Otrzymałeś od komornika informację o toczącym się wobec Ciebie postępowaniu egzekucyjnym? A może dowiedziałeś się o tym fakcie poprzez dokonanie pierwszej czynności egzekucyjnej przez komornika? Twoim zdaniem komornik dopuścił się naruszenia prawa podczas wykonywania czynności egzekucyjnych? Dobrze trafiłeś! W artykule opisujemy, czym jest skarga na czynności komornika i w jaki sposób ją napisać. Całkowicie za darmo załączamy gotowy wzór (formularz) skargi do pobrania!

Kiedy i jak dłużnik może dowiedzieć się o wszczętej egzekucji komorniczej?

Kiedy dłużnik dowiaduje się o toczącym się postępowaniu egzekucyjnym? Jest dwie główne możliwości. Pierwsza to oficjalne pismo od komornika o wszczęciu postępowania egzekucyjnego i wezwanie do dobrowolnego wykazania majątku. Drugi sposób, zazwyczaj spotykany, to podjęcie czynności komorniczej bez żadnego uprzedniego zawiadomienia dłużnika, poprzez:

  1. zajęcie rachunku bankowego (blokada na rachunku bankowym);
  2. zajęcie wynagrodzenia za pracę (blokada pensji);
  3. zajęcie renty albo emerytury (zajęcie należności w ZUS);
  4. zajęcie zwrotu podatku dochodowego albo VAT (zajęcie należności w Urzędzie Skarbowym).

Zwracamy uwagę, że komornik sądowy działa według ścisłych, jasno opisanych reguł, a podstawą jego działania jest prawomocne orzeczenie sądu zaopatrzone w klauzulę wykonalności (tytuł wykonawczy). Komornik nie jest uprawniony do badania zasadności wydania tytułu wykonawczego. Jeśli dowiedziałeś się, że toczono wobec Ciebie postępowanie sądowe dopiero od komornika, to koniecznie przeczytaj ten artykuł: Jak zatrzymać komornika.

Pamiętaj, że komornik sądowy to nie windykator terenowy. Więcej o różnicach znajdziesz w naszym artykule, z którego dowiesz się co może windykator terenowy.

Zobacz także, kim jest i jakie uprawnienia ma komornik: Kim jest i co może komornik sądowy. Poradnik osoby zadłużonej

Kto może złożyć skargę na czynności komornika?

Wnieść skargę na czynności komornika mogą oczywiście osoby, których prawa zostały naruszone oraz ci, którzy podejrzewają, że mogło dojść do naruszeń. Pamiętajmy jednak, że skarga na czynności komornika może zostać wniesiona także przez inne organy i instytucje. Należą do nich: prokurator, organizacja pozarządowa, Rzecznik Praw Obywatelskich czy Rzecznik Praw Dziecka. Co zaskakujące, może to uczynić również sąd, przez który doszło do wszczęcia egzekucji.

Jak sporządzić skargę na czynności komornika?

Jeśli kwestionujesz prowadzoną przeciwko Tobie egzekucję komorniczą, a jednocześnie wiedziałeś o wydanym wobec Twojej osoby orzeczeniu sądowym, które jest prawomocne, to możesz zarzucić komornikowi nieprawidłowości w działaniu. Przypominamy, że komornik sądowy nie bada zasadności tytułu wykonawczego pochodzącego od sądu, a więc jakiekolwiek zarzuty merytoryczne, np. przedawnienie roszczenia, brak istnienia zobowiązania czy brak wiedzy o osobie wierzyciela nie mogą stanowić podstawy skargi na czynności komornika.
Podstawami skarg na czynności komornika może być np.: nieprawidłowo obliczona opłata egzekucyjna, naliczenie za wysokich wartości odsetek, prowadzenie egzekucji względem osoby, która nie jest dłużnikiem.

DOSTAŁEŚ Z SĄDU NAKAZ ZAPŁATY?
Nie czekaj aż pojawi się komornik! Masz tylko 14 dni, aby się odwołać i umorzyć postępowanie.
Nasz prawnik bezpłatnie ustali czy masz możliwość skutecznego odwołania oraz jak możemy Ci pomóc.
Aby porozmawiać z konsultantem wypełnij formularz i wyślij zgłoszenie.
UMÓW ROZMOWĘ

Wzór (formularz) skargi na czynności komornika do pobrania.

W celu ułatwienia dłużnikom składania skarg na czynności komornika wprowadzono uniwersalny formularz, który wystarczy uzupełnić w odpowiednich miejscach. Zaznaczamy, że obecnie komornik doręcza urzędowy formularz skargi dłużnikowi przy pierwszej czynności egzekucyjnej oraz stronom i uczestnikom obecnym podczas czynności dokonywanej poza kancelarią, chyba że czynność ta podlega zaskarżeniu skargą w formie ustnej.

Pobierz: Formularz skargi na czynności komornika [pdf]

W przypadku stwierdzenia oczywistego naruszenia prawa przez komornika, sąd uwzględniając skargę, stosownie do okoliczności, może go obciążyć kosztami postępowania wywołanego skargą. Na postanowienie sądu przysługuje zażalenie stronom oraz komornikowi.

Jeżeli Twoimi sprawami nie zajął się jeszcze komornik, ale obawiasz się, że w przyszłości może do tego dojść, prawnicy z EuroLege pomogą Ci zadbać o Twoje interesy, nim będzie za późno. Mądra profilaktyka uratowała wielu potencjalnych przyszłych dłużników przed postępowaniem egzekucyjnym. Jeżeli również uważasz, że lepiej zapobiegać niż leczyć koniecznie zapoznaj się z naszym artykułem: Chcesz uniknąć komornika? Zobacz jak to zrobić

Gdzie złożyć skargę na czynności komornika?

Skargę na czynności komornika sądowego składa się obecnie do sądu rejonowego, przy którym działa komornik, ale za pośrednictwem tego komornika, którego czynności dłużnik kwestionuje. Ponadto skarga na czynności komornika powinna być złożona do sądu rejonowego, przy którym działa komornik. Ten również sąd rozpatruje skargę, którą dłużnik złożył na czynności komornika.

W jakim terminie wnosi się skargę na czynności komornika?

Pamiętaj, że skargę na czynności komornika należy wnieść w nieprzekraczalnym terminie tygodnia (7 dni) od dnia dokonania czynności, jeśli dłużnik był przy niej obecny. Natomiast jeśli był nieobecny, to w terminie tygodnia (7 dni) od otrzymania informacji o czynności, którą dłużnik chce zaskarżać. Jeśli dłużnik nie zdąży z wniesieniem skargi na czynności komornika w terminie ustawowym, to będzie ona podlegała odrzuceniu. W takiej sytuacji sąd nie rozpatruje jej merytorycznie, nie bada zasadności zarzutów skargi na czynności komornika, o których dłużnik w tej skardze napisał.

Ile wynosi opłata od skargi na czynności komornika?

Zgodnie z treścią przepisów o opłatach sądowych w sprawach cywilnych, opłata od skargi na czynności komornika wynosi obecnie 50 zł. Opłatę należy uiścić w znakach sądowych, kasie sądu rejonowego albo na rachunek bankowy właściwego sądu rejonowego.

Co dalej z wniesioną skargą na czynności komornika?

Jeśli dłużnik wniósł skargę na czynności komornika w sposób poprawny, w terminie i należycie ją opłacił, są dwa warianty działania. Po pierwsze, komornik sądowy, którego skarga dotyczy, może sam we własnym zakresie uwzględnić skargę. Jeśli jednak nie zgadza się ze skargą dłużnika na jego czynności komornicze, to skargę taką wraz z aktami przekazuje do właściwego sądu rejonowego, który rozpozna skargę. Zgodnie z przepisami sąd na rozpoznanie skargi na czynności komornika ma jedynie tydzień, ale jest to tylko termin instrukcyjny dla sądu i rzadko bywa, aby tak szybko sąd rozpatrujący skargę zadziałał.

Sąd może uwzględnić w całości lub w części naszą skargę. Ma prawo także do jej oddalenia. Dlatego jeżeli nie jesteśmy pewni, czy czynności komornicze są prawidłowe, warto skonsultować się z prawnikami z EuroLege, którzy podpowiedzą możliwe rozwiązania. Sąd może także odrzucić naszą skargę, jeśli na przykład nie spełnia kryteriów formalnych takich jak na przykład dochowanie odpowiednich terminów.

Obawiasz się, że skarga na czynności komornika może doprowadzić do sytuacji dla Ciebie skrajnie niekorzystnej? Myślisz, że takim działaniem tylko sobie zaszkodzisz? Nic z tych rzeczy. Możesz korzystać z przysługującego Ci prawa w tym zakresie, a komornik ma obowiązek sporządzić w terminie trzech dni uzasadnienie zaskarżonej czynności i przekazać ją wraz z aktami sprawy do sądu.

Skarga na bezczynność komornika?

Pamiętajmy, że skarga na czynności komornika dotyczy nie tylko dokonania przez niego wadliwej czynności, ale odnosi się również do sytuacji, gdy zaniechał swoich zobowiązań. Z perspektywy potencjalnego dłużnika ten drugi przypadek będzie miał miejsce, gdy komornik odmówi uchylenia zajęcia wierzytelności przeprowadzonego w sposób niedopuszczalny. Na przykład komornik dopuścił się zajęcia zbyt dużej sumy wynagrodzenia za pracę na rachunku bankowym. Znowelizowane przepisy umożliwiły złożenie skargi na bezczynność komornika.

Ewidentnie należy te zmiany uznać za ważne i potrzebne, gdyż wiele skarg trafiających do naszej Kancelarii dotyczyła tego, że komornik nie dokonywał czynności, co do których winien podjąć działania. Umożliwia to zarówno dłużnikowi jak i samemu wierzycielowi dyscyplinowanie komornika, którego dotychczas wiązały terminy bardziej instrukcyjne, za przekroczenie których nie ponosił żadnych konsekwencji.

Na naszej stronie zamieszczamy wzory pism do komornika, które każdy dłużnik może pobrać całkowicie bezpłatnie! Jeżeli Ty lub Twoi bliscy chcecie ustalić, czy działania komornika wobec Was są zgodne z prawem i komornik postępuje prawidłowo, możecie skorzystać ze wsparcia prawników z EuroLege. Nasi eksperci znają doskonale ograniczenia i możliwości prawne komorników oraz służą pomocą w tej kwestii. Nie czekaj i już dziś zrób coś dla siebie i swoich interesów. Skorzystaj z wiedzy i doświadczenia specjalistów z EuroLege, którzy rozwiązali niejeden spór z komornikiem.

Gdzie szukać pomocy prawnej?

Masz sprawę w sądzie albo u komornika? Skorzystaj z naszej bezpłatnej analizy swojej sytuacji. Nasz prawnik ustali jakie masz możliwości oddłużenia i jak możemy Ci pomóc.

Skontaktuj się z nasza Kancelarią jeszcze dzisiaj:
Zadzwoń: 530 333 130
Napisz: kontakt@eurolege.pl
Wyślij zgłoszenie: https://www.eurolege.pl/zgloszenie/


4.7/5 - (58 votes)

Kategorie: Porady dla dłużników Wzory i przydatne pisma

O Autorze

Kancelaria Eurolege

Kancelaria z wieloletnią praktyką w sprawach o zapłatę z powództwa banków, firm pożyczkowych i windykacyjnych (funduszy sekurytyzacyjnych). Pomaga osobom zadłużonym, których sprawy są na etapie przedsądowym (windykacyjnym), jak również sądowym i egzekucji komorniczej.

Zostaw komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.

Komentarze

Teresa pisze:

Otrzymałam Postanowienie Komornika Sądowego przy SR Bartoszyce o umorzeniu postępowania egzekucyjnego w całości. Jestem wierzycielem. Nie zgadzam się z tą decyzją, powinnam wnieść skargę na czynności komornika w ciągu tygodnia, tylko ja tego terminu nie dochowałam. Czy istnieje jeszcze jakaś droga prawna na wniesienie skargi (po tym terminie), biorąc pod uwagę, że są przesłanki na wystąpienie zaniechania czynności przez komornika (art. 827 kpc), bądź bezczynność komornika.

Ryszard pisze:

Nie mogę dowiedzieć się dlaczego komornik potrąca mi pieniądze,po 2 rozmowach telefonicznych miałem dostać e_mail z odpowiedzią i nic.
Proszę o pomoc.

Nasz konsultant napisze do Pana na adres email podany w komentarzu. Przeanalizujemy dokładnie całą sprawę i ustalimy jak możemy Panu pomóc. :)

Danuta pisze:

Mam komornika od 9 lat i bezczelnie traktuje mnie zabiera mi nawet zwrot z urzędu skarbowego i niechcenia zrobic wykaż za co pobiera

Avatar photo Kancelaria EuroLege pisze:

Dzień dobry Pani Danuto. Przede wszystkim należy sprawdzić czy komornik w ogóle mógł działać w danej sprawie. Być może komornik działa na podstawie wadliwego tytułu wykonawczego, który należy usunąć. Gdyby okazało się, że w tej konkretnej sprawie tak jest to możliwe stanie się odzyskanie wszystkich zabranych przez komornika pieniędzy. Zajmujemy się pomocą w tego rodzaju sprawach. Dlatego jeszcze dzisiaj napiszemy do Pani maila z prośbą o dodatkowe informacje. Prosimy o stałe monitorowanie swojej skrzynki mailowej. Również w folderze SPAM.

Kaśka pisze:

Witam mam takie pytanie posiadam komornika i ten ściąga mi całe wynagrodzenie z umowy zlecenie i zostawia mnie bez środków do życia . Wiem , że to jest nie zgodne z prawem i może zabrać mi jedynie tylko 50% wynagrodzenia , a nie wszystko. Zmagam się z tym ponieważ od dwóch miesięcy nie mam środków do życia bo komornik zabiera mi całe wynagrodzenie . Mam na utrzymaniu córkę i mieszkanie za które nie mam z czego zapłacić , prosiłam komornika aby oddał mi cześć pieniędzy z wynagrodzenia ale komornik tylko mnie zbywa i wysyła spowrotem część pieniędzy do mojego pracodawcy a oni mi spowrotem na konto i w ten sposób spłaca moje zadłużenie. Co mogę z tym zrobić czy mogę złożyć skargę na komornika.

Avatar photo Kancelaria EuroLege pisze:

Dzień dobry Pani Kasiu. Przede wszystkim należy sprawdzić czy komornik w ogóle mógł działać w danej sprawie. Być może komornik działa na podstawie wadliwego tytułu wykonawczego, który należy usunąć. Gdyby okazało się, że w tej konkretnej sprawie tak jest to możliwe stanie się odzyskanie wszystkich zabranych przez komornika pieniędzy. Zajmujemy się pomocą w tego rodzaju sprawach. Dlatego jeszcze dzisiaj napiszemy do Pani maila z prośbą o dodatkowe informacje. Prosimy o stałe monitorowanie swojej skrzynki mailowej. Również w folderze SPAM.

Katarzyna pisze:

Dzień dobry . Moja sytuacja jest taka że mam zadłużenie u komornika na kilku sprawach . Chciałam spłacić jedno zadłużenie w całości więc poprosiłam córkę żeby poszła i wpłaciła podałam numer sprawy i jaką kwotę ma wpłacić . Pojechała z moim bratem i wpłaciła a asesor bez mojej zgody poinformowal ich o moim całym zadłużeniu . Moje pytanie jest gdzie mogę zgłosić złamanie prawa przez asesora komorniczego dodam że córka i brat nie odzywaja się

Avatar photo Kancelaria EuroLege pisze:

Dzień dobry Pani Katarzyno. Przede wszystkim należy sprawdzić czy komornik w ogóle mógł działać w danej sprawie. Być może komornik działa na podstawie wadliwego tytułu wykonawczego, który należy usunąć. Gdyby okazało się, że w tej konkretnej sprawie tak jest to możliwe stanie się odzyskanie wszystkich zabranych przez komornika pieniędzy. Zajmujemy się pomocą w tego rodzaju sprawach. Dlatego jeszcze dzisiaj napiszemy do Pani maila z prośbą o dodatkowe informacje. Prosimy o stałe monitorowanie swojej skrzynki mailowej. Również w folderze SPAM.

Katarzyna pisze:

Witam. Jeden komornik oddał sprawę innemu komornikowi, ponieważ był zbieg spraw. I niestety ten pierwszy komornik nie chce ściągnąć blokady z konta. A ten nowy komornik, który otrzymał ta sprawe również zajął mi konto. I mam dwa zajęcia od tego samego Wierzyciela. To nie jest zgodne z prawem. Czy mogę napisać skargę na tego komornika, czy jakieś zażalenie?

Avatar photo Kancelaria EuroLege pisze:

Dzień dobry Pani Katarzyno. Przede wszystkim należy sprawdzić czy komornik w ogóle mógł działać w danej sprawie. Być może komornik działa na podstawie wadliwego tytułu wykonawczego, który należy usunąć. Gdyby okazało się, że w tej konkretnej sprawie tak jest to możliwe stanie się odzyskanie wszystkich zabranych przez komornika pieniędzy. Zajmujemy się pomocą w tego rodzaju sprawach. Dlatego jeszcze dzisiaj napiszemy do Pani maila z prośbą o dodatkowe informacje. Prosimy o stałe monitorowanie swojej skrzynki mailowej. Również w folderze SPAM.

AGNIESZKA pisze:

Witam
Uważam , że komornik przeze mnie wybrany olewa moja sprawe mało ze przez prawie rok nic nie zrobił gdzie mój były partner miał 4 samochody i zaległośc na alimenty w kwocie 5 tys zł to jeszcze ostatnio poinformowałam go ze były wystawił oststni samochód na sprzedaz za ponad 15 tys obiecał ze podjedzie i gdy dzisiaj zadzwonilam co załatwił poinformowała mnie ze był zobaczył jakis 1 samochód ciemny nawet marki nie umiał okreslic i ze podjął zajęcie komornicze , a jak powiedzialam ze samochód został sprzedany stwierdził ze on nie siedzi na stonie ogłoszen i skoro tak to zdejmie zajecie zeby nie robic problemów . prosze poradzic co robic

Patrycja pisze:

Witam
Mam problem z dostarczeniem korespondencji Sądowej przez komornika – tzw. doręczenie komornicze dla mojego byłego męża. Co jakiś czas dostaję wezwanie do uregulowania kolejnych zaliczek na poczet poniesionych kosztów komorniczych . Sedno jest takie, że mój były mąż, nie odbiera żadnej korespondencji od komornika i ewidentnie uchyla się od tego. Teraz mam zapłacić dodatkowe koszty za ustalenie właściwego adresu, przy czym adres, który podałam jest aktualny i faktyczny, ponieważ moje dziecko przebywa u swojego taty na opiece naprzemiennej co dwa tygodnie i ja go tam osobiście zawożę. Jak to jest, że ja byłego męża mogę zastać zawsze w domu, a komornik nie może ani zastać ani stwierdzić czy w ogóle tam mieszka ?
Czy mogę w takim wypadku złożyć skargę na działanie komornika ?

Avatar photo Kancelaria EuroLege pisze:

Dzień dobry. Może Pani to zrobić, ale jeżeli komornik nie popełnia żadnego formalnego błędu w swoich czynnościach to skarga może okazać się bezpodstawna. Nie znamy szczegółów sprawy, a więc nie jesteśmy w stanie napisać nic więcej.

Beata pisze:

Komornik wysłał pismo,aby pracodawca Dino Polska przekazywał 880 zł po wypłacie 10ego dnia każdego miesiąca,na jego konto. Zarabiam niecałe 3000zl. Dostaje wypłatę 1900 zł i z tej kwoty tego samego dnia komornik jeszcze pobiera mi 880zł. Wiec zostaję mi jedynie 1000zł. Pani od kadr z pracy mówi ze musi wyslac mu te pieniadze, ale nie powinni pobierac dodatkowo jeszcze tej samej kwoty z reszty wyplaty.Komornik nie odbiera moich telefonów, nie otrzymałam też żadnego pisma. Równiez 1ego blokuje mi calkowicie konto.A nie zalegam z alimentami, wszystko jest na bieżąco pobierane.

Avatar photo Kancelaria EuroLege pisze:

Dzień dobry Pani Beato. Przede wszystkim należy sprawdzić czy komornik w ogóle mógł działać w danej sprawie. Być może komornik działa na podstawie wadliwego tytułu wykonawczego, który należy usunąć. Gdyby okazało się, że w tej konkretnej sprawie tak jest to możliwe stanie się odzyskanie wszystkich zabranych przez komornika pieniędzy. Zajmujemy się pomocą w tego rodzaju sprawach. Dlatego jeszcze dzisiaj napiszemy do Pani maila z prośbą o dodatkowe informacje. Prosimy o stałe monitorowanie swojej skrzynki mailowej. Również w folderze SPAM.

Danuta pisze:

Dzień dobry ,mojemu ciężko choremu mężowi komornik pobiera 25% z renty chorobowe j od lutego 2022 roku.W maju 2023 miał otrzymać 3000 zł z urzędu skarbowego.na konto banku PEKAO .Komornik mu zabrał te pieniądz ,pomimo że w maju zabrał 25 % zponad 4000 renty.Jak można odzyskać te pieniądze.Proszę o kontakt.

Avatar photo Kancelaria EuroLege pisze:

Dzień dobry Pani Danuto. Przede wszystkim należy sprawdzić czy komornik w ogóle mógł działać w danej sprawie. Być może komornik działa na podstawie wadliwego tytułu wykonawczego, który należy usunąć. Gdyby okazało się, że w tej konkretnej sprawie tak jest to możliwe stanie się odzyskanie wszystkich zabranych przez komornika pieniędzy. Zajmujemy się pomocą w tego rodzaju sprawach. Dlatego jeszcze dzisiaj napiszemy do Pani maila z prośbą o dodatkowe informacje. Prosimy o stałe monitorowanie swojej skrzynki mailowej. Również w folderze SPAM.

Katarzyna pisze:

Czy w przypadku zbiegu egzekucji alimentacyjnej i niealimentacyjnej,gdzie kwota alimentów bieżących (nie ma zadłużenia) wynosi 221 zł miesięcznie, a zobowiązanie niealimentacyjne to 5000 zł Można dokonać potrącenia 3/5 wynagrodzenia netto bez zachowania kwoty wolnej od potrąceń?
Czy nie jest tak,że po zaspokojeniu kwoty bieżących alimentów,należy dokonać rozliczenia raz jeszcze z zachowaniem kwoty wolnej,jeśli wysokość wynagrodzenia na to pozwala?

Mariola pisze:

W roku 2016 złożyłam wniosek o upadłości konsumencka Wyrkoiem prawomocnym Sąd umorzył wszystkie moje zobowiązania 27sierpnia 2019
Przez 17 mc spłacałam z planem spłat
Mamy 2023 dzwoniąc przypadkowo do urzędu skarbowego otrzymuje informacje ze mam komornika
Zadzwoniłam do kancelarii tak zgadza się ze mam dług który 23sierpnia 2019 ktoś się zgłosił i za weksel oczekuje zwrotu
Pan komornik i jak ja orzeczenia w tej sprawie nie mam oczekuje w sądzie o przeczytanie postanowienia w sprawie
Wysłałam do kancelarii postanowienie o upadłości ale zorientowałam się ze chyba to nie będzie brane pod uwagę
Proszę o pomoc udzielenie mi porady czy można podważać wyrok sądu o upadłości podwazac

Avatar photo Kancelaria EuroLege pisze:

Dzień dobry. Z pewnością należałoby się przyjrzeć sprawie znacznie bliżej i ustalić np. czy dany dług był przez Panią zgłaszany we wniosku o ogłoszenie upadłości albo w trakcie upadłości? Jeszcze dzisiaj napiszemy do Pani maila z prośbą o więcej informacji. Prosimy o stałe monitorowanie swojej skrzynki mailowej. Również w folderze SPAM.

Brygida pisze:

Moje środki zpobiegawcze przed Sądem pierwszej i drugiej innstacji zawiodły. Nie miałam nawet szansy na ugodę, teraz komornik zajął mi konto. Pracuję na B2B imoje dochody znacznie przekraczają zadłużenie, pomijając już nawet bieżące opłaty, rachunek firmowy zgodnie z prawem zajęty w całości.

Avatar photo Kancelaria EuroLege pisze:

Dzień dobry Pani Brygido. Przede wszystkim należy sprawdzić czy komornik w ogóle mógł działać w danej sprawie. Być może komornik działa na podstawie wadliwego tytułu wykonawczego, który należy usunąć. Gdyby okazało się, że w tej konkretnej sprawie tak jest to możliwe stanie się odzyskanie wszystkich zabranych przez komornika pieniędzy. Zajmujemy się pomocą w tego rodzaju sprawach. Dlatego jeszcze dzisiaj napiszemy do Pani maila z prośbą o dodatkowe informacje. Prosimy o stałe monitorowanie swojej skrzynki mailowej. Również w folderze SPAM.

Josef pisze:

zwracAm sie z prosba o przygotowanie skargi na komornika
Prosze o wiadomosc
Josef

Avatar photo Kancelaria EuroLege pisze:

Dzień dobry. Przede wszystkim należy sprawdzić czy komornik w ogóle mógł działać w danej sprawie. Być może komornik działa na podstawie wadliwego tytułu wykonawczego, który należy usunąć. Gdyby okazało się, że w tej konkretnej sprawie tak jest to możliwe stanie się odzyskanie wszystkich zabranych przez komornika pieniędzy. Zajmujemy się pomocą w tego rodzaju sprawach. Dlatego jeszcze dzisiaj napiszemy do Pana maila z prośbą o dodatkowe informacje. Prosimy o stałe monitorowanie swojej skrzynki mailowej. Również w folderze SPAM.

Emilia pisze:

Witam, mam problem z komornikiem 23 marca odebrałam pismo o zajęciu komorniczym i za parę godzin zniknęło mi większa część pieniądzy z konta . Jednocześnie 23 marca została ogłoszona moja upadłość konsumencka. Nie wiem czy komornik miał prawo wejść mi na konto w dniu ogłoszenia upadłości ??. Dodatkowo później dostałam pieniądze z PFRON u na moje lekarstwa ( ja mam II grupę inwalidzką) i też zostały zabrane . 03. kwietnia dostałam rentę rodzinną i została mi zabrana w całości potem 10.04 dostałam pensję z tytułu wykonywania pracy i też w całości została zablokowana. Obecnie jest 15.04 a ja całkowicie zostałam pozbawiona środków na życie. Co ja mogę w tej sytuacji zrobić ?
Pozdrawiam
Emilia

Avatar photo Kancelaria EuroLege pisze:

Dzień dobry Pani Emilio. O powyższym fakcie ogłoszenia upadłości konsumenckiej powinna Pani zawiadomić komornika oraz syndyka, a także (ostatecznie, gdyby komornik nic nie zrobił) prezesa sądu rejonowego, przy którym działa komornik.

Kamila pisze:

Komornik dokonał zajęcia konta bankowego na kwotę 23000 zł. Pomimo pieniędzy znajdujących się w depozycie banku komornik nie wystosował żadnego pisma do banku o spłatę zadłużenia. Sprawa ciągnie się już rok, a pieniądze wcale nie są pobierane. Po wysłaniu kilkunastu maili brak odpowiedzi na nie. Nie można się skontaktować z komornikiem, a bank czeka na pismo od niego by dokonać spłaty zadłużenia. Co robić?

Avatar photo Kancelaria EuroLege pisze:

Dzień dobry Pani Kamilo. Przede wszystkim należy sprawdzić czy komornik w ogóle mógł działać w danej sprawie. Być może komornik działa na podstawie wadliwego tytułu wykonawczego, który należy usunąć. Gdyby okazało się, że w tej konkretnej sprawie tak jest to możliwe stanie się odzyskanie wszystkich zabranych przez komornika pieniędzy. Zajmujemy się pomocą w tego rodzaju sprawach. Dlatego jeszcze dzisiaj napiszemy do Pani maila z prośbą o dodatkowe informacje. Prosimy o stałe monitorowanie swojej skrzynki mailowej. Również w folderze SPAM.

Kazimierz pisze:

Komornik dokonał zajęcia świadczeń emerytalnych na podstawie tytułu wykonawczego z dnia 02.12.2014 podając sygn I Nc 2165/14 na kwotę 17 248,78 z odsetkami 231,21 zł a dzień wcześniej w urzędzie skarbowym na tę samą kwotę na podstawie tego samego tytułu wykonawczego tę samą kwotę a w zawiadomieniu o wszczęciu egzekucji poddał ten sam tytuł oraz klauzulę wykonalności z dnia 14.01.2016 r.
Nie przesłał dokumentów w postaci tytułu ani klauzuli, nie przesłał formularza o wykazie majątku. ten komornik nie ma w zwyczaju przesyłać dokumentów w postaci tytułu celowo aby nie można było się odwołać do sądu termin 7 dni przepada i koniec, ale do sądu składa oświadczenie że dokumenty wysłał.
co mam robić czy czy złożyć skargę do komornika czy do sądu. Proszę o szybką odpowiedź.

Avatar photo Kancelaria EuroLege pisze:

Dzień dobry Panie Kazimierzu. Przede wszystkim należy sprawdzić czy komornik w ogóle mógł działać w danej sprawie. Być może komornik działa na podstawie wadliwego tytułu wykonawczego, który należy usunąć. Gdyby okazało się, że w tej konkretnej sprawie tak jest to możliwe stanie się odzyskanie wszystkich zabranych przez komornika pieniędzy. Zajmujemy się pomocą w tego rodzaju sprawach. Dlatego jeszcze dzisiaj napiszemy do Pana maila z prośbą o dodatkowe informacje. Prosimy o stałe monitorowanie swojej skrzynki mailowej. Również w folderze SPAM.

Beata pisze:

Dzień dobry
W grudniu 2016 r Sąd wydał postanowienie o umorzeniu wszystkich moich zobowiązań beż planu splat.
W tym roku komorniik wydał pismo do urzędu skarbowego i zajął mi nadpłatę podatku.
W 2018r postanowił uzyskać ode mnie zadłużenie za okres sprzed daty ogłoszenia wyroku. Do tego czas naliczył sobie ogromne odsetki.

Złożyłam pismo do komornika i o zwrot niesłusznie zabranych mi pieniedzy.
Jak na razie nie odniósł się do tego.
Sprawę kieruje do Sądu.
Proszę o odpowiedź czy słusznie postępuję.
Pozdrawiam

Avatar photo Kancelaria EuroLege pisze:

Dzień dobry Pani Beato. W naszej ocenie powinna Pani rozpocząć od złożenia skargi na komornika do prezesa sądu rejonowego, przy którym działa komornik. Nie wiemy jednak jakie pismo złożyła Pani do sądu i w jakim trybie, dlatego nic więcej nie jesteśmy w stanie napisać.

Gabriela pisze:

Dzień dobry, mój partner dostał zajęcie egzekucyjne, po wyjaśnieniu sprawy okazało się ze nie docierały do niego listy z obowiązkiem zapłaty. Tydzień po wszystkim, gdy partner dostał pierwsze awizo, okazało się ze komornik zamiast L przy numerze budynku napisał duże i, przez co listonosz przez ponad tydzień dostarczał awizo pod zły adres, a zapłata przez ten czas wzrosła pięciokrotnie oraz wszczęto zajęcie egzekucyjne. Czy w tej sytuacji można odwołać się i napisać skargę na komornika?

Avatar photo Kancelaria EuroLege pisze:

Dzień dobry Pani Gabrielo. Przede wszystkim należy sprawdzić czy komornik w ogóle mógł działać w danej sprawie. Być może komornik działa na podstawie wadliwego tytułu wykonawczego, który należy usunąć. Gdyby okazało się, że w tej konkretnej sprawie tak jest to możliwe stanie się odzyskanie wszystkich zabranych przez komornika pieniędzy. Zajmujemy się pomocą w tego rodzaju sprawach. Dlatego jeszcze dzisiaj napiszemy do Pani maila z prośbą o dodatkowe informacje. Prosimy o stałe monitorowanie swojej skrzynki mailowej. Również w folderze SPAM.

Łukasz pisze:

Dzień dobry,

Komornik miał prowadzić zbieg na koncie firmowym dla ZUS, bank przelał cześć pieniędzy do komornika, kilka dni poźniej bank przelał zaspokającą kwotę już bezpośrednio do dyrektora ZUS. ZUS stwierdził, że nie może rozliczyć tych pieniędzy bo nie był organem prowadzącym zbieg, Pani Komornik teoretycznie skontaktowała się ZUS-em, lecz wystawiła nową egzekucje na konto (te sama sprawa tylko nowy tytuł wykonawczy do banku) Pani Komornik nie poinformowała o czynnościach lecz od razu zajęła konto, próba kontaktu z Kancelaria Komorniczą telefoniczną nieskuteczna, wizyta osobista nie udana Kancelaria zamknięta, chociaż wizytacja była w godzinach urzędowania Kancelarii. Zauważyliśmy, że Pani komornik ze wcześniejszego postępowania nie aktualizuje postępowań w bankach (monitowane było kilkukrotnie do kancelarii o aktualizacje w banku) , zostawia symboliczna złotówkę tak aby mieć najstarsze postepowanie, żeby przejąć zbiegi. Wracając do głównego tematu mamy podwójną egzekucje tego samego wyroku sądowego, które zostało spłacone lecz pieniądze leżą w zawieszeniu, bo bank źle przejął a Pani Komornik domaga się od nas jeszcze raz tych pieniędzy Co mamy robić ?!!!

Avatar photo Kancelaria EuroLege pisze:

Dzień dobry Panie Łukaszu. Przede wszystkim należy sprawdzić czy komornik w ogóle mógł działać w danej sprawie. Być może komornik działa na podstawie wadliwego tytułu wykonawczego, który należy usunąć. Gdyby okazało się, że w tej konkretnej sprawie tak jest to możliwe stanie się odzyskanie wszystkich zabranych przez komornika pieniędzy. Zajmujemy się pomocą w tego rodzaju sprawach. Dlatego jeszcze dzisiaj napiszemy do Pana maila z prośbą o dodatkowe informacje. Prosimy o stałe monitorowanie swojej skrzynki mailowej. Również w folderze SPAM.

Andrzej pisze:

Dzień dobry mam pytanie jak mam rozłożoną grzywnę na raty przez sąd czy komornik może mi dalej ściągać grzywnę zadłużenie zapłaciłem już dwie raty a komornik nadal ściąga zadłużenie mi z konta dziwnymi kwotami dziękuję proszę o pomoc

Avatar photo Kancelaria EuroLege pisze:

Dzień dobry Panie Andrzeju. Co jest podstawą Pana zobowiązania?

Beata pisze:

Witam,Komrnik na rzecz mojego zadłużenia wpłaca rażąco niską kwotę,w porównaniu do kwot,które wyegzekwował.576 106 XXX.Beata XXXXX

Avatar photo Kancelaria EuroLege pisze:

Dzień dobry Pani Beato. Jeszcze dzisiaj będziemy do Pani dzwonili. Prosimy o odbieranie połączeń z numeru 530 333 130.

Simon pisze:

Witam. Komornik sądowy zajął całe moje konto w banku przez co na koncie było -8000 tysięcy zloty. Następnie zajął całą miesieczną pensję. Nie znam się na przepisach dlatego proszę kogoś doświadczonego o pomoc i poradę.

Avatar photo Kancelaria EuroLege pisze:

Dzień dobry. Przede wszystkim należy sprawdzić czy komornik w ogóle mógł działać w danej sprawie. W szczególności, czy tytuł wykonawczy wydany w sprawie nie jest wadliwy. To spotykane zjawisko. Gdyby okazało się, że w tej konkretnej sprawie tak jest to możliwe stanie się odzyskanie wszystkich zabranych przez komornika pieniędzy. Zajmujemy się pomocą w tego rodzaju sprawach. Dlatego jeszcze dzisiaj napiszemy do Pana maila z prośbą o dodatkowe informacje. Prosimy o stałe monitorowanie swojej skrzynki mailowej. Również w folderze SPAM.

Marek pisze:

Dzień dobry.
Płaciłem alimenty na studiującą córkę. gdy już zbliżał się koniec edukacji mojego dziecka w lipcu napisałem pozew o zniesienie alimentów z zabezpieczeniem. Wcześniej córka podała mnie do komornika a komornik zabierał mi z konta kwotę alimentów z emerytury.
Sąd ustalił, że obowiązek alimentacyjny wygasł w dn. 19 października 2022r.
Moje pytanie ?
Czy komornik powinien od 01 listopada oddać mi alimenty , które były zabezpieczone i kiedy ?
Wyrok Sądu z dn. 26 stycznia br.

Avatar photo Kancelaria EuroLege pisze:

Dzień dobry Panie Marku. Nie zajmujemy się sprawami dotyczącymi alimentów. Natomiast jedyne co możemy wskazać to, że zobowiązanym do zwrotu nie jest komornik, ale córka, która otrzymywała od Pana nienależne alimenty.

Agata pisze:

Pomimo zawieszenia postępowania egzekucyjnego na wniosek wierzyciela komornik otrzymał od Urzędu Skarbowego mój zwrot nadpłaty podatku. Nie poinformował mnie o tym fakcie. Gdy samodzielnie dowiedziałam się w US gdzie przelano moje środki skontaktowałam się telefonicznie z komornikiem, który poinformował mnie, że przekazał pieniądze do depozytu sądowego i mam zwrócić się do niego o zwrot pieniędzy. Pomimo pisemnego wezwania do zwrotu środków komornik ani ich nie zwrócił, ani nie dał pisemnej odpowiedzi.

Avatar photo Kancelaria EuroLege pisze:

Dzień dobry Pani Agato. Przede wszystkim należy sprawdzić czy komornik w ogóle mógł działać w danej sprawie. W szczególności, czy tytuł wykonawczy wydany w sprawie nie jest wadliwy. To spotykane zjawisko. Gdyby okazało się, że w tej konkretnej sprawie tak jest to możliwe stanie się odzyskanie wszystkich zabranych przez komornika pieniędzy. Zajmujemy się pomocą w tego rodzaju sprawach. Dlatego jeszcze dzisiaj napiszemy do Pani maila z prośbą o dodatkowe informacje. Prosimy o stałe monitorowanie swojej skrzynki mailowej. Również w folderze SPAM.

Barbara pisze:

Jestem na emeryturze i wiem że mogę mieć tylko jednego komornika.ostatnio otrzymuję pisma od innych komorników i żądają odemnie spłaty pieniędzy które wcześniej miałam potrącane z emerytury sprawy mam z 2006 r, 2008 i 2013r co mam robić jestem poprostu załamana

Avatar photo Kancelaria EuroLege pisze:

Dzień dobry Pani Barbaro. Przede wszystkim należy sprawdzić czy komornik w ogóle mógł działać w danej sprawie. W szczególności, czy tytuł wykonawczy wydany w sprawie nie jest wadliwy. To spotykane zjawisko. Gdyby okazało się, że w tej konkretnej sprawie tak jest to możliwe stanie się odzyskanie wszystkich zabranych przez komornika pieniędzy. Zajmujemy się pomocą w tego rodzaju sprawach. Dlatego jeszcze dzisiaj napiszemy do Pani maila z prośbą o dodatkowe informacje. Prosimy o stałe monitorowanie swojej skrzynki mailowej. Również w folderze SPAM.

Adam pisze:

A czy jak mam wątpliwości co do jego działań, warto wnieść na niego skargę?

Avatar photo Kancelaria EuroLege pisze:

Jeśli ma Pan wątpliwości to jak najbardziej może Pan złożyć skargę.

Adam pisze:

Mam komornika za alimenty, który wysłał mi pismo dnia 22.09.2022 roku na kwotę 11 574,68 złotych. Płacę matce dziecka po 500 od 10.2022. Podobno była u niego to zgłosić. Zakład pracy również mu wysyła 60% wynagrodzenia, do dzisiaj dostał ponad 10 tysięcy zł. I uważam że nie płaci tyle ile powinien bo 16.02.2023 dostałem pismo z funduszu na kwotę ponad 20 000 złotych. Uważam że za dużo trochę

Avatar photo Kancelaria EuroLege pisze:

Dzień dobry Panie Adamie. Niestety, ale nie zajmujemy się sprawami dotyczącymi alimentów. Bardzo nam przykro.

Agata pisze:

Mam zajecie komornicze na koncie i wynagrodzeniu z ostatniej wypłaty komornik zabrał mi 2299.72 zł gdzie wpływ był w kwocie 2376.95 i była to kwota mniejsza od kwoty wolnej od zajęcia nadmieniam że nie jestem dłużnikiem alimentacyjnym komornik zwrócił mi tylko 505.23 a przecież kwota wolna od zajęcia od 01.01.2023 wynosi 2617.50 czy miał prawo to zrobić i czy mogę się od tego wszystkiego odwołać

Avatar photo Kancelaria EuroLege pisze:

Dzień dobry Pani Agato. Przede wszystkim należy sprawdzić czy komornik w ogóle mógł działać w danej sprawie. W szczególności, czy tytuł wykonawczy wydany w sprawie nie jest wadliwy. To spotykane zjawisko. Gdyby okazało się, że w tej konkretnej sprawie tak jest to możliwe stanie się odzyskanie wszystkich zabranych przez komornika pieniędzy. Zajmujemy się pomocą w tego rodzaju sprawach. Dlatego jeszcze dzisiaj napiszemy do Pani maila z prośbą o dodatkowe informacje. Prosimy o stałe monitorowanie swojej skrzynki mailowej. Również w folderze SPAM.

Paulina pisze:

Dzień dobry, mam już zajecie na wynagrodzeniu, która odtrąca księgowa. Resztę pieniędzy przelewa na konto. Jest to kwota, 1709 zł . 27 lutego dostałam wynagrodzenie na konto a tu zajecie komornicze i nie zostawiono mi ani złotówki. Co mogę zrobić? W informacjach na koncie napisano, że zajecie zrobił komornik i podany numer sprawy . Co mogę zrobić bo przecież jest kwota wolna od zajęć komorniczych?
Z 2709 zł potrącono mi w styczniu 30.01.2023 1059 zł i zostało mi 1650 zł a w lutym 27.02.2023 był przelew na 2709 zł po kilku minutach wszystko zniknęło równe 2709 zł

Avatar photo Kancelaria EuroLege pisze:

Dzień dobry Pani Paulino. Przede wszystkim należy sprawdzić czy komornik w ogóle mógł działać w danej sprawie. W szczególności, czy tytuł wykonawczy wydany w sprawie nie jest wadliwy. To spotykane zjawisko. Gdyby okazało się, że w tej konkretnej sprawie tak jest to możliwe stanie się odzyskanie wszystkich zabranych przez komornika pieniędzy. Zajmujemy się pomocą w tego rodzaju sprawach. Dlatego jeszcze dzisiaj napiszemy do Pani maila z prośbą o dodatkowe informacje. Prosimy o stałe monitorowanie swojej skrzynki mailowej. Również w folderze SPAM.

Irena Wojtas pisze:

Dzień dobry mam pytanie na konto siadł mi komornik na które wpływa mi tylko świadczenia na dzieci i alimenty a nie otrzymałam żadnych pism wcześniej a jak się skontaktowałam z kancelarią komornicze to się dowiedziałam że to długo z 2013 roku i pisma szły pod adres pod którym nie mieszkam już 15 lat

Avatar photo Kancelaria EuroLege pisze:

Dzień dobry Pani Ireno. Przede wszystkim należy sprawdzić czy komornik w ogóle mógł działać w danej sprawie. Wiele wskazuje, że nie, ale trzeba byłoby to sprawdzić. W szczególności trzeba sprawdzić, czy tytuł wykonawczy wydany w sprawie nie jest wadliwy. To spotykane zjawisko. Gdyby okazało się, że w tej konkretnej sprawie tak jest to możliwe stanie się odzyskanie wszystkich zabranych przez komornika pieniędzy. Zajmujemy się pomocą w tego rodzaju sprawach. Dlatego jeszcze dzisiaj napiszemy do Pani maila z prośbą o dodatkowe informacje. Prosimy o stałe monitorowanie swojej skrzynki mailowej. Również w folderze SPAM.

Monika pisze:

Dzień dobry, mam już zajecie na wynagrodzeniu, która odtrąca księgowa. Resztę pieniędzy przelewa na konto. Jest to kwota, którą równa się najniższej krajowej. 10 lutego miałam dostać wynagrodzenie a tu zajecie komornicze i nie zostawiono mi ani złotówki. Co mogę zrobić? W informacjach na koncie napisano, że zajecie zrobił komornik i podany numer sprawy i nazwę do tegoż komornika. Co mogę zrobić bo przecież jest kwota wolna od zajęć komorniczych?

Avatar photo Kancelaria EuroLege pisze:

Dzień dobry Pani Moniko. Przede wszystkim należy sprawdzić czy komornik w ogóle mógł działać w danej sprawie. W szczególności, czy tytuł wykonawczy wydany w sprawie nie jest wadliwy. To spotykane zjawisko. Gdyby okazało się, że w tej konkretnej sprawie tak jest to możliwe stanie się odzyskanie wszystkich zabranych przez komornika pieniędzy. Zajmujemy się pomocą w tego rodzaju sprawach. Dlatego jeszcze dzisiaj napiszemy do Pani maila z prośbą o dodatkowe informacje. Prosimy o stałe monitorowanie swojej skrzynki mailowej. Również w folderze SPAM.

Tomasz pisze:

Witam serdecznie,
Pytanie, komornik zajął mi konto firmowe, zaraz po blokadzie złożyłem do wierzyciela jak i do Komornika wniosek/prośbę o możliwość odblokowania konta i deklaracje spłaty zadłużenie ale niestety Komornik był tak szybki ze zajął wszystkie pieniądze na spłąte nie pozostawiając ani złotówki co niestety wpłynęło na płynność finansową mojej firmy i zwolnienia…
Komornik nie odbierał telefonu, nie odpisywał na smsy i odmówił spotkania w Kancleraii – powód – będzie dużo ludzi…
Proszę odpowiedzieć czy Komornik mogl tak postępować?

Avatar photo Kancelaria EuroLege pisze:

Dzień dobry Panie Tomaszu. Przede wszystkim należy sprawdzić czy komornik w ogóle mógł działać w danej sprawie. W szczególności, czy tytuł wykonawczy wydany w sprawie nie jest wadliwy. To spotykane zjawisko. Gdyby okazało się, że w tej konkretnej sprawie tak jest to możliwe stanie się odzyskanie wszystkich zabranych przez komornika pieniędzy. Zajmujemy się pomocą w tego rodzaju sprawach. Dlatego jeszcze dzisiaj napiszemy do Pana maila z prośbą o dodatkowe informacje. Prosimy o stałe monitorowanie swojej skrzynki mailowej. Również w folderze SPAM.

Alicja pisze:

W listopadzie Sąd Okręgowy w Lublinie podtrzymał Wyrok bardzo mnie krzywdzący z art.212 , gdyż córka krzywdzi ojca od roku 2013 do obecnej chwili , a ja pomagam temu człowiekowi i wyprowadziłam sprawy wszystkie na jego korzyść i nie pozwalam aby córka go ubezwłasnowolniła bez jego zgody , mimo że wyrzuciła go z własnego domu i on mieszka na stancji , to nadal zachowuje się niegodnie i krzywdzi go . Jej adwokatka przysłała mi wykonanie wyroku , bez córki pełnomocnictwa .
Więc odpisałam do córki , ze nie jestem w stanie wykonać wyroku ponieważ odwołałam się , gdyż mam możliwość odwołania się włącznie do Prezydenta RP o Ułaskawienie , bo od roku 1979 pomagam ludziom i mam na to mocne dowody i nigdy tak bezczelnie mnie potraktował jak pani córeczka . Dnia 16 listopada 2022r, wysłała jej to pismo . W dniu 29 grudnia adwokatka córeczki
złożyła zawiadomienie do komornika i on zajął mnie konto i jest to kwota 3375zł a zajął na kwotę 4.100 . Wiedziałam że muszę uregulować i 4krotnie wysyłałam pocztą do córeczki kwotę którą wyznaczyła sąd . 3krotnie odmawiała przyjęcia a za czwartym razem przyjął jej syn , gdyż pan listonosz zwrócił jej uwagę że tak się nie godzi . Syn przyjął pieniądze na co mam pokwitowanie .
Komornik nie uwzględnił tego pokwitowania tylko napisał do niej pismo czy otrzymała . Trwało to 3 tygodnie i dzisiaj zadzwoniłam do kancelarii i dowiedziałam się że komornik mimo wpłaty jeszcze
mnie obciąża kwotą ponad 600zł . Więc powiedziałam że nie zgadzam się bo to ja wpłaciłam sama bez jego żadnej interwencji . Bardzo proszę co mam dalej robić , przecież ja nie zarabiam tyle co sędziowie i komornik tylko mam 2.050zł emerytury . Proszę o pomoc . Pozdrawiam Alicja

Avatar photo Kancelaria EuroLege pisze:

Dzień dobry Pani Alicjo. Niestety, ale w sprawach karnych nie prowadzimy działalności pomocowej. Bardzo nam przykro.

Jadwiga pisze:

Mam 70 lat jestem schorowana i bardzo biedną kobietę chce może mi ktos pomoże od 2008 roku mam komornika który ściągał mi z renty pieniądze do 2921 roku. Ten komornik nazywa się Zenon Borek który jest w Sławnie i chciałam napisać skargę na czynności komornicze dla tego że już spłaciłam wszystko to zaczął ściągać mi drugi komornik to co ściągał Borek te same naleznosci ściąga komornik że Szczecina w kwocie 6 tys ktore ściągnął już Borek i dla tego chce sprawiedliwości dla czego ściągają drugi raz to samo z biednego człowieka

Avatar photo Kancelaria EuroLege pisze:

Dzień dobry Pani Jadwigo. Przede wszystkim należy sprawdzić czy komornik w ogóle mógł działać w danej sprawie. W szczególności, czy tytuł wykonawczy wydany w sprawie nie jest wadliwy. To spotykane zjawisko. Gdyby okazało się, że w tej konkretnej sprawie tak jest to możliwe stanie się odzyskanie wszystkich zabranych przez komornika pieniędzy. Zajmujemy się pomocą w tego rodzaju sprawach. Dlatego jeszcze dzisiaj napiszemy do Pani maila z prośbą o dodatkowe informacje. Prosimy o stałe monitorowanie swojej skrzynki mailowej. Również w folderze SPAM.

Krzysztof XK pisze:

Dzień dobry, wczoraj pojawiło się na moim koncie zajęcie komornicze z tytułu alimentów. W związku z tym, że nie otrzymałem wyroku, telefonicznie uzyskałem tylko info, że jest to obecnie 900 pln+ koszty sądowe i wyrównanie bez info, że wyrok posiada klauzulę wykonalności. Złożyłem prośbę do Sądu o uzasadnienie celem złożenia zażalenia. Od komornika nie dostałam żadnego pisma, wezwania, nic. Czy mogę złożyć skargę na postępowanie komornika? Nadmienie, że sam dobrowolnie łożyłem na syna kwotę 1000 pln a po ustaleniu zabezpieczenia płaciłem wymaganą kwotę 800 pln

Szczepan pisze:

Czy komornik może zająć wypłatę całom zostawił mnie bez wypłaty nie mam na życie i na opłaty i żadnego pisma nie dostałem od komornika

Avatar photo Kancelaria EuroLege pisze:

Dzień dobry Panie Szczepanie. Przede wszystkim należy sprawdzić czy komornik w ogóle mógł działać w danej sprawie. W szczególności, czy tytuł wykonawczy wydany w sprawie nie jest wadliwy. To spotykane zjawisko. Gdyby okazało się, że w tej konkretnej sprawie tak jest to możliwe stanie się odzyskanie wszystkich zabranych przez komornika pieniędzy. Zajmujemy się pomocą w tego rodzaju sprawach. Dlatego jeszcze dzisiaj napiszemy do Pana maila z prośbą o dodatkowe informacje. Prosimy o stałe monitorowanie swojej skrzynki mailowej. Również w folderze SPAM.
W zakresie dotyczącym Pana pytania napisaliśmy obszerny artykuł dotyczący limitów zajęcia komorniczego, który znajdzie Pan tutaj: https://www.eurolege.pl/ile-moze-zabrac-komornik/

Maciej Domański pisze:

Dzień dobry od trzech miesięcy komornik blokuje mi konto ,wszedł mi na pensję i potrąca 60% a konto mam zablokowane i nie mogę wypłacić pozostałych środków.Mam na utrzymaniu syna i dom .Pracuje a nie mam za co żyć czy to jest zgodne z polskim prawem?

Avatar photo Kancelaria EuroLege pisze:

Dzień dobry Panie Macieju. Przede wszystkim należy sprawdzić czy komornik w ogóle mógł działać w danej sprawie. W szczególności, czy tytuł wykonawczy wydany w sprawie nie jest wadliwy. To spotykane zjawisko. Gdyby okazało się, że w tej konkretnej sprawie tak jest to możliwe stanie się odzyskanie wszystkich zabranych przez komornika pieniędzy. Zajmujemy się pomocą w tego rodzaju sprawach. Dlatego jeszcze dzisiaj napiszemy do Pana maila z prośbą o dodatkowe informacje. Prosimy o stałe monitorowanie swojej skrzynki mailowej. Również w folderze SPAM.

Jacek pisze:

Dzień dobry
Od dwóch miesięcy komornik blokuje mi konto na którym są środki na pokrycie długu
A w poniedziałek dostałem pismo o wszczęciu egzekucji z nieruchomości.
Czy potrzebuję pisma z banku o blokadzie środków pisząc skargę na komornika ?

Avatar photo Kancelaria EuroLege pisze:

Dzień dobry Panie Jacku. Przede wszystkim należy sprawdzić czy komornik w ogóle mógł działać w danej sprawie. W szczególności, czy tytuł wykonawczy wydany w sprawie nie jest wadliwy. To spotykane zjawisko. Gdyby okazało się, że w tej konkretnej sprawie tak jest to możliwe stanie się odzyskanie wszystkich zabranych przez komornika pieniędzy. Zajmujemy się pomocą w tego rodzaju sprawach. Dlatego jeszcze dzisiaj napiszemy do Pana maila z prośbą o dodatkowe informacje. Prosimy o stałe monitorowanie swojej skrzynki mailowej. Również w folderze SPAM.

Krzysztof pisze:

Szanowni Państwo.
17.10.2022 r. Komornik kazał mi napisać taki tekst: „W imieniu własnym wnoszę o umorzenie sprawy KMP3 /10 na podstawie artykułu nr. 825 pkt.1 KODEKSU POSTĘPOWANIA CYWILNEGO i w związku z artykułem nr. 60 paragraf 3. KODEKSU RODZINNEGO I OPIEKUŃCZEGO ponieważ obowiązek alimentacyjny wygasł”.
Ja ten tekst napisałem i wysłałem do komornika.
09.11.2022 r. Komornik w odpowiedzi napisał mi, że umorzył postępowanie egzekucyjne o alimenty na byłą żonę. Dalej napisał w Uzasadnieniu: „Dłużnik w dniu 28.10.2022 r. złożył wniosek o umorzenie postępowania egzekucyjnego gdyż tytuł wykonawczy wygasł z mocy prawa z dniem 15.01.2014 r.
Czy to jest jakiś kant ze strony komornika i jak się za to zabrać ? Jak odzyskać niesłusznie pobrane z mojej emerytury pieniądze ?
Czy komornik poniesie jakieś konsekwencje ?
Pozdrawiam
K.w.

Avatar photo Kancelaria EuroLege pisze:

Dzień dobry. Jeśli chciałby Pan złożyć skargę na postępowanie komornika może Pan to zrobić składając pismo do prezesa sądu rejonowego, przy którym działa komornik oraz do Izby Komorniczej właściwej dla komornika.

Asia pisze:

Witam
Mam egzekucje komornicza na rzecz banku
Bank sprzedał moja wierzytelność firmie ultimo dwa mc temu
Komornik nie został poinformowany o zmianie wierzyciela
Nowy wierzyciel nie wstąpił do egzekucji bo rzekomo załatwia formalności
Komornik nadal prowadzi ekzekucje na rzecz mbank
Wysłałam pismo do mbank żeby zawiesili egzekucje ale jedyne co mi wysyłają to to ze ultimo wstąpi do egzekucji
Ultimo z kolei pisze ze za jakiś czas wstąpi
Czy jest jakieś wyjście z tej sytuacji
Czy komornik powinien nadal prowadzić egzekucje na rzecz mbank mimo ze on nie jest wierzycielem ?
Czy państwo pomogą ?

Avatar photo Kancelaria EuroLege pisze:

Dzień dobry Pani Asiu. Przede wszystkim należy sprawdzić czy komornik w ogóle mógł działać w danej sprawie. W szczególności, czy tytuł wykonawczy wydany w sprawie nie jest wadliwy. To spotykane zjawisko. Gdyby okazało się, że w tej konkretnej sprawie tak jest to możliwe stanie się odzyskanie wszystkich zabranych przez komornika pieniędzy. Zajmujemy się pomocą w tego rodzaju sprawach. Dlatego jeszcze dzisiaj napiszemy do Pani maila z prośbą o dodatkowe informacje. Prosimy o stałe monitorowanie swojej skrzynki mailowej. Również w folderze SPAM.

Wioletta pisze:

Witam chciała bym zaczerpnąć informacji ile komornik maksymalnie może zając z konta i czy ma wgląd do wpływów na konto bankowe.Miielismy z mężem wpływ z wynagrodzenia 6590 razem a pani komornik zajeła nam w jednym miesiącu ponad 11000 i mamy na resztę debet czy to jest zgodne z prawem .Dodam że te długi są męża z przed naszego ślubu

Avatar photo Kancelaria EuroLege pisze:

Dzień dobry. Zgodnie z prawem komornik musi zostawić Państwu na koncie kwotę co najmniej 3/4 minimalnego wynagrodzenia. Pisaliśmy o tym w innym artykule na naszym blogu, który dostępny jest po pod linkiem: https://www.eurolege.pl/ile-komornik-moze-zabrac-z-konta/
Przede wszystkim należy sprawdzić czy komornik w ogóle mógł działać w danej sprawie. W szczególności, czy tytuł wykonawczy wydany w sprawie nie jest wadliwy. To spotykane zjawisko. Gdyby okazało się, że w tej konkretnej sprawie tak jest to możliwe stanie się odzyskanie wszystkich zabranych przez komornika pieniędzy. Zajmujemy się pomocą w tego rodzaju sprawach. Dlatego jeszcze dzisiaj napiszemy do Pani maila z prośbą o dodatkowe informacje. Prosimy o stałe monitorowanie swojej skrzynki mailowej. Również w folderze SPAM.

Rafal pisze:

Dzień dobry. Miałem wykroczenie drogowe i sad zaocznie wydał karę w wysokości 400zl,która zapłaciłem w całości na konto tegoż Sądu, ale w międzyczasie ten Sad wysłał do komornika o wszczęcie egzekucyjne. Komornik zajął mi konto mimo,że dostał z Sądu pisemne zakończenie postępowania i telefoniczne. Kwota która zajął była w blokadzie,a dziś zeszła na jego konto. Dzwoniłem do niego,a on nadal twierdzi że nie dostał pisma z Sądu o zaprzestaniu egzekucji. Co mogę zrobić teraz bo nie mam już siły na jego kłamstwa.

Avatar photo Kancelaria EuroLege pisze:

Dzień dobry Panie Rafale. W zakresie spraw dotyczących prawa karnego i wykroczeń nie prowadzimy działalności pomocowej. Możemy jedynie podpowiedzieć, że najszybszym rozwiązaniem byłoby napisanie skargi do prezesa sądu rejonowego, przy którym działa komornik.

Jowita pisze:

Witam, komornik zajął mi na koncie stypendium dla osoby niepełnosprawnej wypłacone przez uczelnię wyższą. Kazał przedstawić sobie wyciągi bankowe z trzech ostatnich miesięcy oraz zaświadczenie z uczelni twierdząc, że może odblokuje te pieniądze. Teraz stwierdził jednak ,,ze pieniądze straciły swoją tożsamość” i ich nie odblokuje. Zaznaczam , że moje zajęcie nie jest alimentacyjne. Czy komornik działa zgodnie z prawem? Bardzo proszę o odpowiedź.

Avatar photo Kancelaria EuroLege pisze:

Dzień dobry Pani Jowito. Przede wszystkim należy sprawdzić czy komornik w ogóle mógł działać w danej sprawie. W szczególności, czy tytuł wykonawczy wydany w sprawie nie jest wadliwy. To spotykane zjawisko. Gdyby okazało się, że w tej konkretnej sprawie tak jest to możliwe stanie się odzyskanie wszystkich zabranych przez komornika pieniędzy. Zajmujemy się pomocą w tego rodzaju sprawach. Dlatego jeszcze dzisiaj napiszemy do Pani maila z prośbą o dodatkowe informacje. Prosimy o stałe monitorowanie swojej skrzynki mailowej. Również w folderze SPAM.

Karol pisze:

Wysłałem skargę na komornika. Komornik ani skargi nie uznał ani nie przekazał do Sądu. Mam potwierdzenie odebrania poleconego ze skargą, termin na przekazanie skargi przez komornika do Sądu minął. Co w takiej sytuacji?

Avatar photo Kancelaria EuroLege pisze:

Dzień dobry Panie Karolu. Warto sprawdzić czy komornik w ogóle mógł działać w danej sprawie. W szczególności, czy tytuł wykonawczy wydany w sprawie nie jest wadliwy. To spotykane zjawisko. Gdyby okazało się, że w tej konkretnej sprawie tak jest to możliwe stanie się odzyskanie wszystkich zabranych przez komornika pieniędzy. Zajmujemy się pomocą w tego rodzaju sprawach. Dlatego jeszcze dzisiaj napiszemy do Pana maila z prośbą o dodatkowe informacje. Prosimy o stałe monitorowanie swojej skrzynki mailowej. Również w folderze SPAM.

Beata pisze:

Witam,chciałam się dowiedzieć ,czy komornik może zabrać wszystkie pieniądze z konta?Weszla mi pensja i zabrał wszystko,w następnym miesiącu zostawił tylko 460 zł

Avatar photo Kancelaria EuroLege pisze:

Dzień dobry Pani Gabrielo, warto sprawdzić czy komornik w ogóle mógł działać w danej sprawie. W szczególności, czy tytuł wykonawczy wydany w sprawie nie jest wadliwy. To spotykane zjawisko. Gdyby okazało się, że w tej konkretnej sprawie tak jest to możliwe stanie się odzyskanie wszystkich zabranych przez komornika pieniędzy. Zajmujemy się pomocą w tego rodzaju sprawach. Dlatego jeszcze dzisiaj napiszemy do Pani maila z prośbą o dodatkowe informacje. Prosimy o stałe monitorowanie swojej skrzynki mailowej. Również w folderze SPAM.
Co do zajęcia konta bankowego to komornik musi zostawić co najmniej kwotę odpowiadającą wartości 3/4 minimalnego wynagrodzenia. Więcej na ten temat pisaliśmy tutaj: https://www.eurolege.pl/ile-komornik-moze-zabrac-z-konta/

Gabriela pisze:

Witam miałam konto w banku którego przez wiele lat nie używałam aktualnie zaczęłam z niego korzystać ale jak się okazało są na nim zajęcia komornicze z 2015 roku dług ten już dawno jest spłacony komornik nie zszedł z konta w banku powiedzieli ze musi do nich wysłać pismo bo oni musza mu przelać kwotę która może mi zabrać dzwonię pisze do tego pana ale nikt nie odbiera ani nie odpisuje jak postępować dalej co zrobić żeby zszedł z konta i oddał pieniądze które bank dziś bądź jutro do niego przeleje ?

Avatar photo Kancelaria EuroLege pisze:

Dzień dobry Pani Gabrielo, warto sprawdzić czy komornik w ogóle mógł działać w danej sprawie. W szczególności, czy tytuł wykonawczy wydany w sprawie nie jest wadliwy. To spotykane zjawisko. Gdyby okazało się, że w tej konkretnej sprawie tak jest to możliwe stanie się odzyskanie wszystkich zabranych przez komornika pieniędzy. Zajmujemy się pomocą w tego rodzaju sprawach. Dlatego jeszcze dzisiaj napiszemy do Pani maila z prośbą o dodatkowe informacje. Prosimy o stałe monitorowanie swojej skrzynki mailowej. Również w folderze SPAM.

Tomasz, pisze:

Witam w 2017 miałem dług w Banku komornik w tym czasie wszedł mi na konto ale nie było wpływów to z kąta nie sciagna w tym.czasie więc sam spłacałem.z zarobionych pieniędzy i spłaciłem wszystko z pracy na czarno jakie były moje Dziwienie parę dni temu gdy poszedłem do bankomatu i komornik zaja mo doplaty unijne do ziemi gdzie niema prawa za ten sam dlug z 2017roku po kilku dniach przyszło to samo pismo co 5 lat temu gdzie przez ostatni okres 4 lat miałem co miesiąc wpływy na konto I to nie male dzwoniłem do banku byłem w oddziale Banku BNP Paribas i o owym długu NIK nic nie wie a ja posiadam dowody wpłat na owe konto z przed 5 lat byłem u komornika to potraktiwali mnie jak złodzieja gdzie szukać pomocy 2 razy wzięli ten sam dlug

Avatar photo Kancelaria EuroLege pisze:

Dzień dobry Panie Tomaszu. W pierwszej kolejności trzeba sprawdzić czy komornik w ogóle mógł działać w danej sprawie. W szczególności, czy tytuł wykonawczy wydany w sprawie nie jest wadliwy. To spotykane zjawisko. Gdyby okazało się, że w tej konkretnej sprawie tak jest to możliwe stanie się odzyskanie wszystkich zabranych przez komornika pieniędzy. Zajmujemy się pomocą w tego rodzaju sprawach. Dlatego jeszcze dzisiaj napiszemy do Pana maila z prośbą o dodatkowe informacje. Prosimy o stałe monitorowanie swojej skrzynki mailowej. Również w folderze SPAM.

Adrian pisze:

Witam.Moj komornik nalicza mi procenty od anulowanego długu alimentacyjnego(Matka dziecka umorzyła mi dług).
Gdy dzwoniłem do niego 5 miesięcy temu, kwota zadłużenia była taka sama jak dziś.Co z tym zrobić?

Avatar photo Kancelaria EuroLege pisze:

Dzień dobry Pani Adrianie. Niestety w sprawach dotyczących alimentów nie pomagamy. Bardzo nam przykro.

Elvis pisze:

Na czym polega wadliwy tytuł wykonawczy?każda odpowiedź jest taka sama.

Avatar photo Kancelaria EuroLege pisze:

Dzień dobry. Wadliwy tytuł wykonawczy to taki, w którym orzeczenie sądu (tytuł egzekucyjny) nie został prawidłowo doręczony stronie.

Jarosław pisze:

Witam , miałem dług bankowy który był umorzony po 10 latach , założyłem firmę pod koniec 2020r prowadziłem ją przez rok czasu w spokoju po roku zawiesiłem ją i nagle pojawił się komornik który domaga się umorzonego długu w sprawie którego żadnego odwołania sądowego nie dostałem , co teraz powinienem zrobić i czy to jest zgodne z prawem ?

Avatar photo Kancelaria EuroLege pisze:

Dzień dobry Panie Jarosławie. Zakładamy, że nie było to umorzenie długu, ale raczej umorzenie egzekucji komorniczej albo ewentualnie przedawnienie (to drugie mniej prawdopodobne). W pierwszej kolejności jednak trzeba sprawdzić czy komornik w ogóle może działać w danej sprawie. W szczególności, czy tytuł wykonawczy wydany w sprawie nie jest wadliwy. To spotykane zjawisko. Gdyby okazało się, że w tej konkretnej sprawie tak jest to możliwe stanie się nie tylko umorzenie egzekucji, ale też odzyskanie wszystkich zabranych przez komornika pieniędzy. Zajmujemy się pomocą w tego rodzaju sprawach. Dlatego jeszcze dzisiaj napiszemy do Pana maila z prośbą o dodatkowe informacje. Prosimy o stałe monitorowanie swojej skrzynki mailowej. Również w folderze SPAM.

Mirosława pisze:

Opieszałość komornicza zamknięcia postępowania blokada konta spłacone zobowiązania brak kontaktu osobistego telefonicznego emailowego

Avatar photo Kancelaria EuroLege pisze:

Czy mógłby Pan jakoś opisać swoją sprawę? Z komentarza niewiele wynika.

Magdalena pisze:

Mam poważne wątpliwości co do działania komornika. Potrzebuje pomocy

Avatar photo Kancelaria EuroLege pisze:

Dzień dobry Pani Magdaleno. W pierwszej kolejności trzeba sprawdzić czy komornik w ogóle może działać w danej sprawie. W szczególności, czy tytuł wykonawczy wydany w sprawie nie jest wadliwy. To spotykane zjawisko. Gdyby okazało się, że w tej konkretnej sprawie tak jest to możliwe stanie się nie tylko umorzenie egzekucji, ale też odzyskanie wszystkich zabranych przez komornika pieniędzy. Zajmujemy się pomocą w tego rodzaju sprawach. Dlatego jeszcze dzisiaj napiszemy do Pani maila z prośbą o dodatkowe informacje. Prosimy o stałe monitorowanie swojej skrzynki mailowej. Również w folderze SPAM.

Adi pisze:

Co zrobic zeby komornik zeszedł z konta bo chce zaknac konto bo wyplata na konto nie wplywa

Avatar photo Kancelaria EuroLege pisze:

Dzień dobry . W pierwszej kolejności trzeba sprawdzić czy komornik w ogóle może działać w danej sprawie. W szczególności, czy tytuł wykonawczy wydany w sprawie nie jest wadliwy. To spotykane zjawisko. Gdyby okazało się, że w tej konkretnej sprawie tak jest to możliwe stanie się nie tylko umorzenie egzekucji, ale też odzyskanie wszystkich zabranych przez komornika pieniędzy. Zajmujemy się pomocą w tego rodzaju sprawach. Dlatego jeszcze dzisiaj napiszemy do Pana maila z prośbą o dodatkowe informacje. Prosimy o stałe monitorowanie swojej skrzynki mailowej. Również w folderze SPAM.

Marzena pisze:

Komornik chcę zabrać mi dom .Mieszkam 6 Dziećmi dwoje dorosłych ,a dwoje uczących postępowanie toczyło się od kwietnia firmy które moje zaległości oddały mnie do komornika wydzwaniają do mnie i poszłam z firmą jedna na ugodę ,mimo wszystko firan z którą weszłam w ugodę po pierwszej rozmowie mieli po pierwszej wpłacie zejść z komornika mimo wszystko iż wpłaciłam już dwie raty po 1000 zł stwierdzili że moje zadłużenie dalej będzie u komornika aż spłacę całość płace dodatkowo inne rachunki i przez dwa miesiące zbrakło mi na wpłatę u komornika choć w Lipcu komornik otrzymał duża kwotę mojego rozliczenia to mimo wszystko postanowił zabrać mi dom przez jedną firmę za dług wysokości 4700 co ja mam zrobić z dziećmi gdzie mam iść

Avatar photo Kancelaria EuroLege pisze:

Dzień dobry Pani Marzeno. Zajmujemy się pomocą w tego rodzaju sprawach i chętnie bliżej przyjrzymy się Pani sprawie. Postaramy się znaleźć jakieś rozwiązanie. Dlatego jeszcze dzisiaj napiszemy do Pani maila z prośbą o dodatkowe informacje. Prosimy o stałe monitorowanie swojej skrzynki mailowej. Również w folderze SPAM.

elwart.tomasz@wp.pl pisze:

Witam mam problem tego typu ze od 4 lat wychowoje sam syna moja byla partnerka postanowila dobrowolnie placic mi alimety wyslala mi je juz dwa razy mam zadluzenie i komornik zablokowal mi te srodki choc dzwonilem i pisalem do pani komornik o odblokowanie tych srodkow lecz od miesiaca cisza a te pieniadze sa na moje dziecko i sa mi niezbedne

Avatar photo Kancelaria EuroLege pisze:

Dzień dobry Panie Tomaszu. W pierwszej kolejności trzeba sprawdzić czy komornik w ogóle może działać w Pana sprawie. W szczególności, czy tytuł wykonawczy wydany w sprawie nie jest wadliwy. To spotykane zjawisko. Gdyby okazało się, że w Pana sprawie tak jest to możliwe stanie się nie tylko umorzenie egzekucji, ale też odzyskanie wszystkich zabranych przez komornika pieniędzy. Zajmujemy się pomocą w tego rodzaju sprawach. Dlatego jeszcze dzisiaj napiszemy do Pana maila z prośbą o dodatkowe informacje. Prosimy o stałe monitorowanie swojej skrzynki mailowej. Również w folderze SPAM.

PAULINA pisze:

Witam
Mam problem z pewnym komornikiem, nie chce odblokować mi konta. A sprawę przekazał innemu komornikowi. Moja sprawa u tego drugiego komornika zastało zamknięta.

Avatar photo Kancelaria EuroLege pisze:

Dzień dobry Pani Paulino. Zajmujemy się takimi sprawami, ale zanim podejmiemy decyzję co do ewentualnej pomocy musimy dokładniej poznać sprawę. Dlatego jeszcze dzisiaj napiszemy do Pani maila z prośbą o dodatkowe informacje. Prosimy o stałe monitorowanie swojej skrzynki mailowej. Również w folderze SPAM.

Piotr pisze:

Dzień dobry, Komornik pogrążył moją firmę. Zajął mi konto i je zablokował bez wcześniejszego uprzedzenia, blokując mi środki na ZuS i inne opłaty stałe związane z prowadzeniem firmy. Napisał pismo do moich zleceniodawców o nie wpłacanie mi należnych środków za wykonaną pracę. Kiedy otrzymałem mała wpłatę na zapłacenie składki zus od zleceniodawcy Komornik wysłał mu pismo o naliczonej karze w wys 5 tys. Nie mogę prowadzić firmy. Konto jest zablokowane juz dwa miesiące mimo ze zadłużenie sam ściągnął mi z konta. Zadłużenie powstało już kilka lat wcześniej kiedy wykonując pracę zleconą- za materiały budowlane zleceniodawca nie zapłacił a mnie sąd obarczył spłatą tego zadłuzenia. Nadmieniam, ze w takiej sytuacji komornik wysyła pismo tydzień po zablokowaniu konta, nie odbiera telefonu i straszy. Urząd Skarbowy tez zajął mi konto przez komornika za kwotę 0zł gdzie od 2011 roku narosły jakieś koszty za prowadzenie sprawy przez komornika w wys ponad 500 zł . Zajęli konto i nie zdążyłem odebrać pisma na poczcie i termin na złożenie wyjaśnienia minął. Tak sukcesywnie mnie okradają każdy kto moze-bezkarnie

Avatar photo Kancelaria EuroLege pisze:

Dzień dobry Panie Piotrze. Musimy poznać Pana sprawę znacznie bliżej, aby powiedzieć coś więcej. W szczególności sprawę przeanalizować pod kątem ewentualnej wadliwości tytułu wykonawczego w sprawie. Zajmujemy się tym i pomagamy w tego rodzaju sprawach. Dlatego jeszcze dzisiaj napiszemy do pani maila z prośbą o dodatkowe informacje. Prosimy o stałe monitorowanie swojej skrzynki mailowej. Również w folderze SPAM.

Mariola pisze:

Chciałabym się dowiedzieć czy komornik dobrze postąpił zabierając mi z konta nie informując mie o jakimś zadłużenia z roku2016 i nie byłam w rejestrze dłużników

Avatar photo Kancelaria EuroLege pisze:

Dzień dobry. Zajmujemy się pomocą w tego rodzaju sprawach. Musimy jednak poznać Pani sprawę trochę bliżej, aby móc powiedzieć coś więcej. Dlatego jeszcze dzisiaj napiszemy do Pani maila z prośbą o dodatkowe informacje. Prosimy o stałe monitorowanie swojej skrzynki mailowej. Również w folderze SPAM.

Marta pisze:

Dziendobry hciala bym złożyć wniosek przeciwko komornikowi sądowemu panu Ryszardowi morycowi za źle zachowanie na podwórku wydzieranie się i podawanie danych moich i mojego męża obcym ludziom i wydzieranie sie przy obcych ludziach pokazywanie co to nie on i do kogo przyszedł gdzie ludzie i pani zbiura kekus zwracała mu uwagę oraz ludzie wyrzucili goz podwórka wszedł na klatkę próbował włamać się do mieszkania

Dzień dobry Pani Marto. Pomagamy osobom zadłużonym w wychodzeniu z długów. Musimy jednak poznać Pani sprawę trochę bliżej, aby powiedzieć coś więcej. Napisaliśmy do Pani maila z prośbą o dodatkowe informacje. Prosimy o stałe monitorowanie swojej skrzynki mailowej. Również w folderze SPAM.

Maciej pisze:

Komornik zają 100% mojej pensji nie informując Mnie o tym.

Dzień dobry Panie Macieju. Pomagamy osobom zadłużonym w wychodzeniu z długów. W Pana sprawie trzeba przede wszystkim sprawdzić, czy egzekucja prowadzona jest na podstawie niewadliwego tytułu wykonawczego. Gdyby tytuł wykonawczy był wadliwy to wówczas stanie się możliwe umorzenie egzekucji i odzyskanie wszystkich zabranych przez komornika pieniędzy. U nas wstępna analiza prawna sprawy jest całkowicie bezpłatna i do niczego nie zobowiązuje.
Jeszcze dzisiaj napiszemy do Pana maila z prośbą o opis Pana sprawy. Prosimy o stałe monitorowanie swojej skrzynki mailowej. Również w folderze SPAM.

Robert pisze:

Czy przedstawienie komornikowi dowodu wpłaty zadłużenia jest wystarczające .komornik twierdzi że muszę mu przedstawić jeszcze potwierdzenie odbioru gotówki

Avatar photo Kancelaria EuroLege pisze:

Jaki dowód spłaty Pan posiada?

Agata pisze:

Co mam zrobić w sytuacji gdy komornik zajął konto firmowe na początku marca 2022. Bank po paru dniach wysłał komornikowi całość zajęcia i obciążył mnie kosztami zablokowania środków a następnie kosztami przelewu egzekucyjnego. Myślałam ze to już koniec jego zajęć ale 25.07.2022 czyli około 5 miesięcy po spłacie zadłużenia okazało się ze na inne moje konto na którym nie było środków takowy wpłynęły..Komornik kolejny raz zabrał w tej samej sprawie takie same środki gdzie ta sprawa była już raz spłacona do końca. Chce dodać że to ten sam komornik. Dzwoniąc do banku okazało się ze komornik wszedł na wszystkie moje konta z jednego pobrał całość ale nie zniósł przez 5miesiecy zajęcia na 2 koncie. Po wpłacie środków na konto drugi raz zajął pieniądze za ta samą sygnaturę i oczywiście bank pobrał ode mnie koszty zgodnie z tabelą opłat kolejny raz. Gdzie mogę i jaki mam termin liczony od kiedy na skargę. Jednocześnie mam pytanie czy komornik złamał prawo?

Avatar photo Kancelaria EuroLege pisze:

Dzień dobry Pani Agato. Sprawa wydaje się dosyć zaskakująca i chętnie byśmy się jej bliżej przyjrzeli. faktycznie mogło dojść do błędów w toku postępowania, co trzeba będzie naprawić. Potrzebujemy jednak więcej informacji. Jeszcze dzisiaj napiszemy do Pani maila. Prosimy o stałe monitorowanie swojej skrzynki mailowej. Również w folderze SPAM.

Mirosława pisze:

Dobry wieczór. Wierzyciel zawiesił bierzące alimenty, ale do spłacenia były jeszcze zaległe. Komornik odkłada wyegzekwowane środki na konto depozytowe i nie wysyła wierzycielowi na rzecz zaległych alimentów. Wierzyciel żąda zaległych alimentów , a komornik ponownie nalicza odsetki od zaległości.

Avatar photo Kancelaria EuroLege pisze:

Jeśli ma Pan wątpliwości co do zgodności z prawem działań komornika to zalecamy złożenie skargi do prezesa sądu rejonowego, przy którym działa komornik. Może on wydawać władcze polecenia komornikowi celem usunięcia skutków działań niezgodnych z przepisami.

Tomasz pisze:

Komornik zajął z mojego konta pieniądze z Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej za świadczenie rodzinne które nie podlega zajęciom komorniczym. Poszedłem zgłosić mu ze pieniądze pochodzą z MOPS u odpowiedział mi że to go nie obchodzi i nie interesuje. Zaznaczam że na przelewie w banku była informacja skąd pochodzą pieniądze i są świadczeniem opiekuńczym.

Avatar photo Kancelaria EuroLege pisze:

Dzień dobry Panie Tomaszu. W pierwszej kolejności zalecamy do pobierania takich świadczeń założenie sobie konta socjalnego (antykomorniczego). Pisaliśmy o tym na naszym blogu w tym miejscu: https://www.eurolege.pl/konto-socjalne-antykomornicze/
Ponadto warto zgłosić sprawę prezesowi sądu rejonowego, przy którym działa komornik. Może on wydawać wiążące polecenia komornikowi w razie popełnianych błędów.
Dodatkowo trzeba sprawdzić czy w Pana sprawie komornik może w ogóle prowadzić egzekucję. W naszej praktyce często spotykamy wadliwe tytuły wykonawcze. W takich sprawach możliwe jest umorzenie egzekucji i odzyskanie wszystkich zabranych przez komornika środków. Zajmujemy się pomocą w takich sprawach. Jeszcze dzisiaj napiszemy do Pana maila z prośbą o szerszy opis sprawy. Prosimy o stałe monitorowanie swojej skrzynki mailowej. Również w folderze SPAM.

Pawel pisze:

Działania komornicze wbrew prawu

Avatar photo Kancelaria EuroLege pisze:

Dzień dobry Panie Pawle. Zajmujemy się pomocą osobom zadłużonym w toku egzekucji komorniczej. Jeszcze dzisiaj napiszemy do Pana maila z prośbą o dodatkowe informacje. Prosimy o stałe monitorowanie swojej skrzynki mailowej. Również w folderze SPAM.

Radosław pisze:

Witam przed wielu laty brałem pożyczkę w prowident Polska na zakup samochodu. Co tydzień przyjeżdżała osoba po spłatę raty. Wszystko odbywało się bez problemu, do czasu gdy wyjechałem za granicę. Z uwagi że mój rodzic wrócił z zagranicy i dostał korespondencję o moim zobowiązaniu zostało spłacone całe zobowiązanie. Po kilku latach czyli od 2003 roku zostało to wyciszone i byłem pewny braku zobowiązań. Komornik sądowy bez żadnej informacji wszedł na konto zajoł pierwsze 600 zł po czym 1,5 miesiąca pózniej ponownie wszedł na konto i tak samo zajoł 1150 zł też bez żadnego poinformowania o egzekucji komorniczej.nie uchylam się od spłat ale zajmować konto i środki bez żadnego tytułu egzekucyjnego. Proszę o pomoc w tej sprawie. Pozdrawiam

Avatar photo Kancelaria EuroLege pisze:

Dzień dobry Panie Radosławie. Możliwe, że doszło do pomyłki, a tytuł wykonawczy jest wadliwy. Trzeba to jednak sprawdzić. U nas wstępna analiza sprawy jest całkowicie bezpłatna. Jeszcze dzisiaj napiszemy do Pana maila z prośbą o szerszy opis sprawy. Prosimy o stałe monitorowanie swojej skrzynki mailowej. Również w folderze SPAM.

Marta pisze:

Witam jak napisać uzasadnienie skargi chodzi o to że dostalam od komornika że nam zapłacić 600 zł prawie za brak biletu MPK z 2014 moim zdaniem jest to przedawnienie dla tego che wnieść skargę na czynnos komornika dziękuję i pozdrawiam

Avatar photo Kancelaria EuroLege pisze:

W takiej sprawie skarga na czynności komornika nic nie da Pani Marto. Komornik działa zgodnie z prawem, na podstawie tytułu wykonawczego pochodzącego jak się wydaje od sądu. Jedyna szansą jaka może się pojawiać to ewentualna wadliwość tytułu wykonawczego. Czy odbierała Pani jakiekolwiek pisma z sądu zanim pojawił się komornik?

Marek pisze:

Witam proszę o konsultacje zajęcia komornika emerytury konta oraz wynagrodzenia u.zlecenie. 788941XXX

Avatar photo Kancelaria EuroLege pisze:

Dzień dobry Pani Marku. Zajmujemy się pomocą w oddłużaniu z komornikiem. Musimy jednak poznać bliżej Pana sprawę i wówczas będziemy w stanie powiedzieć coś więcej. Jeszcze dzisiaj napiszemy do Pana maila z prośbą o dodatkowe informacje. Prosimy o stałe monitorowanie swojej skrzynki mailowej. Również w folderze SPAM.

Aneta pisze:

Dzień dobry, napisałam do Państwa na adres mailowy, czy mogę liczyć na odpowiedź?
Dziękuję.

Avatar photo Kancelaria EuroLege pisze:

Odpisaliśmy Pani w poprzednim komentarzu.

Aneta pisze:

Dzień dobry, napisałam do Państwa na adres mailowy, czy mogę liczyć na odpowiedź?

Avatar photo Kancelaria EuroLege pisze:

Dzień dobry. Jak najbardziej. Jeszcze w dniu dzisiejszym odpiszemy na Pani maila. Prosimy o cierpliwość.

Danuta pisze:

12052022 otrzymalam pismo od komornika o zajeciu konta bankowego a faktycznie konto zają£ jyz w kwietnuu. .co w rakim razie mozna uczynic.prosze o informacje.

Avatar photo Kancelaria EuroLege pisze:

Pani Danuto, trzeba dokładnie przeanalizować Pani sprawę i sprawdzić czy komornik w ogóle może działać w Pani sprawie. Przede wszystkim koniecznie trzeba sprawdzić czy tytuł wykonawczy stanowiący podstawę egzekucji nie jest wadliwy. Gdyby tak było, to możliwe będzie wówczas umorzenie egzekucji oraz odzyskanie wszystkich zabranych przez komornika pieniędzy. Jeszcze dzisiaj napiszemy do Pani maila z prośbą o dodatkowe informacje. Prosimy o stałe monitorowanie swojej skrzynki mailowej. Również w folderze SPAM.

Anna pisze:

07.09.2021 mąż podpisał ugodę z kancelarią komorniczą dotycząca spłaty jego długu .27.10.2021 cała kwota z ugody została spłacona na rzecz wierzyciela.W tym roku 2022 okazało się że na jego konto nie wpłynęła nadpłata z rozliczenia PIT 37 .Po interwencji w U.S.dowiedzieliśmy się iż pieniądze zostały przekazane na rzecz kancelarii komorniczej.Tym razem telefonowaliśmy do komornika., że przecież zgodnie z zawartą ugoda całość została spłacona w październiku tamtego roku,więc dlaczego zajął zwrot z podatku w tym roku? Kancelaria miała skontaktować się z U.S. Po sprawdzeniu konta okazało się, że tylko niewielka część kwoty została zwrócona.Znów telefon do U.S.Pani tłumaczy że było zajęcie i część jest przekazana temu samemu komornikowi.Powtórny telefon do komornika.Tłumaczy ,że wie o jaką sprawę chodzi ale musi wyjaśnić.Trwa to już tydzień .Co dalej robić?

Avatar photo Kancelaria EuroLege pisze:

Niestety Pani Anno, ale ugoda z komornikiem w toku egzekucji niewiele znaczy. Wynika to z faktu, że dysponentem egzekucji jest wierzyciel, a komornik ma obowiązek zaspokoić jego roszczenia jak najszybciej będzie to możliwe. Zajmując maksymalnie dużo dłużnikowi. Więcej na ten temat pisaliśmy na naszym blogu w tym miejscu: https://www.eurolege.pl/ugoda-z-komornikiem/
W tym miejscu możemy jedynie polecić, aby sprawdzić czy tytuł wykonawczy stanowiący egzekucję nie jest wadliwy. Zajmujemy się takimi sprawami, a wstępna analiza sprawy jest u nas bezpłatna i do niczego nie zobowiązuje. Zapraszamy do kontaktu: https://www.eurolege.pl/kontakt/

Martyna pisze:

Komornik sam poszedł mi na rękę i zgodził się zsby co miaisac z zakładu pracy był robiony przelew dostaje co miesiąc jeszcze nawet większą kwotę i dalej mam zablokowane środki na koncie po nimo że bank dostał pismo od komornika że z zakładu pracy dostaje pieniążki gdzie się z tym udać żeby to mi odblokiwali albo gdzie złożyć skarge

Avatar photo Kancelaria EuroLege pisze:

Komornik ma prawo prowadzenia egzekucji z kilku źródeł, np. jednocześnie wobec wynagrodzenia za pracę dłużnika i jego rachunku bankowego. Natomiast w pierwszej kolejności należy w Pani sprawie zbadać czy komornik w ogóle może działać w Pani sprawie, tj. czy tytuł wykonawczy stanowiący podstawę egzekucji nie jest wadliwy. Znamy setki takich przypadków i pomagamy w załatwieniu takich spraw. Możemy wykonać na Pani rzecz darmową analizę sprawy. W przypadku pomocy możliwe jest nie tylko umorzenie egzekucji, ale także odzyskanie wszystkich zabranych dotychczas przez komornika pieniędzy. jeszcze dzisiaj napiszemy do Pani maila z prośba o dodatkowe informacje. Prosimy o stałe monitorowanie swojej skrzynki mailowej.

Robert pisze:

Zakład pracy wysyła komornikowi resztę pieniędzy wysyła na konto mi ale nie mogę wybrać bo komornik mi blokuje czy mogę skargę złożyć.

Avatar photo Kancelaria EuroLege pisze:

W tym przypadku nie jest to wina komornika Panie Robercie, ale banku, który prowadzi Pana konto bankowe. Oczywiście fakt ten należy zgłosić komornikowi, ale to nic nie zmieni zasadniczo. Należałoby również sprawdzić czy egzekucja w ogóle może być prowadzona wobec Pana. Możemy wykonać na Pana rzecz bezpłatną analizę prawną tej sprawy. Jeszcze dzisiaj napiszemy do Pana maila z prośbą o szerszy opis sprawy. Prosimy o stałe monitorowanie swojej skrzynki mailowej.

Danuta pisze:

Dzień dobry,
Chcę zapytać, czy skargę na komornika mogę wnieść drogą pocztową na adres komornika (do Sądu nie muszę jeśli dobrze rozumiem przepisy), zachowując rzecz jasna 7-dniowy termin od dnia otrzymania pisma od komornika i załączając do skargi dowód opłaty sądowej ? Bo liczy się data nadania, czy tak?

Pozdrawiam
Danuta

Avatar photo Kancelaria EuroLege pisze:

Tak, zawsze liczy się data nadania przesyłki poleconej. Traktowana ona jest jako data wniesienia pisma. Skargę na czynności komornika składa się do sądu, ale zawsze za pośrednictwem komornika.

Mariusz pisze:

Witam,komornik od okolo 2 lat po ogloszeniu upadlosci bez planu spłaty nie uchylil zajec z rachunku bankowego. A jak wysłalem do niego pisma w tej sprawie to odeslalal mi poczta oryginaly o zamknieciu postepowania,anulowania zajec bankowych. Bylem z tym w moim banku i onie nie moga przyjmowac ode mnie takich dokumentow. Proszę o wycene wraz z pełnomocnictwem uzasadnionej skargi na komornika do sądu.

Avatar photo Kancelaria EuroLege pisze:

Oczywiście postaramy się Panu pomóc, ale musimy poznać sprawę trochę bliżej. Jeszcze dzisiaj napiszemy do Pana maila z prośba o podanie dodatkowych informacji. Prosimy o stałe monitorowanie swojej skrzynki mailowej.

Dawid pisze:

Mam zajęcie komornicze, a nie dostałem żadnego pisma z sądu.
czy mogę zaskarżyć w takiej sytuacji czynności komornicze. Stało to się tuż przed świętami gdzie komornik zablokował mi moje konto bankowe i zostałem bez środków do życia a dopiero po zajęciu mojego konta dostałem pismo zawiadamiające o wszczęciu postępowania egzekucyjnego. Dość nie słusznie sąd zasądził ode mnie kwotę to w dodatku komornik zablokował mi środki do życia a żona zagraża mi rozwodem. Będę wdzięczny o odpowiedź .

Avatar photo Kancelaria EuroLege pisze:

Nie jest wykluczone, że można działać w tej sprawie, za zapewne jest to bardzo możliwe. Trzeba jednak sprawdzić czy w sprawie egzekucja nie jest prowadzona na podstawie wadliwego tytułu wykonawczego. Gdyby tak było to można umorzyć egzekucję i odzyskać wszystkie zabrane dotychczas pieniądze przez komornika sądowego. Jeszcze dzisiaj napiszemy do Pana maila z prośbą o podanie dodatkowych informacji. Prosimy o stałe monitorowanie swojej skrzynki mailowej.

radosław pisze:

Proszę o poradę. W 2019r komornik prowadził wobec mnie egzekucję. Pieniądze przekazał wierzycielowi i moje zobowiązanie zostało spłacone. Jednak w 2021 roku dostałem pismo od komornika zastepującego poprzedniego że pobrał za dużo pieniedzy i zamiast mi je zwrócic zostawił na koncie kancelarii i roztrwonił i zniknął!!!!Miał ubezpieczenie w AXA lecz brak numeru polisy co mogę zrobić aby odzyskać pieniądze?

Avatar photo Kancelaria EuroLege pisze:

Panie Radosławie, należałoby złożyć zawiadomienie na policji jeśli odzyskanie środków w inny sposób nie jest możliwe, a jednocześnie nie ma kontaktu z osobą odpowiedzialną za zwrot.

Adam pisze:

Witam komornik zabrał nasz wstolny zwrot gdzie dłużnikiem była tylko żona czy miał do tego prawo

Avatar photo Kancelaria EuroLege pisze:

Niestety komornik może zabrać zwrot podatku. Więcej na ten temat pisaliśmy tutaj: https://www.eurolege.pl/czy-komornik-moze-zajac-zwrot-podatku/
Natomiast wypadałoby w tym miejscu sprawdzić czy komornik w ogóle może działać w Pana sprawie? Należałoby dokonać analizy sprawy pod kątem tego, czy tytuł wykonawczy w sprawie nie jest wadliwy. W naszej praktyce codziennie spotykamy się z tego typu zdarzeniami. Wówczas możliwa jest pomoc poprzez umorzenie egzekucji i odzyskanie wszystkich zabranych pieniędzy. Możemy wykonać na Pana rzecz bezpłatną analizę sprawy i ewentualnie pomóc w przyszłości. Zapraszamy do kontaktu: https://www.eurolege.pl/kontakt/

Monika pisze:

Proszę o poradę. Koło lutego rozliczalam się z mężem który jest dłużnikiem dodam że komornik już od roku mu zajął częściej z wypłaty .ja nie posiadam długów .mamy dwoje dzieci oboje pracujemy .zeznanie podatkowe pit złożone było na mnie a mąż był wpisany jako małżonek .czy komornik ma prawno zająć nasze rozliczenie mimo to że mąż posiada długi przedmałżeńskie które już spłaca a ja nie mam żadnych jeżeli zajął to na jakiej podstawie i co można zrobić coś w tej sytuacji np złożyć skargę na czynności komornika ?

Avatar photo Kancelaria EuroLege pisze:

Pani Moniko, skarga na czynności komornika w takiej sytuacji nie będzie co do zasady skuteczna. Służy ona wytykaniu formalnych błędów komornika sądowego. Natomiast należałoby przyjrzeć się samemu tytułowi wykonawczemu. Możemy to zrobić. Analiza prawna jest u nad bezpłatna. Jeszcze dzisiaj napiszemy do Pani maila z prośbą o dodatkowe informacje. Prosimy o stałe monitorowanie skrzynki mailowej.

Daria pisze:

Witam, potrzebuje porady w kwestii napisania skargi na czynność komornika. W skrócie chodzi mi o bezpodstawne przekazanie przez Urząd Skarbowy zwrotu nadpłaty podatku w wspólnym rozliczeniu się z mężem. Niestety o długu męża nie wiedziałam i żadnej informacji z US o zajęciu nadpłaty również nie byłam świadoma do dnia dzisiejszego tj. 21.03.2022 po kontakcie telefonicznym z pracownikiem US dowiedziałam się o zajęciu zwrotu podatku. Proszę o pomoc w kwestii skargi na czynność komornika. Oczywiście wszelkie pisma do US jeszcze w tym tygodniu chce sporządzić i wysłać. W przypadku podjęcia się przez Państwa pomocy proszę o informację jaki byłby jej koszt. Pozdrawiam

Avatar photo Kancelaria EuroLege pisze:

Pani Dario, jeszcze dzisiaj napiszemy do Pani maila z prośbą o podanie większej ilości danych. Prosimy o stałe monitorowanie skrzynki mailowej.

Dariusz pisze:

Witam Państwa.

Zdaję sobie sprawę że moja sprawa się terminowo przedawniła, bo zajęcie komornicze środków na moim koncie bankowym, oraz w miejscu pracy to 21.01.2022 r.
Komornik z Pruszkowa powiadomił pisemnie o zajęciu moich zarobków mój zakład pracy, nie powiadamiając mnie w żaden sposób. Z mojego miejsca pracy dowiedziałem się o sygn. sprawy, i Kancelarii Komorniczej ( kwota zajęcia to 2 770 zł )
W miesiacu lutym 2022 komornik zajął całość mojego uposażenia, lecz do pełnej kwoty zajęcia zabrakło ok. 300 zł. w związku z tym komornik w miesiącu marcu br. pobrał także całą moją wypłatę, nie zwracając pozostałości. Dlatego nonszalancja postępowania tego komornika poprzez nie powiadomienie mnie pisemnie z jakiego tytułu dokonał zajęcia, oraz brak zwrotu reszty mojego uposażenia. Komornik przelew z mojego miejsca pracy otrzymał 07.03.2022 r. do tej pory nie zwrócił nadpłaty, nie powiadomił pisemnie zakładu pracy o zakończeniu egzekucji w związku z jej spłatą, a także nie wycofał zajęcia w moim banku i nadal tam figuruje. Brak słów.
Dlatego proszę mi powiedzieć co ja mam w takiej chwili robić.
Dziękuję i pozdrawiam.

Avatar photo Kancelaria EuroLege pisze:

Panie Dariuszu, w pierwszej kolejności należy sprawdzić czy komornik w ogóle mógł cokolwiek Panu zabrać. W szczególności należy zbadać czy tytuł wykonawczy nie był wadliwy. Jeśli tak jest to nie tylko nadpłata byłoby do zwrotu, ale wszystko co zostało Panu zabrane. Zajmujemy się takimi sprawami. Jeszcze dzisiaj napiszemy do Pana maila z prośbą o podanie dodatkowych informacji. Prosimy o stałe monitorowanie swojej skrzynki mailowej.

AGNIESZKA pisze:

Firma Kredyt Inkaso zleciła komornikowi wyegzekwowanie ode mnie zadłużnia, które uregulowane było kilka lat temu.
Kancelaria odebrała mi z konta bankowego dużą kwotę na rzecz firmy windykacyjnej. Odbyło się to tak szybko, że nie zorientowałam się, że pieniądze zostały mi odebrane.
Czy jest możliwość odzyskania pieniędzy na drodze sądowej? Minęły już dwa miesiące od tego wydarzenia. Pisma do komornika i do Kredyt Inkaso nie dały rezultatów.
Nie mogę się z tym pogodzić. Czuję się oszukana.

Avatar photo Kancelaria EuroLege pisze:

Panie Agnieszko, postaramy się Pani pomóc. Jeszcze dzisiaj napiszemy do Pani maila z prośbą o szerszy opis sprawy i być może dokumenty do analizy przez prawnika. Prosimy o stałe monitorowanie skrzynki mailowej.

Paulina pisze:

Witam. Chciałabym prosić o pomoc. Komornik wysłał mi zawiadomienie o wszczęciu egzekucji poprzez zajęty rachunek bankowy lub zabezpieczenie zwrotu z nadpłaty podatku. Wysłał mi również odpis orzeczenia sądu rejonowego z 2020 roku w trybem natychmiastowego wykonania po czym w marcu 2021 roku został przejęty mój zwrot z podatku. w dniu , w którym dostałam informację o wszczęciu egzekucji (jeszcze raz) wpłynęła mi na konto wypłata , która została przejęta na rzecz spłaty zadłużenia. Nie wiem co mam robić. Spłata tego zadłużenia miała miejsce rok temu a komornik poraz drugi na orzeczenie sądu z 2020 roku zabrał mi moje pieniądze. Będę wdzięczna za pomoc

Avatar photo Kancelaria EuroLege pisze:

Musielibyśmy sprawie przyjrzeć się trochę bliżej Pani Paulino. Być może istnieje możliwość umorzenia egzekucji, a nawet odzyskania zabranych przez komornika pieniędzy. Jeszcze dzisiaj napiszemy do Pani maila z prośbą o podanie dodatkowych informacji. Prosimy o stałe monitorowanie skrzynki mailowej.

Andrzej pisze:

Proszę o pomoc komornik zabral mi całe moje wynagrodzenie na poczet alimentow .gdzie wpłata była z tytułu wynagrodzenia.

Avatar photo Kancelaria EuroLege pisze:

Panie Andrzeju, nie prowadzimy działalności pomocowej w zakresie alimentów. Zalecamy udanie się do najbliższego urzędu miasta albo starostwa powiatowego, w którym udzielane są nieodpłatne porady prawne w tym zakresie.

Mariusz Zygadlo pisze:

Witam. W dniu wczorajszym , bez żadnego uprzedzenia jinornuj S.R w Kozienicach zajął mi ecałą meryturę pozostawiając mnie bez środków do życia imozliwosci wykupu leków.

Avatar photo Kancelaria EuroLege pisze:

Możemy przyjrzeć się sprawie bliżej Panie Mariuszu. Z Pana relacji wygląda, że w sprawie mogło dojść do poważnych błędów proceduralnych. Szczególnie na etapie postępowania sądowego. Codziennie dostajemy od kilku do nawet kilkudziesięciu zgłoszeń tego typu. Zwykle wówczas istnieje możliwość umorzenia egzekucji i odzyskania wszystkich zabranych przez komornika pieniędzy. Możemy wykonać na Pana rzecz darmową analizę sprawy i ewentualnie pomóc w jej późniejszym załatwieniu.

Jeszcze dzisiaj nasze biuro obsługi napisze do Pana maila z prośbą o więcej informacji. Prosimy i stałe monitorowanie skrzynki mailowej.

Artur Sulej pisze:

Proszę o kontakt telefoniczny lub mailowy komornik mimo zajęcia rachunku bankowego wszedł mi na wypłatę w wyniku czego zablokował mi kwotę blisko 5 tys zł na rzecz 2.000 tys zostałem bez grosza bank blokuje 2000tys oraz z wynagrodzenia ostało mi pobrane 2000 tys z wypłaty mimo kwoty wolnej 2150 na koncie mam 0 a komornik się śmieje !!!!!!!mimo mojej reakcji!!!!!!!!

Avatar photo Kancelaria EuroLege pisze:

Panie Arturze, zapraszamy do kontaktu. Nasze dane znajdzie Pan tutaj: https://www.eurolege.pl/kontakt/