Zostałeś pozwany do sądu przez bank, firmę pożyczkową albo windykacyjną? Odwołałeś się od orzeczenia sądowego, a w odpowiedzi otrzymałeś od strony przeciwnej cofnięcie pozwu? Zastanawiasz się co to jest i jakie będą takiego pisma konsekwencje procesowe? Dzisiejszy artykuł poświęcimy kwestii cofnięcie powództwa oraz skutków procesowych, z jakimi wiążę się ta czynność.

Co to jest cofnięcie pozwu? Z jakiego powodu powód cofa pozew?

Cofnięcie pozwu (powództwa) jest czynnością procesową podejmowaną przez stronę powodową (np. bank, chwilówkę, firmę windykacyjną), która w zamiarze ma unicestwić zainicjowany proces sądowy. Pismo z cofnięciem pozwu składa powód zasadniczo w dwóch sytuacjach. Po pierwsze, kiedy w toku postępowania sądowego strona pozwana spełni roszczenie, o które została pozwana, czyli spłaci zadłużenie w całości albo w części. W takiej sytuacji niestety cofnięcie pozwu nie będzie niczym korzystnym dla pozwanego. Dlaczego? Ponieważ i tak będzie musiał ponieść koszty procesu, w tym będzie musiał zapłacić za pełnomocnika drugiej strony i uiszczoną opłatę od pozwu.

Druga z sytuacji, która powoduje cofnięcie pozwu, to świadome wycofanie się z procesu na skutek uznania zasadności twierdzeń, dowodów czy zarzutów strony pozwanej. Jakich zarzutów? W większości będzie chodziło o przedawnienie, ale nie tylko. W praktyce Kancelarii spotykamy sytuacje, w których cofnięcie pozwu następuje na skutek przedłożenia dowodów podważających wysokość dochodzonych roszczeń. Dotyczy to także zarzutów odnoszących się do klauzul niedozwolonych.

Zasadniczo więc cofnięcie pozwu jest czynnością korzystną dla pozwanego, ale zależy w jakich sytuacjach następuje. Jeśli na skutek spłaty roszczeń po złożeniu pozwu, to wówczas cofnięcia pozwu nie można rozpatrywać w kategorii wygranej. Raczej przegranej niemerytorycznej. W przypadku jednak, jeśli cofnięcie pozwu następuje wobec uznania przez stronę powodową twierdzeń i zarzutów pozwanego za słuszne, to wówczas taką sprawę można potraktować jako wygraną. Wygraną niestety tylko niemerytorycznie, o czym w dalszej części artykułu, ale zawsze wygraną 😊

Kiedy cofnięcie pozwu? Czy wymaga zgody pozwanego?

Zgodnie z przepisami kodeksu cywilnego cofnięcie pozwu przez powoda może nastąpić aż do zamknięcia rozprawy przez sądem II instancji. Czyli sądem odwoławczym. Co istotne, jeśli cofnięcie pozwu następuje przed pierwszym terminem rozprawy, to strona powodowa nie musi posiadać zgody pozwanego. Jeżeli jednak pierwszy termin rozprawy już się odbył, to na cofnięcie pozwu pozwany musi wyrazić zgodę. Nie dotyczy to jednak sytuacji, kiedy strona powodowa cofa pozew ze zrzeczeniem się roszczenia. W takiej sytuacji zgoda pozwanego nie jest wymagana.

DARMOWA KONSULTACJA ODDŁUŻENIOWA W SPRAWACH KREDYTÓW I POŻYCZEK
Dostałeś z sądu nakaz zapłaty? Chcesz wstrzymać komornika lub firmę windykacyjną?
Nasz prawnik bezpłatnie ustali czy masz możliwość skutecznego oddłużenia oraz jak możemy Ci pomóc.
Kliknij w przycisk poniżej. Wypełnij formularz i wyślij zgłoszenie. Oddzwonimy.
DARMOWA KONSULTACJA

Czy banki, firmy windykacyjne i pożyczkowe często cofają pozwy?

Aktualnie w zdecydowanej większości spraw banki, firmy windykacyjne i pożyczkowe nie cofają pozwów złożonych do sądu. Jeszcze kilkanaście miesięcy temu firmy windykacyjne, które składały pozwy o przedawnione długi cofały pozwy na potęgę. Wystarczyło napisać dobry sprzeciw od nakazu zapłaty, a natychmiast pojawiało się cofnięcie.

Dzisiaj takie sytuacje zdarzają się bardzo rzadko. Nie oznacza to jednak, że się przytrafiają. Ostatnio w naszej Kancelarii EUROLEGE mieliśmy kilka cofnięć pozwów bankowych. Jest to jednak coś niewystępującego powszechnie. W przytłaczającej większości spraw banki, firmy windykacyjne i pożyczkowe brną do wydawania wyroków. Oznacza to, że sąd wydaje w takich sprawach orzeczenia merytoryczne, kończące spór. Można naturalnie złożyć od nich odwołanie.

Postanowienie o umorzeniu postępowania na skutek cofnięcia pozwu.

Pozew cofnięty nie wywołuje żadnych skutków, jakie ustawa wiąże z wytoczeniem powództwa. Oznacza to, że pozew cofnięty traktowany jest tak, jakby nigdy nie został do sądu złożony. Konsekwencją cofnięcia pozwu jest wydanie przez sąd postanowienia o umorzeniu postępowania sądowego. Na żądanie pozwanego sąd nałoży na powoda obowiązek zwrotu kosztów procesu. Wyjątek: chyba, że cofnięcie nastąpiło na skutek spełnienia roszczenia po wytoczeniu powództwa. Wówczas sprawę można uznać za przegraną. W postanowieniu o umorzeniu postępowania na skutek spłacenia należności dochodzi do uznania pozwanego jako obowiązanego do pokrycia kosztów procesu.

Niedopuszczalne cofnięcie pozwu.

Co istotne, sąd może uznać cofnięcie pozwu za niedopuszczalne. Kiedy? Tylko wówczas jeśli okoliczności sprawy wskazują, że byłoby to sprzeczne z prawem lub zasadami współżycia społecznego albo zmierzałoby do obejścia prawa.

Z praktyki sądowej wynika jednak, że uznanie niedopuszczalności cofnięcia pozwu jest bardzo rzadkie. Takie sytuacje spotykane są w mniej niż 1% spraw sądowych.

Czy cofnięcie pozwu oznacza umorzenie długu?

Jak wspomnieliśmy wcześniej, cofnięcie pozwu może być połączone ze zrzeczeniem się roszczenia. Jednak w zdecydowanej większości przypadków spraw cofnięcie następuje jeszcze przed pierwszym terminem rozprawy. W takiej sytuacji nie jest połączone ze zrzeczeniem się roszczenia. Oznacza to, że strona pozywając uznała zasadność twierdzeń pozwanego. Jednocześnie zostawiła sobie furtkę na złożenie pozwu w przyszłości albo zbycie długu dalej, do firmy windykacyjnej.

Dlatego właśnie wcześniej napisaliśmy, że cofnięcie powództwa niepołączone ze zrzeczeniem się roszczenia jest połowiczną wygraną. Zamyka wprawdzie dany proces, ale jednocześnie nie zamyka całej sprawy związanej z danym długiem. Może być on bowiem dochodzony w dalszym ciągu, również przed sądem.

Gdzie szukać pomocy prawnej?

Masz sprawę w sądzie albo u komornika? Skorzystaj z naszej bezpłatnej analizy swojej sytuacji. Nasz prawnik ustali jakie masz możliwości oddłużenia i jak możemy Ci pomóc.

Skontaktuj się z nasza Kancelarią jeszcze dzisiaj:


4.8/5 - (6 votes)

Kategorie: Porady dla dłużników Wzory i przydatne pisma

O Autorze

Tomasz Gabrylewicz

Doświadczony prawnik, autor licznych publikacji prawniczych, w tym naukowych. Wieloletni działacz w sektorze NGO. Ekspert prawa bankowego, praktyk w sprawach cywilnych przeciwko instytucjom finansowym.

Zostaw komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.