Nie tylko przedawnienie. Oto skuteczne sposoby na obronę przed windykatorem. - Antywindykacja EuroLege

Nie tylko przedawnienie. Oto skuteczne sposoby na obronę przed windykatorem.

Jak się bronić przed windykatorem? Nie tylko przez zarzut przedawnienia!

Oceń artykuł: 

Mając na uwadze obszerność zagadnienia dotyczącego uzasadniania pozwów przez windykatorów, posłużymy się tylko kilkoma informacjami, o których należy pamiętać przy sporządzaniu sprzeciwów od nakazów zapłaty i w późniejszych etapach procesu.

Po pierwsze, windykatorzy korzystając z przepisu art. 194 ust. 1 ustawy z dnia 27 maja 2004 roku „o funduszach inwestycyjnych”, przesyłają do sądów wraz z pozwami wyciągi z ksiąg rachunkowych, które w ich ocenie stanowią dokument urzędowy. Treść tego przepisu brzmi następująco: „Księgi rachunkowe funduszu sekurytyzacyjnego, wyciągi z tych ksiąg podpisane przez osoby upoważnione do składania oświadczeń w zakresie praw i obowiązków majątkowych funduszu i opatrzone pieczęcią towarzystwa zarządzającego funduszem sekurytyzacyjnym oraz wszelkie wystawione w ten sposób oświadczenia zawierające zobowiązania, zwolnienie z zobowiązań, zrzeczenie się praw lub pokwitowanie odbioru należności mają moc prawną dokumentów urzędowych oraz stanowią podstawę do dokonania wpisów w księgach wieczystych i rejestrach publicznych.”. Oczywiście celowo pomijany jest fakt, że art. 194 ust. 2 ustawy stanowi, iż: „Moc prawna dokumentów urzędowych, o której mowa w ust. 1, nie obowiązuje w odniesieniu do dokumentów wymienionych w tym przepisie w postępowaniu cywilnym.”. Oznacza to więc, że co prawda wyciągi z ksiąg rachunkowych funduszy stanowią dokument urzędowy w rozumieniu przepisów prawa, ale tylko wówczas, gdy będzie ten dokument wykorzystywany do dokonywania wpisów we właściwych rejestrach. Głównie księgach wieczystych. W postępowaniu sądowym jest on zwykłym dokumentem, którego wiarygodności można zaprzeczyć.

Należy pamiętać jednak, że Sąd Najwyższy swojego czasu wydał orzeczenie, w którym stwierdził, że wyciągi z ksiąg rachunkowych funduszy nie stanowią dowodu z dokumentu urzędowego w postępowaniu cywilnym, jednak mogą stanowić podstawę do wydania nakazu zapłaty w postępowaniu upominawczym. Należy więc bezwzględnie taki nakaz zapłaty w postępowaniu upominawczym skarżyć, jeśli podstawą jego wydania jest jedynie taki wyciąg.

Bardzo istotną rzeczą jest również i to, że firmy windykacyjne zakupując całe pakiety wierzytelności, często nabywają je w zasadzie wirtualnie, bez dokumentacji, stwierdzającej istnienie samego zobowiązania. Zasadniczo chodzić tutaj będzie o umowy zawierane przez dłużnika z firmą X, od której windykator nabył dług. Brak takich dokumentów przekreśla powodzenie windykatora w sprawie.

Warto więc mieć na uwadze, że przed windykatorem można bronić się nie tylko przedawnieniem, ale również innymi metodami, których skuteczność będzie nie mniejsza niż samego przedawnienia.

Jesteśmy laureatami ogólnopolskiego konkursu dla kancelarii prawnych Orły Prawa.

Anuluj dług i sądowy nakaz zapłaty w całości! Doświadczeni prawnicy pomogą Ci wygrać sprawę w sądzie.

DARMOWA ANALIZA!

ZGŁOŚ SIĘ JUŻ TERAZ

Skontaktujemy się z Tobą w 24 h!

Wyrażenie zgody jest dobrowolne. Przed wyrażeniem zgody zapoznaj się z Regulaminem świadczenia pomocy prawnej oraz Polityką prywatności.

Zostałeś pozwany o zapłatę długu, albo nagle pojawił się komornik i nie wiesz dlaczego?

SKORZYSTAJ Z DARMOWEJ ANALIZY PRAWNEJ!​

Pamiętaj! Termin na złożenie odwołania do sądu jest ograniczony. Każdy dzień zwłoki zmniejsza Twoje szanse na wygraną!
Niczym nie ryzykujesz, bo analiza prawna jest bezpłatna i nie ma żadnych ukrytych kosztów.
close-link
Zostałeś pozwany o zapłatę długu? Zgłoś się już teraz po bezpłatną analizę prawną!
PRZEJDŹ do FORMULARZA