Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów uznał za niedozwolone klauzule spreadowe stosowane przez BPH i nałożył niemal pół miliona złotych kary na bank!
Prezes Tomasz Chróstny uznał za niedozwolone tzw. klauzule spreadowe stosowane przez bank BPH w aneksach do umów o kredyt hipoteczny – podał 1 lutego UOKiK na swojej stornie internetowej.
UOKIK zajął się sprawą po skardze konsumentów. Dwoje kredytobiorców skarżyło się, że bank w sposób dowolny określa kurs kupna i sprzedaży walut obcych. Po przeprowadzeniu postępowania Prezes UOKiK Tomasz Chróstny wydał decyzję wobec banku BPH dotyczącą uznania za niedozwolone klauzul zawartych w aneksach do umów kredytów hipotecznych. Kwestionowane postanowienia określają w sposób praktycznie niemożliwy do zweryfikowania przez konsumenta zasady ustalania kursów walut. UOKiK uznał, że w praktyce bank może podać dowolną wysokość raty, a konsument nie może zweryfikować czy została prawidłowo obliczona.
– To już ósma decyzja dotycząca niejasnych zasad ustalania kursów walut obcych. Banki są silniejszą stroną w kontakcie z konsumentem, powinny jednak działać profesjonalnie i transparentnie w zakresie wykonywania umów kredytowych. Polega to m.in. na zapewnieniu klientowi możliwości określenia konsekwencji ekonomicznych wynikających z postanowień w umowie czy w aneksie do niej. W związku z tym klauzule określające zasady ustalania kursów walut muszą być jednoznaczne – mówi Tomasz Chróstny, Prezes UOKiK.
Za niedozwolone UOKiK uznał ustalanie kursu walut w oparciu o „ostatni średni kurs rynkowy”, który stanowi sumę kursów kupna i sprzedaży walut dostępnych na stronie Reuters podzielonych przez dwa. Bo ani przepisy ani inne obiektywne oraz dostępne źródła nie precyzują czym jest „średni kurs rynkowy”. Urząd zwrócił również uwagę, że nie wiadomo, na jaki konkretnie moment bank określa wysokość kursów. A adres strony internetowej zawarty w klauzuli (www.reuters.pl) przekierowuje do anglojęzycznej wersji serwisu Reuters.
[wbcr_php_snippet id=”19096″]

Stanowisko UOKiK w sprawie zapisów umów bankowych

Zdaniem UOKiK niedozwolone są też postanowienia, zgodnie z którymi kursy walut mogą się zmienić dowolną ilość razy. Bo klient nie wie, ile konkretnie kursów będzie obowiązywać danego dnia oraz o której godzinie będą publikowane. Daje to możliwość narzucać kursy waluty, które będzie najkorzystniejszy dla banku.
Kursy obowiązujące w banku korygowane są o marżę, jednak klauzule opisujące sposób  określania jej wysokości zostały sformułowane w niejasny i niemożliwy do zweryfikowania przez konsumenta sposób.
Prezes UOKiK Tomasz Chróstny zakazał stosowania kwestionowanych klauzul i nałożył na bank BPH karę w wysokości 478 242 zł. Decyzja nie jest prawomocna i bank ma możliwość odwołania się do sądu. Po uprawomocnieniu się decyzji bank ma powiadomić o niej konsumentów i poinformować ich, że zakwestionowane postanowienia jako niedozwolone nie są wiążące. Ułatwi to konsumentom dochodzenie roszczeń.
Decyzja dotycząca banku BPH jest jedną z ostatnich dotyczących klauzul przeliczeniowych. Prezes UOKiK wydał 8 decyzji stwierdzających abuzywność klauzul przeliczeniowych w aneksach do umów kredytowych. Nałożył również na banki kary w łącznej wysokości ponad 143 mln zł. W toku jest postępowanie wobec Raiffeisen Bank International AG. (na podst. uokik.gov.pl)

Gdzie szukać pomocy prawnej?

Masz sprawę w sądzie albo u komornika? Skorzystaj z naszej bezpłatnej analizy swojej sytuacji. Nasz prawnik ustali jakie masz możliwości oddłużenia i jak możemy Ci pomóc.

Skontaktuj się z nasza Kancelarią jeszcze dzisiaj:

Źródło: uokik.gov.pl
Zdjęcie: Business photo created by freepik – www.freepik.com


5/5 - (2 votes)

Kategorie: Wiadomości

O Autorze

Bogumił Fura

Zostaw komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.