Każdego roku sądy w całej Polsce wydają setki tysięcy wyroków w sprawach cywilnych. Dlatego należy wiedzieć czym jest wyrok, a także kiedy się uprawomocnia i przez to wywołuje skutki w sferze prawnej. W artykule szczególną wagę przyłożymy do wyroków wydawanych przez sądy w sprawach o zapłatę. A w szczególności wyroków wydawanych na rzecz powodów będących bankami, firmami windykacyjnymi oraz chwilówkami.

Czym jest wyrok sądu cywilnego?

Wyrok sądu cywilnego jest orzeczeniem sądowym, którego doniosłe znaczenie dla wszystkich stron procesu. W sprawach o zapłatę – i na tym się tutaj skupimy – wyrok sądu rozstrzyga czy powód miał racje składając pozew czy też racji nie miał. Może okazać się także, iż sąd częściowo uwzględni roszczenia powoda, np. banku, a częściowo je oddali i nie uzna ich za zasadne. Wszystko zależy od wielu czynników, a szczególnie od okoliczności sprawy, taktyki obrony procesowej pozwanego, umiejętności wykazywania faktów strony powodowej oraz osoby sędziego. Otwarcie trzeba przyznać, że sędziowie są różni. Mają różne podejścia do rozpatrywanych spraw oraz niekiedy bardzo rozbieżne doświadczenia. Dlatego na wynik w sprawie sądowej w postaci wyroku składać się może bardzo wiele czynników. Niekiedy zależnych od strony, ale niekiedy całkowicie obiektywnych, na które nie ma żadnego wpływu.

W tym miejscu podamy rodzaje wyroków wydawanych obecnie przez sądy cywilnego w całym kraju:

  • wyrok zwyczajny (takich orzeczeń jest w Polsce najwięcej i są wydawane na posiedzeniach otwartych dla stron i publiczności),
  • wyrok zaoczny (wydawany jest w szczególnych okolicznościach i ma negatywne skutki dla osoby pozwanej),
  • wyrok bez rozprawy czyli wyrok na posiedzeniu niejawnym (ten rodzaj wyroku wprowadzony został na skutek zmian związanych z okresem pandemii COVID-19).

Kiedy wyrok się uprawomocnia i ile trwa uprawomocnienie wyroku?

Uprawomocnienie się wyroku sądu trwa 2 tygodnie. Jednak w zależności od tego jaki wyrok został wydany inaczej liczony jest moment, w którym rozpoczynamy liczenie.

WYROK ZWYKŁY

W przypadku wyroku zwykłego wydanego na rozprawie wszystko zaczyna się od doręczenia wniosku o uzasadnienie wydanego orzeczenia. Wniosek o uzasadnienie wyroku niejako inicjuje cały proces związany ze złożeniem odwołania od wyroku, czyli apelacji. Kiedy wykonasz ten ruch po stronie sądu orzekającego powstaje obowiązek uzasadnienia wyroku. Na złożenie wniosku o uzasadnienie wyroku masz jako strona procesu 1 tydzień. Jeśli tego nie wykonasz w tym czasie nie uzyskasz uzasadnienia. Brak uzasadnienia wyroku uniemożliwia obecnie możliwość złożenia apelacji od wyroku.

WYROK ZAOCZNY

Wyrok zaoczny jest orzeczeniem sądu wydawanym na posiedzeniu jawnym albo obecnie także na posiedzeniu niejawnym. Orzeczenie to – w 99,9% niekorzystne dla pozwanego – wysyłane jest pocztą tradycyjną na jego adres. Po odebraniu przesyłki osoba pozwana ma 2 tygodnie na reakcję. Musi w tym terminie złożyć sprzeciw od wyroku zaocznego. W przeciwnym razie wyrok zaoczny uprawomocni się i nie będzie się dało nic zrobić.

UWAGA! Wyrok zaoczny nie zawiera uzasadnienia. Pozwany nie może złożyć wniosku o uzasadnienie. Musi składać sprzeciw od wyroku zaocznego niejako w ciemno.

WYROK BEZ ROZPRAWY (NA POSIEDZENIU NIEJAWNYM)

Wprowadzona nowość do kodeksu postępowania cywilnego daje szczególne uprawnienia sędziom. Wyrok na posiedzeniu niejawnym może zostać wydany jeżeli możliwe jest wyrokowanie bez konieczności słuchania stron czy świadków, a jednocześnie sprawa nie ma charakteru skomplikowanego. Możliwe jest też odebranie przez sędziego zeznań od stron i świadka na piśmie.

Podobnie jak wyrok zaoczny tak też wyrok na posiedzeniu niejawnym (bez rozprawy) wysyłany jest osobie pozwanej przesyłką poleconą. W odróżnieniu jednak od wyroku zaocznego osoba pozwana zachowuje się tak jak wobec wyroku zwykłego. Czyli ma tydzień na złożenie wniosku o uzasadnienie wyroku. Zatem można śmiało powiedzieć, że wyrok bez rozprawy jest w skutkach i dalszej procedurze taki sam jak wyrok wydany na rozprawie. Z tą różnicą, że wyrok wydawany bez rozprawy jest doręczany przed uzasadnieniem, a wyrok na rozprawie doręczany jest dopiero razem z uzasadnieniem wyroku.

DOSTAŁEŚ Z SĄDU NAKAZ ZAPŁATY?
Masz tylko 14 dni na sprzeciw i anulowanie długu!
Nasz prawnik bezpłatnie ustali czy masz szanse na oddłużenie oraz jak możemy Tobie pomóc.
Aby porozmawiać z konsultantem wypełnij formularz i wyślij zgłoszenie.
WYPEŁNIJ FORMULARZ

Jak sprawdzić uprawomocnienie wyroku?

Najlepszym sposobem na sprawdzenie czy wyrok jest prawomocny jest wykonanie telefonu do sądu. W każdym biurze obsługi interesanta (BOI) czy też sekretariacie takie informacje są jak najbardziej do uzyskania.

Ile trwa uprawomocnienie wyroku sądu apelacyjnego?

Wyrok sądu II instancji czyli sądu odwoławczego (niekiedy apelacyjnego) jest natychmiast prawomocny o ile nie przysługuje od niego środek zaskarżenia. Chodzi oczywiście o skargę kasacyjną, która w przypadku spraw o zapłatę przysługuje jeśli wartość przedmiotu sporu (długu) jest równa lub wyższa od kwoty 50.000 zł. Jeśli sprawie przysługuje skarga kasacyjna to wyrok sądu II instancji nie jest prawomocny, ale jest wykonalny. Może jednak strona zobowiązana do wykonania świadczenia zażądać wstrzymania wykonalności orzeczenia sądu odwoławczego.

Masz wyrok sądowy? Uzyskaj pomoc od EUROLEGE!

Kiedy otrzymasz wyrok sądowy musisz wzmóc czujność. W naszej Kancelarii EUROLEGE już od wielu lat pomagamy osobom pozywanym do sądów w całej Polsce przez banki, chwilówki oraz firmy windykacyjne. Wiemy, że pewna część osób pozwanych nie wie co ma zrobić kiedy otrzymuje negatywne dla nich rozstrzygnięcie. Zazwyczaj albo nie robią nic albo starają się natychmiast skontaktować z powodem lub sądem w tej sprawie. Każde tego rodzaju zachowanie zwiastuje problemy. Dlaczego? Jeśli nie robisz nic to wyrok się uprawomocni i za chwilę pojawi się komornik, który wejdzie na Twoje konto bankowe czy zajmie Twoje wynagrodzenie w pracy. Jeśli skontaktujesz się z powodem to najpewniej będzie Cię przekonywał, że jakakolwiek dalsza walka nie ma sensu i najlepiej wszystko zapłacić. Bez zbędnego gadania i zastanawiania się. Kontakt z sądem natomiast nic nie da, ponieważ osoby tam pracujące nie są od tego, aby udzielać porad i wskazówek prawnych stronom.

Co najlepiej zrobić kiedy dostajesz orzeczenie sądu? Oczywiście szukać pomocy w miejscach, w których świadczona jest ona profesjonalnie. Akurat nasza Kancelaria EUROLEGE działa zdalnie, obsługujemy sprawy osób zadłużonych w całym kraju. Reprezentujemy także osoby czasowo mieszkające za granicą, które mają w Polsce sprawy sądowe. Kontakt z nami jest bardzo łatwy. Wystarczy do nas napisać, zadzwonić albo wysłać do nas zgłoszenie przez formularz. Wówczas sami oddzwonimy najpóźniej kolejnego dnia roboczego. Oto sposoby kontaktu:

Tel: 530 333 130
Mail: kontakt@eurolege.pl
Formularz: https://www.eurolege.pl/zapytaj-prawnika/

Mam prawomocny wyrok i komornika. Co zrobić?

Jeśli nie pamiętasz żadnej sprawy sądowej, żądnych pism z sądu a masz komornika to dobra wiadomość. Pomagamy w takich sytuacjach nie tylko uchylając tytuł wykonawczy, ale także doprowadzamy do umorzenia egzekucji i odzyskania zabranych pieniędzy!

W ten sposób pomogliśmy już setkom osób zadłużonych w całym kraju. Skorzystaj z bezpłatnej analizy swojej sytuacji prawnej. Chętnie pomożemy Ci uzyskać finansowy spokój i odzyskać zabrane przez komornika środki.

Tel: 530 333 130
Mail: kontakt@eurolege.pl
Formularz: https://www.eurolege.pl/zapytaj-prawnika/

Kategorie: Porady dla dłużników Tagi: Brak tagów

Zostaw komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.


O Autorze

Kancelaria Eurolege

Kancelaria z wieloletnią praktyką w sprawach o zapłatę z powództwa banków, firm pożyczkowych i windykacyjnych (funduszy sekurytyzacyjnych). Pomaga osobom zadłużonym, których sprawy są na etapie przedsądowym (windykacyjnym), jak również sądowym i egzekucji komorniczej.