Otrzymałeś od komornika informację o toczącym się wobec Ciebie postępowaniu egzekucyjnym? A może dowiedziałeś się o tym fakcie poprzez dokonanie pierwszej czynności egzekucyjnej przez komornika? Twoim zdaniem komornik dopuścił się naruszenia prawa podczas wykonywania czynności egzekucyjnych? Dobrze trafiłeś! W artykule opisujemy, czym jest skarga na czynności komornika i w jaki sposób ją napisać. Całkowicie za darmo załączamy gotowy wzór (formularz) skargi do pobrania!

Kiedy i jak dłużnik może dowiedzieć się o wszczętej egzekucji komorniczej?

Kiedy dłużnik dowiaduje się o toczącym się postępowaniu egzekucyjnym? Jest dwie główne możliwości. Pierwsza to oficjalne pismo od komornika o wszczęciu postępowania egzekucyjnego i wezwanie do dobrowolnego wykazania majątku. Drugi sposób, zazwyczaj spotykany, to podjęcie czynności komorniczej bez żadnego uprzedniego zawiadomienia dłużnika, poprzez:

  1. zajęcie rachunku bankowego (blokada na rachunku bankowym);
  2. zajęcie wynagrodzenia za pracę (blokada pensji);
  3. zajęcie renty albo emerytury (zajęcie należności w ZUS);
  4. zajęcie zwrotu podatku dochodowego albo VAT (zajęcie należności w Urzędzie Skarbowym).

Zwracamy uwagę, że komornik sądowy działa według ścisłych, jasno opisanych reguł, a podstawą jego działania jest prawomocne orzeczenie sądu zaopatrzone w klauzulę wykonalności (tytuł wykonawczy). Komornik nie jest uprawniony do badania zasadności wydania tytułu wykonawczego. Jeśli dowiedziałeś się, że toczono wobec Ciebie postępowanie sądowe dopiero od komornika, to koniecznie przeczytaj ten artykuł: Jak zatrzymać komornika.

Pamiętaj, że komornik sądowy to nie windykator terenowy. Więcej o różnicach znajdziesz w naszym artykule, z którego dowiesz się co może windykator terenowy.

Zobacz także, kim jest i jakie uprawnienia ma komornik: Kim jest i co może komornik sądowy. Poradnik osoby zadłużonej

Kto może złożyć skargę na czynności komornika?

Wnieść skargę na czynności komornika mogą oczywiście osoby, których prawa zostały naruszone oraz ci, którzy podejrzewają, że mogło dojść do naruszeń. Pamiętajmy jednak, że skarga na czynności komornika może zostać wniesiona także przez inne organy i instytucje. Należą do nich: prokurator, organizacja pozarządowa, Rzecznik Praw Obywatelskich czy Rzecznik Praw Dziecka. Co zaskakujące, może to uczynić również sąd, przez który doszło do wszczęcia egzekucji.

Jak sporządzić skargę na czynności komornika?

Jeśli kwestionujesz prowadzoną przeciwko Tobie egzekucję komorniczą, a jednocześnie wiedziałeś o wydanym wobec Twojej osoby orzeczeniu sądowym, które jest prawomocne, to możesz zarzucić komornikowi nieprawidłowości w działaniu. Przypominamy, że komornik sądowy nie bada zasadności tytułu wykonawczego pochodzącego od sądu, a więc jakiekolwiek zarzuty merytoryczne, np. przedawnienie roszczenia, brak istnienia zobowiązania czy brak wiedzy o osobie wierzyciela nie mogą stanowić podstawy skargi na czynności komornika.
Podstawami skarg na czynności komornika może być np.: nieprawidłowo obliczona opłata egzekucyjna, naliczenie za wysokich wartości odsetek, prowadzenie egzekucji względem osoby, która nie jest dłużnikiem.

DOSTAŁEŚ Z SĄDU NAKAZ ZAPŁATY?
Masz tylko 14 dni na sprzeciw i anulowanie długu!
Nasz prawnik bezpłatnie ustali czy masz szanse na oddłużenie oraz jak możemy Tobie pomóc.
Aby porozmawiać z konsultantem wypełnij formularz i wyślij zgłoszenie.
WYPEŁNIJ FORMULARZ

Wzór (formularz) skargi na czynności komornika do pobrania.

W celu ułatwienia dłużnikom składania skarg na czynności komornika wprowadzono uniwersalny formularz, który wystarczy uzupełnić w odpowiednich miejscach. Zaznaczamy, że obecnie komornik doręcza urzędowy formularz skargi dłużnikowi przy pierwszej czynności egzekucyjnej oraz stronom i uczestnikom obecnym podczas czynności dokonywanej poza kancelarią, chyba że czynność ta podlega zaskarżeniu skargą w formie ustnej.

Pobierz: Formularz skargi na czynności komornika [pdf]

W przypadku stwierdzenia oczywistego naruszenia prawa przez komornika, sąd uwzględniając skargę, stosownie do okoliczności, może go obciążyć kosztami postępowania wywołanego skargą. Na postanowienie sądu przysługuje zażalenie stronom oraz komornikowi.

Jeżeli Twoimi sprawami nie zajął się jeszcze komornik, ale obawiasz się, że w przyszłości może do tego dojść, prawnicy z EuroLege pomogą Ci zadbać o Twoje interesy, nim będzie za późno. Mądra profilaktyka uratowała wielu potencjalnych przyszłych dłużników przed postępowaniem egzekucyjnym. Jeżeli również uważasz, że lepiej zapobiegać niż leczyć koniecznie zapoznaj się z naszym artykułem: Chcesz uniknąć komornika? Zobacz jak to zrobić

Gdzie złożyć skargę na czynności komornika?

Skargę na czynności komornika sądowego składa się obecnie do sądu rejonowego, przy którym działa komornik, ale za pośrednictwem tego komornika, którego czynności dłużnik kwestionuje. Ponadto skarga na czynności komornika powinna być złożona do sądu rejonowego, przy którym działa komornik. Ten również sąd rozpatruje skargę, którą dłużnik złożył na czynności komornika.

W jakim terminie wnosi się skargę na czynności komornika?

Pamiętaj, że skargę na czynności komornika należy wnieść w nieprzekraczalnym terminie tygodnia (7 dni) od dnia dokonania czynności, jeśli dłużnik był przy niej obecny. Natomiast jeśli był nieobecny, to w terminie tygodnia (7 dni) od otrzymania informacji o czynności, którą dłużnik chce zaskarżać. Jeśli dłużnik nie zdąży z wniesieniem skargi na czynności komornika w terminie ustawowym, to będzie ona podlegała odrzuceniu. W takiej sytuacji sąd nie rozpatruje jej merytorycznie, nie bada zasadności zarzutów skargi na czynności komornika, o których dłużnik w tej skardze napisał.

Ile wynosi opłata od skargi na czynności komornika?

Zgodnie z treścią przepisów o opłatach sądowych w sprawach cywilnych, opłata od skargi na czynności komornika wynosi 100 zł. Opłatę należy uiścić w znakach sądowych, kasie sądu rejonowego albo na rachunek bankowy właściwego sądu rejonowego.

Co dalej z wniesioną skargą na czynności komornika?

Jeśli dłużnik wniósł skargę na czynności komornika w sposób poprawny, w terminie i należycie ją opłacił, są dwa warianty działania. Po pierwsze, komornik sądowy, którego skarga dotyczy, może sam we własnym zakresie uwzględnić skargę. Jeśli jednak nie zgadza się ze skargą dłużnika na jego czynności komornicze, to skargę taką wraz z aktami przekazuje do właściwego sądu rejonowego, który rozpozna skargę. Zgodnie z przepisami sąd na rozpoznanie skargi na czynności komornika ma jedynie tydzień, ale jest to tylko termin instrukcyjny dla sądu i rzadko bywa, aby tak szybko sąd rozpatrujący skargę zadziałał.

Sąd może uwzględnić w całości lub w części naszą skargę. Ma prawo także do jej oddalenia. Dlatego jeżeli nie jesteśmy pewni, czy czynności komornicze są prawidłowe, warto skonsultować się z prawnikami z EuroLege, którzy podpowiedzą możliwe rozwiązania. Sąd może także odrzucić naszą skargę, jeśli na przykład nie spełnia kryteriów formalnych takich jak na przykład dochowanie odpowiednich terminów.

Obawiasz się, że skarga na czynności komornika może doprowadzić do sytuacji dla Ciebie skrajnie niekorzystnej? Myślisz, że takim działaniem tylko sobie zaszkodzisz? Nic z tych rzeczy. Możesz korzystać z przysługującego Ci prawa w tym zakresie, a komornik ma obowiązek sporządzić w terminie trzech dni uzasadnienie zaskarżonej czynności i przekazać ją wraz z aktami sprawy do sądu.

Skarga na bezczynność komornika?

Pamiętajmy, że skarga na czynności komornika dotyczy nie tylko dokonania przez niego wadliwej czynności, ale odnosi się również do sytuacji, gdy zaniechał swoich zobowiązań. Z perspektywy potencjalnego dłużnika ten drugi przypadek będzie miał miejsce, gdy komornik odmówi uchylenia zajęcia wierzytelności przeprowadzonego w sposób niedopuszczalny. Na przykład komornik dopuścił się zajęcia zbyt dużej sumy wynagrodzenia za pracę na rachunku bankowym. Znowelizowane przepisy umożliwiły złożenie skargi na bezczynność komornika.

Ewidentnie należy te zmiany uznać za ważne i potrzebne, gdyż wiele skarg trafiających do naszej Kancelarii dotyczyła tego, że komornik nie dokonywał czynności, co do których winien podjąć działania. Umożliwia to zarówno dłużnikowi jak i samemu wierzycielowi dyscyplinowanie komornika, którego dotychczas wiązały terminy bardziej instrukcyjne, za przekroczenie których nie ponosił żadnych konsekwencji.

Na naszej stronie zamieszczamy wzory pism do komornika, które każdy dłużnik może pobrać całkowicie bezpłatnie! Jeżeli Ty lub Twoi bliscy chcecie ustalić, czy działania komornika wobec Was są zgodne z prawem i komornik postępuje prawidłowo, możecie skorzystać ze wsparcia prawników z EuroLege. Nasi eksperci znają doskonale ograniczenia i możliwości prawne komorników oraz służą pomocą w tej kwestii. Nie czekaj i już dziś zrób coś dla siebie i swoich interesów. Skorzystaj z wiedzy i doświadczenia specjalistów z EuroLege, którzy rozwiązali niejeden spór z komornikiem.

Gdzie szukać pomocy prawnej?

Masz sprawę w sądzie albo u komornika? Skorzystaj z naszej bezpłatnej analizy swojej sytuacji. Nasz prawnik ustali jakie masz możliwości oddłużenia i jak możemy Ci pomóc.

Skontaktuj się z nasza Kancelarią jeszcze dzisiaj:
Zadzwoń: 530 333 130
Napisz: kontakt@eurolege.pl
Wyślij zgłoszenie: https://www.eurolege.pl/zgloszenie/


Zostaw komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.


O Autorze

Jacek Andrzejewski

Dyrektor ds. marketingu w Kancelarii EUROLEGE. Doświadczony manager marketingu i sprzedaży z wieloletnią praktyką na kierowniczych stanowiskach w kancelariach prawnych i firmach handlowych o zasięgu ogólnopolskim. Wielokrotnie zasiadał w organach instytucji działających w sektorze NGO.