Cofnięcie pozwu (powództwa). Umorzenie postępowania sądowego. Co to oznacza? - Antywindykacja EuroLege

Cofnięcie pozwu (powództwa). Umorzenie postępowania sądowego. Co to oznacza?

Co oznacza cofnięcie pozwu powództwa umorzenie postępowania sądowego

Oceń artykuł: 

Zostałeś pozwany do sądu przez bank, firmę pożyczkową albo windykacyjną? Odwołałeś się od orzeczenia sądowego, a w odpowiedzi otrzymałeś od strony przeciwnej cofnięcie pozwu? Zastanawiasz się co to jest i jakie będą takiego pisma konsekwencje procesowe? Dzisiejszy artykuł poświęcimy kwestii cofnięcie powództwa oraz skutków procesowych, z jakimi wiążę się ta czynność.

Co to jest cofnięcie pozwu? Z jakiego powodu powód cofa pozew?

Cofnięcie pozwu (powództwa) jest czynnością procesową podejmowaną przez stronę powodową (np. bank, chwilówkę, firmę windykacyjną), która w zamiarze ma unicestwić zainicjowany proces sądowy. Pismo z cofnięciem pozwu składa powód zasadniczo w dwóch sytuacjach. Po pierwsze, kiedy w toku postępowania sądowego strona pozwana spełni roszczenie, o które została pozwana, czyli spłaci zadłużenie w całości albo w części. W takiej sytuacji niestety cofnięcie pozwu nie będzie niczym korzystnym dla pozwanego. Dlaczego? Ponieważ i tak będzie musiał ponieść koszty procesu, w tym będzie musiał zapłacić za pełnomocnika drugiej strony i uiszczoną opłatę od pozwu.

Druga z sytuacji, która powoduje cofnięcie pozwu, to świadome wycofanie się z procesu na skutek uznania zasadności twierdzeń, dowodów czy zarzutów strony pozwanej. Jakich zarzutów? W większości będzie chodziło o przedawnienie, ale nie tylko. W praktyce Kancelarii spotykamy sytuacje, w których cofnięcie pozwu następuje na skutek przedłożenia dowodów podważających wysokość dochodzonych roszczeń. Dotyczy to także zarzutów odnoszących się do klauzul niedozwolonych.

Zasadniczo więc cofnięcie pozwu jest czynnością korzystną dla pozwanego, ale zależy w jakich sytuacjach następuje. Jeśli na skutek spłaty roszczeń po złożeniu pozwu, to wówczas cofnięcia pozwu nie można rozpatrywać w kategorii wygranej. Raczej przegranej niemerytorycznej. W przypadku jednak, jeśli cofnięcie pozwu następuje wobec uznania przez stronę powodową twierdzeń i zarzutów pozwanego za słuszne, to wówczas taką sprawę można potraktować jako wygraną. Wygraną niestety tylko niemerytorycznie, o czym w dalszej części artykułu, ale zawsze wygraną 😊

Kiedy cofnięcie pozwu? Czy wymaga zgody pozwanego?

Zgodnie z przepisami kodeksu cywilnego cofnięcie pozwu przez powoda może nastąpić aż do zamknięcia rozprawy przez sądem II instancji. Czyli sądem odwoławczym. Co istotne, jeśli cofnięcie pozwu następuje przed pierwszym terminem rozprawy, to strona powodowa nie musi posiadać zgody pozwanego. Jeżeli jednak pierwszy termin rozprawy już się odbył, to na cofnięcie pozwu pozwany musi wyrazić zgodę. Nie dotyczy to jednak sytuacji, kiedy strona powodowa cofa pozew ze zrzeczeniem się roszczenia. W takiej sytuacji zgoda pozwanego nie jest wymagana.

Czy banki, firmy windykacyjne i pożyczkowe często cofają pozwy?

Aktualnie w zdecydowanej większości spraw banki, firmy windykacyjne i pożyczkowe nie cofają pozwów złożonych do sądu. Jeszcze kilkanaście miesięcy temu firmy windykacyjne, które składały pozwy o przedawnione długi cofały pozwy na potęgę. Wystarczyło napisać dobry sprzeciw od nakazu zapłaty, a natychmiast pojawiało się cofnięcie.

Dzisiaj takie sytuacje zdarzają się bardzo rzadko. Nie oznacza to jednak, że się przytrafiają. Ostatnio w naszej Kancelarii EUROLEGE mieliśmy kilka cofnięć pozwów bankowych. Jest to jednak coś niewystępującego powszechnie. W przytłaczającej większości spraw banki, firmy windykacyjne i pożyczkowe brną do wydawania wyroków. Oznacza to, że sąd wydaje w takich sprawach orzeczenia merytoryczne, kończące spór. Można naturalnie złożyć od nich odwołanie.

Postanowienie o umorzeniu postępowania na skutek cofnięcia pozwu.

Pozew cofnięty nie wywołuje żadnych skutków, jakie ustawa wiąże z wytoczeniem powództwa. Oznacza to, że pozew cofnięty traktowany jest tak, jakby nigdy nie został do sądu złożony. Konsekwencją cofnięcia pozwu jest wydanie przez sąd postanowienia o umorzeniu postępowania sądowego. Na żądanie pozwanego sąd nałoży na powoda obowiązek zwrotu kosztów procesu. Wyjątek: chyba, że cofnięcie nastąpiło na skutek spełnienia roszczenia po wytoczeniu powództwa. Wówczas sprawę można uznać za przegraną. W postanowieniu o umorzeniu postępowania na skutek spłacenia należności dochodzi do uznania pozwanego jako obowiązanego do pokrycia kosztów procesu.

Niedopuszczalne cofnięcie pozwu.

Co istotne, sąd może uznać cofnięcie pozwu za niedopuszczalne. Kiedy? Tylko wówczas jeśli okoliczności sprawy wskazują, że byłoby to sprzeczne z prawem lub zasadami współżycia społecznego albo zmierzałoby do obejścia prawa.

Z praktyki sądowej wynika jednak, że uznanie niedopuszczalności cofnięcia pozwu jest bardzo rzadkie. Takie sytuacje spotykane są w mniej niż 1% spraw sądowych.

Czy cofnięcie pozwu oznacza umorzenie długu?

Jak wspomnieliśmy wcześniej, cofnięcie pozwu może być połączone ze zrzeczeniem się roszczenia. Jednak w zdecydowanej większości przypadków spraw cofnięcie następuje jeszcze przed pierwszym terminem rozprawy. W takiej sytuacji nie jest połączone ze zrzeczeniem się roszczenia. Oznacza to, że strona pozywając uznała zasadność twierdzeń pozwanego. Jednocześnie zostawiła sobie furtkę na złożenie pozwu w przyszłości albo zbycie długu dalej, do firmy windykacyjnej.

Dlatego właśnie wcześniej napisaliśmy, że cofnięcie powództwa niepołączone ze zrzeczeniem się roszczenia jest połowiczną wygraną. Zamyka wprawdzie dany proces, ale jednocześnie nie zamyka całej sprawy związanej z danym długiem. Może być on bowiem dochodzony w dalszym ciągu, również przed sądem.

Jesteśmy laureatami ogólnopolskiego konkursu dla kancelarii prawnych Orły Prawa.

Anuluj dług i sądowy nakaz zapłaty w całości! Doświadczeni prawnicy pomogą Ci wygrać sprawę w sądzie.

DARMOWA ANALIZA!

ZGŁOŚ SIĘ JUŻ TERAZ

Skontaktujemy się z Tobą w 24 h!

Wyrażenie zgody jest dobrowolne. Przed wyrażeniem zgody zapoznaj się z Regulaminem świadczenia pomocy prawnej oraz Polityką prywatności.

Zostałeś pozwany o zapłatę długu, albo nagle pojawił się komornik i nie wiesz dlaczego?

SKORZYSTAJ Z DARMOWEJ ANALIZY PRAWNEJ!​

Pamiętaj! Termin na złożenie odwołania do sądu jest ograniczony. Każdy dzień zwłoki zmniejsza Twoje szanse na wygraną!
Niczym nie ryzykujesz, bo analiza prawna jest bezpłatna i nie ma żadnych ukrytych kosztów.
close-link
Zostałeś pozwany o zapłatę długu? Zgłoś się już teraz po bezpłatną analizę prawną!
PRZEJDŹ do FORMULARZA