Coraz więcej obiecujących informacji dla frankowiczów! Tym razem Narodowy Bank Polski wydał komunikat, że jest gotowy do zaangażowania się w wymianę kredytów walutowych na złotowe!
NBP poinformował w swoim komunikacie, że może rozważyć ewentualne zaangażowanie się w proces wymiany walutowych kredytów mieszkaniowych na złote. Zarząd banku mówi o wymianie na zasadach i według kursów rynkowych, przy spełnieniu przez banki szeregu warunków brzegowych.

Wszyscy albo nikt?

– Zarząd Narodowego Banku Polskiego przychylnie przyjmuje inicjatywy banków zmierzające do ograniczenia ryzyka prawnego walutowych kredytów mieszkaniowych przez porozumienia z kredytobiorcami – czytamy w komunikacie NBP.
Jakie warunki stawia NBP? Chodzi przede wszystkim o przystąpienie do inicjatywy konwersji kredytów walutowych odpowiedniej grupy banków, tak by cała akcja objęła przeważającą część portfela walutowych kredytów mieszkaniowych w kraju.
Dla NBP udział jak największej, albo najlepiej wszystkich bankowo na decydujące znacznie.
– Należy bowiem mieć na względzie, że brak uczestnictwa wszystkich banków w operacji sprawia, że nie wszyscy klienci będą mogli skorzystać z oferty przewalutowania. Zatem, problem kredytów walutowych w polskim systemie bankowym wciąż nie zostanie ostatecznie rozwiązany i ryzyko z nimi związane dalej ciążyć będzie na sektorze – pisze w komunikacie NBP.
NBP chce także, aby banki przedstawiły wiarygodną informacji o zainteresowaniu istotnej części ich kredytobiorców skorzystaniem z oferty przewalutowania a także wyeliminowały wątpliwości prawne pojawiające się, co do skuteczności tej inicjatywy i uzyskały na to zgody swoich akcjonariuszy.

Banki boją się roszczeń?

NBP chce także, aby banki wyeliminowały wątpliwości prawne związane ze skutecznością tej inicjatywy w zakresie relacji z klientami, w szczególności w zakresie wykluczenia możliwości dochodzenia dalszych roszczeń, w tym związanych z klauzulami przeliczeniowymi po zawarciu ugody. Narodowy Bank Polski domaga się także, aby w razie konwersji kredytów banki przedstawiły wiążące plany odbudowy kapitałów, w ramach których zobowiążą się do podjęcia działań zmierzających do powrotu wysokości współczynników wypłacalności i współczynnika dźwigni do poziomów nie niższych niż notowane przed podjęciem konwersji, w szczególności zobowiązania te powinny dotyczyć braku wypłaty dywidendy w okresie obowiązywania planów oraz podjęcia środków oszczędnościowych, w tym wstrzymania wypłat premii i innych zmiennych składników wynagrodzeń w okresie obowiązywania planów.
Teraz ruch po stronie banków. A te najwyraźniej coraz bardziej obawiają się konfrontacji z klientami. Bo kredytobiorcy, którzy decydują się na wytoczenie procesów coraz częściej mogą spodziewać się wygranej. Niektórzy z nich uważają nawet, że banki celowo mówią o potencjalnych ugodach, aby odwieść ich od walki przed sądem. Dlatego nie czekając na propozycje wolą o swoje zawalczyć przed Temidą. (źródło NBP, bankier.pl)

Masz kredyt frankowy i szukasz pomocy?

Zawarłeś z bankiem umowę „frankową”? Pomożemy Ci w ograniczeniu kosztów bieżącej obsługi długu, a nawet w uniknięciu dalszych spłat i odzyskanie tego co już spłaciłeś na rzecz banku!

Chcesz dowiedzieć się więcej w jaki sposób prawnicy z Kancelarii EUROLEGE mogą pomóc Ci w sprawie frankowej i jaki jest koszt takiej pomocy? Skorzystaj z bezpłatnej analizy prawnej sprawy frankowej! Możesz to zrobić zdalnie, bez wychodzenia z domu. Wystarczy telefon albo inne urządzenie z dostępem do Internetu. Jak to zrobić?

Dostępne formy kontaktu:

Źródło: nbp.pl ; bankier.pl


5/5 - (2 votes)

Kategorie: Kredyty frankowe Wiadomości

O Autorze

Bogumił Fura

Zostaw komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.