Czy Fundusz Sprawiedliwości pomaga w walce z lichwą? Kontakt z Funduszem Sprawiedliwości. - Antywindykacja EuroLege

Czy Fundusz Sprawiedliwości pomaga w walce z lichwą? Kontakt z Funduszem Sprawiedliwości.

Fundusz Sprawiedliwości pomoc pokrzywdzonym lichwa

Oceń artykuł: 

Masz problem i chciałbyś skorzystać z pomocy Funduszu Sprawiedliwości? W dzisiejszym artykule opiszemy czym jest Fundusz Sprawiedliwości. Poruszymy tematykę walki z lichwą w programie Funduszu Sprawiedliwości.

Co to jest Fundusz Sprawiedliwości i komu pomaga?

Na wstępie informujemy, że Fundusz Sprawiedliwości nie jest ani fundacją ani też żadnym stowarzyszeniem. Zgodnie dostępnymi danym Fundusz Sprawiedliwości jest państwowym funduszem celowym. Jego misją i celem działania jest pomoc osobom pokrzywdzonym przestępstwem i świadkom, przeciwdziałanie przestępczości oraz pomoc postpenitencjarną. W dużym skrócie Fundusz Sprawiedliwości pomaga osobom, które dotknięte zostały przestępstwem. Pomaga również tym, którzy wychodząc z więzienia poszukują sposobu na zaadaptowanie się w nowej rzeczywistości. Niestety, ale problemem osób, które opuszczają mury więzienia jest to, że znaczna ich część wraca na drogę przestępstwa. Dla takich ludzi nieocenionym jest wsparcie nie tylko materialne w pierwszych tygodniach od wyjścia z więzienia, ale również pomoc psychologiczna.

Jak działa Fundusz Sprawiedliwości?

Na co więc konkretnie wydawane są środki znajdujące się w dyspozycji Funduszu Sprawiedliwości? Oto lista:

 • pomoc osobom pokrzywdzonym przestępstwem oraz osobom im najbliższym, zwłaszcza na pomoc medyczną, psychologiczną, rehabilitacyjną, prawną oraz materialną,
 • pomoc postpenitencjarna osobom pozbawionym wolności, zwalnianym z zakładów karnych i aresztów śledczych oraz osobom im najbliższym, udzielaną przez zawodowych kuratorów sądowych oraz Służbę Więzienną,
 • działalność mającą na celu wsparcie i rozwój systemu pomocy dla osób pokrzywdzonych przestępstwem i świadków oraz pomocy postpenitencjarnej, a także przeciwdziałanie przyczynom przestępczości, polegającą w szczególności na:
  • promowanie i wspieranie inicjatyw oraz przedsięwzięć służących poprawie sytuacji osób pokrzywdzonych przestępstwem oraz skutecznej readaptacji skazanych,
  • podejmowanie przedsięwzięć o charakterze edukacyjnym i informacyjnym, w tym dotyczących przyczyn i uwarunkowań przestępczości oraz jej zapobiegania,
  • pokrywanie kosztów związanych z organizowaniem i prowadzeniem kształcenia, studiów podyplomowych, kursów dokształcających,
  • podejmowanie, organizowanie i zlecanie badań naukowych, prac rozwojowych, współpracy z innymi jednostkami w tym zakresie, dotyczących sytuacji oraz potrzeb osób pokrzywdzonych przestępstwem, świadków, osób skazanych, a także przyczyn i uwarunkowań przestępczości oraz sposobów jej zapobiegania,
  • promowanie systemu pomocy osobom pokrzywdzonym przestępstwem i świadkom oraz pomocy postpenitencjarnej,
  • upowszechnianie wiedzy na temat praw osób pokrzywdzonych przestępstwem oraz alternatywnych metod rozwiązywania konfliktów, w szczególności mediacji w sprawach rodzinnych, nieletnich i karnych,
  • działania wspierające rodziny zagrożone dysfunkcyjnością, w szczególności w zakresie profilaktyki i terapii uzależnień oraz współuzależnień i rozwiązywania konfliktów w rodzinie.

Jak wyczytać można z informacji podawanych przez Fundusz Sprawiedliwości zapewnia on, że:

 • zorganizuje pomoc prawną
 • zapewni wsparcie psychologiczne
 • zapewni wsparcie tłumacza i tłumacza języka migowego
 • wesprze Cię materialnie
 • pokryje koszty świadczeń zdrowotnych, rehabilitacji oraz związanych z edukacją i aktywizacją zawodową
 • pomoże sfinansować przejściowe problemy  z zobowiązaniami czynszowymi.

Fundusz Sprawiedliwości pomoże w walce z lichwą?

Co prawda bezpośrednim celem działania Funduszu Sprawiedliwości nie jest walka z lichwą, ale ubocznie może tak się stać. Dlaczego? Jeżeli działania banku albo firmy pożyczkowej niezgodne są z prawem karnym i stanowią przestępstwo, to wówczas taka pomoc może zostać udzielona. Stanowi to niejako pomoc obok głównego zakresu działalności Funduszu Sprawiedliwości. A więc pomoc osobom pokrzywdzonym przestępstwem.

Może więc taka osoba liczyć na wsparcie głównie psychologiczne, jak również po części prawne. Nie wydaje się jednak, aby Fundusz Sprawiedliwości miał uprawnienia i kompetencje do spłaty zadłużeń w imieniu pokrzywdzonych.

Fundusz Sprawiedliwości – kontakt.

Dane kontaktowe Funduszu Sprawiedliwości Dostępne są na stronie internetowej tej jednostki. W zakładce kontakt znajdziemy zarówno adres mailowy, jak również adres tradycyjny. Adres Funduszu Sprawiedliwości pokrywa się z adresem stacjonarnym Ministerstwa Sprawiedliwości (LINK: https://arch-bip.ms.gov.pl/pl/kontakt/ ). Zgłoszenia swojej sprawy dokonać można również przez specjalny formularz zgłoszeniowy.

Dodatkowo w Polsce działa aż kilkadziesiąt terenowych placówek Funduszu Sprawiedliwości.

Fundusz sprawiedliwości w miastach:

 1. Elbląg,
 2. Gdynia,
 3. Słupsk,
 4. Koszalin,
 5. Szczecin,
 6. Gorzów Wielkopolski,
 7. Bydgoszcz,
 8. Zielona Góra,
 9. Opole,
 10. Piotrków Trybunalski,
 11. Częstochowa,
 12. Katowice,
 13. Tychy,
 14. Zduńska Wola,
 15. Nowy Targ,
 16. Tarnów,
 17. Rzeszów,
 18. Lublin,
 19. Siedlce,
 20. Ostrołęka,
 21. Łomża,
 22. Białymstok,
 23. Ełk,
 24. Zamość.

Jesteśmy laureatami ogólnopolskiego konkursu dla kancelarii prawnych Orły Prawa.

Anuluj dług i sądowy nakaz zapłaty w całości! Doświadczeni prawnicy pomogą Ci wygrać sprawę w sądzie.

DARMOWA ANALIZA!

ZGŁOŚ SIĘ JUŻ TERAZ

Skontaktujemy się z Tobą w 24 h!

Wyrażenie zgody jest dobrowolne. Przed wyrażeniem zgody zapoznaj się z Regulaminem świadczenia pomocy prawnej oraz Polityką prywatności.

Zostałeś pozwany o zapłatę długu, albo nagle pojawił się komornik i nie wiesz dlaczego?

SKORZYSTAJ Z DARMOWEJ ANALIZY PRAWNEJ!​

Pamiętaj! Termin na złożenie odwołania do sądu jest ograniczony. Każdy dzień zwłoki zmniejsza Twoje szanse na wygraną!
Niczym nie ryzykujesz, bo analiza prawna jest bezpłatna i nie ma żadnych ukrytych kosztów.
close-link
Zostałeś pozwany o zapłatę długu? Zgłoś się już teraz po bezpłatną analizę prawną!
PRZEJDŹ do FORMULARZA