Jak każde pismo urzędowe, tak też to otrzymywane od komornika sądowego jest ważnym dokumentem. Wynika to z faktu, że komornik sądowy posiada liczne uprawnienia nadane mu przez Państwo. W szczególności uprawniony jest do prowadzenia postępowania egzekucyjnego (komorniczego) wobec osób trzecich. Może również silniej ingerować w prawa jednostki. Chociażby poprzez wykonywanie eksmisji. Do niektórych działań komornik może przybierać sobie również policję, która mu w wykonaniu działań pomaga. Dlatego pismo od komornika zawsze należy traktować poważnie. Pismo od komornika może otrzymać nie tylko osoba zadłużona. Kto, kiedy i w jakich warunkach może otrzymać pismo nie będąc dłużnikiem? O tym poniżej.

Jak wygląda pismo od komornika?

Każde pismo od komornika ma pewien schemat. Zawsze w nagłówku pisma od komornika powinny widnieć dokładne dane kancelarii komorniczej. Przede wszystkim powinny znajdować się takie informacje jak:

  • imię i nazwisko komornika,
  • sąd przy którym działa komornik
  • dokładny adres kancelarii komorniczej

Opcjonalnie mogą znaleźć się także numer telefonu oraz adres poczty mailowej kancelarii komorniczej.

W piśmie od komornika musi być odnotowana również wzmianka o tym kto jest wierzycielem, a kto dłużnikiem. Czyli z czyjego wniosku jest prowadzona egzekucja oraz przeciwko jakiej osobie.

Inną, bardzo istotną informacją jest także podanie przez komornika podstawy, na jakiej prowadzi postępowanie egzekucyjne. Czyli jaki tytuł wykonawczy stanowi podstawę działań komornika. Może to być zaopatrzony w klauzulę wykonalności:

Pismo od komornika wskazywać również powinno wysokość zadłużenia głównego, odsetki, koszty procesu, koszty zastępstwa w egzekucji i inne koszty jakimi obciążony jest dłużnik.

Jednak to jak będzie wyglądało pismo dokładnie zawsze uwarunkowane jest tym w jakim celu jest ono wysyłane i do kogo. O czym za chwilę.

Kto może otrzymać pismo od komornika? Zacznijmy od dłużnika…

Katalog osób, które mogą otrzymać pismo od komornika jest dosyć szeroki. Zacznijmy od osoby najbardziej zainteresowanej, czyli dłużnika egzekwowanego. Zazwyczaj pierwszym pismem od komornika do osoby dłużnika jest zawiadomienie o wszczęciu egzekucji. Wraz z pismem takim dłużnik może również otrzymać informację o dokonanych już działaniach, np. zajęciu konta bankowego czy wynagrodzenia za pracę. Dodatkowo komornik może w pierwszym piśmie poinformować osobę zadłużoną o obowiązku sporządzeniu wykazu majątku. Czyli samodzielnego podania informacji o własnym majątku. Jeśli osoba zadłużona unika wykonania takiego obowiązku możliwe jest wezwanie do osobistego stawienia się w siedzibie komornika pod rygorem nałożenia grzywny.

Egzekucja z nieruchomości dłużnika wygląda jednak inaczej. Osoba zadłużona dostaje od komornika wezwanie do zapłaty pod rygorem przystąpienia do opisu i oszacowania wartości nieruchomości. Ten wstępny etap egzekucji komorniczej jest bardzo ważny. Daje bowiem dłużnikowi możliwość zablokowania działań komornika. Im dalej w sprawę tym skuteczność obrony maleje.

Pismo od komornika do pracodawcy. Co to może być?

Kolejną osobą, która najczęściej otrzymuje pismo od komornika do pracodawca osoby zadłużonej. Pracodawca dostaje pismo, w którym zobowiązuje się go do zajęcia wynagrodzenia pracownika powyżej minimalnej krajowej. Chyba, że egzekucja dotyczy alimentów, to wówczas nawet 60% minimalnego wynagrodzenia może zostać osobie zadłużonej zajęte i przekazane komornikowi. W zależności od wielkości firmy sprawami takimi zajmuje się:

  • pracodawca samodzielnie,
  • zewnętrzne biuro księgowe, które wykonuje czynności na rzecz pracodawcy,
  • wewnętrzna komórka organizacyjna odpowiedzialna za rozliczanie wynagrodzeń.

Każdy pracodawca powinien wiedzieć, że unikanie współpracy z komornikiem może grozić konsekwencjami. Włącznie z nałożeniem kary grzywny.

Podobnie ma się sytuacja w przypadku osób pracujących na podstawie umowy zlecenia czy o dzieło. Komornik po ustaleniu informacji o zleceniodawcy wysyła mu pismo o zajęciu wynagrodzenia. Na całe szczęście obecnie wynagrodzenie z umowy zlecenia i o dzieło chronione jest tak samo jak wynagrodzenie z umowy o pracę. Oczywiście tylko wówczas, gdy pobierane z tytułu zlecenia lub dzieła wynagrodzenie stanowi jedyny dochód dłużnika i przeznaczane jest przez niego na zaspokajanie potrzeb życiowych.

Komornik wysyła pismo do banku. Jakie będą konsekwencje?

Pismo od komornika poza dłużnikiem i pracodawcą może otrzymać również bank, w którym osoba zadłużona ma konto albo lokatę. Zajęcie konta bankowego to jedna z najczęstszych metod przymusowej egzekucji długów przez komornika. Jak wygląda cały proces w praktyce? Aktualnie jest to dosyć proste zadanie dla komornika. Za pomocą systemu OGNIVO wysyła on zapytania do wszystkich krajowych banków o to czy dany dłużnik ma u nich założone konto. Jeśli otrzyma wiadomość zwrotną, że TAK, to wówczas dokonuje zajęcia środków na tym koncie. Co ważne, istnieje limit zajęcia na koncie bankowym. Aktualnie wynosi on 3/4 minimalnego wynagrodzenia, a więc 2.100 złotych. Praktycznie jednak spotykamy często sytuacje, w których osoby zadłużone tracą wszystkie środki na koncie. Odzyskanie ich jest możliwe, ale bywa czasochłonne i wymaga nakładu pracy.

Warto wobec powyższych informacji zastanowić się nad rachunkami, do których komornik nie ma dostępu. Na naszym blogu poświęcaliśmy już miejsce na materiał dotyczący konta Revolut a komornik. Wskazywaliśmy także na plusy takiego rozwiązania jak konto socjalne. Tematyka warta zapoznania szczególnie dla tych, którzy mają kłopoty z komornikiem.

DARMOWA KONSULTACJA ODDŁUŻENIOWA W SPRAWACH KREDYTÓW I POŻYCZEK
Dostałeś z sądu nakaz zapłaty? Chcesz wstrzymać komornika lub firmę windykacyjną?
Nasz prawnik bezpłatnie ustali czy masz możliwość skutecznego oddłużenia oraz jak możemy Ci pomóc.
Kliknij w przycisk poniżej. Wypełnij formularz i wyślij zgłoszenie. Oddzwonimy.
DARMOWA KONSULTACJA

Pismo komornika do urzędu skarbowego. Czy możliwe jest zajęcie zwrotu podatku?

Oczywiście komornik wie, gdzie mogą znajdować się pieniądze należne dłużnikowi. Dlatego jednym z pierwszych kroków jakie komornik zrobi w sprawie to skierowanie pisma do urzędu skarbowego. Oczywiście właściwego miejscowo dla osoby zadłużonej.

Komornik uprawniony jest do zajmowania zwrotu podatków. W zakresie egzekucji przeciwko przedsiębiorcy możliwe jest np. zablokowanie zwrotu środków pochodzących z podatku VAT. W przypadku zwykłych osób fizycznych zazwyczaj dochodzi do zajęcia zwrotu podatku dochodowego (PIT). Warte podkreślenia jest także i to, że komornik może zająć ulgę na dziecko. Środki te bowiem stanowią własność rodzica, a nie dziecka.

Komornik wysyła pisma do mojego kontrahenta. Czy to poprawne zachowanie?

Jak wspomnieliśmy na samym wstępie komornik sądowy może naprawdę dużo w zakresie egzekucji. Dobrze zorganizowany komornik jest w stanie ustalić dużą ilość informacji o osobie zadłużonej. Szczególnie, jeśli ma do czynienia np. z przedsiębiorcą. Wówczas możliwe jest ustalenie przez komornik z kim danym przedsiębiorca ma umowy. W szczególności umowy, w których coś wytwarza albo dostarcza usług, a druga strona jest zobowiązana do zapłaty. W takiej sytuacji komornik może napisać pismo do kontrahenta o zajęciu wierzytelności. Kontrahent przedsiębiorcy nie może wówczas zapłacić dłużnikowi bezpośrednio. Musi rozliczyć się z komornikiem. A jeśli jakaś nadwyżka zostanie, to wówczas taką właśnie może przelać przedsiębiorcy – dłużnikowi.

Pismo od komornika – czy można umorzyć egzekucję?

Czy da się zablokować działania komornika? Oczywiście, że TAK! Mało tego, możliwe jest także odzyskanie wszystkich zabranych przez komornika pieniędzy! Wszystko zależy jednak od tego, czy w Twojej sprawie doszło do istotnych wad formalnych jeszcze na etapie postępowania sądowego.

Z naszego doświadczenia, jako Kancelarii EUROLEGE wynika, że sporo spraw egzekucyjnych w ogólności nadaje się do umorzenia. Szczególnie tych, w których podstawę stanowi nakaz zapłaty w postępowaniu upominawczym wydany przez e-sąd. Czy w Twojej sprawie odwrócenie niekorzystnego biegu wydarzeń egzekucyjnych jest możliwe? To zależy, a wstępnie możesz to ustalić samodzielnie poprzez udzielenie odpowiedzi na pytanie: „czy zanim pojawił się komornik otrzymywałem/am jakiekolwiek pisma z sądu w tej sprawie?” Jeżeli udzielisz odpowiedzi „NIE”, to jesteś na dobrej drodze do oddłużenia.

Zadanie jednak nie jest łatwe. A droga prowadząca do „odkręcenia” całej sprawy bywa ciężka i długotrwała. Jednak na pewno warta działania. Uporanie się z komornikiem i egzekucją, a do tego odzyskanie pieniędzy warte jest wszystkich podejmowanych działań.

Niestety, ale duża część osób próbuje działać samodzielnie. Jak wspomnieliśmy cały proces nie jest łatwy. Wymaga pisania różnego rodzaju pism i wniosków do komornika, sądu i do wierzyciela. Należy odpowiednio zsynchronizować działania i wiedzieć co, kiedy i do którego podmiotu/organu napisać. Dlatego nie zalecamy działania na własną rękę. Warto w takich sprawach korzystać z pomocy profesjonalistów, którzy każdego dnia zajmują się antywindykacją.

Dostałem pismo od komornika. Gdzie znajdę pomoc?

W naszej Kancelarii EUROLEGE pomagamy w sprawach sądowych i komorniczych od wielu lat. Mamy za sobą tysiące procesów. Ponad 6500 osób uzyskało dzięki naszej pomocy anulowanie długów na łączną kwotę ponad 80.000.000 (osiemdziesiąt milionów) złotych! Dostęp do naszej pomocy jest bardzo łatwy. Działamy zdalnie na terenie całego kraju. Prowadzimy działalność pomocową przed sądami i komornikami w całej Polsce. Pomagamy również naszym rodakom, którzy wyjechali za granicę pozostawiając swoje kłopoty finansowe w ojczyźnie. U nas wszystko załatwisz zdalnie i bez konieczności wychodzenia z domu czy pracy. Pamiętaj, że w naszej Kancelarii wstępna porada i analiza dokumentów jest całkowicie za darmo i do niczego nie zobowiązuje. Na pewno warto, aby Twojej sprawie przyjrzał się znawca tematyki oddłużeniowej.

Potrzebujesz pomocy w wyjściu z długów? Napisz do nas lub zadzwoń. Możesz również wysłać do nas zgłoszenie przez formularz dostępny na naszej stronie internetowej. Oddzwonimy najpóźniej kolejnego dnia roboczego i ustalimy w jaki sposób będziemy mogli Ci pomóc.

Tel: 530 333 130
Mail: kontakt@eurolege.pl
Formularz zgłoszeniowy: https://www.eurolege.pl/zapytaj-prawnika/


4.8/5 - (28 votes)

Kategorie: Porady dla dłużników

O Autorze

Jacek Andrzejewski

Dyrektor ds. marketingu w Kancelarii EUROLEGE. Doświadczony manager marketingu i sprzedaży z wieloletnią praktyką na kierowniczych stanowiskach w kancelariach prawnych i firmach handlowych o zasięgu ogólnopolskim. Wielokrotnie zasiadał w organach instytucji działających w sektorze NGO.

Zostaw komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.

Komentarze

Konrad pisze:

Witam Bardzi Proszę o wiadomość na emial

Avatar photo Kancelaria EuroLege pisze:

Dzień dobry Panie Konradzie. Jeszcze dzisiaj napiszemy do Pana maila. Prosimy o stałe monitorowanie swojej skrzynki mailowej. Również w folderze SPAM.

Aleksandra pisze:

Dzień dobry.
Na moim koncie bankowym aktualnie widnieją 3 egzekucje komornicze. Proszę o kontakt.

Avatar photo Kancelaria EuroLege pisze:

Dzień dobry Pani Aleksandro. Przede wszystkim należy sprawdzić czy komornik w ogóle mógł działać w danej sprawie. Być może komornik działa na podstawie wadliwego tytułu wykonawczego, który należy usunąć. Gdyby okazało się, że w tej konkretnej sprawie tak jest to możliwe stanie się odzyskanie wszystkich zabranych przez komornika pieniędzy. Zajmujemy się pomocą w tego rodzaju sprawach. Dlatego jeszcze dzisiaj napiszemy do Pani maila z prośbą o dodatkowe informacje. Prosimy o stałe monitorowanie swojej skrzynki mailowej. Również w folderze SPAM.

Artur pisze:

Bardzo prosze o kontakt

Avatar photo Kancelaria EuroLege pisze:

Dzień dobry Panie Arturze. Jeszcze dzisiaj napiszemy do Pana maila z prośba o szerszy opis Pana sytuacji. Prosimy o stałe monitorowanie swojej skrzynki mailowej. Również w folderze SPAM.

Ewa pisze:

Nie otrzalam nakazu z sądu od komornika sądowego o egzekucji czekam już od dziś idzie 3tygodnie co mam z tym robić z tego co wiem wszystko poszło na stary adres

Avatar photo Kancelaria EuroLege pisze:

Możliwe, że tytuł wykonawczy wydany w Pani sprawie jest wadliwy. Musimy to jednak sprawdzić i wówczas udzielimy wiążącej informacji. Jeszcze dzisiaj napiszemy do Pani maila z prośbą o podanie dodatkowych informacji. Prosimy o stałe monitorowanie swojej skrzynki mailowej.

Piotr pisze:

Mam problem z długami

Avatar photo Kancelaria EuroLege pisze:

Panie Piotrze, chętnie przyjrzymy się Pana sytuacji i postaramy się znaleźć rozwiązanie. Zawsze jesteśmy w stanie zaproponować. Zapraszamy do kontaktu: https://www.eurolege.pl/kontakt/