Otrzymałeś nakaz zapłaty w postępowaniu upominawczymnakaz zapłaty w postępowaniu nakazowym albo wyrok zaoczny w sprawie z powództwa firmy windykacyjnej, banku lub chwilówki? Zastanawiasz się co to są koszty procesu i koszty zastępstwa procesowego wskazane w orzeczeniu sądu? W naszym poradniku znajdziesz odpowiedź na nurtujące Cię pytania. Przeczytaj do końca i sprawdź z czego wynika i ile wynosi opłata za czynności adwokackie w 2024.

Co to są koszty postępowania sądowego i koszty sądowe w sprawach cywilnych?

Z pytaniem jak wyżej zwróciła się do nas niedawno Pani Regina z Rzeszowa pisząc:

„Droga Kancelario, dostałam wczoraj nakaz zapłaty z sądu. Na nakazie zapłaty napisane jest, że mam zapłacić bankowi w terminie 2 tygodni kwotę kredytu i jeszcze jakieś koszty procesu. Są one bardzo wysokie, kilka tysięcy złotych. Czy to jakieś odsetki albo ukryte koszty bankowe? Proszę o radę.”.

Oczywiście koszty procesu zawarte w nakazie zapłaty, który otrzymała Pani Regina nie stanowiły żadnych ukrytych kosztów bankowych. Nie były to też odsetki. Oczywiście wytłumaczyliśmy Pani Reginie tematykę kosztów procesu i jednocześnie podjęliśmy się prowadzenia sprawy. Aktualnie oczekujemy na pierwszy termin rozprawy. Jednak do rzeczy…

Zgodnie z przepisami prawa, w każdym orzeczeniu kończącym postępowanie w sprawie sąd zobowiązany jest do wydania rozstrzygnięcia w przedmiocie kosztów procesu. Jak stanowi art. 98 kodeksu postępowania cywilnego (k.p.c.), na koszty procesu strony zastępowanej przez profesjonalnego pełnomocnika składają się:

 • koszty wynagrodzenia jednego fachowego pełnomocnika (radca prawy albo adwokat) – jako wynagrodzenie za pracę pełnomocnika;
 • wydatki jednego fachowego pełnomocnika (np. koszty przesyłek, opłata od pełnomocnictwa) – jako zwrot kosztów obsługi;
 • koszty sądowe (np. opłata od pozwu) – tutaj decyduje rodzaj sprawy;
 • koszty nakazanego osobistego stawiennictwa.

Suma wszystkich pozycji podanych powyżej stanowi koszty procesu. Koszty, jakie strona musiała ponieść w celu ochrony swoich interesów przed sądem. Niestety im większa kwota dochodzonego roszczenia, tym wyższe koszty procesu. Ich wartość może sięgać od kilkudziesięciu, do nawet kilkudziesięciu tysięcy złotych!

Koszty postępowania sądowego. Jak obliczyć koszty procesowe – przykład.

Sprawa z powództwa firmy windykacyjnej, np. Fundusz HOIST. Żądana kwota w pozwie: 20.000 zł. Sąd wydaje nakaz zapłaty w postępowaniu upominawczym.

Koszty procesu (standardowo) wyniosą w takiej sprawie 3.417 zł na co składa się:

 • 1.000 zł – opłata od pozwu;
 • 17 zł – opłata od pełnomocnictwa;
 • 400 zł – wynagrodzenie jednego fachowego pełnomocnika (3/4 stawki).

W przypadku złożenia sprzeciwu od nakazu zapłaty wszystkie koszty zostaną uchylone, a sprawa zostanie skierowana na drogę postępowania zwykłego. W takiej sytuacji koszty procesu mogą wzrosnąć o 1.200 zł. Będzie to wynikiem zmiany trybu postępowania z upominawczego/nakazowego na zwykły.

DARMOWA KONSULTACJA ODDŁUŻENIOWA W SPRAWACH KREDYTÓW I POŻYCZEK
Dostałeś z sądu nakaz zapłaty? Chcesz wstrzymać komornika lub firmę windykacyjną?
Nasz prawnik bezpłatnie ustali czy masz możliwość skutecznego oddłużenia oraz jak możemy Ci pomóc.
Kliknij w przycisk poniżej. Wypełnij formularz i wyślij zgłoszenie. Oddzwonimy.
DARMOWA KONSULTACJA

Koszty adwokackie 2024. Wynagrodzenie adwokata w sprawach cywilnych. Ile bierze adwokat?

Jak wspomnieliśmy wcześniej, w skład kosztów procesu wchodzą również koszty zastępstwa procesowego jako wynagrodzenie prawnikaKosztami zastępstwa procesowego są kwoty stanowiące wynagrodzenie jednego fachowego pełnomocnika, np. adwokata w danym postępowaniu sądowym. Wówczas potocznie mówi się, że są to koszty adwokackie. W sprawach wynagrodzenia adwokatów obowiązuje w tym zakresie Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 22 października 2015 roku „w sprawie opłat za czynności adwokackie”.

Ile wynoszą koszty adwokackie i jakie są stawki minimalne w sprawach cywilnych o zapłatę? To zależy od wartości dochodzonego przez powoda roszczenia. Jak więc to wygląda w praktyce? Oto zestawienie:

Koszty zastępstwa procesowego adwokat – w sprawie cywilnej jeżeli wydany został jedynie nakaz zapłaty, od którego nie złożono sprzeciwu albo zarzutów.

Koszty adwokackie. Wynagrodzenie adwokata w sprawach cywilnych.

(WPS) Wartość przedmiotu sporuStawka
do 500 zł90 zł
powyżej 500 zł do 1500 zł270 zł
powyżej 1.500 zł do 5.000 zł900 zł
powyżej 5.000 zł do 10.000 zł1.800 zł
powyżej 10.000 zł do 50.000 zł3.600 zł
powyżej 50.000 zł do 200.000 zł5.400 zł
powyżej 200.000 zł do 2.000.000 zł10.800 zł
powyżej 2.000.000 zł do 5.000.000 zł15.000 zł
powyżej 5.000.000 zł25.000 zł
Źródło: Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 22 października 2015 r. w sprawie opłat za czynności radców prawnych.

Jeśli w sprawie wydany został jedynie nakaz zapłaty, od którego nie złożono sprzeciwu albo zarzutów, to wówczas koszty adwokackie będą niższe. Będą wynosiły 3/4 stawki podanej powyżej. Przedstawia się to następująco:

Koszty zastępstwa procesowego adwokata w sprawie cywilnej jeżeli wydany został jedynie nakaz zapłaty, od którego nie złożono sprzeciwu albo zarzutów.

(WPS) Wartość przedmiotu sporuStawka
do 500 zł60 zł
powyżej 500 zł do 1500 zł180 zł
powyżej 1.500 zł do 5.000 zł600 zł
powyżej 5.000 zł do 10.000 zł1.200 zł
powyżej 10.000 zł do 50.000 zł2.400 zł
powyżej 50.000 zł do 200.000 zł3.600 zł
powyżej 200.000 zł do 2.000.000 zł7.200 zł
Źródło: Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 22 października 2015 r. w sprawie opłat za czynności adwokackie.

Takie stawki obowiązują w postępowaniu upominawczym, nakazowym i EPU, do czasu złożenia sprzeciwu od nakazu zapłaty albo zarzutów od nakazu zapłaty.

Dodajmy, że koszty zastępstwa procesowego to zryczałtowana kwota jaką sąd zasądza na rzecz strony wygrywającej proces. Oczywiście mogą być one wyższe niż stawki minimalne, ale tylko wtedy gdy wkład adwokata w przyczynienie się do załatwienia sprawy był wyższy niż sztandarowo.

Co ważne, honoraria adwokackie mogą być ustalone na linii Klient – Mecenas w sposób dowolny. Nie mogą być jednak sprzeczne co do zasady z przepisami prawa odnośnie stawek minimalnych. Jako ciekawostkę można dodać, że maksymalne stawki w umowach zasadniczo nie istnieją, chociaż przepisy prawa wskazują takie stawki maksymalne. Jednak są one bardziej nakierowane na sędziów, niż na relacje biznesowe.

Koszty zastępstwa procesowego radcy prawnego 2024. Stawki i koszty zastępstwa procesowego w sprawach o zapłatę.

W sprawach, w których stronę reprezentuje radca prawny, wysokość stawek ustalana jest w oparciu o Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 22 października 2015 roku „w sprawie opłat za czynności radców prawnych”.

Ile wynoszą koszty zastępstwa procesowego przez radcę prawnego? Tutaj sprawa przedstawia się analogicznie jak w przypadku wynagrodzenia za czynności adwokatów. Wszystko uzależnione jest od wartości przedmiotu sprawy, tj.: kwoty dochodzonego pozwem roszczenia.

Oto zestawienie stawek radców prawnych w sprawach o zapłatę (koszty zastępstwa procesowego):

Koszty zastępstwa procesowego radcy prawnego w sprawie cywilnej.

(WPS) Wartość przedmiotu sporuStawka
do 500 zł90 zł
powyżej 500 zł do 1500 zł270 zł
powyżej 1.500 zł do 5.000 zł900 zł
powyżej 5.000 zł do 10.000 zł1.800 zł
powyżej 10.000 zł do 50.000 zł3.600 zł
powyżej 50.000 zł do 200.000 zł5.400 zł
powyżej 200.000 zł do 2.000.000 zł10.800 zł
powyżej 2.000.000 zł do 5.000.000 zł15.000 zł
powyżej 5.000.000 zł25.000 zł
Źródło: Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 22 października 2015 r. w sprawie opłat za czynności radców prawnych.

Jeśli w sprawie wydany został jedynie nakaz zapłaty, od którego nie złożono sprzeciwu albo zarzutów, to wówczas koszty zastępstwa adwokackiego będą niższe. Będą wynosiły 3/4 stawki podanej powyżej. Przedstawia się to następująco:

Koszty zastępstwa procesowego radca prawny w sprawie cywilnej jeżeli wydany został jedynie nakaz zapłaty, od którego nie złożono sprzeciwu albo zarzutów.

(WPS) Wartość przedmiotu sporuStawka
do 500 zł60 zł
powyżej 500 zł do 1500 zł180 zł
powyżej 1.500 zł do 5.000 zł600 zł
powyżej 5.000 zł do 10.000 zł1.200 zł
powyżej 10.000 zł do 50.000 zł2.400 zł
powyżej 50.000 zł do 200.000 zł3.600 zł
powyżej 200.000 zł do 2.000.000 zł7.200 zł
Źródło: Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 22 października 2015 r. w sprawie opłat za czynności radców prawnych.

Jak więc widać, koszty zastępstwa procesowego w sprawach z zakresu spraw cywilnych o zapłatę w stosunku do radców prawnych są takie same jak w przypadku adwokatów.

Co to są opłaty sądowe w sprawach cywilnych o zapłatę i ile wynoszą?

W świetle ustawy z dnia 28 lipca 2005 roku „o kosztach sądowych” opłacie podlegają w szczególności pisma następujące:

 1. pozew i pozew wzajemny;
 2. apelacja i zażalenie;
 3. skarga kasacyjna i skarga o stwierdzenie niezgodności z prawem prawomocnego orzeczenia;
 4. sprzeciw od wyroku zaocznego;
 5. zarzuty od nakazu zapłaty;
 6. skarga na orzeczenie referendarza sądowego;
 7. skarga na czynności komornika.

Opłata w sprawie cywilnej od pozwu wynosi 5% wartości przedmiotu sporu. W sprawie, w której pozwany składa sprzeciw od wyroku zaocznego opłata taka wynosi 1/2 opłaty, zaś w przypadku złożenia zarzutów od nakazu zapłaty 3/4 tej wartości.

Więcej na temat obliczania opłat sądowych dowiesz się w naszym poradniku dostępnym tutaj: Jak obliczyć opłaty sądowe

Koszty postępowania są za wysokie? Możesz złożyć zażalenie na koszty procesu.

Jeśli wydany przez sąd wyrok w sprawie albo nakaz zapłaty jest Twoim zdaniem zasadny, ale zasądzono zbyt wysokie koszty procesu, to możesz takie rozstrzygnięcie zaskarżyć. Nie wnosisz wówczas sprzeciwu albo zarzutów nakazu zapłaty czy apelacji od wyroku, ale składasz zażalenie na koszty procesu zawarte w tych orzeczeniach.

Jak to zrobić? W takiej sytuacji składasz zażalenie na koszty procesu zawarte w nakazie zapłaty albo w wyroku. Zażalenie takie składa się do sądu wyższej instancji za pośrednictwem sądu, który wydał orzeczenia. Na złożenie zażalenia na koszty procesu masz jedynie 7 dni!

Warto dodać, że stawki adwokackie i radcowskie dla spraw z zakresu prawa pracy, spraw rodzinnych czy karnych będą zupełnie inne niż te dla spraw o zapłatę. Może też być tak, że w jednej sprawie nastąpi kumulacja roszczeń i do jednej stawki obliczonej dla sprawy zostaną dodane kolejne. Koszty zastępstwa procesowego stanowią więc składki płynny ogólnych kosztów procesu.

Gdzie szukać pomocy prawnej, gdy sąd nie staje po stronie pozwanego?

Masz sprawę w sądzie albo u komornika? Skorzystaj z naszej bezpłatnej analizy swojej sytuacji. Nasz prawnik ustali jakie masz możliwości oddłużenia i jak możemy Ci pomóc.

Skontaktuj się z nami:


4.9/5 - (52 votes)

Kategorie: Porady dla dłużników Wzory i przydatne pisma

O Autorze

Kancelaria Eurolege

Kancelaria z wieloletnią praktyką w sprawach o zapłatę z powództwa banków, firm pożyczkowych i windykacyjnych (funduszy sekurytyzacyjnych). Pomaga osobom zadłużonym, których sprawy są na etapie przedsądowym (windykacyjnym), jak również sądowym i egzekucji komorniczej.

Zostaw komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.