Jak obliczyć opłaty sądowe w sprawach z powództwa windykatorów, banków i chwilówek? - Antywindykacja EuroLege

Jak obliczyć opłaty sądowe w sprawach z powództwa windykatorów, banków i chwilówek?

Opłaty sądowe w sprawach z powództwa firm windykacyjnych. Czy są dobrze naliczone?

Oceń artykuł: 

Tematyka opłat związanych z procesem cywilnym jest bardzo rozległa , stad też w niniejszym artykule skupimy się na opłatach uiszczanych od pism, których konieczność wniesienia może wynikać ze sporu z firmą windykacyjną, bankiem czy firmą pożyczkową.

Jak obliczyć opłatę sądową?

Jak samodzielnie wyliczyć opłatę w sprawie? Przede wszystkim należy ustalić prawidłową wartość przedmiotu sporu.

W przypadku spraw, w których wartość przedmiotu sprawy wynosi:

1) do 500 złotych – w kwocie 30 złotych;
2) ponad 500 złotych do 1500 złotych – w kwocie 100 złotych;
3) ponad 1500 złotych do 4000 złotych – w kwocie 200 złotych;
4) ponad 4000 złotych do 7500 złotych – w kwocie 400 złotych;
5) ponad 7500 złotych do 10 000 złotych – w kwocie 500 złotych;
6) ponad 10 000 złotych do 15 000 złotych – w kwocie 750 złotych;
7) ponad 15 000 złotych do 20 000 złotych – w kwocie 1000 złotych.

Jeśli natomiast wartość przedmiotu sporu przekracza kwotę 20.000 zł, wówczas kwotę opłaty od pozwu, będącej bazową do wyliczenia sumy opłaty środka zaskarżenia, oblicza się w ten sposób, że kwotę wartości przedmiotu sporu zaokrągla się do pełnego złotego, a następnie wyciąga z tej kwoty 5%. Jeśli kwota nie jest równa, zaokrągla się ją do pełnych złotych.

Oto przykład na podstawie zarzutów od nakazu zapłaty w postępowaniu nakazowym:

Kwota należności głównej: 28.467,09 zł

Wartość przedmiotu sporu: 28.468,00 zł

Opłata od zarzutów: 1.068,00 zł (28.467,09 zł x 5% = 1.067,55 zł) – a zaokrąglone w górę daje opłatę 1.068,00 zł

Do kiedy i gdzie wnosić opłatę sądową?

Opłatę należy uiścić najpóźniej z datą wniesienia pisma na rachunek bankowy sądu albo w kasie właściwego sądu. Za dzień zapłaty uznaje się datę uiszczenia opłaty za pośrednictwem rachunku bankowego (w tym elektroniczna bankowość) jak również datę stempla pocztowego na druku zlecenia przelewu. PAMIETAJ! Jeśli korzystasz z pośredników finansowych, to za datę płatności uznaje się datę, w której ten pośrednik dokonał zapłaty, a nie datę stempla na potwierdzeniu zapłaty.

Czym grozi brak opłaty albo jej nieprawidłowe uiszczenie? Zgodnie z przepisami pismo, od którego należy uiścić opłatę nie zostało opłacone, sąd zwraca albo w przypadku środka zaskarżenia odrzuca, po uprzednim wezwaniu wnoszącego do prawidłowego opłacenia pisma.

Oczywiście odrzucenie środka zaskarżenia jakim jest sprzeciw od nakazu zapłaty w postępowaniu upominawczym czy zarzuty od nakazu zapłaty w postępowaniu nakazowym spowoduje uprawomocnienie się wydanego w sprawie nakazu zapłaty, a w konsekwencji wszczęcie postępowania egzekucyjnego (komorniczego). Odrzucenie sprzeciwu od wyroku zaocznego albo apelacji od wyroku spowoduje uprawomocnienie się wyroku, który był skarżony. Odrzucenie zażalenia na postanowienie spowoduje uprawomocnienie się zaskarżonego postanowienia, z którym pozwany się nie zgadza.

Jesteśmy laureatami ogólnopolskiego konkursu dla kancelarii prawnych Orły Prawa.

Anuluj dług i sądowy nakaz zapłaty w całości! Doświadczeni prawnicy pomogą Ci wygrać sprawę w sądzie.

DARMOWA ANALIZA!

ZGŁOŚ SIĘ JUŻ TERAZ

Skontaktujemy się z Tobą w 24 h!

Wyrażenie zgody jest dobrowolne. Przed wyrażeniem zgody zapoznaj się z Regulaminem świadczenia pomocy prawnej oraz Polityką prywatności.

Zostałeś pozwany o zapłatę długu, albo nagle pojawił się komornik i nie wiesz dlaczego?

SKORZYSTAJ Z DARMOWEJ ANALIZY PRAWNEJ!​

Pamiętaj! Termin na złożenie odwołania do sądu jest ograniczony. Każdy dzień zwłoki zmniejsza Twoje szanse na wygraną!
Niczym nie ryzykujesz, bo analiza prawna jest bezpłatna i nie ma żadnych ukrytych kosztów.
close-link
Zostałeś pozwany o zapłatę długu? Zgłoś się już teraz po bezpłatną analizę prawną!
PRZEJDŹ do FORMULARZA