Bardzo wiele pytań od Państwa spływających ostatnio do naszej Kancelarii EUROLEGE dotyczy kwestii związanych z możliwością przeprowadzenia eksmisji z lokalu mieszkalnego w trakcie pandemii COVID-19. Powodem takich zapytań jak wynika z treści rozmowy jest fakt, że wiele osób straciło źródło utrzymania i ma problemy z płatnościami.

Drugą grupą są zazwyczaj osoby, które mają co prawda mieszkania na własność, ale obciążone one są hipotekami na rzecz banków. W dzisiejszym artykule odpowiemy Państwu na powyższe zagadnienie. Zapraszamy do przeczytania całości publikacji.

Kiedy właściciel może dokonać eksmisji lokatora?

Zgodnie z przepisem art. 222 § 1 k.c.

„Właściciel może żądać od osoby, która włada faktycznie jego rzeczą, ażeby rzecz została mu wydana, chyba że osobie tej przysługuje skuteczne względem właściciela uprawnienie do władania rzeczą.”.

Czym jest tytuł prawny? Otóż jest to zazwyczaj umowa najmu, niekiedy użyczenia, rzadziej inna, jak np. umowa dzierżawy. Może chodzić też o sytuację, w której mamy do czynienia z tzw. „dzikim lokatorem”, który nigdy nie miał uprawnienia do zajmowania lokalu.

Uprawnienia właścicielskie chronione są nie tylko przepisami kodeksu cywilnego, ale także przepisami samej Konstytucji RP, a więc najważniejszego aktu prawnego w Polsce.

Czy jednak osoba zajmująca lokal mieszkalny bez tytułu prawnego jest pozbawiona praw do obrony? Okazuje się, że przepisy prawa dają takim osobom liczne przywileje i szanse na obronę przed wylądowaniem na ulicy. Jak to wygląda w praktyce i stosownych przepisach? O tym poniżej.

Epidemia koronawirusa (COVID-19) a eksmisja z lokalu mieszkalnego.

Jak się okazuje, jednym z pierwszych działań ustawodawcy w okolicznościach postępującej pandemii koronawirusa było zadbanie o osoby zajmujące lokale mieszkalne, a nie będące ich właścicielami. Dotyczy to również osób, które straciły mieszkania/domy na licytacjach komorniczych.

DARMOWA KONSULTACJA ODDŁUŻENIOWA W SPRAWACH KREDYTÓW I POŻYCZEK
Dostałeś z sądu nakaz zapłaty? Chcesz wstrzymać komornika lub firmę windykacyjną?
Nasz prawnik bezpłatnie ustali czy masz możliwość skutecznego oddłużenia oraz jak możemy Ci pomóc.
Kliknij w przycisk poniżej. Wypełnij formularz i wyślij zgłoszenie. Oddzwonimy.
DARMOWA KONSULTACJA

Zgodnie z art. 15zzu ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (dodanym przez art. 1 pkt 14 ustawy z dnia 31 marca 2020 r. (Dz.U.2020.568) zmieniającej nin. ustawę z dniem 31 marca 2020 r. oraz zmienionym przez art. 73 pkt 47 ustawy z dnia 16 kwietnia 2020 r. (Dz.U.2020.695) zmieniającej nin. ustawę z dniem 18 kwietnia 2020 r.) w okresie obowiązywania stanu zagrożenia epidemicznego albo stanu epidemii ogłoszonego z powodu COVID-19 nie wykonuje się tytułów wykonawczych nakazujących opróżnienie lokalu mieszkalnego. Przepisu tego nie stosuje się jedynie do orzeczeń wydanych na podstawie art. 11a ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie.

Powyższe oznacza, że aktualnie nie ma możliwości, aby komornik rozpoczął jakąkolwiek eksmisję z lokalu mieszkalnego osoby zajmującej ten lokal. UWAGA! Chociażby nie miała ona nigdy tytułu prawnego do takiego lokalu mieszkalnego!

Kiedy osobie eksmitowanej przysługuje lokal socjalny?

Przede wszystkim lokal socjalny przysługuje osobie eksmitowanej wówczas, kiedy orzeknie tak sąd rozpatrujący sprawę o eksmisję. Niemniej sąd wydaje takie orzeczenie zawsze, ilekroć nakazują mu to przepisy prawa.

Zgodnie z treścią art. 14 ust. 4 ustawy „o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy, i o zmianie Kodeksu Cywilnego”

Sąd musi orzec o lokalu socjalnym wobec:

  • kobiety w ciąży,
  • małoletniego, osoby niepełnosprawnej w rozumieniu ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. U. z 2020 r. poz. 426) lub ubezwłasnowolnionego oraz osoby sprawującej nad nim opiekę i wspólnie z nim zamieszkałej,
  • obłożnie chorego,
  • emeryta lub rencisty spełniającego kryteria do otrzymania świadczenia z pomocy społecznej,
  • osoby posiadającej status bezrobotnego,
  • osoby spełniającej przesłanki określone przez radę gminy w drodze uchwały

– chyba że osoby te mogą zamieszkać w innym lokalu niż dotychczas używany lub ich sytuacja materialna pozwala na zaspokojenie potrzeb mieszkaniowych we własnym zakresie.

Straciłeś mieszkanie lub dom za długi? Możliwe, że możesz uzyskać odszkodowanie!

Czy w momencie utraty lokalu mieszkalnego w wyniku długów jesteś na straconej pozycji? Otóż nie! Nawet jeżeli egzekucja z nieruchomości już dawno się skończyła, a Ty straciłeś/aś swoje mieszkanie w wyniku zaciągniętych kredytów/pożyczek to możliwe jest uzyskanie odszkodowania o wartości zbytego majątku.

Kiedy taka sytuacja staje się możliwa? Zasadniczo w dwóch przypadkach:

  • jeśli nie odbierałeś nigdy wcześniej żadnego pisma z sądu, a mimo to toczyło się albo toczy postępowanie egzekucyjne (komornicze), np. zmiana adresu zamieszkania, wyjazd za granicę;
  • jeśli zmieniłeś/aś nazwisko – zazwyczaj w wyniku wstąpienia w związek małżeński.

W takich sytuacjach istnieją realne szanse na uzyskanie odszkodowania!

A jeśli postepowanie egzekucyjne jeszcze trwa i nie dokonano prawomocnego przysądzenia własności osobie nabywającej nieruchomość w drodze licytacji, to istnieje jeszcze szansa na odwrócenie zdarzeń i uratowanie mieszkania/domu!

Jak uzyskać odszkodowanie za stracony dom w egzekucji komorniczej?

W pierwszej kolejności koniecznym staje się zrobienie fachowej analizy prawnej Twojej sytuacji. Wszak w większości sytuacji uzyskanie odszkodowania albo zablokowanie egzekucji komorniczej nie będzie możliwe. Jeśli jednak po dokonanej przez nasza Kancelarię EUROLEGE analizie prawnej okaże się, że istnieje szansa na załatwienie sprawy pozytywnie to natychmiast Ci o tym powiemy i w razie zainteresowania naszą pomocą również zadziałamy w Twoim imieniu!

Co ważne, pobierane przez nas wynagrodzenie, poza niewielką opłatą początkową, ustalana jest w zależności od tego czy dokonane przez nas działania przyniosły sukces. Wierzymy, że zawsze wygrywamy razem albo razem przegrywamy. Takie ustalenia dają gwarancję naszym Klientom, że usługa świadczona będzie zawsze na najwyższym poziomie i z pełnym zaangażowaniem.

Co zrobić, aby rozpocząć z nami współprace?

Wystarczy się do nas zgłosić na kilka możliwych sposobów:

Działamy na terenie całego kraju!


Podobał Ci się artykuł? Oceń go.

Kategorie: Porady dla dłużników Wzory i przydatne pisma

O Autorze

Kancelaria Eurolege

Kancelaria z wieloletnią praktyką w sprawach o zapłatę z powództwa banków, firm pożyczkowych i windykacyjnych (funduszy sekurytyzacyjnych). Pomaga osobom zadłużonym, których sprawy są na etapie przedsądowym (windykacyjnym), jak również sądowym i egzekucji komorniczej.

Zostaw komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.

Komentarze

Monika pisze:

Jestem obecnie w takiej sytuacji, do 06.09. 2022 muszę opuścić lokal wraz z nieletnim synem. Pomimo że sąd przyznał mi mieszkanie socjalne tbs mi go nie zapewnił.

Avatar photo Kancelaria EuroLege pisze:

Jeśli dziecko jest niepełnoletnie, a w wyroku eksmisyjnym jest wskazane, że przysługuje Państwu lokal socjalny to nie macie Państwo obowiązku opuszczania dotychczasowego lokum, aż do czasu, gdy gmina zapewni Państwu lokal socjalny.