Niemal każdego dnia do naszej kancelarii trafiają Klienci pozwani przez firmę Profi Credit, która żąda zapłaty długów rzędu nawet kilkudziesięciu tysięcy złotych. Jedną z takich Klientek jest Pani Alina, która otrzymała pozew zobowiązujący ją do zapłaty na rzecz firmy ponad 41 000 złotych. Sprawę dodatkowo skomplikował weksel in blanco, który Pani Alina podpisała jako zabezpieczenie wykonania umowy pożyczki. Zobacz, jak prawnicy z kancelarii EuroLege wyciągnęli Klientkę z kłopotów.

Jaki był problem?

Pod koniec 2020 roku do naszej kancelarii zgłosiła się Pani Alina z prośbą o pomoc. Klientka otrzymała nakaz zapłaty od sądu, który zobowiązywał ją do zapłaty na rzecz firmy pożyczkowej Profi Credit kwoty w wysokości ponad 41 000 złotych. Pozwana wcześniej podpisała z firmą umowę pożyczki, na mocy której otrzymała do ręki 18 000 złotych. Natomiast jako spłatę zobowiązania z czasem zapłaciła na rzecz firmy ponad 30 000 złotych.

Pożyczka była obciążona dodatkowymi kosztami w postaci:

  • ubezpieczenia umowy pożyczki w wysokości 18 100 złotych,
  • opłaty przygotowawczej w wysokości 2 000 złotych,
  • wynagrodzenia umownego w wysokości 2 800 złotych.

Ponadto poważnym problemem był weksel, który Pani Alina wystawiła na rzecz firmy Profi Credit jako zabezpieczenie wykonania umowy pożyczki. Podpisanie weksla w momencie zawierania kontraktu jest poważnym błędem, który niekorzystnie wpływa na pozycję dłużnika względem wierzyciela. Pożyczkodawca dysponujący wekslem może zwrócić się do sądu z pozwem o wydanie nakazu zapłaty w postępowaniu nakazowym. Wówczas pożyczkobiorca ma ograniczone możliwości obrony swoich praw. Specjaliści z Profi Credit doskonale o tym wiedzą, dlatego prawie zawsze uwarunkowują podpisanie umowy pożyczki wystawieniem weksla.

Postępowanie nakazowe ma jedną główną zaletę i jedną główną wadę. Z punktu widzenia powoda pozwala szybko dochodzić wierzytelności, jednak z punktu widzenia dłużnika ogranicza jego prawo do obrony. W tym postępowaniu sąd wydaje nakaz zapłaty bez przeprowadzania dowodów. Dlatego powód może w treści pozwu wskazać okoliczności, które w rzeczywistości nie zaistniały, ponieważ sąd nie będzie badał zgodności roszczeń i zarzutów ze stanem rzeczywistym.

Bezpodstawne roszczenie o zapłatę długu

Po przeanalizowaniu sprawy przejrzysty stał się schemat działania Profi Credit, który firma powtarzała wielokrotnie także wobec innych pozwanych. Przeciwko Pani Alinie niesłusznie została zasądzona tak wysoka kwota zadłużenia, której sposobu obliczenia firma nie wyjaśniła. Ponadto, wystawiony przez pozwaną na rzecz powoda weksel miał charakter in blanco, tzn. w momencie jego wystawienia i podpisania nie miał wskazanej kwoty, którą podpisująca zobowiązała się zapłacić. Wreszcie, powód nie przedstawił umowy ubezpieczenia, która miała rzekomo zabezpieczyć umowę pożyczki, ani dowodu opłacenia składki ubezpieczeniowej.

Dlatego naszym głównym celem było udowodnienie przed sądem wątpliwych podstaw roszczeń powoda oraz w ten sposób uwolnienie Pani Aliny od obowiązku zapłaty długu.

DARMOWA KONSULTACJA ODDŁUŻENIOWA W SPRAWACH KREDYTÓW I POŻYCZEK
Dostałeś z sądu nakaz zapłaty? Chcesz wstrzymać komornika lub firmę windykacyjną?
Nasz prawnik bezpłatnie ustali czy masz możliwość skutecznego oddłużenia oraz jak możemy Ci pomóc.
Kliknij w przycisk poniżej. Wypełnij formularz i wyślij zgłoszenie. Oddzwonimy.
DARMOWA KONSULTACJA

Walka o umorzenie długu

W przeszłości wielokrotnie reprezentowaliśmy naszych Klientów w sporach z firmą pożyczkową Profi Credit. Dlatego świetnie znaliśmy metody postępowania powoda oraz zdawaliśmy sobie sprawę, jak silny i zawzięty to przeciwnik.

Jednak prawnicy z kancelarii EuroLege mają doświadczenie w sprawach z powództwa tej i innych firm pożyczkowych. Wygraliśmy ponad 80% spraw wszczętych przez Profi Credit, doprowadzając do anulowania całej kwoty długu. Natomiast w tych sprawach, w których się to nie udało, doprowadzaliśmy do zmniejszenia obciążeń nawet o połowę ich pierwotnej wartości.

W pierwszej kolejności zawnioskowaliśmy przed sądem, by powód przedstawił umowę ubezpieczenia pożyczki, która w konsekwencji nakładała na Panią Alinę obowiązek zapłaty ponad 18 000 złotych. Aby jeszcze bardziej zabezpieczyć nasz argument o braku podstaw do zasądzenia takiej kwoty, zażądaliśmy także, by powód udowodnił, że wpłacił składkę na to ubezpieczenie.

Po drugie, wykazaliśmy, że pozwana w rzeczywistości spłaciła prawie dwukrotność pierwotnej wartości pożyczki. Co za tym idzie, zwróciliśmy uwagę sądu na absurdalnie wysoką kwotę długu, której żądał powód oraz że nie została ona określona na podstawie racjonalnych wyliczeń.

Ponadto, wskazaliśmy na karygodną praktykę wystawiania weksli in blanco, gdy osoba podpisująca nawet nie wie, do czego się zobowiązuje. Podnieśliśmy argument, że powódka zaufała instytucji, podpisując taki weksel, nie mając świadomości, że godzi się na niedozwolone postanowienia umowne.

Efekty, czyli co wywalczyliśmy w sądzie

Doświadczenie w prowadzeniu podobnych spraw, w tym przeciwko firmie Profi Credit, zaowocowało sukcesem w sprawie Pani Aliny. Sąd całkowicie przychylił się do przedstawionej przez naszego prawnika argumentacji, w tym:

  • przyznał, że koszty udzielenia pożyczki zostały zawyżone, a kwota ubezpieczenia w wysokości 18 000 złotych nie znajduje potwierdzenia w żadnych dokumentach, w tym przede wszystkim potwierdzeniu zapłaty składki ubezpieczeniowej,
  • zgodził się, że kwota udzielonej pożyczki oraz wartość, która została spłacona przez pozwaną, nie jest współmierna z kwotą, której domaga się powód,
  • stwierdził, że umowa pożyczki zawierała postanowienia niedozwolone, w tym dotyczące wystawienia weksla in blanco.

Jednak przede wszystkim sąd przyznał, że warunkiem obowiązku zapłaty długu jest faktycznie istniejąca wierzytelność, a nie taka, która nigdy nie zaistniała. Dlatego sąd nie może zasądzać kwot, które są oparte na fikcyjnych twierdzeniach nieznajdujących potwierdzenia w materiale dowodowym.

W konsekwencji dług Pani Aliny został umorzony w całości. Jednak nie zamierzamy na tym skończyć naszej walki z powodem. Naszej Klientce wciąż należy się zwrot kilkunastu tysięcy złotych, jakie zostały nadpłacone w ramach nienależnych kosztów pożyczki.

Jak nie dać się wierzycielom?

Analogicznych przypadków do sprawy Pani Aliny jest wiele. Każdego miesiąca zgłaszają się do nas Klienci, od których firmy pożyczkowe domagają się zapłaty zawyżonych długów. Przeciwko firmie Profi Credit prowadziliśmy z sukcesem setki spraw, zarówno w pierwszej, jak i drugiej instancji. W jednej z ostatnich nasz prawnik wywalczył umorzenie długu w wysokości 59 000 złotych.

Nie zawsze udaje nam się anulować dług w całości, jednak nawet wtedy skutecznie obniżamy jego wysokość nawet o 50%. Pozwani powinni pamiętać, że zawsze warto walczyć o swój interes, ponieważ mają do tego prawo i dzięki temu zyskują szansę przynajmniej na zmniejszenie kwoty długu.

Dlatego nie należy rezygnować z dochodzenia sprawiedliwości przed sądem. W kancelarii EuroLege możesz liczyć na darmową analizę sprawy oraz zaproponowanie metody działania. Nasi prawnicy będą reprezentować Cię we wszystkich etapach postępowania.

Jeśli potrzebujesz pomocy, zgłoś nam swoją sprawę:


3.6/5 - (8 votes)

Kategorie: Case study

O Autorze

Kancelaria Eurolege

Kancelaria z wieloletnią praktyką w sprawach o zapłatę z powództwa banków, firm pożyczkowych i windykacyjnych (funduszy sekurytyzacyjnych). Pomaga osobom zadłużonym, których sprawy są na etapie przedsądowym (windykacyjnym), jak również sądowym i egzekucji komorniczej.

Zostaw komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.

Komentarze

Agnieszka pisze:

Walala z proficredit

Avatar photo Kancelaria EuroLege pisze:

Dzień dobry Pani Agnieszko. Zajmujemy się pomocą w wychodzeniu z długów. Firma Profi Credit jest nam znana i mamy szereg sukcesów w zakresie oddłużania z tą firmą. Jeszcze dzisiaj napiszemy do Pani maila z prośbą o więcej informacji. Prosimy o stałe monitorowanie swojej skrzynki mailowej. Również w folderze SPAM.

Rafał pisze:

Co się stanie jak spóźnię się z jedną rata o jeden miesiac

Avatar photo Kancelaria EuroLege pisze:

Dzień dobry Panie Rafale. Możliwe jest wówczas to, że pożyczkodawca/kredytodawca wypowie Panu umowę pożyczki/kredytu i całość zobowiązania zostanie postawiona w stan natychmiastowej wymagalności. W ślad za tym mogą pojawić się czynności windykacyjne, jak np. telefony czy wezwania do zapłaty. Po tym etapie zwykle następuje proces sądowy, w którym zazwyczaj warto podejmować obronę. Zajmujemy się pomocą osobom zadłużonym na każdym etapie sprawy. Dlatego jeszcze dzisiaj napiszemy do Pana maila z prośbą o dodatkowe informacje. Prosimy o stałe monitorowanie swojej skrzynki mailowej. Również w folderze SPAM.

Aneta pisze:

Witam co zrobić gdy ja nie bralalam pożyczki(o której nawet nie wiedziałam)tylko zmarła mama ?a teraz dostałam wezwanie do zapłaty w wysokości prawie 3tys zł.Mama nie żyje 3lata teraz gdy otrzymałam spadek po mamie przyszlo wezwanie co robić?

Avatar photo Kancelaria EuroLege pisze:

Dzień dobry Pani Aneto. Zajmujemy się pomocą w oddłużaniu. Jeszcze dzisiaj napiszemy do Pani maila z prośbą o dodatkowe informacje. Prosimy o stałe monitorowanie swojej skrzynki mailowej. Również w folderze SPAM.
Jednocześnie wskazujemy, że mamy specjalną usługę dedykowaną do tego rodzaju spraw. Więcej informacji na jej temat znajdzie Pani tutaj: https://klient.eurolege.pl

Aneta pisze:

Witam a jeśli mam pozyczki 3 w profi kredyt aktualne W jednej jest rata 650 w drugiej 329 a w trzeciej 291 i to z ubezpieczeniami zarabiam najniższa krajowa mam komornika za takto czy jest jakaś możliwość na zmniejszenie rat tych z profi lub pomoc wyjścia z tej sytuacji do tego dochodzi bocian którego nie spłacam już ponad 100 dni bo poprostu nie mam z czego mieszkanie też wynajmuje ale chciala bym wyjść z tych długów z góry serdecznie dziękuję za odpowiedź

Avatar photo Kancelaria EuroLege pisze:

Dzień dobry Pani Aneto. Przede wszystkim należy sprawdzić czy komornik w ogóle mógł działać w danej sprawie. Być może komornik działa na podstawie wadliwego tytułu wykonawczego, który należy usunąć. Gdyby okazało się, że w tej konkretnej sprawie tak jest to możliwe stanie się odzyskanie wszystkich zabranych przez komornika pieniędzy. Zajmujemy się pomocą w tego rodzaju sprawach. Dlatego jeszcze dzisiaj napiszemy do Pani maila z prośbą o dodatkowe informacje. Prosimy o stałe monitorowanie swojej skrzynki mailowej. Również w folderze SPAM.

Rafal pisze:

Mam pożyczkę w Profi credit place raty troszkę kulawo ze względu na moja sytuację finansową jest mi ciężko w spłacie ale chce zakończyć współpracę z tą firmą cały czas coś doliczają co mam zrobić proszę o pomoc jestem ja skraju wyczerpania nerwowego i psychicznego do tego dochodzą myśli s…..

Avatar photo Kancelaria EuroLege pisze:

Dzień dobry Panie Rafale. Zajmujemy się pomocą w oddłużaniu. Jeszcze dzisiaj napiszemy do Pana maila z prośbą o dodatkowe informacje. Prosimy o stałe monitorowanie swojej skrzynki mailowej. Również w folderze SPAM.
Jednocześnie wskazujemy, że mamy specjalną usługę dedykowaną do tego rodzaju spraw. Więcej informacji na jej temat znajdzie Pana tutaj: https://klient.eurolege.pl

Iwona pisze:

W 2018r wzięłam kredyt w Profi Credit na kwotę 6000zł. Do spłacenia 12000zł. Zabezpieczeniem był weksel in blanco. W styczniu 2019r straciłam pracę i swoje źródło dochodu, czego skutkiem było niepłacenie rat. W listopadzie 2019roku otrzymałam pozew z Sądu. Od tamtego czasu próbuję się bronić od natychmiastowej spłaty całego zobowiązania. Za porozumieniem z panią windykator spłacałam w ratach. Do dnia 30-12-2022r spłacone 13737zł. Do spłaty pozostało jeszcze około 4000zł. W styczniu 2023r sytuacja finansowa nie pozwoliła mi na kolejną wpłatę ustalonej raty, czego skutkiem ma być zajęcie komornicze. Czy mogę coś zrobić aby uniknąć komornika?

Avatar photo Kancelaria EuroLege pisze:

Dzień dobry Pani Iwono. Zajmujemy się pomocą w oddłużaniu. Jeszcze dzisiaj napiszemy do Pani maila z prośbą o dodatkowe informacje. Prosimy o stałe monitorowanie swojej skrzynki mailowej. Również w folderze SPAM.
Jednocześnie wskazujemy, że mamy specjalną usługę dedykowaną do tego rodzaju spraw. Więcej informacji na jej temat znajdzie Pani tutaj: https://klient.eurolege.pl

Izabela pisze:

Rzadaja odemnie zapłaty całej kwoty długu w ciągu miesiąca

Avatar photo Kancelaria EuroLege pisze:

Dzień dobry Pani Izabelo. Zajmujemy się pomocą w oddłużaniu. Jeszcze dzisiaj napiszemy do Pani maila z prośbą o dodatkowe informacje. Prosimy o stałe monitorowanie swojej skrzynki mailowej. Również w folderze SPAM.
Jednocześnie wskazujemy, że mamy specjalną usługę dedykowaną do tego rodzaju spraw. Więcej informacji na jej temat znajdzie Pani tutaj: https://klient.eurolege.pl

Anna pisze:

Brat zmarł 21.02.2016 r. Spadek po nim otrzymałam 05.10.2017 r. Obecnie dostałam wezwanie z PROFI CREDIT do zapłaty kwoty 2577,41 w zwiazku z brakiem spłaty pożyczki która brat wziął 27.11.2014 r. Nie przedstawiono mi żadnych dokumentów potwierdzjących wysokość zadłużenia .
Czy powinnam wystąpic o udokumentowanie powyższej kwoty. Nie posiadam żadnych dokumentów
dotyczacej w/w pozyczki oraz ile brat spłacił . Chciałabym się tez dowiedzieć po ilu latach
następuje umorzenie długu.

Avatar photo Kancelaria EuroLege pisze:

Oczywiście. Bez źródłowej dokumentacji oraz dowodów na wysokość zadłużenia nie powinna Pani płacić. Należy oczekiwać współpracy ze strony wierzyciela.

Łukasz pisze:

Witam. W maju 2018 roku podpisałem umowę z Profi credit na pożyczkę 4000zl, do oddania około 8000-10000. Spłaciłem w kilku ratach +/-4000zl po czym przestałem spłacać, na ten moment sprawa jest w sądzie. Czy coś mogę teraz zrobić?

Avatar photo Kancelaria EuroLege pisze:

Oczywiście Panie Łukaszu, że może Pan zrobić, a nawet trzeba. Na obecną chwilę musi Pan sie bronić w sprawie sądowej. W sprawach przeciwko Profi Credit mamy bardzo dobre wskaźniki wygranych spraw, a w związku z tym chętnie Panu pomożemy. Ponadto możliwe będzie w przyszłości – o ile sprawa zostanie zakończona pozytywnie – odzyskanie nadpłaty, ponad pożyczony kapitał. W tym też chętnie Panu pomożemy.

Jeszcze dzisiaj napiszemy do Pana maila z prośbą o dodatkowe informacje. Prosimy o stałe monitorowanie swojej skrzynki mailowej.

Piotr pisze:

Dzień dobry. Posiadam kredyt w firmie Profi Credit. Za pożyczone 8 tysięcy do spłaty jest ponad 18. Nie miałem wtedy wyjścia i teraz grzecznie spłacam choć boli mnie to okropnie bo wiem że te koszty są po prostu lichwiarskie. Czy jest jakaś szansa walki z Profi Credit w trakcie spłacania pożyczki? Czy świadczą Państwo taka pomoc?

Avatar photo Kancelaria EuroLege pisze:

W takiej sytuacji istnieje co do zasady tylko jedna droga, czyli zaprzestanie spłat powyżej pożyczonego kapitału i oczekiwanie na pozew z sądu złożony przez firmę Profi Credit. Mieliśmy okazję setki razy mierzyć się w sądzie z tą firmą pożyczkową. Zdecydowaną większość spraw wygraliśmy dla naszych Klientów.