Zdarzyło Ci się, że sąd wysyłał do Ciebie pisma na zły – zazwyczaj stary – adres albo też na Twoje nieprawidłowe dane osobowe? Wskazując np. nazwisko panieńskie? W takiej sytuacji masz możliwość wzruszenia orzeczenia sądowego i odwrócenia niekorzystnych skutków nieprawidłowo doręczonych, a właściwie niedoręczonych pism sądowych. Prawo w takiej sytuacji stoi po Twojej stronie!

Sposoby doręczeń przesyłek sądowych.

Zgodnie z przepisami kodeksu postępowania cywilnego przesyłki sądowe doręcza się adresatowi w mieszkaniu, w miejscu pracy lub tam, gdzie się adresata zastanie. Jeśli adresat wyraźnie to zastrzegł, przesyłkę można pozostawić również we właściwej skrytce pocztowej.

Jeżeli doręczający nie zastanie adresata w mieszkaniu? Może doręczyć pismo sądowe dorosłemu domownikowi. A gdyby go nie było – administracji domu, dozorcy domu lub sołtysowi. Jednak tylko pod warunkiem, że osoby te nie są przeciwnikami adresata w sprawie i podjęły się oddania mu pisma.

Ostatecznie, w razie niemożności doręczenia w sposób przewidziany wyżej, pismo należy złożyć w placówce pocztowej. Doręczane w inny sposób zaś w urzędzie właściwej gminy, umieszczając zawiadomienie o tym w drzwiach mieszkania adresata lub w oddawczej skrzynce pocztowej. Należy wskazać jednak gdzie i kiedy pismo pozostawiono, oraz z pouczeniem, że należy je odebrać w terminie siedmiu dni od dnia umieszczenia zawiadomienia. W przypadku bezskutecznego upływu tego terminu, czynność zawiadomienia należy powtórzyć.

Wierzyciel wskazał nieprawidłowe dane adresowe.

Zgodnie z przepisami procedury cywilnej, powód w pierwszym piśmie kierowanym do sądu – pozwie – powinien dokładnie oznaczyć stronę, którą pozywa oraz podać jej aktualne dane adresowe. Oczywiście sąd, do którego trafia taki pozew, w tym również e-sąd powinien skorzystać z posiadanych możliwości weryfikacji. Jak? Przede wszystkim ustalić w bazie PESEL-SAD, czy podawane przez powoda dane adresowe strony pozwanej są prawidłowe. Jeżeli są nieprawidłowe, powinien wezwać powoda do wskazania danych aktualnych albo samodzielnie ustalając dane prawidłowe przesłać pismo na właściwy i aktualny adres pozwanego. Tak powinno być, ale niestety często nie jest…

DOSTAŁEŚ Z SĄDU NAKAZ ZAPŁATY?
Nie czekaj aż pojawi się komornik! Masz tylko 14 dni, aby się odwołać i umorzyć postępowanie.
Nasz prawnik bezpłatnie ustali czy masz możliwość skutecznego odwołania oraz jak możemy Ci pomóc.
Aby porozmawiać z konsultantem wypełnij formularz i wyślij zgłoszenie.
UMÓW ROZMOWĘ

Pismo z sądu wysłane na niewłaściwy adres.

W wirze dużego obciążenia pracą w wydziałach sądów cywilnych oraz ilości prowadzonych spraw zdarza się – wcale nierzadko -, że etap badania zgodności podawanych przez stronę powodową danych adresowanych pozwanego jest pomijane. Wówczas korespondencja sądowa wysyłana jest na dane zadeklarowane przez stronę powodową. Niestety wówczas pojawiają się problemy. Praktyka sądów jest niestety taka, że to na pozwanego przerzucana jest cala odpowiedzialność i to on ma udowodnić, że w danym czasie nie mieszkał pod wskazanym adresem…

Przesyłka sądowa wysyłana na panieńskie nazwisko.

W związku z tym, że zobowiązania często zaciągane były wiele lat wcześniej, zanim pojawiła się sprawa sądowa, instytucje finansowe dysponują jedynie starymi danymi, zawartymi w umowach pożyczek albo kredytów. W międzyczasie, pomiędzy zawarciem umowy a złożeniem pozwu wiele kobiet wychodzi za mąż i zmienia nazwiska. W takiej sytuacji korespondencja powinna być wysyłana na nazwisko aktualne.

Jeśli z jakichkolwiek przyczyn tak się nie dzieje, a adresat nie odbierze takiej przesyłki albo zwyczajnie odmówi jej odbioru? Wówczas listonosz powinien odnotować, że osoba o takim imieniu i nazwisku nie mieszka pod danym adresem. Jeśli jednak mimo wszystko okaże się, że korespondencja zostanie uznana za doręczoną skutecznie? W takiej sytuacji istnieje możliwość uchylenia czynności sądu, w tym uchylenia nakazów zapłaty i wyroków zaocznych.

Co zrobić, kiedy przesyłki z sądu nie dochodzą, a w sprawie pojawił się komornik?

Zdarzyło się, że powód w pozwie podał Twoje nieprawidłowe albo nieaktualne dane adresowe lub osobowe? O całej sytuacji dowiesz się w przeważającej ilości spraw dopiero od komornika sądowego. Zazwyczaj osoby pozwane, które o tym nie wiedziały dowiadują się o całej sprawie przy:

Wówczas czas jest na wagę złota. Opieszałość spowoduje toczenie egzekucji, dlatego powinieneś działać już teraz. W naszej Kancelarii otrzymasz fachową pomoc. Wystarczy, że zgłosisz nam swoją sprawę tutaj: zatrzymanie egzekucji komorniczej.

Co powinieneś zrobić przed zgłoszeniem nam swojej sprawy?

Przede wszystkim musisz ustalić, na podstawie jakiego tytułu wykonawczego komornik prowadzi egzekucję wszczęta wobec Twojej osoby. Jeśli komornik wysłał Ci pismo w sprawie egzekucyjnej, to informację tą wyczytasz właśnie z tego pisma. Zapewne będzie to jakiś nakaz zapłaty albo wyrok zaoczny. A co jeśli jednak żadnego pisma nie otrzymałeś? Musisz w takiej sytuacji wykonać telefon do komornika prowadzącego egzekucję. Ustal na podstawie jakiego tytułu prowadzone jest postępowanie egzekucyjne wobec Twojej osoby.

Jeśli okaże się, że nakaz zapłaty z sądu albo wyrok zaoczny wysyłane były do Ciebie na nieprawidłowe dane adresowe albo nieprawidłowe dane osobowe? Wtedy możemy Ci pomóc i zablokować komornika i doprowadzić do umorzenia egzekucji komorniczej. W przypadku pozytywnego załatwienia sprawy masz realną szansę na odzyskanie wszystkich kwot, które zabrał Ci komornik w trakcie egzekucji.

Masz więcej pytań. Zadzwoń do nas albo napisz. Możesz również wejść na nasze forum kredytowe i zadać pytanie naszym prawnikom. Chętnie odpowiemy na Twoje pytania.

Masz sprawę w sądzie albo u komornika? Skorzystać z naszej bezpłatnej analizy swojej sytuacji. Nasz prawnik ustali jakie masz możliwości oddłużenia i jak możemy Ci pomóc.

Skontaktuj się z nasza Kancelarią jeszcze dzisiaj:O Autorze

Kancelaria EuroLege

Kancelaria z wieloletnią praktyką w sprawach o zapłatę z powództwa banków, firm pożyczkowych i windykacyjnych (funduszy sekurytyzacyjnych). Pomaga osobom zadłużonym, których sprawy są na etapie przedsądowym (windykacyjnym), jak również sądowym i egzekucji komornicze

Zostaw komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.