Podpisałeś weksel in blanco i zastanawiasz się teraz co to za dokument? Niestety nie mamy dla Ciebie dobrych wieści. Dokument ten stanowi poważną broń wierzyciela przeciwko Twojej osobie, która może być użyta praktycznie w każdym momencie. Jednak jeśli jesteś konsumentem i Twój weksel zabezpiecza należności wynikające np. z umowy pożyczki albo kredytu to wówczas Twoją sytuację można określić jako lepszą. Po więcej informacji zapraszamy do naszego artykułu.

Co to jest weksel in blanco?

Weksel in blanco to inaczej weksel, który został opatrzony podpisem wystawcy (dłużnika), w którym to dokumencie wystawca zobowiązuję się do zapłaty na rzecz posiadacza weksla. Weksel in blanco zawiera chociażby jedno puste pole, które wierzyciel może zazwyczaj swobodnie uzupełnić. Tym różni się weksel in blanco od pozostałych weksli.

Najczęściej w praktyce spotyka się weksle, które nie posiadają kwoty do zapłaty. Oznacza to, że wierzyciel może wpisać każdą kwotę, a później swobodnie dochodzić jej od dłużnika (wystawcy) – nawet w sądzie. Swobodnie, chyba, że istnieje deklaracja wekslowa, o czym w dalszej części artykułu.

Weksel in blanco może nie zawierać także daty płatności. Data płatności wpisywana jest przez wierzyciela w pustym polu.

Dokument weksla in blanco może również nie zawierać remitenta (wierzyciela), na rzecz którego ma nastąpić płatność.

Co najważniejsze, weksle in blanco może nie zawierać praktycznie nic poza podpisem wystawcy (dłużnika). Takie całkowicie puste weksle rodzą często szereg problemów i komplikacji, dlatego też zaleca się, aby weksel uzupełniany był w maksymalnie tylu miejscach, na ile można sobie pozwolić.

DOSTAŁEŚ Z SĄDU NAKAZ ZAPŁATY?
Masz tylko 14 dni na sprzeciw i anulowanie długu!
Nasz prawnik bezpłatnie ustali czy masz szanse na oddłużenie oraz jak możemy Tobie pomóc.
Aby porozmawiać z konsultantem wypełnij formularz i wyślij zgłoszenie.
WYPEŁNIJ FORMULARZ

Weksel in blanco nie na zlecenie. O co tutaj chodzi?

Zawarcie klauzuli „nie na zlecenie” jest bardzo ważnym postanowieniem wekslowym. Oznacza, że zawarcie powyższej klauzuli wekslowej ma za zadanie chronić wystawcę weksla przed niekontrolowanym przenoszeniem weksla na osoby trzecie. To z kolei w konsekwencji może uniemożliwić obronę. Weksel opatrzony klauzulą „nie na zlecenie” może być przeniesiony po zbyciu wierzytelności wekslowej ze skutkiem zwykłego przelewu. Najważniejszym skutkiem takiego stanu rzeczy jest to, że wystawcy weksla (dłużnikowi) przysługują takie same zarzuty wobec nabywcy weksla jakie miał wobec pierwotnego wierzyciela. Ma to niebagatelna znaczenie. Dlaczego? Ponieważ sąd w procesie cywilnym musi zbadać wszystkie zarzuty wystawcy weksla jakie ten miał wobec pierwotnego wierzyciela oraz jakie ma wobec nabywcy weksla.

Zgodnie z przepisami ustawy „o kredycie konsumenckim” przy zabezpieczaniu kredytów konsumenckich (w tym pożyczek) musi kredytodawca (pożyczkodawca) zawrzeć w wekslu klauzulę „nie na zlecenie”. Takie przepisy mają służyć ochronie słusznie pojętych interesów konsumentów, jako stron słabszych w obrocie półprofesjonalnym.

Umowa wekslowa i deklaracja wekslowa. Do czego służy?

Deklaracja wekslowa nie jest niczym innym jak porozumieniem pomiędzy wystawcą weksla (dłużnikiem) a uprawnionym z weksla (wierzycielem). Porozumienie takie oznacza, że wierzyciel nie może wypełnić weksel na innych warunkach oraz zasadach niż zapisane w treści deklaracji. Zatem deklaracja wekslowa to swoistego rodzaju umowa wekslowa, która cywilizuje i zabezpiecza obrót wekslowy.

W deklaracji wekslowej należy przede wszystkim zadbać o to, aby dokładnie określić do jakiej maksymalnie  kwoty może być wypełniony weksel. Dodatkowo z jakiego stosunku prawnego (np. konkretna umowa pożyczki/kredytu), jakie należności może obejmować (np. tylko kapitał i odsetki, ale bez kosztów i prowizji) oraz do kiedy i na jakich warunkach może być wypełniony.

Niestety, ale w przypadku weksli należy korzystać z pomocy specjalistów. Specyfika prawa wekslowego jest zazwyczaj niezrozumiała nawet dla rozeznanego konsumenta.

Wezwanie do wykupu weksla – wzór.

Jeśli jako dłużnik wekslowy nie wykonasz zobowiązania wekslowego w terminie, to Twój wierzyciel wezwie Cię do wykupu weksla. Jest to jeden z kluczowych elementów procesu wekslowego. Brak przedstawienia weksla do wykupu samo w sobie nie wpływa na ważność i skuteczność zobowiązania wekslowego. Jednak zaskoczenie pozwanego sprawą sądową bez uprzedniego wezwania może skończyć się dla powoda oddaleniem powództwa co do odsetek oraz obowiązkiem zapłaty kosztów procesu na rzecz pozwanego. Wynika to z istoty stosunku wekslowego oraz obowiązującej powszechnie reguły wyrażonej w art. 101 kodeksu postępowania cywilnego.

Weksel bankowy. Co to jest?

Często osoby podpisujące weksle w banku, dla zabezpieczenia kredytów i pożyczek myślą, że składają podpis na dokumencie, który stanowi część umowy. Prawda jest jednak taka, że weksel bankowy to nic innego jak weksel tzw. gwarancyjny. Służy on zabezpieczeniu wykonania umowy pożyczki/kredytu bankowego przez klienta banku.

Oczywiście sam weksel bankowy nie jest jakimś innym wekslem niż ten normalny. Może być również wekslem in blanco. Co istotne, każda osoba podpisująca weksel w banku powinna również żądać deklaracji wekslowej. Dzięki temu będzie pewna, że weksel nie zostanie wypełniony niezgodnie z łączącą strony umową. Powinna również dopytać się jaka jest procedura zwrotu weksla. To dosyć istotna kwestia i nie w każdej instytucji finansowej procedury zwrotu weksla po spełnieniu świadczenia są zadowalające.

Nakaz zapłaty z weksla. Jak napisać zarzuty od nakazu zapłaty?

Smutną konsekwencją złożenia pozwu przez wierzyciela wekslowego jest wydanie przez sąd nakazu zapłaty w postępowaniu nakazowym. Wówczas pozwany (dłużnik) musi złożyć w terminie 14 dni od dnia odebrania przesyłki sądowej zarzuty od nakazu zapłaty. Jedną z firm stosującą stale weksle w ramach zabezpieczeń umów pożyczek jest firma Profi Credit. Jak widać powyżej, nie jest zadaniem łatwym przeprowadzenie procesu wekslowego ze skutkiem pozytywnym. Prowadzenie procesu wekslowego wymaga szerokiej wiedzy z zakresu prawa wekslowego, jak również dobrego przygotowania procesowego.

Koniecznie zapoznaj się z naszym poradnikiem, z którego dowiesz się jak w postępowaniu nakazowym poprawnie napisać zarzuty od nakazu zapłaty.

Gdzie szukać pomocy prawnej?

Masz sprawę w sądzie albo u komornika? Skorzystaj z naszej bezpłatnej analizy swojej sytuacji. Nasz prawnik ustali jakie masz możliwości oddłużenia i jak możemy Ci pomóc.

Skontaktuj się z nasza Kancelarią jeszcze dzisiaj:

Kategorie: Porady dla dłużników Wzory i przydatne pisma Tagi: Brak tagów

O Autorze

Kancelaria Eurolege

Kancelaria z wieloletnią praktyką w sprawach o zapłatę z powództwa banków, firm pożyczkowych i windykacyjnych (funduszy sekurytyzacyjnych). Pomaga osobom zadłużonym, których sprawy są na etapie przedsądowym (windykacyjnym), jak również sądowym i egzekucji komorniczej.