapłatę z powództwa banków, firm pożyczkowych i windykacyjnych (funduszy sekurytyzacyjnych). Pomaga osobom zadłużonym, których sprawy są na etapie przedsądowym (windykacyjnym), jak również sądowym i egzekucji komornicze