Komornik to zawód nacechowany negatywnie i raczej nie wzbudza sympatii. Być może dlatego, że utożsamiany jest z windykatorem. Są to jednak dwa zupełnie różne zawody. Mają zupełnie różne wymagania i zadania. Dodatkowo zawód komornika regulowany jest przepisami prawa, które określają jego zadania i uprawnienia, a nawet zarobki.

UWAGA! Masz problem z komornikiem? Możesz uwolnić się od działań organu egzekucyjnego, ale jedynie pod pewnymi warunkami. Jakimi? O tym na końcu materiału.

Kim jest komornik sądowy?

Zawód komornika regulowany jest przez ustawę z dnia 22 marca 2018 roku o komornikach sądowych. Określone są tam prawa i obowiązki, a także tryb powoływania komorników i ich przygotowania do wykonywania obowiązków.

Komornik sądowy działa przy konkretnym sądzie rejonowym, a podczas pełnienia obowiązków zyskuje przywileje takie jak posiadają funkcjonariusze. To swojego rodzaju ochrona dla komornika, która stawia go na równi z innymi urzędnikami jak np. policjantem czy sędziom. Oznacza to, że jeżeli ktoś dopuści się znieważenia komornika sądowego w momencie, w którym wykonywać będzie on swoje obowiązki, może ponieść tego surowe konsekwencje. Za naruszenie nietykalności komornika może grozić nawet kara pozbawienia wolności do 1 roku.

Komornik zawsze działa na podstawie tytułu wykonawczego, któremu sąd nadał klauzulę wykonalności. Może być to nakaz zapłaty lub wyrok sądu. Dopiero na tej podstawie komornik wszczyna postępowanie egzekucyjne.

Odpowiedzialność komornika

Praca komornika sądowego podlega nadzorowi sądu rejonowego przy którym działa. Prezesi sądów rejonowych mogą zawiesić pracę komornika, jeżeli uznają, że naruszył on przepisy lub zasady etyki na 30 dni i wystąpić z wnioskiem do Ministra Sprawiedliwości o jego odwołanie.

Dodatkowo co 2 lata przeprowadzane są kontrole w kancelariach komorniczych. Możliwe jest także przeprowadzenie kontroli incydentalnej, kiedy zajdzie taka potrzeba.

Za błędy popełnione podczas pracy odpowiada komornik i prezes właściwego sądu rejonowego.

Podczas prowadzenia każdej egzekucji, osoba, której to dotyczy może złożyć pismo jakim jest skarga na czynności komornika czy skargę w trybie nadzoru.

Skargi te rozpoznaje prezes sądu rejonowego. Najłagodniejszym rozwiązaniem jest wezwanie komornika do wyjaśnień. Jednak prezes może także zmienić decyzję komornika, a nawet cofnąć dokonane czynności.

Jak zostać komornikiem?

Ustawa określa podstawowe wymogi, które musi spełnić osoba chcąca podjąć pracę komornika. Osoba ta, musi:

 • Mieć ukończone 28 lat
 • Posiadać obywatelstwo Polskie
 • Mieć wyższe wykształcenie – tytuł magistra na kierunku prawniczym
 • Mieć pełną zdolność do czynności prawnych
 • Nie być karana za przestępstwo lub przestępstwo skarbowe
 • Mieć co najmniej 2 letni staż na stanowisku asesora
 • Zdać egzamin komorniczy
 • Odbyć aplikację komorniczą

Poza wymogami prawnymi osoba chcąca zostać komornikiem musi mieć także odpowiednie cechy charakteru. Jest to praca ciężka, wymagająca i obciążająca dlatego kandydat na komornika powinien być odporny psychicznie i mieć odpowiednie zdolności interpersonalne.

Na czym zarabia komornik?

Komornik ma pewne przywileje podobne do funkcjonariuszy publicznych, jednak jest to zawód, który nie jest finansowany z publicznych pieniędzy. Podobnie jak zwykły przedsiębiorca ponosi on koszty zatrudnienia współpracowników, opłaty za biuro czy media. Komornicy przeważnie nie działają sami, gdyż do jego obowiązków zalicza się nie tylko prowadzenie spraw, ale także pojawianie się w sądzie czy prowadzenie dokumentacji.

Główne źródło zarobku komornika to opłaty egzekucyjne, które pobierane są przy rozwiązywaniu czynności komorniczych. Oznacza to, że komornik zarabia za swoją skuteczność. Jeżeli uda mu się wyegzekwować dług, to pewien procent z tego długu (który określa ustawa) stanowi jego wynagrodzenie.

DOSTAŁEŚ Z SĄDU NAKAZ ZAPŁATY?
Nie czekaj aż pojawi się komornik! Masz tylko 14 dni, aby się odwołać i umorzyć postępowanie.
Nasz prawnik bezpłatnie ustali czy masz możliwość skutecznego odwołania oraz jak możemy Ci pomóc.
Aby porozmawiać z konsultantem wypełnij formularz i wyślij zgłoszenie.
UMÓW ROZMOWĘ

W przypadku świadczeń pieniężnych opłata komornicza wynosi 10% wyegzekwowanych środków. Jest to podstawowa stawka, która może zostać obniżona do 3% jeżeli dłużnik zdecyduje się na spłatę w ciągu miesiąca od otrzymania zawiadomienia o wszczęciu egzekucji. Opłata ta nie może być jednak niższa niż 150 złotych. Maksymalna opłata jaką może pobrać komornik nie może przekroczyć kwoty 50 000 złotych.

Jeśli chodzi o świadczenia niepieniężne to także każda czynność została szczegółowo określona w ustawie.

Ile wynosi pensja komornika?

To, ile zarabia komornik ostatecznie zależy od jego skuteczności. Nie ma określonej podstawy czy minimalnej pensji komornika. Jednak szacuje się, że aplikant na komornika zarabia około 2-4 tys. złotych brutto, a asesor komorniczy około 5-6 tys. złotych brutto. Zarobki komornika są zdecydowanie wyższe, ale ich ostateczna wysokość zależy od jego skuteczności.

Dodatkowo każdy komornik zobowiązany jest do złożenia oświadczenia majątkowego, które dotyczy zarówno majątku osobistego jak i objętego małżeńską wspólnością majątkową. Składa się je do prezesa właściwego sądu apelacyjnego, a analizuje je kolegium właściwego sądu apelacyjnego.

Oświadczenia te są ogólnodostępne w Biuletynie Informacji Publicznej. Jeśli więc kogoś interesuje to, ile dokładnie zarabia dany komornik może to w prosty sposób sprawdzić.

Mam egzekucję komorniczą. Czy mogę jakoś pozbyć się komornika?

Duża część osób mających egzekucję pyta: czy jest jakiś sposób na komornika? Możemy odpowiedzieć, że tak i nie. Możliwe jest zatrzymanie komornika wówczas, gdy pojawienie się organu egzekucyjnego było dla Ciebie wielkim zaskoczeniem. W tym sensie, że komornik pojawił się w Twoim życiu bez żadnych pism sądowych, które zawsze muszą być przysyłane do osoby zadłużonej. Nie dostałeś żadnego pisma z sądu, a mimo to pojawił się komornik? Wstępnie. Masz sporą szansę na oddłużenie i zatrzymanie działań organu egzekucyjnego.

Jeśli chcesz kontynuować sprawę oddłużania w toku egzekucji zadzwoń do komornika i ustal kilka istotnych informacji, a dokładnie:

 • jaka jest nazwa sądu, który wydał tytuł wykonawczy,
 • jaka jest nazwa tytułu wykonawczego (np. nakaz zapłaty w postepowaniu upominawczym),
 • jaka jest nazwa wierzyciela,
 • jaka jest sygnatura akt sądowych,
 • jaka jest data wydania tytułu wykonawczego.

Kiedy już zdobędziesz te dane zadzwoń do sądu, który wydał tytuł wykonawczy. Dowiedz się na jaki adres wysyłano do Ciebie pisma w toku sprawy sądowej. Jeśli potwierdzą się Twoje wcześniejsze przypuszczenia to może okazać się, że był to stary i dawno nieaktualny adres zamieszkania. Pamiętaj, że adres zameldowania nie ma tutaj żadnego znaczenia. Liczy się wyłącznie adres faktycznego zamieszkania, a więc przebywania w określonym miejscu z zamiarem pobytu. Zameldowanie u rodziców a komornik? To często spotykana historia, w której potrafimy pomóc.

Już wiem, że sąd wysyłał mi pisma na stary adres. Co dalej?

Pismo wysłane z sądu na zły adres to spotykane zjawisko. Co jednak dalej zrobić z posiadaną wiedzą? Jak to wykorzystać w praktyce? Tutaj możliwości i umiejętności większości konsumentów się kończą. Trzeba bowiem zacząć działać praktycznie i wdrażać procedurę oddłużania z komornikiem. Wiąże się to przede wszystkim z takimi działaniami jak:

 • wniosek do sądu o prawidłowe doręczenie tytułu egzekucyjnego (należy to odpowiednio uzasadnić i udowodnić),
 • złożenie odwołania od wydanego tytułu egzekucyjnego (np. sprzeciw od nakazu zapłaty).

Następnie koniecznym jest kontaktowanie się z komornikiem prowadzącym egzekucję oraz z wierzycielem. Ten drugi zazwyczaj reprezentowany jest przez fachowego pełnomocnika i nie zależy mu na tym, aby egzekucja dobiegła końca bez zaspokojenia jego żądań. Trzeba umieć się odpowiednio zachować i umiejętnie dokonać procesowej riposty. Zdecydowanie w sprawach dotyczących blokowania egzekucji komorniczej zalecane jest korzystanie z profesjonalnego wsparcia prawnego jakie daje prawnik od spraw komorniczych. W przeciwnym razie łatwo popełnić błędy, a których można byłoby z łatwością uniknąć korzystając z fachowej pomocy prawnej. Tym bardziej, ze ta jest już powszechnie dostępna i to za nieduże pieniądze.

Kancelaria EUROLEGE – pomożemy w problemach z komornikiem

Pomoc prawnika może przydać się na każdym etapie, także w przypadku egzekucji komorniczej. W naszej kancelarii zajmujemy się takimi sprawami i pomagamy osobom zadłużonym. Zapraszamy do kontaktu. Każda wstępna analiza jest darmowa. Nasz prawnik przeanalizuje Twoją sytuację i udzieli porad. Działamy zdalnie, co oznacza, że zasięg naszego działania obejmuje cały kraj. Staramy się także jak najszybciej reagować, gdyż wiemy, że w takich przypadkach liczy się czas.

Skontaktuj się z nami:


4.8/5 - (75 votes)

Kategorie: Porady dla dłużników

O Autorze

Kancelaria Eurolege

Kancelaria z wieloletnią praktyką w sprawach o zapłatę z powództwa banków, firm pożyczkowych i windykacyjnych (funduszy sekurytyzacyjnych). Pomaga osobom zadłużonym, których sprawy są na etapie przedsądowym (windykacyjnym), jak również sądowym i egzekucji komorniczej.

Zostaw komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.