Wydany został wobec Twojej osoby wyrok sądu, z którym się nie zgadzasz? Zanim złożysz apelację w sprawie cywilnej, musisz w pierwszej kolejności złożyć wniosek o uzasadnienie wyroku. W naszym poradniku opiszemy, czym jest wniosek o uzasadnienie wyroku, jak go napisać, gdzie złożyć oraz jaki jest termin na jego wniesienie do sądu. Zapraszamy do lektury.

Jak napisać wniosek o uzasadnienie wyroku?

Wniosek o uzasadnienie wyroku w sprawie cywilnej, należy sporządzić na piśmie oraz czytelnie podpisać. Warunkiem skuteczności wniosku o wydanie wyroku, jest przede wszystkim określenie wszystkich niezbędnych danych, które umożliwią sądowi odczytanie Twojego wniosku. Wniosek o uzasadnienie wyroku musi więc zawierać:

  1. datę sporządzenia wniosku;
  2. sąd, do którego kierujesz wniosek;
  3. strony procesu;
  4. sygnaturę akt sprawy;
  5. określenie jakiego wyroku, w jakiej sprawie dotyczy wniosek;
  6. określenie czy wniosek dotyczy całości czy też części wyroku z oznaczeniem tej części;
  7. prośbę o sporządzenie uzasadnienia wyroku;
  8. prośbę o doręczenie odpisu wyroku z uzasadnieniem;
  9. własnoręczny podpis.

Jeżeli dotychczas nie wiedziałeś, jak napisać wniosek o uzasadnienie wyroku, wzór znajdziesz powyżej.

Gdzie złożyć wniosek o uzasadnienie i doręczenie odpisu wyroku?

Wniosek o uzasadnienie i doręczenie wyroku, należy złożyć do sądu, który wydał wyrok. Ważne jest, aby wniosek skierowany został do właściwego sądu. Nie jest przy tym istotne podanie wydziału danego sądu. Nawet podanie nieprawidłowego wydziału nie wpływa na skuteczność złożonego pisma.

DARMOWA KONSULTACJA ODDŁUŻENIOWA W SPRAWACH KREDYTÓW I POŻYCZEK
Dostałeś z sądu nakaz zapłaty? Chcesz wstrzymać komornika lub firmę windykacyjną?
Nasz prawnik bezpłatnie ustali czy masz możliwość skutecznego oddłużenia oraz jak możemy Ci pomóc.
Kliknij w przycisk poniżej. Wypełnij formularz i wyślij zgłoszenie. Oddzwonimy.
DARMOWA KONSULTACJA

Wniosek o uzasadnienie składa się w jednym egzemplarzu – tylko dla sądu. Nie ma konieczności dołączania odpisu takiego pisma procesowego dla strony przeciwnej.

Jaki jest termin do złożenia wniosku o wydanie uzasadnienia wyroku?

Po wydaniu wyroku przez sąd cywilny masz jedynie tydzień na złożenie wniosku o uzasadnienie wyroku. Jeśli spóźnisz się o chociaż jeden dzień, to wówczas sąd odrzuci Twój wniosek jako wniesiony po upływie ustawowego terminu przewidzianego przepisami kodeksu postępowania cywilnego.

Aktualnie, tj. od 07 listopada 2019 roku nie ma możliwości złożenia apelacji od wyroku bez jego uzasadnienia. Wcześniej istniała taka możliwość, co niejednokrotnie ratowało wiele osób. Ustawodawca jednak zmienił te przepisy i uniemożliwił skarżenie orzeczeń sądu bez uprzedniego, płatnego uzasadnienia.

Co więcej, złożenie apelacji wiąże się również z kosztami. To wartość rzędu pięciu procent wartości kwoty, którą skarżysz. Więcej na ten temat przeczytasz w tekście: Jak napisać odwołanie do sądu w sprawie cywilnej? Apelacja i inne środki zaskarżenia.

Swoimi prawami rządzi się także postępowanie uproszczone. O uzasadnieniu wyroku i apelacji w postępowaniu uproszczonym przeczytasz w artykule: Czym jest postępowanie uproszczone w kpc? Pozew na formularzu.

Wniosek o uzasadnienie wyroku – opłata? Zmiany od sierpnia 2019 roku!

Jako świadomy konsument musisz mieć wiedzę, że opłacie podlegają jedynie te pisma, od których ustawa przewiduje konieczność wnoszenia opłaty. Wniosek o uzasadnienie jest jednym z tych pism sądowych, co do których osoba wnosząca do niedawna nie była zobowiązana do wnoszenia opłaty sądowej.

Niestety, ale Sejm RP mocą ustawy zmieniającej kodeks postępowania cywilnego oraz ustawę o kosztach sądowych w sprawach cywilnych, wprowadził opłatę od wniosku o uzasadnienie. Wprowadzone zmiany stanowią, że wniosek o uzasadnienie orzeczenia sądowego (wyroku, postanowienia, zarządzenia) będzie podlegał opłacie w wysokości aż 100 zł. To niewątpliwie zamknie części konsumentom prawo do sądu, a przede wszystkim ustalenia, czy sędzia rozpatrujący sprawę rozpoznał ją należycie.

W przypadku braku uiszczenia opłaty sąd zgodnie z przepisami kodeksu odrzuca wniosek o uzasadnienie wyroku. W praktyce nie jest jeszcze utrwalone czy przed odrzuceniem powinien wezwać stronę wnoszącą do uiszczenia opłaty. Z tego względu należy składać wniosek opłacony albo wnioskować jednocześnie o zwolnienie z opłaty. W drugim przypadku koniecznym staje się dołączenie oświadczenia o stanie rodzinnym, majątku, dochodach i źródłach utrzymania.

Pamiętaj, że jeśli opłacisz wniosek o uzasadnienie wyroku, to wówczas opłata w kwocie 100 zł będzie zaliczana w poczet opłaty od apelacji. Niestety, ale jeśli opłata od apelacji będzie niższa niż 100 zł, to Skarb Państwa nie zwróci Ci nadpłaty. Wynika to z przepisów ustawy o kosztach sądowych w sprawach cywilnych.

Zdaniem Rzecznika Praw Obywatelskich, jak można przeczytać na oficjalnej stronie rpo.gov.pl, opłata za uzasadnienie wyroku godzi i ogranicza prawo do sądu. Wprowadzenie opłaty sądowej może prowadzić do tego, że niektórzy zrezygnują z niewystąpienia o uzasadnienie z przyczyn finansowych. To, co dla jednych wydaje się być nieznaczną kwotą, może dla innych obywateli – zwłaszcza tych zadłużonych – być ogromnym wydatkiem.

Równie dyskusyjną kwestią w kontekście dłużników są posiedzenia niejawne, które od maja 2020 roku odbywają się w polskich sądach. Masz informację, że wyrok w Twojej sprawie zapadł na posiedzeniu niejawnym? Obowiązkowo zapoznaj się z artykułem: Wyrok bez rozprawy? Sądy pracują na posiedzeniach niejawnych.

Sprawdź także, czy wyrok jest dla Ciebie korzystny, jeśli nie, nie zwlekaj, masz tylko 7 dni, by złożyć wniosek o uzasadnienie wyroku. Pomogą Ci w tym prawnicy z EuroLege.

Niezależnie od tego, w jakim trybie ma odbyć się posiedzenie w Twojej sprawie, nie rezygnuj z posiedzenia sądowego, jeżeli wiesz, że dług jest nieproporcjonalnie większy niż zaciągnięta pożyczka. O tym, by decyzja o polubownym załatwieniu sprawy i porozumieniu się z bankiem była świadoma oraz przemyślana, przeczytasz tu: Lepiej się z bankiem dogadać czy sądzić

Jeżeli nie wiesz, co jest dla Ciebie korzystniejsze, nie kontaktuj się z windykatorem, ale najpierw pozwól prawnikom, np. z Kancelarii EuroLege, przeanalizować Twoją sytuację. Daj sobie pomóc!

Nie płać długów, które są zawyżone lub które nie istnieją, nawet gdy dostajesz nakaz zapłaty z sądu. Wystarczy, że w odpowiednim terminie złożysz sprzeciw. Możesz o tym przeczytać w artykule: Skuteczny sprzeciw – jak go napisać?

Uzasadnienie wyroku – termin na złożenie wniosku

Zgodnie z art. 329 kodeksu postępowania cywilnego sąd powinien uzasadnić wydany wyrok w terminie 14 dni od dnia złożenia wniosku o uzasadnienie. W skomplikowanych sprawach prezes danego sądu może przedłużyć termin na uzasadnienie wyroku na dalszy czas nieoznaczony.

Teoria sobie, a praktyka sobie. W dużej ilości spraw uzasadnienia wyroków dokonywane są z przekroczeniem terminów. Oczywiście istnieje wówczas szansa na sprowadzenie przeciwko opieszałemu sędziemu postępowania dyscyplinarnego. Jednak dla żadnej ze stron ukaranie sędziego nie będzie miało żadnego znaczenia. Uzasadnienie wyroku po terminie nie ma wpływu na ważność i skuteczność wydanego orzeczenia.

Czy muszę składać wniosek o uzasadnienie wyroku?

Odpowiadając na pytanie zawarte w tytule powyżej, można odpowiedzieć: to zależy. Od czego? Przede wszystkim od tego, czy czujesz się pokrzywdzony wydanym wyrokiem sądowym. Jeśli tak, to zawsze powinieneś składać wniosek o uzasadnienie wyroku, bowiem dzięki temu dowiesz się, co stało u podstaw wydania niekorzystnego dla Twojej osoby orzeczenia. Takie uzasadnienie umożliwi Ci złożenie apelacji, w której będziesz mógł wypunktować błędy sądu I instancji i przedstawić swój pogląd na sprawę sądowi II instancji.

Jeśli nie zamierzasz składać apelacji od wydanego wyroku, to składanie wniosku o uzasadnienie wyroku nie jest konieczne. Możesz jednak złożyć takie uzasadnienie tylko po to, aby dowiedzieć się z czystej, ludzkiej ciekawości, dlaczego sąd wydał niekorzystne dla Ciebie rozstrzygnięcie.

Gdzie szukać pomocy prawnej?

Masz sprawę w sądzie albo u komornika? Dostałeś niekorzystny wyrok z sądu? Skorzystać z naszej bezpłatnej analizy swojej sytuacji. Nasz prawnik ustali, jakie masz możliwości oddłużenia i jak możemy Ci pomóc.

Skontaktuj się z nasza Kancelarią jeszcze dzisiaj:


4.5/5 - (31 votes)

Kategorie: Porady dla dłużników Wzory i przydatne pisma

O Autorze

Jacek Andrzejewski

Dyrektor ds. marketingu w Kancelarii EUROLEGE. Doświadczony manager marketingu i sprzedaży z wieloletnią praktyką na kierowniczych stanowiskach w kancelariach prawnych i firmach handlowych o zasięgu ogólnopolskim. Wielokrotnie zasiadał w organach instytucji działających w sektorze NGO.

Zostaw komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.

Komentarze

Janusz Zdanowicz pisze:

Dzień dobry.
Psy sąsiada zagryzły naszą rasową suczkę na naszej posesji. Ponieważ właściciele psów odmówili pokrycia kosztów zakupu psa i leczenia, wnieśliśmy sprawę do sądu. Na sprawie pierwszej instancji pozwany odmówił załatwienia sprawy ugodowo i zaczął mataczyć, sąd uznał go winnym i zasądził zwrot kosztów oraz kwotę zadośćuczynienia. Na sprawie, znajomy pozwanego (Sołtys sołectwa, Rady gminny i przewodniczący gminnej Komisji Skarg i Wniosków w jednej osobie) zeznawał pod przysięgą że w tym okresie widziano w pobliskim lesie wilki, i to one spowodowały śmierć naszej suczki. Na nasze pytanie (zadane poprzez naszego prawnika) Sołtys zeznał że ” … tak. Oczywiście. Złożyłem zawiadomienie w Urzędzie Gminy oraz Nadleśnictwie”
Ponieważ wiedziałem że jest to kłamstwo (Sołtys jako Radny i Przewodniczący Komisji, znany jest z wielokrotnych kłamstw i fabrykacji faktów) złożyłem wnioski do w/w organów o informację publiczna. W obu przypadkach odpowiedz była negatywna. Nikt nigdy nie składał takich doniesień w naszej okolicy ( gminy Przykona woj. wielkopolskie) o obecności wilków. Sąd uznał winę pozwanego. Sąsiad nie zgodził się z wyrokiem i wniósł apelację od wyroku. Sąd jednak podtrzymał wyrok pierwszej instancji i nakazał zapłatę zasądzonej kwoty. Ponieważ skazanym był synem mojego dobrego znajomego (znamy się od dzieciństwa, około 65 lat) było to powodem wielu problemów na wsi gdzie mieszkamy, oraz wiele plotek w Gminie spowodowanych opowiadaniami sołtysa i próbami dyskredytacji mojej osoby ze względu na fakt zamiaru startu w wyborach na Radnego Gminy. Z tych także powodów, złożyłem zawiadomienie o możliwości popełnienia przestępstwa przez osobę publiczną, jednak Prokuratura, odmówiła wszczęcia postepowania. Zamierzam zaskarżyć to do sądu..
Jakie dokumenty będę potrzebował aby to uczynić, biorąc pod uwagę fakt że minęło już ponad 14 dni od dnia ogłoszenia wyroku.

Jadwiga pisze:

Z artykułu wynika, że wnioskodawca ma napisać we wniosku o doręczenie wyroku z uzasadnieniem, czy wnosi o uzasadnienie w całości, czy w części. W związku z tym co powinien zrobić sąd jeśli strona wniesie o doręczenie wyroku z uzasadnieniem bez określenia o jakie uzasadnienie wnosi? Czy sąd może pozostawić wniosek bez rozpatrzenia?

Dzień dobry Pani Jadwigo, w takiej sytuacji sąd powinien wezwać Panią do uzupełnienia złożonego wniosku poprzez sprecyzowanie w jakim zakresie wnosi Pani o uzasadnienie, tj. w części czy całości.

Dariusz pisze:

Właściwie zrozumiałe napisane,choć nie do końca.Szczegolnie jak chodzi o tą część,której części wyroku dotyczy

Avatar photo Kancelaria EuroLege pisze:

Panie Dariuszu. Jeśli chciałby Pan dowiedzieć się więcej to oczywiście zapraszamy do kontaktu. Wstępna analiza sprawy jest u nas bezpłatna i do niczego nie zobowiązuje.

Sylwia pisze:

Chcieliśmy zostać rodziną zastępczą dla naszego wnuka ,curka ma ograniczone prawa do dziecka ale sąd odrzucił nasz wniosek z powodu że mały mieszka z nami i my się nim opiekujemy i curka tesz ale wrazie lekarza czy nagłej choroby nie możemy iść z małym
Do lekarza bo nie mamy żadnych praf a curki czasami nie ma w domu przez kilka dni co mamy zrobić proszę o pomoc ona i tak się nim nie zajmuje my z mężem zajmujemy od dnia narodzin mały za miesiąc ma 2 lata

Avatar photo Kancelaria EuroLege pisze:

Dzień dobry. Niestety nie zajmujemy się takimi sprawami Pani Sylwio. Bardzo nam przykro.