Wydawałoby się, że dłużnicy, którzy zmagają się ze swoimi problemami finansowymi zdają sobie sprawę z tego, że wcześniej czy później, znajdujący się po drugiej stronie wierzyciel będzie chciał odzyskać swoją należność i zrobi wszystko, aby to osiągnąć. Co więcej, ma on do tego pełne prawo, a także środki, które mogą mu w tym pomóc. Jednym z nich jest właśnie egzekucja komornicza. Najczęściej dochodzi do niej, kiedy wierzyciel traci już wszelkie nadzieje na to, że uda mu się dojść do porozumienia z dłużnikiem. Czy jednak dłużnik nie ma nic do powiedzenia w tej kwestii, a wszczęta egzekucja komornicza zawsze kończy się wizytą komornika? Czy wniosek o odroczenie egzekucji komorniczej ma w ogóle sens, a jeśli tak to kiedy i gdzie go składać?

UWAGA! Komornik sądowy prowadzi egzekucję przeciwko Twojej osobie? W niektórych sprawach możliwe jest zablokowanie działań komornika, umorzenie egzekucji i odzyskanie wszystkich zabranych środków. Uzyskaj darmową analizę swojej sprawy sporządzoną przez prawnika z Kancelarii EUROLEGE. Napisz do nas (kontakt@eurolege.pl) albo zadzwoń (530 333 130) i zobacz co możemy dla Ciebie zrobić.

Krótkie przypomnienie czym jest egzekucja

Egzekucja to postępowanie, które prowadzone jest z inicjatywy wierzyciela i polega na przymuszeniu dłużnika do wykonania swoich obowiązków na rzecz wierzyciela. Nie bez powodu kojarzy się z komornikiem – jest on organem wykonawczym w tym postępowaniu, a jego praca sprowadza się do poszukiwania możliwości odzyskania należności z różnych źródeł majątku dłużnika. Należy także pamiętać, że postępowanie egzekucyjne to nie to samo co windykacja należności, a windykator to nie komornik. Są to dwie odrębne procedury i można powiedzieć, że windykacja jest niejako wstępem do dalszego postępowania egzekucyjnego. Jej zadaniem jest przypomnienie dłużnikowi o konieczności spłaty długu i ewentualne przeprowadzenie mediacji pomiędzy dłużnikiem a wierzycielem, jednak windykator nie ma żadnych możliwości “przymuszenia” osoby zadłużonej do spłaty. Co więcej, jego działanie powinno być zgodne z przepisami prawa.

Czy można wstrzymać egzekucję komorniczą?

Wszczęta egzekucja komornicza nie zawsze musi zakończyć się ściągnięciem należności. W konkretnych przypadkach może ona zostać wstrzymana lub nawet umorzona. Nie wszyscy dłużnicy znają swoje podstawowe prawa i zdają sobie sprawę z tego, że jest to możliwe. Uznają, że pojawienie się komornika w ich życiu oznacza koniec uciekania przed odpowiedzialnością i jest to moment, w którym nie da się już nic więcej zrobić. Istnieje jednak kilka sposobów na to, aby w określonych przypadkach taką egzekucję odroczyć lub całkowicie umorzyć.

DARMOWA KONSULTACJA ODDŁUŻENIOWA W SPRAWACH KREDYTÓW I POŻYCZEK
Dostałeś z sądu nakaz zapłaty? Chcesz wstrzymać komornika lub firmę windykacyjną?
Nasz prawnik bezpłatnie ustali czy masz możliwość skutecznego oddłużenia oraz jak możemy Ci pomóc.
Kliknij w przycisk poniżej. Wypełnij formularz i wyślij zgłoszenie. Oddzwonimy.
DARMOWA KONSULTACJA

Postępowanie egzekucyjne powinno być przeprowadzane zgodnie z przepisami zawartymi w Kodeksie postępowania cywilnego. Tam właśnie istnieje zapis o tym, że w określonych przypadkach możliwe jest wstrzymanie egzekucji komorniczej. Może ono nastąpić w momencie:

 • Kiedy dłużnik spłaci całe swoje zobowiązanie
 • Kiedy dojdzie do zawarcia umowy pomiędzy dłużnikiem a wierzycielem
 • zawieszenia postępowania egzekucyjnego
 • Umorzenia postępowania egzekucyjnego

Wniosek o odroczenie egzekucji komorniczej jest pojęciem szerokim.

Kiedy możliwe jest złożenie wniosku o odroczenie egzekucji komorniczej?

O ile dwie pierwsze sytuacje są dość jasne, to o dwóch pozostałych możliwościach niewiele dłużników tak naprawdę wie. Powszechnie mówi się o tym, że wierzyciel może w dowolnym momencie zakończyć lub wstrzymać bieg postępowania egzekucyjnego i w wielu przypadkach ostateczna decyzja zależy od jego woli. Jednak są także momenty, w których to dłużnik może zainicjować zawieszenie lub umorzenie postępowania.

Przepisy te reguluje artykuł 820 Kodeksu postępowania cywilnego, który mówi o tym, że postępowanie może zostać zawieszone w momencie kiedy:

 • Dłużnik złożył określone zabezpieczenie niezbędne do zwolnienie go od egzekucji
 • Dłużnik wskazał, że wyrok zaoczny lub nakaz zapłaty został dostarczony pod niewłaściwy adres
 • W czasie trwania postępowania została złożona skarga na czynności komornika lub zażalenie na postanowienie sądu, a dłużnik z tego powodu zażądał czasowego zawieszenia egzekucji
 • W przypadku śmierci dłużnika lub wierzyciela

Są to sytuacje, kiedy zawieszenie egzekucji może nastąpić bez uwzględniania stosunku wierzyciela. W takich przypadkach wniosek należy kierować bezpośrednio do komornika.

W jakich przypadkach dochodzi do umorzenia egzekucji komorniczej?

W Kodeksie postępowania cywilnego zostały uwzględnione także okoliczności, na skutek których może dojść do całkowitego lub częściowego umorzenia egzekucji. Dochodzi do tego wtedy, gdy:

 • Sytuacja wskazuje na to, że podczas egzekucji nie będzie możliwe ściągnięcie kwoty wyższej niż porywającej koszty egzekucyjne
 • Ze względu na błąd, egzekucja nie powinna być przeprowadzana przez organy sądowe
 • Jedna ze stron – wierzyciel lub dłużnik – nia ma zdolności sądowej
 • Egzekucja ze względu na przedmiot lub osobę dłużnika jest niedopuszczalna
 • Egzekucja została skierowana przeciwko osobie, która w rzeczywistości nie jest dłużnikiem
 • Tytuł wykonawczy został pozbawiony wykonalności lub orzeczenie zostało uchylone bądź straciło moc
 • Wierzyciel w ciągu sześciu miesięcy nie dokonał czynności niezbędnej do dalszego prowadzenia postępowania

Co powinien zawierać wniosek o wstrzymanie (odroczenie) egzekucji komorniczej?

Przede wszystkim możliwość napisania wniosku o wstrzymanie (odroczenie) egzekucji komorniczej powinna opierać się na jednej z określonych wyżej podstaw. Tylko w tych konkretnych sytuacjach jest to zgodne z przepisami prawa. Pierwszym krokiem do sporządzenia takiego pisma powinno więc być ustalenie czy celem jest zawieszenie czy też całkowite umorzenie postępowania egzekucyjnego i przygotowanie odpowiedniej argumentacji, która stanowiłaby solidną podstawę. To właśnie od uzasadnienia zależy czy wniosek zostanie pozytywnie rozpatrzony.

Sama struktura wniosku nie jest skomplikowana i zbliżona do pism, które składane są w różnego rodzaju postępowaniach sądowych. Oznacza to, że konieczne jest zawarcie:

 • Danych dłużnika
 • Sygnatury sprawy
 • Danych organu egzekucyjnego, do którego kierowany jest wniosek
 • Typu wniosku; należy zaznaczyć czy chodzi o zawieszenie czy umorzenie postępowania
 • Podpis wnioskodawcy
 • Data

Poza sprawami formalnymi najistotniejsza jest dalsza część, czyli uzasadnienie wniosku. Do wniosku koniecznie należy dołączyć także wszelkie dokumenty, które będą potwierdzeniem dla zawartych w nim argumentów.

Wniosek należy przesłać listownie na adres kancelarii komorniczej lub złożyć go osobiście. W obu przypadkach warto zadbać o potwierdzenie złożenia takiego wniosku.

Jakie korzyści przynosi wstrzymanie egzekucji?

Podstawową korzyścią dla dłużnika jest zwolnienie wszelkich zajęć komorniczych, a więc ponownie zyskuje on prawo do swobodnego dysponowania własnym majątkiem takim jak np. konto bankowe. Jest to korzyść natychmiastowa, jednak nie jedyna. Dłużnik, który doczekał się wstrzymania egzekucji komorniczej ma szansę na ponowne rozpatrzenie sprawy przez sąd, a co za tym idzie nawet na pełne oddłużenie sądowe.

Dłużnik także ma swoje prawa. Potrzebujesz pomocy? Skontaktuj się z Eurolege

Dłużnicy, którzy wpadli w spiralę zadłużenia często tracą oni nadzieję na rozwiązanie tej sytuacji, czy też choćby chwilowe jej wstrzymanie. Po prostu się poddają, przestają walczyć o swoją rację.

Wyjście z długów to czasochłonny proces i wymaga pewnych poświęceń, jednak pamiętaj, że także masz swoje prawa. Jeśli nie masz siły lub czasu samodzielnie zająć się problemem, albo też potrzebujesz pomocy w rozszyfrowaniu przepisów prawnych – zapraszamy do kontaktu. Jesteśmy tutaj po to, aby Ci pomóc.

Posiadamy doświadczenie w oddłużaniu i doskonale wiemy, gdzie należy postawić granice. Podczas bezpłatnej konsultacji prawnej przeanalizujemy Twoją sprawę, przejrzymy dokumentację i ustalimy plan działania. Damy Ci wsparcie, dzięki któremu cała sytuacja nie będzie tak bardzo przytłaczająca i wspólnie wypracujemy drogę, którą będziesz postępował.

Skontaktuj się z nami:


4.7/5 - (48 votes)

Kategorie: Porady dla dłużników

O Autorze

Kancelaria Eurolege

Kancelaria z wieloletnią praktyką w sprawach o zapłatę z powództwa banków, firm pożyczkowych i windykacyjnych (funduszy sekurytyzacyjnych). Pomaga osobom zadłużonym, których sprawy są na etapie przedsądowym (windykacyjnym), jak również sądowym i egzekucji komorniczej.

Zostaw komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.