Złożyłeś samodzielnie sprzeciw od nakazu zapłaty wydanego w postępowaniu upominawczym, zarzuty od nakazu zapłaty wydanego w postępowaniu nakazowym albo sprzeciw od wyroku zaocznego? W odpowiedzi otrzymałeś z sądu wezwanie do uzupełnienia braków formalnych wniesionego przez Ciebie środka zaskarżenia? W naszym dzisiejszym poradniku podpowiemy na co uważać, aby składając sprzeciwy oraz zarzuty nie przegrać sprawy już na etapie formalnego badania pism sądowych.

Braki formalne sprzeciwów oraz zarzutów.

Kiedy składasz środek zaskarżenia od nakazu zapłaty albo wyroku zaocznego musisz pamiętać, aby w spełnić wszystkie warunki formalne danego pisma. Brak spełnienia warunków formalnych może spowodować, że sąd w ogóle się Twoim pismem nie zajmie, a w konsekwencji je odrzuci. Taka sytuacja jest skrajnie dla Ciebie jako pozwanego niekorzystna, ponieważ uniemożliwia Ci podjęcie skutecznej obrony przez roszczeniami powoda zawartymi w pozwie.

Jakie warunki podstawowe musi spełniać pismo procesowe, aby sąd wstępnie mógł skierować sprawę na rozprawę? Przede wszystkim pismo ze sprzeciwem albo zarzutami musi spełniać warunki formalne pisma procesowego, tzn. musi zawierać:

  • oznaczenie sądu, do którego jest skierowane, imię i nazwisko lub nazwę stron, ich przedstawicieli ustawowych i pełnomocników;
  • oznaczenie rodzaju pisma;
  • osnowę wniosku lub oświadczenia oraz dowody na poparcie przytoczonych okoliczności;
  • podpis strony albo jej przedstawiciela ustawowego lub pełnomocnika;
  • wymienienie załączników;
  • wskazanie sygnatury akt.

Jeśli pismo kierowane przez Ciebie do sądu nie zawiera jakiegokolwiek punktu z wyżej wymienionych, to sąd powinien wezwać Ciebie do uzupełnienia braków Twojego sprzeciwu albo zarzutów. Szczególnie istotnym jest, aby pismo składane do sądu podpisać czytelnie imieniem i nazwiskiem.

DARMOWA KONSULTACJA ODDŁUŻENIOWA W SPRAWACH KREDYTÓW I POŻYCZEK
Dostałeś z sądu nakaz zapłaty? Chcesz wstrzymać komornika lub firmę windykacyjną?
Nasz prawnik bezpłatnie ustali czy masz możliwość skutecznego oddłużenia oraz jak możemy Ci pomóc.
Kliknij w przycisk poniżej. Wypełnij formularz i wyślij zgłoszenie. Oddzwonimy.
DARMOWA KONSULTACJA

Sprzeciw oraz zarzuty od nakazu zapłaty składamy w odpisach. Braki formalne podlegające uzupełnieniu.

Należy również pamiętać, że odpisy sprzeciwu albo zarzutów od nakazu zapłaty należy złożyć w sądzie również dla strony przeciwnej. Jeśli więc w sprawie jest jeden pozwany, to do sądu składamy dwa (2) egzemplarze naszego pisma, tj. jeden dla sądu, a drugi dla strony przeciwnej.

Należy pamiętać, że oprócz wymienienia załączników trzeba je także do pisma załączyć. Tutaj także obowiązuje zasada, że takie same załączniki dodajemy do pisma, które ma zostać w sądzie, jak również do pisma, które wysłane zostanie do strony przeciwnej. Pisma te oraz dołączone do nich załączniki muszą być identyczne (tożsame).

Pismo na urzędowym formularzu, a brak formalny. Jak wnieść pismo prawidłowo?

Pamiętaj, że jeśli strona powodowa wniosła pozew na urzędowym formularzu, to Twoim obowiązkiem jest złożenie sprzeciwu albo zarzutów również na formularzu. Należy tego rygorystycznie przestrzegać.

Jeśli pismo procesowe jest składane na urzędowym formularzu, to pamiętaj, aby wszystkie nieuzupełnione pola przekreślić, a w miejscach oznaczonych (*) skreślić niepasujące sformułowania.

Od 7 listopada 2019 roku powyższe przepisy straciły na znaczeniu. Chociaż w sprawach, w których nakaz zapłaty wydany był przed 7 listopada 2019 roku nadal trzeba stosować formularze urzędowe.

Brak opłaty sądowej jako brak formalny pisma procesowego.

O opłatach sądowych pisaliśmy już w jednym z naszych poradników. Kiedy masz obowiązek opłacenia środka zaskarżenia? Jeśli przewidują to przepisy powszechnie obowiązującego prawa.

Nie opłacasz następujących środków zaskarżenia:

Opłatę w wysokości 1/2 zapłacisz od sprzeciwu od wyroku zaocznego.

Z kolei aż 3/4 musi zapłacić osoba wnosząca zarzuty od nakazu zapłaty wydanego w postępowaniu nakazowym.

Wezwanie do uzupełnienia braków formalnych. Co zrobić? Jaki termin?

Jeśli otrzymałeś wezwanie do uzupełnienia baków formalnych sprzeciwu albo zarzutów pamiętaj, aby dokładnie przeczytać treść pisma, jakie skierował do Ciebie sąd. Jak zdążyłeś już zauważyć, zakres braków formalnych może bardzo duży. Dlatego dokładne zaznajomienie się z treścią wezwania do uzupełnienia braków formalnych jest niezwykle istotne. Pozwoli to na skuteczną odpowiedź na zobowiązanie sądu.

Zwróć uwagę także na termin, jaki wyznaczył Ci sąd do złożenia pisma uzupełniającego braki formalne Twoje pisma procesowego. Musisz w tym terminie odpowiedzieć na wezwanie. Jeśli tego nie uczynisz w terminie wyznaczonym przez sąd czekają Cię poważne konsekwencje prawne zaniechania.

Odrzucenie sprzeciwu albo zarzutów z powodu braków formalnych.

Jeśli nie uzupełnisz braków formalnych wniesionego przez siebie sprzeciwu albo zarzutów bądź zrobisz to po terminie wyznaczonym przez sąd, to kolejnym pismem w sprawie jakie otrzymasz z sądu będzie postanowienie o odrzuceniu sprzeciwu albo zarzutów.

Takie orzeczenie zamyka Ci drogę sądową. Uniemożliwia Ci przeniesienie sprawy do postępowania rozpoznawczego (procesu). W takiej sytuacji wydany w sprawie nakaz zapłaty albo wyrok zaoczny otrzymują walor prawomocności i po nadaniu klauzuli wykonalności będą stanowiły tytuł wykonawczy. Tytuł, z którym wierzyciel uda się do komornika, a ten dokona zajęcia Twojego majątku, np. wynagrodzenia za pracę czy renty/emerytury.

Gdzie szukać pomocy prawnej?

Masz sprawę w sądzie albo u komornika? Skorzystaj z naszej bezpłatnej analizy swojej sytuacji. Nasz prawnik ustali jakie masz możliwości oddłużenia i jak możemy Ci pomóc.

Skontaktuj się z nasza Kancelarią jeszcze dzisiaj:


4.9/5 - (33 votes)

Kategorie: Porady dla dłużników Wzory i przydatne pisma

O Autorze

Tomasz Gabrylewicz

Doświadczony prawnik, autor licznych publikacji prawniczych, w tym naukowych. Wieloletni działacz w sektorze NGO. Ekspert prawa bankowego, praktyk w sprawach cywilnych przeciwko instytucjom finansowym.

Zostaw komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.