Każdego roku sądy w całej Polsce wydają setki tysięcy wyroków w sprawach cywilnych. Dlatego należy wiedzieć czym jest wyrok, a także kiedy się uprawomocnia i przez to wywołuje skutki w sferze prawnej. W artykule szczególną wagę przyłożymy do wyroków wydawanych przez sądy w sprawach o zapłatę. A w szczególności wyroków wydawanych na rzecz powodów będących bankami, firmami windykacyjnymi oraz chwilówkami.

Czym jest wyrok sądu cywilnego?

Wyrok sądu cywilnego jest orzeczeniem sądowym, którego doniosłe znaczenie dla wszystkich stron procesu. W sprawach o zapłatę – i na tym się tutaj skupimy – wyrok sądu rozstrzyga czy powód miał racje składając pozew czy też racji nie miał. Może okazać się także, iż sąd częściowo uwzględni roszczenia powoda, np. banku, a częściowo je oddali i nie uzna ich za zasadne. Wszystko zależy od wielu czynników, a szczególnie od okoliczności sprawy, taktyki obrony procesowej pozwanego, umiejętności wykazywania faktów strony powodowej oraz osoby sędziego. Otwarcie trzeba przyznać, że sędziowie są różni. Mają różne podejścia do rozpatrywanych spraw oraz niekiedy bardzo rozbieżne doświadczenia. Dlatego na wynik w sprawie sądowej w postaci wyroku składać się może bardzo wiele czynników. Niekiedy zależnych od strony, ale niekiedy całkowicie obiektywnych, na które nie ma żadnego wpływu.

W tym miejscu podamy rodzaje wyroków wydawanych obecnie przez sądy cywilnego w całym kraju:

  • wyrok zwyczajny (takich orzeczeń jest w Polsce najwięcej i są wydawane na posiedzeniach otwartych dla stron i publiczności),
  • wyrok zaoczny (wydawany jest w szczególnych okolicznościach i ma negatywne skutki dla osoby pozwanej),
  • wyrok bez rozprawy czyli wyrok na posiedzeniu niejawnym (ten rodzaj wyroku wprowadzony został na skutek zmian związanych z okresem pandemii COVID-19).

Kiedy wyrok się uprawomocnia i ile trwa uprawomocnienie wyroku?

Uprawomocnienie się wyroku sądu trwa 2 tygodnie. Jednak w zależności od tego jaki wyrok został wydany inaczej liczony jest moment, w którym rozpoczynamy liczenie.

WYROK ZWYKŁY

W przypadku wyroku zwykłego wydanego na rozprawie wszystko zaczyna się od doręczenia wniosku o uzasadnienie wydanego orzeczenia. Wniosek o uzasadnienie wyroku niejako inicjuje cały proces związany ze złożeniem odwołania od wyroku, czyli apelacji. Kiedy wykonasz ten ruch po stronie sądu orzekającego powstaje obowiązek uzasadnienia wyroku. Na złożenie wniosku o uzasadnienie wyroku masz jako strona procesu 1 tydzień. Jeśli tego nie wykonasz w tym czasie nie uzyskasz uzasadnienia. Brak uzasadnienia wyroku uniemożliwia obecnie możliwość złożenia apelacji od wyroku.

WYROK ZAOCZNY

Wyrok zaoczny jest orzeczeniem sądu wydawanym na posiedzeniu jawnym albo obecnie także na posiedzeniu niejawnym. Orzeczenie to – w 99,9% niekorzystne dla pozwanego – wysyłane jest pocztą tradycyjną na jego adres. Po odebraniu przesyłki osoba pozwana ma 2 tygodnie na reakcję. Musi w tym terminie złożyć sprzeciw od wyroku zaocznego. W przeciwnym razie wyrok zaoczny uprawomocni się i nie będzie się dało nic zrobić.

UWAGA! Wyrok zaoczny nie zawiera uzasadnienia. Pozwany nie może złożyć wniosku o uzasadnienie. Musi składać sprzeciw od wyroku zaocznego niejako w ciemno.

WYROK BEZ ROZPRAWY (NA POSIEDZENIU NIEJAWNYM)

Wprowadzona nowość do kodeksu postępowania cywilnego daje szczególne uprawnienia sędziom. Wyrok na posiedzeniu niejawnym może zostać wydany jeżeli możliwe jest wyrokowanie bez konieczności słuchania stron czy świadków, a jednocześnie sprawa nie ma charakteru skomplikowanego. Możliwe jest też odebranie przez sędziego zeznań od stron i świadka na piśmie.

Podobnie jak wyrok zaoczny tak też wyrok na posiedzeniu niejawnym (bez rozprawy) wysyłany jest osobie pozwanej przesyłką poleconą. W odróżnieniu jednak od wyroku zaocznego osoba pozwana zachowuje się tak jak wobec wyroku zwykłego. Czyli ma tydzień na złożenie wniosku o uzasadnienie wyroku. Zatem można śmiało powiedzieć, że wyrok bez rozprawy jest w skutkach i dalszej procedurze taki sam jak wyrok wydany na rozprawie. Z tą różnicą, że wyrok wydawany bez rozprawy jest doręczany przed uzasadnieniem, a wyrok na rozprawie doręczany jest dopiero razem z uzasadnieniem wyroku.

DOSTAŁEŚ Z SĄDU NAKAZ ZAPŁATY?
Nie czekaj aż pojawi się komornik! Masz tylko 14 dni, aby się odwołać i umorzyć postępowanie.
Nasz prawnik bezpłatnie ustali czy masz możliwość skutecznego odwołania oraz jak możemy Ci pomóc.
Aby porozmawiać z konsultantem wypełnij formularz i wyślij zgłoszenie.
UMÓW ROZMOWĘ

Jak sprawdzić uprawomocnienie wyroku?

Najlepszym sposobem na sprawdzenie czy wyrok jest prawomocny jest wykonanie telefonu do sądu. W każdym biurze obsługi interesanta (BOI) czy też sekretariacie takie informacje są jak najbardziej do uzyskania.

Ile trwa uprawomocnienie wyroku sądu apelacyjnego?

Wyrok sądu II instancji czyli sądu odwoławczego (niekiedy apelacyjnego) jest natychmiast prawomocny o ile nie przysługuje od niego środek zaskarżenia. Chodzi oczywiście o skargę kasacyjną, która w przypadku spraw o zapłatę przysługuje jeśli wartość przedmiotu sporu (długu) jest równa lub wyższa od kwoty 50.000 zł. Jeśli sprawie przysługuje skarga kasacyjna to wyrok sądu II instancji jest również prawomocny i jest wykonalny. Może jednak strona zobowiązana do wykonania świadczenia zażądać wstrzymania wykonalności orzeczenia sądu odwoławczego.

Masz wyrok sądowy? Uzyskaj pomoc od EUROLEGE!

Kiedy otrzymasz wyrok sądowy musisz wzmóc czujność. W naszej Kancelarii EUROLEGE już od wielu lat pomagamy osobom pozywanym do sądów w całej Polsce przez banki, chwilówki oraz firmy windykacyjne. Wiemy, że pewna część osób pozwanych nie wie co ma zrobić kiedy otrzymuje negatywne dla nich rozstrzygnięcie. Zazwyczaj albo nie robią nic albo starają się natychmiast skontaktować z powodem lub sądem w tej sprawie. Każde tego rodzaju zachowanie zwiastuje problemy. Dlaczego? Jeśli nie robisz nic to wyrok się uprawomocni i za chwilę pojawi się komornik, który wejdzie na Twoje konto bankowe czy zajmie Twoje wynagrodzenie w pracy. Jeśli skontaktujesz się z powodem to najpewniej będzie Cię przekonywał, że jakakolwiek dalsza walka nie ma sensu i najlepiej wszystko zapłacić. Bez zbędnego gadania i zastanawiania się. Kontakt z sądem natomiast nic nie da, ponieważ osoby tam pracujące nie są od tego, aby udzielać porad i wskazówek prawnych stronom.

Co najlepiej zrobić kiedy dostajesz orzeczenie sądu? Oczywiście szukać pomocy w miejscach, w których świadczona jest ona profesjonalnie. Akurat nasza Kancelaria EUROLEGE działa zdalnie, obsługujemy sprawy osób zadłużonych w całym kraju. Reprezentujemy także osoby czasowo mieszkające za granicą, które mają w Polsce sprawy sądowe. Kontakt z nami jest bardzo łatwy. Wystarczy do nas napisać, zadzwonić albo wysłać do nas zgłoszenie przez formularz. Wówczas sami oddzwonimy najpóźniej kolejnego dnia roboczego. Oto sposoby kontaktu:

Tel: 530 333 130
Mail: kontakt@eurolege.pl
Formularz: https://www.eurolege.pl/zapytaj-prawnika/

Mam prawomocny wyrok i komornika. Co zrobić?

Jeśli nie pamiętasz żadnej sprawy sądowej, żądnych pism z sądu a masz komornika to dobra wiadomość. Pomagamy w takich sytuacjach nie tylko uchylając tytuł wykonawczy, ale także doprowadzamy do umorzenia egzekucji i odzyskania zabranych pieniędzy!

W ten sposób pomogliśmy już setkom osób zadłużonych w całym kraju. Skorzystaj z bezpłatnej analizy swojej sytuacji prawnej. Chętnie pomożemy Ci uzyskać finansowy spokój i odzyskać zabrane przez komornika środki.

Tel: 530 333 130
Mail: kontakt@eurolege.pl
Formularz: https://www.eurolege.pl/zapytaj-prawnika/


4.8/5 - (33 votes)

Kategorie: Porady dla dłużników

O Autorze

Kancelaria Eurolege

Kancelaria z wieloletnią praktyką w sprawach o zapłatę z powództwa banków, firm pożyczkowych i windykacyjnych (funduszy sekurytyzacyjnych). Pomaga osobom zadłużonym, których sprawy są na etapie przedsądowym (windykacyjnym), jak również sądowym i egzekucji komorniczej.

Zostaw komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.

Komentarze

Magdalena pisze:

Proszę o kontakt

Avatar photo Kancelaria EuroLege pisze:

Dzień dobry Pani Magdaleno. Jeszcze dzisiaj napiszemy do Pani maila z prośbą o opis sprawy/spraw. Prosimy o stałe monitorowanie swojej skrzynki mailowej. Również w folderze SPAM.

Małgorzata pisze:

Proszę o odpowiedź.Jest właściciel ,współwłaściciel i lokator nieruchomości.Właściciel umiera a elektrownia obciąża długiem za prąd lokatora.Sprawa ma finał w sądzie.Obciaza na posiedzeniu niejawnym lokatora,.Wyrok zapada w grudniu 2014 roku z nakazem zapłaty.Od 2011 roku lokator miesza za granicą i tam ma meldunek.W 2013 roku lokator na wniosek żyjącego właściciela zostaje wymeldowany.Ale problem jest dalej windykator przekazał do komornika a 2019 roku komornik do mnie.Jeżeli był drugi współwłaściciel to na nim spoczywają obowiązki związane z nieruchomością. Tym bardziej że tam nie mieszkałam i zostałam wymeldowania .Logicznie myślać może się mylę.Dziękuję za odpowiedź

Avatar photo Kancelaria EuroLege pisze:

Dzień dobry Pani Małgorzato. Z opisu Pani sprawy wynika, że mogło dojść do wadliwego doręczenia orzeczenia sądu, nakazującego zapłatę długu. Wynika to z tego, że dłużnik nie zamieszkiwał pod adresem, na który kierowane było orzeczenia sądowe. W takiej sytuacji możliwe jest co do zasady uchylenie tytułu wykonawczego. Zajmujemy się takimi sprawami. Dlatego jeszcze dzisiaj napiszemy do Pani maila z prośbą o dodatkowe informacje. Prosimy o stałe monitorowanie swojej skrzynki mailowej. Również w folderze SPAM.

Krzysztof pisze:

Mój wyrok uprawomocnił się po roku czasu czy taki wyrok można zaskarżyć i uznać za nieważny

Avatar photo Kancelaria EuroLege pisze:

Dzień dobry. Nie, jeśli wiedział Pan o wyroku i nic z tym nie zrobił to w normalnym trybie (poza nadzwyczajnymi środkami zaskarżenia prawomocnych orzeczeń) nic nie da się zrobić w takiej sprawie.

Bartłomiej pisze:

Czyli jeżeli dobrze rozumiem w momencie kiedy wyrok zapadł w dniu 23.06 to termin na złożenie wniosku o uzasadnienie upływa z dniem 30.06. Tylko pytanie dotyczy jak określić dzień dostarczenia uzasadnienia stronie? Bo rozumiem że może się tak hipotetycznie zdarzyć że sąd wysłał uzasadnienie listem poleconym a strona go nie odebrała. Poczta ponawia dwa razy próbę doręczenia ( zostawiając awizo)
W tej sytuacji jeżeli sąd wysłał pismo 30.06 bo mógł – strona nie odebrała przez okres nawet powiedzmy 10 dni ( razem z powtórnymi awizo) to czas się znacznie przedłuża.
Czy aby się dowiedzieć o terminie dostarczenia mogę zadzwonić do sądu a sąd ma obowiązek poinformowania mnie o fakcie dostarczenia?

Avatar photo Kancelaria EuroLege pisze:

Tak, sąd ma obowiązek poinformować Pana o dacie doręczenia przesyłki. Natomiast co do liczenia terminów to nie uwzględnia się dnia, w którym nastąpił odbiór przesyłki. Termin na złożenie z rygorem 1-tygodnia, odebranego w dniu 23.06 upływa w dniu 30.06

Olga pisze:

Witam.
Od otrzymania pisma minelo 14 dni i dzis 15.Mam odwolanie.Przeoczylismy tylko dzien by wyslac.Czy jak wyrok sie uprawomocnil nic nie mozna zrobic?

Avatar photo Kancelaria EuroLege pisze:

Jeśli przekroczenie terminu nastąpiło z przyczyn zależnych od Państwa, np. przeoczenie, to wówczas nic nie da się zrobić. Można niekiedy przywrócić termin na wniesienie pisma do sądu, ale to już trzeba wykazać odpowiednimi przesłankami. Więcej na ten temat pisaliśmy tutaj: https://www.eurolege.pl/jak-napisac-wniosek-o-przywrocenie-terminu-kiedy-zlozyc-i-jakie-sa-warunki-odpowiadamy/

Karol pisze:

Witam, sądziliśmy się z Vivusem – niestety w tym przypadku się nie udało ale mam pytanie.
Wyrok zapadł w listopadzie 2021 roku, kwotę zadłużenia spłaciłem pozostały „koszty sądowe” (koszty procesu 1909zł + apelacja 900zł) – firma która obsługuje mój dług od 2 miesięcy powtarza, że czekamy na wymagalność roszczenia od sądu. Czy to możliwe, że po takim czasie jeszcze tego nie mają?
Chciałem wpłacić już wszystko ale dostałem info, że musimy zaczekać na sąd a wolałbym uniknąć dodatkowych kosztów jeśli nie zostanę o tym poinformowany i wkroczy komornik.

Panie Karolu, z opisu wynika, że wierzyciel nie uzyskał jeszcze klauzuli wykonalności na tytule wykonawczym. Zwykle zajmuje to kilka tygodni. Gdy go uzyska, to na pewno skieruje sprawę do komornika i tym samym obciąży Pana jeszcze dodatkowymi kosztami egzekucji.

Może Pan spłacić wierzytelność oraz pozostałe koszty sądowe bez komornika, nie czekając na jakiekolwiek wezwania ze strony wierzyciela. Spłaty może Pan dokonać na ten sam rachunek, na który wcześniej były dokonywane spłaty pożyczki.

Ireneusz pisze:

Proszę Państwa!
26 kwietnia 2022 roku, Sąd w Bartoszycach, unieważnił moją Umowę darowizny Cesji na moją wnuczkę. Pan sędzia na konie swojego wywodu, rzekł, że po 7 dniach wyrok się uprawomocni. Wczoraj i dziś byłem w biurze podawczym Sądu po orzeczenie wyroku, a urzędniczka sądu powiedziała, że po uprawomocnieniu wyroku ( 7 dni) trwa dalsza procedura w sądzie, przekładania dokumentów, która przy dobrych wiatrach, może trwać nawet 30 dni. Proszę, określić czy tyle czasu potrzeba, abym otrzymał to orzeczenie? Pozdrawiam! Ireneusz

Avatar photo Kancelaria EuroLege pisze:

Uprawomocnienie wyroku nie następuje po 7 dniach Panie Ireneuszu. Jest to termin na wniesienie przez strony wniosku o uzasadnienie wyroku. Jeśli któraś ze stron wniosła wniosek o uzasadnienie wyroku to nie jest on prawomocny.

Boguslaw pisze:

Dzien dobry – otoz zostalo mi zatrzymane prawo jazdy kat. A, B, T z art. 178 par 1 – odbyla sie rozprawa otrzymalem wyrok 5 tys na osoby poszkodowane w wypadkach , ograniczenie wolnosci 10 mcy i odpracowanie przez nie po 20 godz miesiecznie spolecznie orazzakaz prowadzenia pojazdow mechanicznych na okres 4 lat z wyjatkiem motocykli oraz skuterow.
Jak powinienem to interpretowac – czy moge prowadzic motocykle (kat A) oraz motorowery gdyz w moim rozumowaniu zostalo mi zwrocone uprawnienie kat A do prowadzenia motocykli
Prosze o odpowiedz bo jestem zagubiony i nie wiem jak mam sie ustosunkowac do tego orzeczenia sadowego ktore juz otrzymalem od mojego obroncy poprzez email
Serdecznie dziekuje

Avatar photo Kancelaria EuroLege pisze:

Panie Bogusławie, nie zajmujemy się takimi sprawami. Bardzo nam przykro.

Natalia pisze:

Witam. Potrzebuje zrozumieć jak to jest, że siostra moja w grudniu dostała przywrócone prawa do córek, miała czekać 21 dni na uprawomocnienie się wyroku. Termin 21 dni dawno minął, tzn 5 stycznia. Do dnia dzisiejszego Sąd nie wydał żadnego dokumentu świadczącego o uprawocnieniu się wyroku. Siostra dzwoni codziennie i jest totalnie zbywana…że ma dzwonić za dwa dni, to w piątek to za tydzień. Co robić??proszę o pomoc.
Natalia

Avatar photo Kancelaria EuroLege pisze:

Najlepiej jeśli siostra wystąpi do sądu z oficjalnym wnioskiem o stwierdzenie prawomocności wyroku.

Zdzisław pisze:

Mój podopieczny otrzymał trzyletni Zakaz prowadzenia Pojazdów i 5 tys zł grzywny. Kara zakończyła się w Lipcu 2021r. Przeszedł całą procedurę na Prawo Jazdy. Wykupił jazdy, zdał egzamin teoretyczny.
W Styczniu 2022 roku Wydział Ruch Drogowego Sosnowiec 25A koło Strykowa. zmienia odbyty Wyrok i Kieruje wniosek do Kolegium Odwoławczego. Czy to Legalne. Kiedy chłopak odzyska Prawo Jazdy. Nadmieniam iż był skazany bez dowodów winy ( Po Tabletce Gwałtu – był ofiarą z Prawem Jazdy w kieszeni nieopodal swego samochodu.). Taka Policyjna Pokazówka Domniemania Winy

Avatar photo Kancelaria EuroLege pisze:

Panie Zdzisławie, w naszej Kancelarii nie zajmujemy się tego typu sprawami. Zachęcamy do skorzystania z pomocy prawników w ramach bezpłatnych porad prawnych. Świadczone one są w każdym urzędzie miasta i starostwie powiatowym. Często też w gminach. Trzeba jedynie zasięgnąć informacji.

Ewa pisze:

Prosze o kontakt

Wysłaliśmy do Pani wiadomość email. :)