Przedawnienie czesnego za studia lub szkołę policealną - Antywindykacja EuroLege

Przedawnienie czesnego za studia lub szkołę policealną

przedawnienie czesnego za studia lub szkołę

Oceń artykuł: 

Co raz więcej osób korzysta z płatnych usług różnego rodzaju szkół policealnych czy zawodowych. Studia niestacjonarne, czyli zaoczne, również są w naszym kraju bardzo popularne. Studenci i uczniowie nie zawsze zdają sobie jednak sprawę przy podpisywaniu umowy o kształcenie, że mogą nie podołać jego finansowaniu. W chwilach istnienia zadłużenia jest dla takich osób dobra informacja, a dotycząca przedawnienia roszczeń podmiotów zajmujących się kształceniem. Jaki jest termin przedawnienia długu wynikającego z umowy zawartej z uczelnią i co trzeba na ich temat wiedzieć? O tym poniżej.

Zgodnie z przepisami kodeksu cywilnego, jeżeli przepis szczególny nie stanowi inaczej, termin przedawnienia wynosi lat 10, a dla roszczeń o świadczenia okresowe oraz roszczeń związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej wynosi on 3 lata liczonych od dnia wymagalności świadczenia. Termin wymagalności wyznacza data, w której dłużnik zgodnie z istniejącym zobowiązaniem winien spełnić swoje świadczenia, np. data wskazana wprost w umowie. Jeśli takiej daty nie ma, powinien je dłużnik spełnić niezwłocznie po wezwaniu przez wierzyciela do spełnienia świadczenia.

Czesne za szkołę – przedawnienie

Szczególny termin przedawnienia przewiduje między innymi art. 751 pkt 2 kodeksu cywilnego, który zawiera regulację, że z upływem 2 lat przedawniają się roszczenia z tytułu utrzymania, pielęgnowania, wychowania lub nauki, jeżeli przysługują one osobom trudniącym się zawodowo takimi czynnościami albo osobom utrzymującym zakłady na ten cel przeznaczone.

Zatem jeżeli szkoła policealna nie jest szkołą wyższą w rozumieniu przepisów szczególnych, to wówczas jej roszczenia o zapłatę czesnego przedawniają się w terminie 2 lat od dnia, w którym nastąpiła wymagalność świadczenia.

Czesne za studia – przedawnienie

Wypada jedynie na koniec wspomnieć informacyjnie, że roszczenia szkół wyższych o opłaty edukacyjne i inne opłaty związane z odbywaniem studiów przedawniają się z upływem 3 lat od dnia ich wymagalności.

Należy również pamiętać, że jeśli w sprawie wydano orzeczenie sądu stwierdzające zadłużenie wobec wierzyciela (np. nakaz zapłaty), to termin przedawnienia jest inny. W takim przypadku termin przedawnienia upływa dopiero po 10 latach od dnia uprawomocnienia się orzeczenia sądu. Oczywiście, jeżeli w tym czasie nastąpi czynność skutkująca przerwaniem biegu przedawnienia, to wówczas termin ten ulega dalszemu przedłużeniu o kolejne 10 lat i tak dalej. Dlatego tak ważne jest podejmowanie walki w sprawie sądowej i złożenie sprzeciwu od nakazu zapłaty, gdyż może to być jedyny sposób na uwolnienie się od długu!

Jesteśmy laureatami ogólnopolskiego konkursu dla kancelarii prawnych Orły Prawa.

Anuluj dług i sądowy nakaz zapłaty w całości! Doświadczeni prawnicy pomogą Ci wygrać sprawę w sądzie.

DARMOWA ANALIZA!

ZGŁOŚ SIĘ JUŻ TERAZ

Skontaktujemy się z Tobą w 24 h!

Wyrażenie zgody jest dobrowolne. Przed wyrażeniem zgody zapoznaj się z Regulaminem świadczenia pomocy prawnej oraz Polityką prywatności.

Zostałeś pozwany o zapłatę długu, albo nagle pojawił się komornik i nie wiesz dlaczego?

SKORZYSTAJ Z DARMOWEJ ANALIZY PRAWNEJ!​

Pamiętaj! Termin na złożenie odwołania do sądu jest ograniczony. Każdy dzień zwłoki zmniejsza Twoje szanse na wygraną!
Niczym nie ryzykujesz, bo analiza prawna jest bezpłatna i nie ma żadnych ukrytych kosztów.
close-link
Zostałeś pozwany o zapłatę długu? Zgłoś się już teraz po bezpłatną analizę prawną!
PRZEJDŹ do FORMULARZA