Jak już we wcześniejszych artykułach wspominaliśmy, banki oraz inne instytucje finansowe, które udzielają konsumentom pożyczek i kredytów bardzo chętnie i masowo sprzedają swojego wierzytelności. Wiele z tych wierzytelności jest przedawnionych, ale zdarzają się też takie pakiety zakupowe, w których przedawnionych wierzytelności jest niewiele.

W orzecznictwie Sadu Najwyższego oraz sądów powszechnych, od pewnego czasu pojawiła się zasada działająca na korzyść dłużnika, a związana z kwestią przelewu wierzytelności i jego wpływu na bieg terminu przedawnienia zobowiązań. Zgodnie z tą zasadą, jeżeli bank nadał wystawionemu przez siebie bankowemu tytułowi egzekucyjnemu (aktualnie banki nie mogą ich wystawiać) klauzulę wykonalności i wszczął postępowanie egzekucyjne przeciwko dłużnikowi, które okazało się nieskuteczne i podlegało umorzeniu, to kupujący tą wierzytelność windykator mógł nabyć Twój dług już przedawniony. Jak to działa, że ta sama wierzytelność w banku nie jest przedawniona, a u windykatora już jest?

Cała koncepcja myślowa sprowadza się do tego, że bank składający do komornika tytuł wykonawczy (bankowy tytuł egzekucyjny + klauzula wykonalności) prowadzi postępowanie egzekucyjne we własnym imieniu i na własną rzecz. Nabywający od banku wierzytelność windykator, nie będąc stroną postępowania egzekucyjnego nie może skorzystać z dobrodziejstwa przerwania biegu przedawnienia, które dokonało się na rzecz banku, ale nie działa w stosunku do nabywającego wierzytelność windykatora. Jak wskazuję się w orzecznictwie, dla możliwości skorzystania z instytucji przerwania terminu biegu przedawnienia konieczna jest nie tylko tożsamość wierzytelności (przedmiotowa), ale również tożsamość egzekwującego wierzyciela (podmiotowa). Oczywiście tożsamość podmiotowa w takiej sytuacji nie zachodzi, co oznacza, że dług w stosunku do banku może być nieprzedawniony, a jeśli kupi go firma windykacyjna, z tym samym dniem może być dla niej przedawniony.

Powyższe oznacza, że mając odpowiednią wiedzę w przedmiocie obrotu wierzytelności i wpływu tego obrotu na przedawnienie, możemy wiele ugrać w walce z windykatorem. Wystarczy wtedy umiejętne podniesienie zarzutu przedawnienia i wolność od zobowiązań może być rzeczywistością.

Orzeczenia: 1) Wyrok Sądu Najwyższego z dn. 19.11.2014r., sygn. akt: II CSK 196/14; 2) Wyrok Sądu Apelacyjnego w Szczecinie z dn. 26.06.2015r., sygn. akt: I ACa 693/14.

Gdzie szukać pomocy prawnej?

Masz sprawę w sądzie albo u komornika? Skorzystaj z naszej bezpłatnej analizy swojej sytuacji. Nasz prawnik ustali jakie masz możliwości oddłużenia i jak możemy Ci pomóc.

Skontaktuj się z nasza Kancelarią jeszcze dzisiaj:


Zostaw komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.


O Autorze

Kancelaria Eurolege

Kancelaria z wieloletnią praktyką w sprawach o zapłatę z powództwa banków, firm pożyczkowych i windykacyjnych (funduszy sekurytyzacyjnych). Pomaga osobom zadłużonym, których sprawy są na etapie przedsądowym (windykacyjnym), jak również sądowym i egzekucji komorniczej.