W pewnych przypadkach zdarza się, że wierzyciele, mimo podjęcia przeróżnych kroków, nie mogą uzyskać zapłaty za wykonane usługi czy dostarczone produkty, dlatego decydują się na sprzedaż tych długów. Czy rzeczywiście mają do tego prawo? Jeśli tak, to na mocy jakich przepisów? Kto może się zdecydować na sprzedaż długu

Co to jest handel długami?

Według danych Krajowego Rejestru Długów w Polsce około 25 proc. faktur jest płaconych po terminie. Wielu przedsiębiorców ma jeszcze większy problem – nie otrzymują należności za wykonane usługi czy sprzedane produkty, mimo działań, jakie podjęli. W takim przypadku zastosowanie ma sprzedaż wierzytelności, co jest możliwe dzięki art. 509. Kodeksu cywilnego.

Jak z niego wynika, jako wierzyciel możesz przenieść wierzytelność na osobę trzecią, czyli po prostu – sprzedać dług. Dłużnik nie musi wyrażać na to zgody. Czy jest to możliwe w każdym przypadku? Z reguły tak, o ile umowa nie zawiera zapisów, które zakazują sprzedaży długu po przekroczeniu terminu płatności.

Sprzedaż długu w Polsce – czy to legalne?

Jak wynika ze wspomnianego artykułu Kodeksu cywilnego, sprzedaż długu w Polsce jest jak najbardziej legalna. Najczęściej ich zakupem zajmują się eksperci, którzy skupują masowo wierzytelności na giełdach długów, a następnie na drodze sądowej próbują dochodzić ich w pełnej kwocie. Zazwyczaj są to ogromne firmy windykacyjne – nierzadko z z kapitałem zagranicznym. Funkcjonują w przeważającej mierze jako niestandaryzowany sekurytyzacyjny fundusz inwestycyjny zamknięty. Oczywiście sprzedający dług w takim przypadku uzyskuje kwotę odpowiednio niższą niż wynosi należność.

Tylko w nielicznych przypadkach nie ma możliwości sprzedaży długu. Po pierwsze: wówczas, gdy zakazują tego zapisy umowy zawartej pomiędzy stronami. Po drugie: w wybranych sytuacjach może to również wynikać z regulacji prawnych. Po trzecie: w przypadku niektórych zobowiązań muszą być one wykonane na rzecz konkretnej osoby i nie ma tutaj mowy o sprzedaży długu.

DOSTAŁEŚ Z SĄDU NAKAZ ZAPŁATY?
Nie czekaj aż pojawi się komornik! Masz tylko 14 dni, aby się odwołać i umorzyć postępowanie.
Nasz prawnik bezpłatnie ustali czy masz możliwość skutecznego odwołania oraz jak możemy Ci pomóc.
Aby porozmawiać z konsultantem wypełnij formularz i wyślij zgłoszenie.
UMÓW ROZMOWĘ

Nie można również sprzedać wierzytelności, jeśli wierzycielowi przysługują prawa niezbywalne z mocy ustawy, czyli:

  • prawo pierwokupu,
  • prawo dożywocia,
  • służebności osobiste,
  • prawo odkupu.

Im wierzytelność jest starsza, tym trudniejsza jest jej sprzedaż, gdyż wpływa to na realność wyegzekwowania środków.

Jakie firmy mogą kupić zadłużenie? Podamy tylko kilka przykładów z brzegu:

Sprzedaż długu – jak się chronić?

Zawierając umowę, możesz ustalić z drugą stroną, że nie zgadzasz się na sprzedaż wierzytelności w przypadku braku zapłaty w terminie. Jeśli jednak jest już po fakcie i dług został kupiony, to nie oznacza, że nie możesz się w żaden sposób bronić.

Po sprzedaży długu najprawdopodobniej nabywca podejmie kroki zmierzające do uzyskania środków, które wynikają z wierzytelności. Sprawa może być skierowana do sądu, który wyda nakaz zapłaty. Jeśli jesteś dłużnikiem i nie zapłacisz w terminie, który wynika z nakazu, to może rozpocząć się postępowanie windykacyjne. Nie obawiaj się jednak – jeśli skorzystasz z pomocy specjalisty, to bardzo prawdopodobne, że uda Ci się wyjść z każdej opresji. Odpowiedzią na sprzedaż długu jest antywindykacja.

Handel długami – jak EuroLege może Ci pomóc?

W naszej kancelarii nie ma sytuacji bez wyjścia. Potrzebujesz pomocy prawnika, który zapozna się ze sprawą i zaproponuje rozwiązanie. Roszczenia często są nieudowodnione i budzą wątpliwości. Bardzo prawdopodobne jest nawet całkowite oddłużenie. Wstępną analizę sprawy wykonamy dla Ciebie całkowicie bezpłatnie. Niczym nie ryzykujesz, a możesz tylko zyskać.

Skontaktuj się z nami, a za darmo przeanalizujemy Twoją sytuację i dowiesz się, co jesteśmy w stanie dla Ciebie zrobić. Wszystko załatwisz zdalnie, bez konieczności wychodzenia z domu czy pracy. Szybko, bezpiecznie i wygodnie.


5/5 - (1 vote)

Kategorie: Porady dla dłużników

O Autorze

Jacek Andrzejewski

Dyrektor ds. marketingu w Kancelarii EUROLEGE. Doświadczony manager marketingu i sprzedaży z wieloletnią praktyką na kierowniczych stanowiskach w kancelariach prawnych i firmach handlowych o zasięgu ogólnopolskim. Wielokrotnie zasiadał w organach instytucji działających w sektorze NGO.

Zostaw komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.

Komentarze

Katarzyna pisze:

Proszę o kontakt mam zajęcia na hipotece