Tematyka przedawnienia roszczeń jest niezwykle pasjonująca. Szczególnie, jeśli dotyczy osób bezpośrednio zainteresowanych, czyli wierzyciela i dłużnika. Dzisiaj postanowiliśmy napisać i wytłumaczyć Państwu jak wygląda kwestia przedawnienia hipoteki. Zapraszamy do lektury.

Czym jest hipoteka?

Zgodnie z przepisami prawa cywilnego hipoteka jest ograniczonym prawem rzeczowym, które można ustanowić na nieruchomości. Co ważne, ustanowienie hipoteki wymaga dokonania konkretnego wpisu w księdze wieczystej prowadzonej dla nieruchomości. Jest to bardzo istotne, ponieważ spóźnienie się chociaż o chwilę ze złożeniem wniosku o wpis hipoteki pozbawia wierzyciela hipotecznego prawa pierwszeństwa.

Prawo pierwszeństwa natomiast związane jest z kolejnością zaspokajania się z sum pozostałych po sprzedaży nieruchomości. Tyle w teorii. Jak jednak wygląda zagadnienie przedawnienia roszczeń zabezpieczonych hipoteką?

Przedawnienie hipoteki. Czy jest możliwe?

Jak wspomnieliśmy wyżej, hipoteka jako ograniczone prawo rzeczowe na nieruchomości nie ulega przedawnieniu. Przedawnienie bowiem dotyczy tylko wierzytelności, które zabezpieczone są hipoteką. Dlatego hipoteka nie ulega przedawnieniu, a temu ulec może tylko wierzytelność, którą zabezpiecza hipoteka wpisane do księgi wieczystej.
Zgodnie z art. 77 ustawy „o księgach wieczystych i hipotece”:

Przedawnienie wierzytelności zabezpieczonej hipoteką nie narusza uprawnienia wierzyciela hipotecznego do uzyskania zaspokojenia z nieruchomości obciążonej. Przepisu tego nie stosuje się do roszczeń o świadczenia uboczne.

O co tutaj chodzi? Konkretnie, że jeśli wierzytelność zabezpieczona hipoteką uległa przedawnieniu, to wierzyciel może zaspokoić się z nieruchomości zabezpieczonej hipoteką. Jest to zasada, która stanowi wyjątek od ogólnych reguł dotyczących przedawnień.

DOSTAŁEŚ Z SĄDU NAKAZ ZAPŁATY?
Nie czekaj aż pojawi się komornik! Masz tylko 14 dni, aby się odwołać i umorzyć postępowanie.
Nasz prawnik bezpłatnie ustali czy masz możliwość skutecznego odwołania oraz jak możemy Ci pomóc.
Aby porozmawiać z konsultantem wypełnij formularz i wyślij zgłoszenie.
UMÓW ROZMOWĘ

Przepis ten ma za zadanie chronić wierzyciela hipotecznego przy jednoczesnym poszanowaniu praw dłużnika do uchylenia się od zapłaty. Zatem jeśli np. nieruchomość podlegająca sprzedaży w drodze licytacji warta jest 500.000 zł, a przedawniony dług zabezpieczony hipoteką 1.000.000 zł, to wierzyciel otrzyma 500.000 zł BEZ ODSETEK (należność uboczna). Cała reszta będzie przedawniona i nie będzie podlegała zaspokojeniu.

Mówiąc o odsetkach wspomnieć musimy, że przedawnienie odsetek od wierzytelności zabezpieczonej hipoteką jest takie jak przy normalnych wierzytelnościach. Wynosi więc standardowo 3 lata.

Mam egzekucję z nieruchomości. Co mogę zrobić?

Jeśli na Twojej nieruchomości dokonano wpisu hipoteki i prowadzona jest egzekucja komornicza, to nie możesz składać broni. Pamiętaj, że do czasu przybicia i przysądzenia własności przez sąd możesz zawsze wyjść z całej egzekucji bez szwanku. Jakie są drogi do uzyskania wolności? Oto dwie, które uznajemy za najlepsze.

DROGA NUMER 1

Zastanów się w pierwszej kolejności czy przed pojawieniem się komornika sądowego otrzymywałeś/aś jakiekolwiek pisma z sądu w tej sprawie? Czy egzekucja pojawiła się nagle, a Ty nie byleś niczego świadomy? Jeśli TAK, to świetna informacja! Masz dużą szansę na zatrzymanie egzekucji i odzyskanie zabranych środków! Błędy sądu na etapie postępowania rozpoznawczego umożliwią zapewne podjęcie postępowania zmierzającego do uchylenia tytułu wykonawczego i otworzą drogę do pełnego sukcesu.

DROGA NUMER 2

A co jeśli nagła i niezapowiedziana egzekucja komornicza doprowadziła już do utraty nieruchomości? Zła wiadomość jest taka, że już nie odzyskasz swojego domu, mieszkania czy kawałka działki. Dobra natomiast, że przysługuje Ci ODSZKODOWANIE równe wartości rynkowej Twojej nieruchomości!

DROGA NUMER 3

Jeżeli żadne z w/w rozwiązań nie wchodzi w grę, to wówczas pozostaje wdrożenie postępowania zmierzającego do ochrony nieruchomości. W naszej Kancelarii EUROLEGE sprawami dotyczącymi egzekucji komorniczej z nieruchomości zajmujemy się kompleksowo. Uważamy, że każda sprawa wymaga fachowej pomocy. Wiemy, że za egzekucją z nieruchomości kryją się ludzkie dramaty i życiowe tragedie.

Dlatego naszym zadaniem w przypadku każdej z usług jest doprowadzenie do zatrzymania komornika albo co najmniej wydłużenia czasu potrzebnego osobie zadłużonej na znalezienie wyjścia z sytuacji. Często ten czas bywa bardzo pomocny. W szczególności może dojść do umorzenia egzekucji z powodu błędów wierzyciela albo komornika bądź też do zawarcia ugody z wierzycielem. We wszystkich tych sprawach pomagamy 😊

Gdzie zgłosić o pomoc w ochronie nieruchomości przed egzekucją?

Potrzebujesz pomocy w ochronie swojej nieruchomości przed działaniami komornika? Zapewniamy całkowicie legalne i zgodne z prawem metody zmierzające do ochrony Twoich praw jako strony słabszej w postępowaniu egzekucyjnym.

Pomagamy wszystkim osobom potrzebującym w całym kraju. Dzięki nam możesz skorzystać z fachowej pomocy prawnika bez względu na miejsce, w którym aktualnie przebywasz. Wystarczy telefon albo inne urządzenie połączone z Internetem. Jak możesz się do nas zgłosić? Oto kilka bezpiecznych sposobów:


3.6/5 - (5 votes)

Kategorie: Porady dla dłużników

O Autorze

Kancelaria Eurolege

Kancelaria z wieloletnią praktyką w sprawach o zapłatę z powództwa banków, firm pożyczkowych i windykacyjnych (funduszy sekurytyzacyjnych). Pomaga osobom zadłużonym, których sprawy są na etapie przedsądowym (windykacyjnym), jak również sądowym i egzekucji komorniczej.

Zostaw komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.

Komentarze

Robert pisze:

Proszę o kontakt w sprawie długu zabezpieczonego wpisem na hipotece

Kancelaria EuroLege pisze:

Dzień dobry Panie Robercie. Jeszcze dzisiaj napiszemy do Pana maila z prośba o szerszy opis Pana sytuacji. Prosimy o stałe monitorowanie swojej skrzynki mailowej. Również w folderze SPAM.