Wierzyciele, którzy mają problem z uzyskaniem zapłaty za produkty czy usługi mogą zdecydować się na dodanie informacji o długu do Krajowego Rejestru Długów Biura Informacji Gospodarczej, w skrócie KRD. Jest to dla nich sposób na zmobilizowanie dłużników do zapłaty. Jak to się dzieje, że nieuzasadniony wpis do rejestru dłużników się w nim pojawia? Czy możliwe jest, że mimo tego, iż nie masz żadnego zadłużenia, Twoje dane trafią do tej bazy?

Kto może dodać dłużnika do KRD?

Dodanie zobowiązania do KRD możliwe jest wyłącznie w przypadku tych podmiotów, które mają zawarte z tą instytucją umowy o udostępnianiu informacji gospodarczych, a takich podmiotów na rynku jest bardzo dużo. Najczęściej przedsiębiorcy zaczynają od wysłania ostatecznego wezwania do zapłaty, a dopiero wówczas, kiedy nie przyniesie to oczekiwanych efektów, decydują się na dodanie dłużnika do KRD.

Dłużnik, który widnieje w tej bazie może ponosić z tego tytułu poważne konsekwencje. Wiele firm weryfikuje przedsiębiorców, z którymi zamierzają podjąć współpracę. Jeśli okaże się, że dana firma znajduje się w KRD, to może to przekreślić jej szansę na pozyskanie kontrahenta.

Kiedy można dodać dłużnika do KRD?

Wierzyciel może dodać dłużnika do KRD wówczas, gdy zostaną spełnione warunki, na które wskazuje art. 15 ust. 1 Ustawy z dnia 9 kwietnia 2010 r. o udostępnianiu informacji gospodarczych i wymianie danych gospodarczych (Dz.U. nr 81, poz. 530):

  • Zobowiązanie musiało powstać w związku z danym stosunkiem prawnym, np. może to być umowa związana z prowadzeniem działalności gospodarczej.
  • Wierzytelność musi wynosić co najmniej 500 zł i jest wymagalna od co najmniej 60 dni, tzn. tyle czasu minęło od upłynięcia terminu zapłaty.
  • Minął co najmniej miesiąc od wysłania dłużnikowi powiadomienia, że w przypadku braku płatności dane o zobowiązaniu trafią do KRD.

Wspominamy o KRD, ale w Polsce działają również inne rejestry dłużników, takie jak:

  • BIG InfoMonitor,
  • ERIF BIG,
  • Krajowe Biuro Informacji Gospodarczej,
  • Krajowa Informacja Długów Telekomunikacyjnych BIG.
DOSTAŁEŚ Z SĄDU NAKAZ ZAPŁATY?
Masz tylko 14 dni na sprzeciw i anulowanie długu!
Nasz prawnik bezpłatnie ustali czy masz szanse na oddłużenie oraz jak możemy Tobie pomóc.
Aby porozmawiać z konsultantem wypełnij formularz i wyślij zgłoszenie.
WYPEŁNIJ FORMULARZ

Nieuzasadniony wpis do rejestru dłużników

Może się wydawać, że przypadkowe umieszczenie wpisu w rejestrze dłużników jest wręcz niemożliwe, gdyż takie informacje są dokładnie weryfikowane, ale praktyka pokazuje coś zupełnie innego. Przykłady można mnożyć. Jednym z ciekawszych jest przypadek klienta, który ubiegał się w 2012 roku o kredyt i uzyskał odmowę ze względu na negatywny wpis w bazie dłużników. Okazało się, że dodał go bank, w którym on nigdy nie zaciągał zobowiązania. Ostatecznie dane klienta zniknęły z rejestru dopiero w marcu 2015 roku, a pojawiły się tam na skutek błędu pracownika tego banku.

Miej na względzie, że wpis w rejestrze dłużników:

  • Może zostać dodany przez nieuczciwego wierzyciela.
  • Może dotyczyć wierzytelności spornej, którą kwestionujesz.
  • Może zostać dokonany przez pomyłkę.

W każdym z takich przypadków należy reagować, chociaż prawdopodobnie dowiesz się o takim wpisie w bazie dłużników dopiero przy próbie np. skorzystania z kredytu.

Nieuzasadniony wpis do KRD – co robić?

Jeśli już wiesz, że zostałeś wpisany do jednego z rejestrów dłużników funkcjonujących w Polsce, to powinieneś działać. W przypadku gdy spłaciłeś już kredyt, to wierzyciel powinien w ciągu 14 dni wystąpić o usunięcie informacji o zobowiązaniu. Identyczna zasada dotyczy wnioskowania o wyeliminowanie nieprawdziwych danych.

Jako dłużnik możesz wnieść sprzeciw do danego rejestru ze względu na nieaktualność danych, niekompletność czy z innych przyczyn. Musisz jednak udokumentować ten sprzeciw. Po jego otrzymaniu, w zależności od sytuacji, dane biuro może wstrzymać ujawnianie informacji objętych sprzeciwem na okres do 30 dni, a w szczególnych przypadkach do 45 dni.

Nieuzasadniony wpis do KRD lub innej bazy dłużników dotyczy Ciebie? W takim razie skontaktuj się z nami. Nasz prawnik zapozna się ze sprawą i sprawdzi możliwości działania. Przy naszej pomocy wpis prawdopodobnie zniknie z bazy, a jednocześnie pomożemy Ci poradzić sobie z długiem, o ile masz taki problem. Dzięki naszemu wsparciu bardzo prawdopodobne, że uda Ci się wyjść na prostą nawet z bardzo trudnej sytuacji.

Gdzie szukać pomocy prawnej?

Masz sprawę w sądzie albo u komornika? Skorzystaj z naszej bezpłatnej analizy swojej sytuacji. Nasz prawnik ustali jakie masz możliwości oddłużenia i jak możemy Ci pomóc.

Skontaktuj się z nasza Kancelarią jeszcze dzisiaj:

Kategorie: Porady dla dłużników Tagi: Brak tagów

O Autorze

Jacek Andrzejewski

Dyrektor ds. marketingu w Kancelarii EUROLEGE. Doświadczony manager marketingu i sprzedaży z wieloletnią praktyką na kierowniczych stanowiskach w kancelariach prawnych i firmach handlowych o zasięgu ogólnopolskim. Wielokrotnie zasiadał w organach instytucji działających w sektorze NGO.