Niemal każdego dnia do naszej kancelarii trafiają Klienci pozwani przez firmę Profi Credit, która żąda zapłaty długów rzędu nawet kilkudziesięciu tysięcy złotych. Jedną z takich Klientek jest Pani Alina, która otrzymała pozew zobowiązujący ją do zapłaty na rzecz firmy ponad 41 000 złotych. Sprawę dodatkowo skomplikował weksel in blanco, który Pani Alina podpisała jako zabezpieczenie wykonania umowy pożyczki. Zobacz, jak prawnicy z kancelarii EuroLege wyciągnęli Klientkę z kłopotów.

Jaki był problem?

Pod koniec 2020 roku do naszej kancelarii zgłosiła się Pani Alina z prośbą o pomoc. Klientka otrzymała nakaz zapłaty od sądu, który zobowiązywał ją do zapłaty na rzecz firmy pożyczkowej Profi Credit kwoty w wysokości ponad 41 000 złotych. Pozwana wcześniej podpisała z firmą umowę pożyczki, na mocy której otrzymała do ręki 18 000 złotych. Natomiast jako spłatę zobowiązania z czasem zapłaciła na rzecz firmy ponad 30 000 złotych.

Pożyczka była obciążona dodatkowymi kosztami w postaci:

  • ubezpieczenia umowy pożyczki w wysokości 18 100 złotych,
  • opłaty przygotowawczej w wysokości 2 000 złotych,
  • wynagrodzenia umownego w wysokości 2 800 złotych.

Ponadto poważnym problemem był weksel, który Pani Alina wystawiła na rzecz firmy Profi Credit jako zabezpieczenie wykonania umowy pożyczki. Podpisanie weksla w momencie zawierania kontraktu jest poważnym błędem, który niekorzystnie wpływa na pozycję dłużnika względem wierzyciela. Pożyczkodawca dysponujący wekslem może zwrócić się do sądu z pozwem o wydanie nakazu zapłaty w postępowaniu nakazowym. Wówczas pożyczkobiorca ma ograniczone możliwości obrony swoich praw. Specjaliści z Profi Credit doskonale o tym wiedzą, dlatego prawie zawsze uwarunkowują podpisanie umowy pożyczki wystawieniem weksla.

Postępowanie nakazowe ma jedną główną zaletę i jedną główną wadę. Z punktu widzenia powoda pozwala szybko dochodzić wierzytelności, jednak z punktu widzenia dłużnika ogranicza jego prawo do obrony. W tym postępowaniu sąd wydaje nakaz zapłaty bez przeprowadzania dowodów. Dlatego powód może w treści pozwu wskazać okoliczności, które w rzeczywistości nie zaistniały, ponieważ sąd nie będzie badał zgodności roszczeń i zarzutów ze stanem rzeczywistym.

Bezpodstawne roszczenie o zapłatę długu

Po przeanalizowaniu sprawy przejrzysty stał się schemat działania Profi Credit, który firma powtarzała wielokrotnie także wobec innych pozwanych. Przeciwko Pani Alinie niesłusznie została zasądzona tak wysoka kwota zadłużenia, której sposobu obliczenia firma nie wyjaśniła. Ponadto, wystawiony przez pozwaną na rzecz powoda weksel miał charakter in blanco, tzn. w momencie jego wystawienia i podpisania nie miał wskazanej kwoty, którą podpisująca zobowiązała się zapłacić. Wreszcie, powód nie przedstawił umowy ubezpieczenia, która miała rzekomo zabezpieczyć umowę pożyczki, ani dowodu opłacenia składki ubezpieczeniowej.

Dlatego naszym głównym celem było udowodnienie przed sądem wątpliwych podstaw roszczeń powoda oraz w ten sposób uwolnienie Pani Aliny od obowiązku zapłaty długu.

DOSTAŁEŚ Z SĄDU NAKAZ ZAPŁATY?
Nie czekaj aż pojawi się komornik! Masz tylko 14 dni, aby się odwołać i umorzyć postępowanie.
Nasz prawnik bezpłatnie ustali czy masz możliwość skutecznego odwołania oraz jak możemy Ci pomóc.
Aby porozmawiać z konsultantem wypełnij formularz i wyślij zgłoszenie.
UMÓW ROZMOWĘ

Walka o umorzenie długu

W przeszłości wielokrotnie reprezentowaliśmy naszych Klientów w sporach z firmą pożyczkową Profi Credit. Dlatego świetnie znaliśmy metody postępowania powoda oraz zdawaliśmy sobie sprawę, jak silny i zawzięty to przeciwnik.

Jednak prawnicy z kancelarii EuroLege mają doświadczenie w sprawach z powództwa tej i innych firm pożyczkowych. Wygraliśmy ponad 80% spraw wszczętych przez Profi Credit, doprowadzając do anulowania całej kwoty długu. Natomiast w tych sprawach, w których się to nie udało, doprowadzaliśmy do zmniejszenia obciążeń nawet o połowę ich pierwotnej wartości.

W pierwszej kolejności zawnioskowaliśmy przed sądem, by powód przedstawił umowę ubezpieczenia pożyczki, która w konsekwencji nakładała na Panią Alinę obowiązek zapłaty ponad 18 000 złotych. Aby jeszcze bardziej zabezpieczyć nasz argument o braku podstaw do zasądzenia takiej kwoty, zażądaliśmy także, by powód udowodnił, że wpłacił składkę na to ubezpieczenie.

Po drugie, wykazaliśmy, że pozwana w rzeczywistości spłaciła prawie dwukrotność pierwotnej wartości pożyczki. Co za tym idzie, zwróciliśmy uwagę sądu na absurdalnie wysoką kwotę długu, której żądał powód oraz że nie została ona określona na podstawie racjonalnych wyliczeń.

Ponadto, wskazaliśmy na karygodną praktykę wystawiania weksli in blanco, gdy osoba podpisująca nawet nie wie, do czego się zobowiązuje. Podnieśliśmy argument, że powódka zaufała instytucji, podpisując taki weksel, nie mając świadomości, że godzi się na niedozwolone postanowienia umowne.

Efekty, czyli co wywalczyliśmy w sądzie

Doświadczenie w prowadzeniu podobnych spraw, w tym przeciwko firmie Profi Credit, zaowocowało sukcesem w sprawie Pani Aliny. Sąd całkowicie przychylił się do przedstawionej przez naszego prawnika argumentacji, w tym:

  • przyznał, że koszty udzielenia pożyczki zostały zawyżone, a kwota ubezpieczenia w wysokości 18 000 złotych nie znajduje potwierdzenia w żadnych dokumentach, w tym przede wszystkim potwierdzeniu zapłaty składki ubezpieczeniowej,
  • zgodził się, że kwota udzielonej pożyczki oraz wartość, która została spłacona przez pozwaną, nie jest współmierna z kwotą, której domaga się powód,
  • stwierdził, że umowa pożyczki zawierała postanowienia niedozwolone, w tym dotyczące wystawienia weksla in blanco.

Jednak przede wszystkim sąd przyznał, że warunkiem obowiązku zapłaty długu jest faktycznie istniejąca wierzytelność, a nie taka, która nigdy nie zaistniała. Dlatego sąd nie może zasądzać kwot, które są oparte na fikcyjnych twierdzeniach nieznajdujących potwierdzenia w materiale dowodowym.

W konsekwencji dług Pani Aliny został umorzony w całości. Jednak nie zamierzamy na tym skończyć naszej walki z powodem. Naszej Klientce wciąż należy się zwrot kilkunastu tysięcy złotych, jakie zostały nadpłacone w ramach nienależnych kosztów pożyczki.

Jak nie dać się wierzycielom?

Analogicznych przypadków do sprawy Pani Aliny jest wiele. Każdego miesiąca zgłaszają się do nas Klienci, od których firmy pożyczkowe domagają się zapłaty zawyżonych długów. Przeciwko firmie Profi Credit prowadziliśmy z sukcesem setki spraw, zarówno w pierwszej, jak i drugiej instancji. W jednej z ostatnich nasz prawnik wywalczył umorzenie długu w wysokości 59 000 złotych.

Nie zawsze udaje nam się anulować dług w całości, jednak nawet wtedy skutecznie obniżamy jego wysokość nawet o 50%. Pozwani powinni pamiętać, że zawsze warto walczyć o swój interes, ponieważ mają do tego prawo i dzięki temu zyskują szansę przynajmniej na zmniejszenie kwoty długu.

Dlatego nie należy rezygnować z dochodzenia sprawiedliwości przed sądem. W kancelarii EuroLege możesz liczyć na darmową analizę sprawy oraz zaproponowanie metody działania. Nasi prawnicy będą reprezentować Cię we wszystkich etapach postępowania.

Jeśli potrzebujesz pomocy, zgłoś nam swoją sprawę:


3.6/5 - (5 votes)

Kategorie: Case study

O Autorze

Kancelaria Eurolege

Kancelaria z wieloletnią praktyką w sprawach o zapłatę z powództwa banków, firm pożyczkowych i windykacyjnych (funduszy sekurytyzacyjnych). Pomaga osobom zadłużonym, których sprawy są na etapie przedsądowym (windykacyjnym), jak również sądowym i egzekucji komorniczej.

Zostaw komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.

Komentarze

Łukasz pisze:

Witam. W maju 2018 roku podpisałem umowę z Profi credit na pożyczkę 4000zl, do oddania około 8000-10000. Spłaciłem w kilku ratach +/-4000zl po czym przestałem spłacać, na ten moment sprawa jest w sądzie. Czy coś mogę teraz zrobić?

Kancelaria EuroLege pisze:

Oczywiście Panie Łukaszu, że może Pan zrobić, a nawet trzeba. Na obecną chwilę musi Pan sie bronić w sprawie sądowej. W sprawach przeciwko Profi Credit mamy bardzo dobre wskaźniki wygranych spraw, a w związku z tym chętnie Panu pomożemy. Ponadto możliwe będzie w przyszłości – o ile sprawa zostanie zakończona pozytywnie – odzyskanie nadpłaty, ponad pożyczony kapitał. W tym też chętnie Panu pomożemy.

Jeszcze dzisiaj napiszemy do Pana maila z prośbą o dodatkowe informacje. Prosimy o stałe monitorowanie swojej skrzynki mailowej.

Piotr pisze:

Dzień dobry. Posiadam kredyt w firmie Profi Credit. Za pożyczone 8 tysięcy do spłaty jest ponad 18. Nie miałem wtedy wyjścia i teraz grzecznie spłacam choć boli mnie to okropnie bo wiem że te koszty są po prostu lichwiarskie. Czy jest jakaś szansa walki z Profi Credit w trakcie spłacania pożyczki? Czy świadczą Państwo taka pomoc?

Kancelaria EuroLege pisze:

W takiej sytuacji istnieje co do zasady tylko jedna droga, czyli zaprzestanie spłat powyżej pożyczonego kapitału i oczekiwanie na pozew z sądu złożony przez firmę Profi Credit. Mieliśmy okazję setki razy mierzyć się w sądzie z tą firmą pożyczkową. Zdecydowaną większość spraw wygraliśmy dla naszych Klientów.