Otrzymałeś nakaz zapłaty w postępowaniu upominawczym, nakaz zapłaty w postępowaniu nakazowym albo wyrok zaoczny w sprawie z powództwa firmy windykacyjnej, banku lub chwilówki? Zastanawiasz się co do są koszty procesu i opisane w tym nakazie koszty zastępstwa procesowego? W naszym poradniku znajdziesz odpowiedź na nurtujące Cię pytania.

Co to są koszty postępowania sądowego i koszty sądowe w sprawach cywilnych?

Z pytaniem jak wyżej zwróciła się do nas niedawno Pani Regina z Rzeszowa pisząc:

„Droga Kancelario, dostałam wczoraj nakaz zapłaty z sądu. Na nakazie zapłaty napisane jest, że mam zapłacić bankowi w terminie 2 tygodni kwotę kredytu i jeszcze jakieś koszty procesu. Są one bardzo wysokie, kilka tysięcy złotych. Czy to jakieś odsetki albo ukryte koszty bankowe? Proszę o radę.”.

Oczywiście koszty procesu zawarte w nakazie zapłaty, który otrzymała Pani Regina nie stanowiły żadnych ukrytych kosztów bankowych. Nie były to też odsetki. Oczywiście wytłumaczyliśmy Pani Reginie tematykę kosztów procesu i jednocześnie podjęliśmy się prowadzenia sprawy. Aktualnie oczekujemy na pierwszy termin rozprawy. Jednak do rzeczy…

Zgodnie z przepisami prawa, w każdym orzeczeniu kończącym postępowanie w sprawie sąd zobowiązany jest do wydania rozstrzygnięcia w przedmiocie kosztów procesu. Jak stanowi art. 98 kodeksu postępowania cywilnego (k.p.c.), na koszty procesu strony zastępowanej przez profesjonalnego pełnomocnika składają się:

 • koszty wynagrodzenia jednego fachowego pełnomocnika (radca prawy albo adwokat);
 • wydatki jednego fachowego pełnomocnika (np. koszty przesyłek, opłata od pełnomocnictwa);
 • koszty sądowe (np. opłata od pozwu);
 • koszty nakazanego osobistego stawiennictwa.

Suma wszystkich pozycji podanych powyżej stanowi koszty procesu. Koszty, jakie strona musiała ponieść w celu ochrony swoich interesów przed sądem. Niestety im większa kwota dochodzonego roszczenia, tym wyższe koszty procesu. Ich wartość może sięgać od kilkudziesięciu, do nawet kilkudziesięciu tysięcy złotych!

Koszty postępowania sądowego. Jak obliczyć koszty procesowe – przykład.

Sprawa z powództwa firmy windykacyjnej, np. Fundusz HOIST. Żądana kwota w pozwie: 20.000 zł. Sąd wydaje nakaz zapłaty w postępowaniu upominawczym.

Koszty procesu (standardowo) wyniosą w takiej sprawie 3.417 zł na co składa się:

 • 1.000 zł – opłata od pozwu;
 • 17 zł – opłata od pełnomocnictwa;
 • 400 zł – wynagrodzenie jednego fachowego pełnomocnika (3/4 stawki).

W przypadku złożenia sprzeciwu od nakazu zapłaty wszystkie koszty zostaną uchylone, a sprawa zostanie skierowana na drogę postępowania zwykłego. W takiej sytuacji koszty procesu mogą wzrosnąć o 1.200 zł. Będzie to wynikiem zmiany trybu postępowania z upominawczego/nakazowego na zwykły.

DOSTAŁEŚ Z SĄDU NAKAZ ZAPŁATY?
Nie czekaj aż pojawi się komornik! Masz tylko 14 dni, aby się odwołać i umorzyć postępowanie.
Nasz prawnik bezpłatnie ustali czy masz możliwość skutecznego odwołania oraz jak możemy Ci pomóc.
Aby porozmawiać z konsultantem wypełnij formularz i wyślij zgłoszenie.
UMÓW ROZMOWĘ

Koszty adwokackie w 2022 roku. Stawki i koszty adwokackie w sprawie o zapłatę. Ile bierze adwokat?

Jak wspomnieliśmy wcześniej, w skład kosztów procesu wchodzą również koszty zastępstwa procesowego. Kosztami zastępstwa procesowego są kwoty stanowiące wynagrodzenie jednego fachowego pełnomocnika, np. adwokata w danym postępowaniu sądowym. Wówczas potocznie mówi się, że są to koszty adwokackie. W sprawach wynagrodzenia adwokatów obowiązuje w tym zakresie Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 22 października 2015 roku „w sprawie opłat za czynności adwokackie”.

Ile wynoszą koszty adwokackie? To zależy od wartości dochodzonego przez powoda roszczenia. Jak więc to wygląda w praktyce? Oto zestawienie:

Stawki adwokackie koszty zastępstwa procesowego w sprawach cywilnych i opłaty sądowe

Jeśli w sprawie wydany został jedynie nakaz zapłaty, od którego nie złożono sprzeciwu albo zarzutów, to wówczas koszty adwokackie będą niższe. Będą wynosiły 3/4 stawki podanej powyżej. Przedstawia się to następująco:

Stawki adwokackie koszty zastępstwa procesowego w sprawach cywilnych i opłaty sądowe

Takie stawki obowiązują w postępowaniu upominawczym, nakazowym i EPU, do czasu złożenia sprzeciwu od nakazu zapłaty albo zarzutów od nakazu zapłaty.

Koszty zastępstwa procesowego przez radcę prawnego w 2022 roku. Stawki i koszty radcowskie w sprawie o zapłatę. Ile wynoszą?

W sprawach, w których stronę reprezentuje radca prawny, wysokość stawek ustalana jest w oparciu o Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 22 października 2015 roku „w sprawie opłat za czynności radców prawnych”.

Ile wynoszą koszty zastępstwa procesowego przez radcę prawnego? Tutaj sprawa przedstawia się analogicznie jak w przypadku wynagrodzenia za czynności adwokatów. Wszystko uzależnione jest od wartości przedmiotu sprawy, tj.: kwoty dochodzonego pozwem roszczenia.

Oto zestawienie stawek radców prawnych w sprawach o zapłatę (koszty zastępstwa procesowego):

Stawki radcowskie koszty zastępstwa procesowego w sprawach cywilnych i opłaty sądowe

Jeśli w sprawie wydany został jedynie nakaz zapłaty, od którego nie złożono sprzeciwu albo zarzutów, to wówczas koszty zastępstwa adwokackiego będą niższe. Będą wynosiły 3/4 stawki podanej powyżej. Przedstawia się to następująco:

Stawki radcowskie koszty zastępstwa procesowego w sprawach cywilnych i opłaty sądowe

Co to są opłaty sądowe w sprawach cywilnych o zapłatę i ile wynoszą?

W świetle ustawy z dnia 28 lipca 2005 roku „o kosztach sądowych” opłacie podlegają w szczególności pisma następujące:

 1. pozew i pozew wzajemny;
 2. apelacja i zażalenie;
 3. skarga kasacyjna i skarga o stwierdzenie niezgodności z prawem prawomocnego orzeczenia;
 4. sprzeciw od wyroku zaocznego;
 5. zarzuty od nakazu zapłaty;
 6. skarga na orzeczenie referendarza sądowego;
 7. skarga na czynności komornika.

Opłata w sprawie cywilnej od pozwu wynosi 5% wartości przedmiotu sporu. W sprawie, w której pozwany składa sprzeciw od wyroku zaocznego opłata taka wynosi 1/2 opłaty, zaś w przypadku złożenia zarzutów od nakazu zapłaty 3/4 tej wartości.

Więcej na temat obliczania opłat sądowych dowiesz się w naszym poradniku dostępnym tutaj: https://www.eurolege.pl/oplaty-sadowe-jak-obliczyc/

Zgadzasz się z wyrokiem albo nakazem zapłaty, ale koszty postępowania są za wysokie? Możesz złożyć zażalenie na koszty procesu.

Jeśli wydany przez sąd wyrok w sprawie albo nakaz zapłaty jest Twoim zdaniem zasadny, ale zasądzono zbyt wysokie koszty procesu, to możesz takie rozstrzygnięcie zaskarżyć. Nie wnosisz wówczas sprzeciwu albo zarzutów nakazu zapłaty czy apelacji od wyroku, ale składasz zażalenie na koszty procesu zawarte w tych orzeczeniach.

Jak to zrobić? W takiej sytuacji składasz zażalenie na koszty procesu zawarte w nakazie zapłaty albo w wyroku. Zażalenie takie składa się do sądu wyższej instancji za pośrednictwem sądu, który wydał orzeczenia. Na złożenie zażalenia na koszty procesu masz jedynie 7 dni!

Gdzie szukać pomocy prawnej?

Masz sprawę w sądzie albo u komornika? Skorzystaj z naszej bezpłatnej analizy swojej sytuacji. Nasz prawnik ustali jakie masz możliwości oddłużenia i jak możemy Ci pomóc.

Skontaktuj się z nami:


4.8/5 - (36 votes)

Kategorie: Porady dla dłużników Wzory i przydatne pisma

O Autorze

Kancelaria Eurolege

Kancelaria z wieloletnią praktyką w sprawach o zapłatę z powództwa banków, firm pożyczkowych i windykacyjnych (funduszy sekurytyzacyjnych). Pomaga osobom zadłużonym, których sprawy są na etapie przedsądowym (windykacyjnym), jak również sądowym i egzekucji komorniczej.

Zostaw komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.