Masz problem z komornikiem i nie wiesz w jaki sposób doprowadzić do umorzenia egzekucji? W naszym dzisiejszym poradniku pokażemy Państwu w jakich okolicznościach komornik może, a w jakich zobowiązany jest umorzyć postępowanie egzekucyjne prowadzone przeciwko dłużnikowi. Odpowiemy też na pytanie: ile czasu ma komornik na umorzenie egzekucji?

Kiedy pojawia się komornik? Zawiadomienie o wszczęciu egzekucji.

Komornik sądowy pojawia się wówczas, kiedy istnieje wobec dłużnika tytuł wykonawczy. Takim tytułem wykonawczym najczęściej jest sądowy nakaz zapłaty albo wyrok pochodzący od sądu zaopatrzony w klauzulę wykonalności. Zgodnie z przepisami kodeksu postępowania cywilnego komornik nie może badać zasadności wydanego orzeczenia, stąd też jeśli spełnione są wszystkie wymogi formalne tytułu wykonawczego to musi go egzekwować zgodnie z wolą wierzyciela, który złożył wniosek o wszczęcie egzekucji.

Kiedy dłużnik dowiaduje się, że wobec niego wszczęto postępowanie egzekucyjne? Najczęściej będzie to pierwsza czynności komornika polegająca na zajęciu rachunku bankowego, zajęciu wynagrodzenia za pracę czy zajęciu emerytury lub renty. Niekiedy dłużnik o wszczętej egzekucji dowiaduje się dopiero z pisma komornika.

Kiedy komornik umarza egzekucję?

Umorzenie postępowania egzekucyjnego przez komornika może nastąpić z urzędu albo na wniosek. Wniosek może pochodzić albo od wierzyciela albo od dłużnika, bądź od obu łącznie, jeśli dany przepis i sytuacja faktyczna w sprawie egzekucyjnej na to pozwalają.

Umorzenie egzekucji komorniczej z urzędu.

Zgodnie z przepisami kodeksu postępowania cywilnego komornik umarza egzekucję z urzędu w następujących przypadkach:

1) jeżeli okaże się, że egzekucja nie należy do organów sądowych (komornik nie może w ogóle prowadzić danej egzekucji);

2) jeżeli wierzyciel lub dłużnik nie ma zdolności sądowej (nie ma takiego dłużnika albo wierzyciela w ogóle) albo gdy egzekucja ze względu na jej przedmiot lub na osobę dłużnika jest niedopuszczalna;

3) jeżeli jest oczywiste, że z egzekucji nie uzyska się sumy wyższej od kosztów egzekucyjnych;

4) jeżeli wierzyciel w ciągu sześciu miesięcy nie dokonał czynności potrzebnej do dalszego prowadzenia postępowania lub nie zażądał podjęcia zawieszonego postępowania.

DOSTAŁEŚ Z SĄDU NAKAZ ZAPŁATY?
Nie czekaj aż pojawi się komornik! Masz tylko 14 dni, aby się odwołać i anulować dług.
Nasz prawnik bezpłatnie ustali czy masz możliwość oddłużenia oraz jak możemy Ci pomóc.
Aby porozmawiać z konsultantem wypełnij formularz i wyślij zgłoszenie.
UMÓW ROZMOWĘ

Zakończenie egzekucji komorniczej na wniosek – również wierzyciela.

 Jak wspomnieliśmy wyżej, komornik może dokonać zakończenia egzekucji komorniczej także na wniosek. Kiedy taka sytuacja może mieć miejsce? Oto konkretne przypadki wprost z przepisów kodeksu postępowania cywilnego:

1) jeżeli tego zażąda wierzyciel (jednakże w sprawach, w których egzekucję wszczęto z urzędu lub na żądanie uprawnionego organu, wniosek wierzyciela o umorzenie postępowania wymaga zgody sądu lub uprawnionego organu, który zażądał wszczęcia egzekucji);

2) jeżeli prawomocnym orzeczeniem tytuł wykonawczy został pozbawiony wykonalności albo orzeczenie, na którym oparto klauzulę wykonalności zostało uchylone lub utraciło moc (np. uchylenie egzekucji ze względu na niedoręczenie nakazu zapłaty na prawidłowy adres);

3) jeżeli egzekucję skierowano przeciwko osobie, która według klauzuli wykonalności nie jest dłużnikiem i która sprzeciwiła się prowadzeniu egzekucji, albo jeżeli prowadzenie egzekucji pozostaje z innych powodów w oczywistej sprzeczności z treścią tytułu wykonawczego;

4) jeżeli wierzyciel jest w posiadaniu zastawu zabezpieczającego pełne zaspokojenie egzekwowanego roszczenia, chyba że egzekucja skierowana jest do przedmiotu zastawu.

Jakie są skutki umorzenie egzekucji komorniczej?

Jak stanowią przepisy kodeksu postępowania cywilnego umorzenie postępowania egzekucyjnego powoduje uchylenie dokonanych czynności egzekucyjnych. Przy czym nie pozbawia wierzyciela możności wszczęcia ponownej egzekucji, chyba że z innych przyczyn egzekucja jest niedopuszczalna.

Zakończenie egzekucji komorniczej nie sprawia, że tytuł wykonawczy nie nadaje się do dalszej egzekucji. Przeciwnie, wierzyciel wymieniony w tytule może nadal prowadzić egzekucję. Może ją wszcząć nawet po wielu latach od umorzenia egzekucji. Oczywiście uwzględniając tutaj terminy przedawnienia. Obecnie komornik nie może wszcząć postępowania egzekucyjnego na podstawie przedawnionego tytułu wykonawczego.

Ile czasu ma komornik na umorzenie egzekucji?

Zasadniczo komornik nie ma żadnego ustawowego czasu (terminu) na umorzenie egzekucji. Powinien zrobić to jednak szybko i bez zbędnej zwłoki. Problemem dłużnika jest jednak to, iż może wyłącznie czekać na ruch komornika. Możliwe jest co prawda działanie, ale ma ono charakter lekkiego wpływu na podjęcie działań przez komornika. Chodzi mianowicie o złożenie skargi do prezesa sądu rejonowego, przy którym działa konkretny komornik sądowy. Oczywiście skarga taka byłaby zasadne tylko w okolicznościach, w jakich komornik działa z rzeczywistym i dużym opóźnieniem. Szczególnie, jeżeli brak aktywności organu egzekucyjnego ma charakter wskazujący na niczym nieuzasadnioną bezczynność.

Pamiętać bowiem trzeba, że brak umorzenia egzekucji komorniczej to dla dłużnika realne straty finansowe. Zablokowane konto w banku nie daje możliwości czerpania korzyści z owoców własnej pracy – pieniędzy. Zajęta pensja przez komornika z kolei uniemożliwia pobieranie pełnego, umówionego wynagrodzenia za pracę.

Co prawda komornik wykonuje działania w imieniu Państwa, ale jego odpowiedzialność może być indywidualna. Przede wszystkim za swoje nieprawidłowe działania i zaniechania może komornik odpowiadać dyscyplinarnie. Odpowiedzialność zawodowa niekiedy jest bardziej dotkliwa niż np. odpowiedzialność cywilna. Organy odpowiedzialności zawodowej mogą nawet w skrajnych przypadkach orzec o zakazie wykonywania zawodu. Dlatego pamiętaj, że komornik nie może wszystkiego wobec osoby zadłużonej. Wręcz przeciwnie, obarczony jest wieloma zakazami i ograniczeniami.

Czy można odzyskać pieniądze zabrane przez komornika podczas egzekucji?

Ogólnie rzecz ujmując odzyskanie pieniędzy pobranych w trakcie postępowanie egzekucyjnego przez komornika sądowego jest zazwyczaj niemożliwe, ale w wyjątkowych przypadkach istnieje taka możliwość. Kiedy można na to liczyć? Zasadniczo w przypadku zajścia przesłanki nr 2 z umorzenia egzekucji na wniosek. Jeśli tytuł wykonawczy pozbawiony został wykonalności w całości, to oczywiście zwrot kwot pobranych w egzekucji jak najbardziej należy się dłużnikowi. Taką samą sytuację będzie miał dłużnik wówczas, jeśli mimo przeprowadzonej egzekucji tytuł egzekucyjny np. nakaz zapłaty wydany przez sąd), któremu nadano klauzulę wykonalności zostanie uchylony.

W naszej Kancelarii wielokrotnie przeprowadzaliśmy postępowania, których efektem końcowym było umożliwienie dłużnikowi odzyskania pieniędzy pobranych przez komornika. Pisaliśmy już o tym w artykule umorzenie długu u komornika.

Przypominamy w tym miejscu jednak, że obowiązek zwrotu środków pobranych podczas egzekucji ciąży nie na komorniku, ale na wierzycielu, na wniosek którego komornik prowadził egzekucję.

Gdzie szukać pomocy prawnej?

Masz sprawę w sądzie albo u komornika? Skorzystaj z naszej bezpłatnej analizy swojej sytuacji. Nasz prawnik ustali jakie masz możliwości oddłużenia i jak możemy Ci pomóc.

Skontaktuj się z nasza Kancelarią jeszcze dzisiaj:


4.9/5 - (32 votes)

Kategorie: Porady dla dłużników Wzory i przydatne pisma

O Autorze

Kancelaria EuroLege

Kancelaria z wieloletnią praktyką w sprawach o zapłatę z powództwa banków, firm pożyczkowych i windykacyjnych (funduszy sekurytyzacyjnych). Pomaga osobom zadłużonym, których sprawy są na etapie przedsądowym (windykacyjnym), jak również sądowym i egzekucji komornicze

Zostaw komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.

Komentarze

Grzegorz pisze:

Witam mam komornika kutry bezskutecznie blokuję mi konto już dwa lata co ciekawe jego czynności były bez trzymania się procedur czyli idzie na skruty i działa na podstawie nakazu zapłaty wydanego przez sąd lublin. I tu jest moje pytanie jak to możliwe że sąd wydał nakaz skoro ja nie dostałem go nie miałem możliwości się odwołać gdzie te pismo z Lublina poszło i adwokat mi tłumaczył że zapewne dane adresowe były błędne i stąd ten cyrk i ta egzekucja i nie wiem co robić żeby wyjaśnić sprawę z tym nakaz którego nie dostałem i jak nakłonić komornika żeby umorzył już te egzekucję bo jak dzwoniłem i nie idzie normalnie porozmawiać tylko krzyczy straszy mnie jak ja mówię że konto zablokować mugl a informacje o blokadzie dostałem po 6 miesiącach i na podstawie tego tej czynności przywołuje go do porządku i wyjaśnienie sytuacji to się denerwuje i mnie straszy i nie wiem jak już z nim rozmawiać, przysłał pismo żeby auto mu oddać pod kancelarie i dzwoniłem i mówię że Komornik właściwy jest na pensji i tylko on ma prawo zająć auto to mi się rozłączył i ostatni raz to pismo było że egzekucja z konta jest bezskutecznie prowadzona i w astscie policji zsjmie auto to ja znowu tylko tym razem mejl wysłałem że nie ma do tego prawa i powinien przekazać akta wladcieemu Komornik i nie przekazał i 6 miesięcy cisza żadnych listów i tel z zastraszaniem już nie ma, i podejrzewam że nakaz zapłaty lublin wystaw bez podstawnie bo jak dzwoniłem do wierzyciela i poruszyłem temat to kazali mi wniosek do komornika pisać o umorzenie a ja przypomnieć im mogłem że oni tez powinni takie pismo wysłać dziwne że nie chcieli ugody splaty ratalne tylko jak się zapyta dlaczego nie dostał pisma żeby się odwolac to cisza była i dodałem ze może wierzyciel błędne dane adresowe podal i dlatego nie miałem jak się bronić i odrazu wniosek o umorzenie kazali pisać dziwne że nie chcą spłaty długu coś tu jest pokręcona ta egzekucja i nie wiem prosze pomoc co robić jak się pozbyć tego Hama niekompetenego Pana komornika.

Kancelaria EuroLege pisze:

Dzień dobry Panie Grzegorzu. Zajmujemy się sprawami oddłużania i chętnie przyjrzymy się Pana sprawie. Jeszcze dzisiaj napiszemy do Pana maila z prośbą o dodatkowe informacje. Prosimy o stałe monitorowanie swojej skrzynki mailowej. Również w folderze SPAM.