Chcesz wiedzieć ile wynosi opłata sądowa od pozwu o zapłatę? Tematyka opłat związanych z procesem cywilnym jest bardzo rozległa. Dlatego w niniejszym artykule skupimy się na opłatach uiszczanych od pism, których konieczność wniesienia może wynikać ze sporu z firmą windykacyjną, bankiem czy firmą pożyczkową.

Ile wynosi opłata sądowa od pozwu w sprawie cywilnej?

Opłata sądowa od pozwu. Jak obliczyć opłatę sądową?

Jak samodzielnie wyliczyć opłatę w sprawie? Przede wszystkim należy ustalić prawidłową wartość przedmiotu sporu.

W przypadku spraw, w których wartość przedmiotu sprawy wynosi:

1) do 500 złotych – w kwocie 30 złotych; 2) ponad 500 złotych do 1500 złotych – w kwocie 100 złotych; 3) ponad 1500 złotych do 4000 złotych – w kwocie 200 złotych; 4) ponad 4000 złotych do 7500 złotych – w kwocie 400 złotych; 5) ponad 7500 złotych do 10 000 złotych – w kwocie 500 złotych; 6) ponad 10 000 złotych do 15 000 złotych – w kwocie 750 złotych; 7) ponad 15 000 złotych do 20 000 złotych – w kwocie 1000 złotych.

Jeśli natomiast wartość przedmiotu sporu przekracza kwotę 20.000 zł, wówczas kwotę opłaty od pozwu, będącej bazową do wyliczenia sumy opłaty środka zaskarżenia, oblicza się w ten sposób, że kwotę wartości przedmiotu sporu zaokrągla się do pełnego złotego, a następnie wyciąga z tej kwoty 5%. Jeśli kwota nie jest równa, zaokrągla się ją do pełnych złotych.

DOSTAŁEŚ Z SĄDU NAKAZ ZAPŁATY?
Nie czekaj aż pojawi się komornik! Masz tylko 14 dni, aby się odwołać i anulować dług.
Nasz prawnik bezpłatnie ustali czy masz możliwość oddłużenia oraz jak możemy Ci pomóc.
Aby porozmawiać z konsultantem wypełnij formularz i wyślij zgłoszenie.
UMÓW ROZMOWĘ

Oto przykład na podstawie zarzutów od nakazu zapłaty w postępowaniu nakazowym:

Kwota należności głównej: 28.467,09 zł

Wartość przedmiotu sporu: 28.468,00 zł

Opłata od zarzutów: 1.068,00 zł (28.467,09 zł x 5% = 1.067,55 zł) – a zaokrąglone w górę daje opłatę 1.068,00 zł

Do kiedy i gdzie wnosić opłatę sądową?

Opłatę należy uiścić najpóźniej z datą wniesienia pisma na rachunek bankowy sądu albo w kasie właściwego sądu. Za dzień zapłaty uznaje się datę uiszczenia opłaty za pośrednictwem rachunku bankowego (w tym elektroniczna bankowość) jak również datę stempla pocztowego na druku zlecenia przelewu. PAMIETAJ! Jeśli korzystasz z pośredników finansowych, to za datę płatności uznaje się datę, w której ten pośrednik dokonał zapłaty, a nie datę stempla na potwierdzeniu zapłaty.

Czym grozi brak opłaty albo jej nieprawidłowe uiszczenie? Zgodnie z przepisami pismo, od którego należy uiścić opłatę nie zostało opłacone, sąd zwraca albo w przypadku środka zaskarżenia odrzuca, po uprzednim wezwaniu wnoszącego do prawidłowego opłacenia pisma.

Oczywiście odrzucenie środka zaskarżenia jakim jest sprzeciw od nakazu zapłaty w postępowaniu upominawczym czy zarzuty od nakazu zapłaty w postępowaniu nakazowym spowoduje uprawomocnienie się wydanego w sprawie nakazu zapłaty, a w konsekwencji wszczęcie postępowania egzekucyjnego (komorniczego). Odrzucenie sprzeciwu od wyroku zaocznego albo apelacji od wyroku spowoduje uprawomocnienie się wyroku, który był skarżony. Odrzucenie zażalenia na postanowienie spowoduje uprawomocnienie się zaskarżonego postanowienia, z którym pozwany się nie zgadza.

Gdzie szukać pomocy prawnej?

Masz sprawę w sądzie albo u komornika? Skorzystaj z naszej bezpłatnej analizy swojej sytuacji. Nasz prawnik ustali jakie masz możliwości oddłużenia i jak możemy Ci pomóc.

Skontaktuj się z nasza Kancelarią jeszcze dzisiaj:


4.7/5 - (40 votes)

Kategorie: Porady dla dłużników Wzory i przydatne pisma

O Autorze

Kancelaria EuroLege

Kancelaria z wieloletnią praktyką w sprawach o zapłatę z powództwa banków, firm pożyczkowych i windykacyjnych (funduszy sekurytyzacyjnych). Pomaga osobom zadłużonym, których sprawy są na etapie przedsądowym (windykacyjnym), jak również sądowym i egzekucji komornicze

Zostaw komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.

Komentarze

Tadeusz pisze:

Jestem inżynierem z uprawnieniami do projektowania w zakresie dróg. Projektant architekt zlecił mi ( mam kartkę z jego podpisem ) odnośnie wykonania P.B. zjazdu z drogi publicznej do projektowanej przez niego rozbudowy magazynów INWESTORA. Rysunki zjazdu wykonałem 2,5 miesiąca temu i przekazałem architektowi celem uzyskaniu uzgodnienia zjazdu z zarządcą drogi publicznej, co uzyskał. Przypuszczam, iż architekt wziął należność za swoją i moją prace od INWESTORA, a mnie nie wypłacił. Moja usługa projektowa została wyceniona przez architekta na kwotę 2000,00 zł. na co mam potwierdzenie przez architekta na kartce papieru. Jak mam postępować, aby odzyskać swą należność ?.